Adli Sosyal HizmetauzefSosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı -8 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

#1. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk çocuk/ergen mahkemesi 1899 yılında Chicago Kadınlar Kulübü’nün çabaları ile Illinois’de açılmıştır. Bu mahkeme sayesinde suçlu çocukların korunması için yapılan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Mahkemeye çıkmadan önce çocuklardan psikolojik sorunları olanları saptamak görevini yerine getirmiştir.

Açıklama : Bu mahkeme, suçla ilişkilendirilen çocukların durumlarını değerlendirirken, onların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş ve suç işlemelerine neden olabilecek temel sorunları saptama amacı gütmüştür. Bu yaklaşım, çocukların rehabilite edilmesine ve topluma yeniden kazandırılmasına olanak tanımıştır.

#2. “Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler; Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : c) Hak

Açıklama : Hak kavramı, hukuk düzeni tarafından bireylere tanınan yetkileri ifade eder. Bu yetkiler, bir davanın ya da iddianın doğruluk ve gerçeğe uygunluk prensipleri çerçevesinde ele alınır. Haklar, bireylerin yasal olarak korunmasını ve yasal sınırlar içinde hareket etme özgürlüğünü garanti altına alır.

#3. Türkiye’de aile mahkemeleri hangi yılda kurulmuştur?

Cevap: c) 2003

Açıklama: Türkiye’de aile mahkemeleri 2003 yılında kurulmuştur.

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanları tarafından ceza infaz kurumlarında uygulanan bazı grup çalışmaları arasında yer almamaktadır?

Cevap: c) Terapi grupları programı

Açıklama: Ceza infaz kurumlarında sosyal hizmet uzmanları tarafından uygulanan grup çalışmaları arasında terapi grupları programı yer almaz.

#5. ----------- şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutularak, toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : b) Adli Kontrol

Açıklama : Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine, bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutularak toplum içinde denetlenmesini öngören bir koruma tedbiridir. Bu tedbir, sanıkların ceza süreci boyunca toplum içinde kalmasına olanak tanırken belirli kısıtlamalar getirir.

#6. Çocuk Eğitimevleri aşağıdaki hangi bakanlığa bağlıdır?

Cevap: b) Adalet Bakanlığı

Açıklama: Çocuk Eğitimevleri Adalet Bakanlığına bağlıdır.

#7. 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasından sorumlu olan kurumlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap: a) İçişleri Bakanlığı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açıklama: 6284 Sayılı Kanun kapsamında takip sistemlerinin kullanılmasından İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur.

#8. Toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek yaptırımdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : d) Kamuya yararlı bir işte çalıştırma

Açıklama : Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, hükümlünün topluma verdiği zararı ücretsiz çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir yaptırımdır. Bu, toplumsal katılımı teşvik eder ve hükümlünün topluma reintegrasyonunu destekler.

#9. Aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik memurlarının görevlerinden değildir?

Cevap : b) Sosyal araştırma raporu hazırlama

Açıklama : Denetimli serbestlik memurlarının görevleri arasında sosyal araştırma raporu hazırlamak yer almaz. Bu görev genellikle sosyal hizmet uzmanları tarafından yerine getirilir. Denetimli serbestlik memurları daha çok yükümlülerin denetimini ve takibini sağlar, elektronik cihazların takibini yapar ve izleme merkezinden gelen ihlalleri değerlendirir.

#10. İç İşleri Bakanlığında çalışan sosyal hizmet uzmanları çocuklarla çalışırken aşağıdaki hangi birimde görev yapmaktadırlar?

Cevap: e) Sosyal hizmet büro / Kısım amirliği

Açıklama: İç İşleri Bakanlığında çalışan sosyal hizmet uzmanları çocuklarla çalışırken Sosyal hizmet büro / Kısım amirliğinde görev yapmaktadırlar.

#11. Dünyada ilk defa ABD’de Çocuklara Zulmü (İşkenceyi) Önleme Derneği kurulmuştur. Bu dernek hangi yılda kurulmuştur?

Cevap : a) 1875

Açıklama : Çocuklara Zulmü Önleme Derneği, çocukların korunması ve kötü muamele görmelerinin önlenmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu dernek, çocuk haklarının savunulmasında önemli bir rol oynamıştır.

#12. “Hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır” sözkonusu bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: a) Denetimli serbestlik

Açıklama : Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasını amaçlayan bir sistemdir. Bu süreç, hükümlülerin toplum içinde sorumlu birer birey olarak işlev görmelerini destekler.

#13. Boşanma ve velayet durumlarında çocukların ilgili ebeveyne teslimini aşağıdaki kurumlardan hangisi gerçekleştirmektedir?

Cevap: c) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açıklama: Boşanma ve velayet durumlarında çocukların teslimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştirmektedir.

#14. Türkiye’de denetimli serbestlik ile ilgili ilk ve kapsamlı yasal düzenleme hangi yılda yapılmıştır?

Cevap : e) 2005

Açıklama : Türkiye’de denetimli serbestlik ile ilgili ilk ve kapsamlı yasal düzenleme 2005 yılında yapılmıştır. Bu düzenleme, hükümlülere yönelik denetimli serbestlik programlarının çerçevesini belirlemiş ve bu alandaki uygulamaları resmiyet kazandırmıştır.

#15. 1983 yılında 2828 sayılı kanunla kurulan ve Türkiye’deki Sosyal Hizmet uygulamalarını bünyesinde ağırlıklı olarak toplayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Açıklama : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’deki sosyal hizmet politikalarının ve uygulamalarının merkezi olarak görev yapmıştır. Bu kurum, çocukların korunması ve sosyal hizmetlerin sunulması konusunda önemli bir role sahiptir.

#16. Aile mahkemelerinde çalışan uzmanlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap: a) Sosyal Hizmet Uzmanı- Psikolog- Pedagog

Açıklama: Aile mahkemelerinde çalışan uzmanlar, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve pedagoglardan oluşur.

#17. Aşağıdakilerden hangisi çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap: c) Hapis cezası süresince destek sağlamak

Açıklama: Hapis cezası süresince destek sağlamak, çocuk adalet sisteminde sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri arasında yer almamaktadır.

#18. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğine göre sosyal hizmet uzmanları aşağıdaki belirtilen hangi birimde çalışmaktadır?

Cevap: e) Psiko-sosyal yardım servisi

Açıklama: Sosyal hizmet uzmanları, ceza infaz kurumlarında psiko-sosyal yardım servisinde çalışmaktadır.

#19. Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdaki çocuklar için aşağıdakilerden hangi kavram kullanılmaktadır?

Cevap : e) Suça sürüklenen çocuk

Açıklama : “Suça sürüklenen çocuk” ifadesi, suç işlediği iddia edilen ve bu sebeple yasal işlemlere tabi tutulan çocukları ifade eder. Bu tanım, çocukların hem korunma ihtiyacını hem de suç işleme potansiyelini göz önünde bulundurur.

#20. Aşağıdaki meslek elemanlarından hangisi ŞÖNİM’lerde görev almamaktadır?

Cevap: d) Çocuk gelişim uzmanı

Açıklama: ŞÖNİM’lerde çocuk gelişim uzmanı görev almaz.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Ünite 8 : Çocuk İzlem Merkezleri
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

Çocuk İzlem Merkezleri

Giriş

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında mağdurların travmalarını en aza indirmek ve adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu merkezler, çocuk dostu bir ortamda uzman ekipler tarafından yürütülen adli ve tıbbi işlemleri içerir.

Çocuk İzlem Merkezlerinin Tanımı ve Kuruluşu

Çocuk İzlem Merkezleri, cinsel istismara maruz kalan çocukların beyanlarının alındığı, adli ve tıbbi muayenelerinin yapıldığı, sosyal hizmet desteği ve aile danışmanlığı hizmetlerinin verildiği, gerekli raporların hazırlandığı merkezlerdir. Çocuk İzlem Merkezlerinin temel amacı, çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmektir​“

Fiziksel Altyapı ve Personel Durumu

ÇİM’ler, hastane bünyesinde, çocukların kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezde adli tıp uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci ve hemşire gibi profesyoneller çalışmaktadır. Ayrıca, adli görüşmeciler ve aile görüşmecileri de bulunmaktadır​.

Çocuk İzlem Merkezlerinde Yürütülen İşlemler

ÇİM’lerde çocuklarla yapılan görüşmeler, ses ve görüntü kaydının yapıldığı özel odalarda gerçekleştirilir. Adli görüşmeci çocukla, sosyal hizmet uzmanı veya diğer adli görüşmeci ise aile ile ön görüşme yapar. Çocuğun adli ve tıbbi muayenesi, gerekli görülen durumlarda adli örneklerin alınması ve psikiyatrik değerlendirmeler yapılır. Elde edilen tüm bilgiler raporlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir​.
Sosyal hizmet uzmanları, çocukların ve ailelerinin psiko-sosyal öykülerini alır, ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini planlar ve uygular. Bu süreçte aile yapısını, dinamiklerini, sosyo-ekonomik durumunu ve ilişkilerini değerlendirirler. Ayrıca, çocukların ve ailelerin süreç boyunca izlemlerini yaparlar​.

Sonuç

Çocuk İzlem Merkezleri, çocuk istismarı vakalarında mağdurların korunması ve desteklenmesi açısından büyük önem taşır. Bu merkezler, çocuk dostu bir ortamda, uzman ekipler tarafından yürütülen adli ve tıbbi işlemlerle, çocukların ikincil örselenmesini en aza indirmeyi amaçlar. Sosyal hizmet uzmanlarının rolü, çocukların ve ailelerinin psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve süreç boyunca destek sağlamaktır​.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

Çocuk İzlem Merkezleri

1- Çocuğa yönelik kötü muamele, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ……….. olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Sosyal
b) İhmal
c) Ekonomik
d) Bilişsel
e) Nörolojik

Cevap: b) İhmal

Açıklama: Çocuğa yönelik kötü muamele, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır.

2- Çocuğun sağlığını, yaşamını ve gelişmesini tehlikeye atacak şekilde bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar, haklarını ihlal eden her türlü eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Çocuğa yönelik istismarı tanımlayan bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Dünya Sağlık Teşkilatı
b) Sağlık Bakanlığı
c) Çocuk Koruma Derneği
d) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
e) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Cevap: a) Dünya Sağlık Teşkilatı

Açıklama: Çocuğa yönelik istismarı tanımlayan bu tanım Dünya Sağlık Teşkilatı’na aittir.

3- Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının çocuk dostu bir ortamda alınmasının ardından adli ve tıbbi muayenesi sosyal hizmet desteği ve aile danışmanlığı verilerek adli mercilere gereken raporların hazırlandığı bir birimdir. Söz konusu birim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çocuk evleri sitesi
b) Çocuk koruma birimi
c) Çocuk değerlendirme merkezi
d) Çocuk izlem merkezi
e) Çocuk hizmetleri birimi

Cevap: d) Çocuk izlem merkezi

Açıklama: Çocuk izlem merkezi, cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alındığı ve adli raporların hazırlandığı birimdir.

4- Çocuğun korunmasıyla ilgili olarak, çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri yetmez ise hakimin, çocuğun korunması için uygun önlemleri aldırabileceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu bu yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

a) Türk Medeni Kanunu
b) Türk Ceza Kanunu
c) Çocuk Koruma Kanunu
d) Denetimli Serbestlik Kanunu
e) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

Cevap: a) Türk Medeni Kanunu

Açıklama: Türk Medeni Kanunu, çocuğun korunması için hakimin gerekli önlemleri aldırabileceğini hükme bağlamıştır.

5- Ülkemizde ilk kurulan “Çocuk Koruma Merkezi” aşağıdaki kurumların hangisinde kurulmuştur?

a) Gazi Üniversitesi
b) Sağlık Bakanlığı
c) Hacettepe Üniversitesi
d) Adalet Bakanlığı
e) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevap: a) Gazi Üniversitesi

Açıklama: Ülkemizde ilk kurulan “Çocuk Koruma Merkezi” Gazi Üniversitesi’nde kurulmuştur.

6- Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu”nda yer almamaktadır?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
e) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap: e) Yüksek Öğretim Kurumu

Açıklama: Yüksek Öğretim Kurumu, “Çocuk İzlem Merkezi Koordinasyon Kurulu”nda yer almamaktadır.

7- Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi Çocuk İzlem Merkezlerinde adli görüşmeci olarak çalışmamaktadır?

a) Sosyal Hizmet Uzmanı
b) Psikolog
c) Sosyolog
d) Çocuk Gelişim Uzmanı
e) Psikiyatrist

Cevap: c) Sosyolog

Açıklama: Sosyologlar, Çocuk İzlem Merkezlerinde adli görüşmeci olarak çalışmamaktadır.

8- Çocuk izlem merkezleri aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlı olarak hizmet vermektedir?

a) Sağlık Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
e) Yüksek Öğretim Kurumu

Cevap: a) Sağlık Bakanlığı

Açıklama: Çocuk izlem merkezleri Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

9- Çocuk izlem merkezlerinde çocukla görüşme yapan, görüşme esnasında aldığı bilgileri çocuğun gelişimini, psikolojik özelliklerini ve yaşadığı travmanın çocuktaki etkilerini dikkate alarak değerlendirme ve çocuğun bu süreçte örselenmesini mümkün olan en üst düzeyde önleyebilme becerisine sahip olan kişidir. Söz konusu bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a) Sosyal Hizmet Uzmanı
b) Savcı
c) Adli Görüşmeci
d) Avukat
e) Çocuk Gelişim uzmanı

Cevap: c) Adli Görüşmeci

Açıklama: Adli görüşmeci, çocuk izlem merkezlerinde çocukla görüşme yapan ve çocuğun travmasını en aza indiren kişidir.

10- Aşağıdakilerden hangisi çocuk izlem merkezlerinde yürütülen işlemlerden değildir?

a) Adli görüşme
b) Adli muayene
c) Aile görüşmesi
d) Fizyolojik muayene
e) Sosyal inceleme

Cevap: d) Fizyolojik muayene

Açıklama: Fizyolojik muayene, çocuk izlem merkezlerinde yürütülen işlemler arasında yer almaz.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -8 (2024)

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!