Adli Sosyal HizmetauzefSosyal Hizmet

Adli Sosyal Hizmet Final Deneme Sınavı -9 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

#1. Bu ceza infaz kurumlarında terörden hüküm giyen kişiler cezalarını çekmektedir. Aynı zamanda tehlikeli hükümlü olarak sayılabilecek nitelikli mahkûmlarda bu tip ceza infaz kurumlarında cezalarını çekmektedir. Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : c) F Tipi cezaevi

Açıklama : F Tipi cezaevleri, yüksek güvenlik önlemleri içeren ve terörden hüküm giymiş kişiler ile tehlikeli kabul edilen nitelikli mahkumların tutulduğu ceza infaz kurumlarıdır. Bu tip cezaevleri, diğer kurumlara kıyasla daha katı güvenlik protokollerine sahiptir ve mahkumların toplumdan tam izolasyonunu sağlar.

#2. Hastanın remisyon süresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedavidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : a) Psikososyal tedavi

Açıklama : Psikososyal tedavi, hastanın remisyon süresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedavidir. Bu tedavi yöntemi, bireylerin sosyal ve psikolojik işlevlerini geliştirmeyi hedefler ve genellikle grup terapileri, bireysel danışmanlık ve sosyal beceri eğitimleri içerir.

#3. Denetimli serbestlik tedavi hizmetleri aşağıdaki hangi kurum tarafından verilmektedir?

Cevap : b) Sağlık Bakanlığı

Açıklama : Denetimli serbestlik tedavi hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu hizmetler, bağımlılık tedavileri ve psikososyal destek programları gibi çeşitli sağlık hizmetlerini kapsar ve bu hizmetler genellikle bağımlılık tedavi merkezlerinde, hastanelerde veya bağımlılık rehabilitasyon merkezlerinde sunulur.

#4. Aşağıdakilerden hangisini Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almamaktadır?

Cevap: b) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi

Açıklama: Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almaz.

#5. Devletin kendi güvenliğine yönelik işlenmiş suçlar, anayasal düzene yönelik ve bu düzenin işleyişini bozmak amacıyla işlenen suçtan mahkûm olan kişiler bu ceza infaz kurumlarında cezalarını çekmektedirler. Bu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c) Yüksek (Sıkı) güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları

Açıklama : Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, devletin güvenliğine yönelik işlenmiş suçlar veya anayasal düzene karşı suçlar nedeniyle mahkum olan kişilerin cezalarını çektiği tesislerdir. Bu kurumlar, son derece sıkı güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.

#6. Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen veya edilecek olan uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fiziki alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : b) T Tipi cezaevi

Açıklama : T Tipi cezaevleri, büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerine inşa edilen veya kapasite yetersizliğine çözüm olarak kurulan, uluslararası standartlara uygun kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlar, hükümlü ve tutukluların barınma, sağlık, eğitim ve iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve sportif ile kültürel hizmetler sunar.

#7. Adli süreçte kişinin ihtiyaçları, risk faktörleri, suçtan etkilenme düzeyi, suçun tekrarlanma riski ile adli destek görevlisinin mesleki tecrübe ve uzmanlığına dayanarak edindiği izlenim dikkate alınarak hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: c) Bireysel Değerlendirme Raporu

Açıklama: Bireysel Değerlendirme Raporu, adli süreçte kişinin ihtiyaçları ve risk faktörlerini değerlendirir.

#8. Mağdurun kendi özelliklerini, çevresiyle ilişkilerini ve bulunduğu ortamdaki koşulları değerlendirip gerekli kararları vermesinin yanında kendini sürekli olarak yenilemesine de olanak tanınması ve yardım edilmesi esas olan yaklaşımdır. Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: d) Fonksiyonel yaklaşım

Açıklama: Fonksiyonel yaklaşım, mağdurun kendini yenilemesine ve gerekli kararları vermesine olanak tanır.

#9. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “adli görüşme odaları etkin bir şekilde kullanılarak mağdurlara yönelik koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilmesi” amacını yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: b) Hukuk Yargılaması Destek Bürosu

Açıklama: Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, mağdurlara yönelik koruma zincirini güçlendirmeyi amaçlar.

#10. Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendirilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kurumuna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan az olan hükümlüler hakkında düzenlenen ve puanlama içermeyen belgedir. Söz konusu belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: b) Gözlem Değerlendirme Raporu

Açıklama: Gözlem Değerlendirme Raporu, ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan az olan hükümlüler için düzenlenir.

#11. Aşağıdakilerden hangi meslek grubu denetimli serbestlik tedavi hizmetlerinde yer almamaktadır?

Cevap : c) Rehberlik ve Psikolojik Danışman (PDR)

Açıklama : Denetimli serbestlik tedavi hizmetlerinde yer almayan meslek grubu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlardır. Bu alanda daha çok sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sağlık memurları ve hemşireler görev yapar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlar genellikle eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri sunarlar.

#12. Adli görüşme esasları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

Cevap: b) Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına herkes alınabilir.

Açıklama: Görüşme sırasında görüşme yapılacak kişi ve adli görüşmeci ile gerekmesi hâlinde tercüman dışında görüşme odasına kimse alınmaz.

#13. Adli destek görevlileri tarafından yapılan bireysel değerlendirme sonucunda suçtan daha fazla etkilendiği ve korunması gerektiği tespit edilen mağdurlar ile adli sisteme dâhil olan çocuklardır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: c) Kırılgan grup

Açıklama: Kırılgan grup, suçtan daha fazla etkilenen ve korunması gereken mağdurları ve çocukları tanımlar.

#14. -------------- ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : c) Kapalı cezaevi

Açıklama : Kapalı cezaevleri, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı çeşitli engellerle donatılmış ve hükümlüler arasında sınırlı sosyal etkileşim imkanı sunan yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarıdır. Bu tesislerde bireysel, grup halinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemleri uygulanabilir.

#15. Bu ceza infaz kurumları Türkiye’ de yeni inşa edilen ceza infaz kurumlarıdır. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olan hükümlü ve tutukluların barındığı ve tedavi edilmesi amacıyla inşa edilen ceza infaz kurumlarıdır. Sözkonusu bu hangi tip cezaevidir?

Cevap : e) R Tipi cezaevi

Açıklama : R Tipi cezaevleri, özellikle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki hükümlü ve tutukluların barındığı, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla tasarlanmış ceza infaz kurumlarıdır. Bu kurumlar, sağlık ve bakım hizmetleri ile öne çıkar.

#16. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapan maddelerden değildir?

Cevap : e) Patlayıcılar

Açıklama : Patlayıcılar, bağımlılık yapan maddelerden değildir. Bu maddeler, genellikle endüstriyel, askeri veya terörist faaliyetlerde kullanılan, büyük miktarda enerjiyi hızla serbest bırakan kimyasal maddelerdir. Bağımlılık yapan maddeler ise genellikle uyuşturucu maddeler, alkol gibi insanın merkezi sinir sistemine etki eden kimyasallardır.

#17. Türkiye’de mağdur haklarını korumak için Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ne zaman kurulmuştur?

Cevap: d) 2013

Açıklama: Türkiye’de mağdur haklarını korumak için Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 2013 yılında kurulmuştur.

#18. Cezaevi/Eğitimevi ya da Denetimli Serbestlik kapsamında tüm hükümlülerin; risklerini, bireysel ve suça ilişkin gereksinimlerini belirlemek, gereksinimlerinin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak, yönlendirmelerin uygunluğunu saptamak, izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla uygulanır. Kimlik bilgileri, suç öyküsü, sosyal etkenler (eğitim, iş, sosyo-ekonomik durum vb.), kişisel etkenleri (ailevi özellikler, madde kullanımı, tutum, düşünce ve davranışlar, kişilik ve ruhsal durum) belirleyen bölümlerden oluşur. Söz konusu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap: d) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Açıklama: Araştırma ve Değerlendirme Formu, hükümlülerin risklerini ve gereksinimlerini belirlemek için uygulanır.

#19. Aşağıdakilerden hangisi adli sosyal hizmette hazırlanan raporlardan biri değildir?

Cevap: a) Konsültasyon Formu

Açıklama: Konsültasyon Formu, adli sosyal hizmette hazırlanan raporlardan biri değildir.

#20. 1929 yılında Amerika’da Bill Wilson ve Dr. Roberst Smith tarafından kurulan ve alkol bağımlısı bireylerin tedavi olup bu bağımlıktan kurtulmasını amaçlayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Adsız alkolikler

Açıklama : 1929 yılında Amerika’da Bill Wilson ve Dr. Robert Smith tarafından kurulan Adsız Alkolikler, alkol bağımlısı bireylerin tedavi olup bu bağımlılıktan kurtulmalarını amaçlayan bir oluşumdur. Bu grup, alkol bağımlılığıyla mücadelede anonim destek ve karşılıklı yardımlaşma üzerine kuruludur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Sosyal Hizmet
Ders : Adli Sosyal Hizmet
Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)
Sınıf : 3. Sınıf
Dönem : Bahar Dönemi

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

Adli Sosyal Hizmet Alanında Kayıt ve Raporlama

Giriş

Adli sosyal hizmet alanında kayıt ve raporlama, sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve belgelenmesi açısından büyük önem taşır. Bu süreç, adli sosyal hizmet uzmanlarının, aile ve çocuk mahkemelerinde, ceza infaz kurumlarında, adli destek ve mağdur hizmetlerinde, denetimli serbestlik hizmetlerinde, emniyet çocuk şubelerinde, çocuk izlem merkezlerinde ve çocuk eğitimevlerinde yürüttükleri görevler kapsamında gerçekleşir​.

Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Rapor Yazmanın Amaçları

Sosyal hizmet mesleğinde kayıt tutma ve rapor yazmanın temel amacı, müdahalelerin belgelenmesi ve etkili bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu, sosyal hizmet uzmanlarının müdahale süreçlerini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında sistematik bilgiye ulaşmalarını sağlar. Aynı zamanda, bu belgeler, adli süreçlerde delil niteliği taşıyarak, mağdur haklarının korunması ve adli süreçlerin şeffaflığı açısından önemlidir​.

Adli Sosyal Hizmette Rapor Türleri

Adli sosyal hizmet uzmanları, çeşitli raporlar hazırlayarak adli süreçlere katkıda bulunurlar. Bu raporlar arasında sosyal inceleme raporları, sosyal araştırma raporları, bireysel değerlendirme raporları, gözlem ve gelişim değerlendirme raporları, adli görüşme raporları ve araştırma ve değerlendirme formları bulunmaktadır. Her bir rapor türü, farklı amaçlar ve değerlendirme kriterleri doğrultusunda hazırlanır ve adli süreçlerde farklı işlevlere sahiptir​.

Sosyal İnceleme Raporları

Sosyal inceleme raporları, sosyal hizmet uzmanlarının bilimsel değerlendirme, tespit ve önerilerini içeren legal belgelerdir. Bu raporlar, adli süreçlerde, bireylerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını değerlendirerek, hakim veya savcılara rehberlik eder. Sosyal inceleme raporları, özellikle çocuk ve aile mahkemelerinde sıkça kullanılmaktadır​.

Bireysel Değerlendirme Raporları

Bireysel değerlendirme raporları, adli süreçteki bireylerin ihtiyaçları, risk faktörleri ve suçtan etkilenme düzeyleri dikkate alınarak hazırlanır. Bu raporlar, sosyal hizmet uzmanlarının mesleki tecrübeleri ve uzmanlıkları doğrultusunda edinilen izlenimlere dayanır. Bireysel değerlendirme raporları, mağdurların korunması ve adli destek hizmetlerinin planlanması açısından kritik bir rol oynar​.

Gelişim ve Gözlem Değerlendirme Raporları

Gelişim ve gözlem değerlendirme raporları, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin davranışlarının izlenmesi, iyileştirme programlarına katılımının değerlendirilmesi ve infazın bireyselleştirilmesi amacıyla hazırlanır. Bu raporlar, hükümlülerin topluma kazandırılması sürecinde önemli bir araçtır ve infaz sürecinin her aşamasında kullanılabilir​.

Sonuç

Adli sosyal hizmet alanında kayıt ve raporlama, sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarının belgelenmesi ve değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Bu süreç, adli süreçlerin şeffaflığı ve mağdur haklarının korunması açısından kritik bir rol oynar. Sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı raporlar, adli mercilere rehberlik eder ve adli süreçlerin etkinliğini artırır. Bu nedenle, kayıt ve raporlama, sosyal hizmet mesleğinin ayrılmaz bir parçasıdır​.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

Adli Sosyal Hizmet Alanında Kayıt ve Raporlama

1- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “adli görüşme odaları etkin bir şekilde kullanılarak mağdurlara yönelik koruma zincirinin adli süreçteki halkası güçlendirilmesi” amacını yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ceza Yargılaması Destek Bürosu
b) Hukuk Yargılaması Destek Bürosu
c) Kırılgan Grup Destek Bürosu
d) Mağdur Hizmetleri Destek Bürosu
e) Bilgilendirme ve yönlendirme Bürosu

Cevap: b) Hukuk Yargılaması Destek Bürosu

Açıklama: Hukuk Yargılaması Destek Bürosu, mağdurlara yönelik koruma zincirini güçlendirmeyi amaçlar.

2- Hükümlü bireylerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere geliştirilmiş değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal Araştırma Raporu
b) BİSİS Formu
c) Denetim Planı Raporu
d) Danışma Tedbiri Süreç Raporu
e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Cevap: e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Açıklama: Araştırma ve Değerlendirme Formu, hükümlü bireylerin risk ve ihtiyaçlarını belirlemek için geliştirilmiştir.

3- Aşağıdakilerden hangisi adli sosyal hizmette hazırlanan raporlardan biri değildir?

a) Konsültasyon Formu
b) Sosyal İnceleme Raporu
c) Sosyal Araştırma Raporu
d) Araştırma ve Değerlendirme Formu
e) Adli Görüşme Değerlendirme Raporu

Cevap: a) Konsültasyon Formu

Açıklama: Konsültasyon Formu, adli sosyal hizmette hazırlanan raporlardan biri değildir.

4- Sosyal hizmet mesleğinin kendi bilimsel yöntemlerini kullanarak sistematik bilgiye ulaştığı ……………………. hukuk sistemi içinde sosyal hizmet uzmanının bilimsel değerlendirme, tespit ve önerilerini temsil eden legal bir belgedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?

a) Sosyal Araştırma Raporu
b) Sosyal İnceleme Raporu
c) Denetim Planı Raporu
d) Danışma Tedbiri Süreç Raporu
e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Cevap: b) Sosyal İnceleme Raporu

Açıklama: Sosyal İnceleme Raporu, sosyal hizmet uzmanının bilimsel değerlendirme, tespit ve önerilerini temsil eden legal bir belgedir.

5- Adli süreçte kişinin ihtiyaçları, risk faktörleri, suçtan etkilenme düzeyi, suçun tekrarlanma riski ile adli destek görevlisinin mesleki tecrübe ve uzmanlığına dayanarak edindiği izlenim dikkate alınarak hazırlanan rapor aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyal Araştırma Raporu
b) Sosyal İnceleme Raporu
c) Bireysel Değerlendirme Raporu
d) Danışma Tedbiri Süreç Raporu
e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Cevap: c) Bireysel Değerlendirme Raporu

Açıklama: Bireysel Değerlendirme Raporu, adli süreçte kişinin ihtiyaçları ve risk faktörlerini değerlendirir.

6- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği (2021) kapsamında denetimli serbestlik uzmanları tarafından hazırlanan şüpheli veya sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik, ruhsal ve psikolojik durumu ile çevresinin sistemli bir bakış açısıyla değerlendirildiği, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk ile ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu ihtiyaçlara yönelik hizmet, program ve kaynaklarla ilgili önerileri içeren hüküm öncesi rapordur. Bu rapor aşağıdakilerden hangisidir?

a) Danışma Tedbiri Süreç Raporu
b) Sosyal İnceleme Raporu
c) Bireysel Değerlendirme Raporu
d) Sosyal Araştırma Raporu
e) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Cevap: d) Sosyal Araştırma Raporu

Açıklama: Sosyal Araştırma Raporu, denetimli serbestlik uzmanları tarafından hazırlanan hüküm öncesi rapordur.

7- Cezaevi/Eğitimevi ya da Denetimli Serbestlik kapsamında tüm hükümlülerin; risklerini, bireysel ve suça ilişkin gereksinimlerini belirlemek, gereksinimlerinin giderilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak, yönlendirmelerin uygunluğunu saptamak, izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla uygulanır. Kimlik bilgileri, suç öyküsü, sosyal etkenler (eğitim, iş, sosyo-ekonomik durum vb.), kişisel etkenleri (ailevi özellikler, madde kullanımı, tutum, düşünce ve davranışlar, kişilik ve ruhsal durum) belirleyen bölümlerden oluşur. Söz konusu durum aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

a) Konsültasyon Formu
b) Sosyal İnceleme Raporu
c) Sosyal Araştırma Raporu
d) Araştırma ve Değerlendirme Formu
e) Adli Görüşme Değerlendirme Raporu

Cevap: d) Araştırma ve Değerlendirme Formu

Açıklama: Araştırma ve Değerlendirme Formu, hükümlülerin risklerini ve gereksinimlerini belirlemek için uygulanır.

8- Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendirilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kurumuna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan fazla olan hükümlüler hakkında düzenlenen ve gelişim puanlamasını içeren belgedir. Söz konusu belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelişim Değerlendirme Raporu
b) Gözlem Değerlendirme Raporu
c) Sosyal Araştırma Raporu
d) Araştırma ve Değerlendirme Formu
e) Adli Görüşme Değerlendirme Raporu

Cevap: a) Gelişim Değerlendirme Raporu

Açıklama: Gelişim Değerlendirme Raporu, hükümlünün ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan fazla olanlar için düzenlenir.

9- Hükümlünün tanınması, davranışlarının değerlendirilerek hakkında uygulanacak rejimin belirlenmesi, kişinin durumuna uygun ceza infaz kurumuna ayrılması, infazın bireyselleştirilmesi, iyileştirme programlarına katılması, hükümlülük süresi içerisinde davranışlarının izlenmesi ve hükümlü hakkındaki iyi hâl değerlendirmesine dayanak oluşturması amacıyla ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan az olan hükümlüler hakkında düzenlenen ve puanlama içermeyen belgedir. Söz konusu belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelişim Değerlendirme Raporu
b) Gözlem Değerlendirme Raporu
c) Sosyal Araştırma Raporu
d) Araştırma ve Değerlendirme Formu
e) Adli Görüşme Değerlendirme Raporu

Cevap: b) Gözlem Değerlendirme Raporu

Açıklama: Gözlem Değerlendirme Raporu, ceza infaz kurumunda kalma süresi altı aydan az olan hükümlüler için düzenlenir.

10- Sosyal hizmet mesleğinin ve disiplinin gerektirdiği şekilde sosyal hizmet uzmanı tarafından müracaatçı sistemi ile görüşme yapılması, müracaatçı sisteminin sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel, ahlaki, ilişkisel ve bunlara ilişkin yaşadığı sorun ve sıkıntıların mikro, mezzo ve makro düzeyde incelenmesi işlemidir. Söz konusu bu tanım aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir?

a) Adli görüşme
b) Adli muayene
c) Aile görüşmesi
d) Fizyolojik muayene
e) Sosyal inceleme

Cevap: e) Sosyal inceleme

Açıklama: Sosyal inceleme, sosyal hizmet uzmanı tarafından müracaatçı sistemi ile yapılan görüşme ve değerlendirme işlemidir.

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

Auzef Adli Sosyal Hizmet

Auzef Adli Sosyal Hizmet Final Sınav Soruları Deneme Sınavı -9 (2024)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!