auzefJavascript ProgramlamaWeb Tasarım Ve Kodlama

Javascript Programlama Ünite -3

Koşul Yapıları

#1. Aşağıdaki if-else koşul yapısının ternary operatörü eşleniği seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) durum = (sayi > 0) ? “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

Açıklama : Ternary operatörü ile if-else yapısının kısa hali kullanılmıştır.

#2. Aşağıdaki JavaScript kodunun çıktısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : D) “Merhaba, JavaScript!”

Açıklama : Fonksiyon çağrıldığında, ad parametresi “JavaScript” olduğu için bu çıktı oluşur.

#3. Tanımlanan bir gun değişkeninin değerine göre, hafta içi, hafta sonu veya geçersiz gün olarak gunAdi değişkeni atanması ve konsola yazdırılması isteniyor. Bunu gerçekleştirmek için JavaScript dilinde kullanılabilecek en uygun yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) switch

Açıklama : Switch-case yapısı, bu tür durumlar için en uygun yapıdır.

#4. Aşağıda verilen kod bloğuna göre hangisi doğrudur?

Cevap : B) puan 40 olarak tanımlanmış ise “Maalesef, sınavı geçemediniz.” yazdırılır.

Açıklama : Puan 40 olduğunda, if koşulu false döner ve else bloğu çalışır.

#5. Aşağıda verilen JavaScript koduna göre konsolda çıktılanan değer hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : C) ?

Açıklama : Kodun çıktısı, a’nın değeri 2 olduğunda ve c’ye eşit olduğunda gerçekleşir.

#6. parseInt() fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Verilen değeri tam sayıya dönüştürür.

Açıklama : parseInt() fonksiyonu, verilen değeri tam sayıya dönüştürür.

#7. JavaScript'te koşul yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Koşul ifadeleri, sadece tek bir koşulun kontrol edilmesini sağlar.

Açıklama : Koşul ifadeleri birden fazla koşulu kontrol edebilir.

#8. Aşağıdaki JavaScript kodunda kullanılan operatör hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap : D) Ternary operatörü

Açıklama : Bu, ternary operatörü kullanılarak yapılan bir kontrol ifadesidir.

#9. Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’teki koşul ifadelerinden biri değildir?

Cevap : D) if-elif

Açıklama : JavaScript’te “if-elif” ifadesi bulunmaz, bunun yerine “else if” kullanılır.

#10. Bir dersin geçme notu aşağıdaki JavaScript kodları ile belirlenmektedir. Buna göre; eğer bir öğrencinin notu 82 ise ekrana yazdırılacak ifade hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

Cevap : B) Notunuz: B

Açıklama : Not 82 olduğunda, 80 ile 90 arasında olduğundan B notu yazdırılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Koşul Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 3 : Koşul Yapıları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Koşul Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 3 : Koşul Yapıları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Javascript Programlama Ünite -3 Koşul Yapıları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Koşul Yapıları
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 3 : Koşul Yapıları

Ünite 3: JavaScript Koşul İfadeleri

JavaScript, koşul ifadeleri sayesinde kodların belirli durumlara göre çalışmasını sağlar. Bu ifadeler, kodun akışını kontrol ederek farklı koşullara göre farklı işlemler yapmayı mümkün kılar. JavaScript’te yaygın olarak kullanılan koşul ifadeleri şunlardır:

1. if İfadesi

if ifadesi, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer koşul doğruysa, if bloğu içindeki kod çalıştırılır. Örneğin:

let puan = 85;
if (puan >= 60) {
console.log(“Sınavı geçtiniz!”);
}

Bu örnekte, puan 60 veya daha büyükse, “Sınavı geçtiniz!” mesajı konsola yazdırılır.

2. if-else İfadesi

if-else ifadesi, bir koşulun doğru olmaması durumunda başka bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

let puan = 45;
if (puan >= 60) {
console.log(“Sınavı geçtiniz!”);
} else {
console.log(“Maalesef, sınavı geçemediniz.”);
}

Bu örnekte, puan 60’tan küçükse, “Maalesef, sınavı geçemediniz.” mesajı konsola yazdırılır.

3. if-else if İfadesi

if-else if ifadesi, birden fazla koşulun kontrol edilmesi gerektiğinde kullanılır. Bu yapı, if ve else if bloklarıyla farklı koşulları kontrol eder. Örneğin:

let not = 75;
if (not >= 90) {
console.log(“Notunuz: A”);
} else if (not >= 80) {
console.log(“Notunuz: B”);
} else if (not >= 70) {
console.log(“Notunuz: C”);
} else if (not >= 60) {
console.log(“Notunuz: D”);
} else {
console.log(“Notunuz: F”);
}

Bu örnekte, not 75 olduğu için “Notunuz: C” mesajı konsola yazdırılır.

4. switch İfadesi

switch ifadesi, bir değişkenin değerine göre birden fazla durumu kontrol etmek için kullanılır. Her durum için farklı bir kod bloğu çalıştırılabilir. Örneğin:

let gun = 3;
let gunAdi;
switch (gun) {
case 1:
gunAdi = “Pazartesi”;
break;
case 2:
gunAdi = “Salı”;
break;
case 3:
gunAdi = “Çarşamba”;
break;
case 4:
gunAdi = “Perşembe”;
break;
case 5:
gunAdi = “Cuma”;
break;
case 6:
gunAdi = “Cumartesi”;
break;
case 7:
gunAdi = “Pazar”;
break;
default:
gunAdi = “Geçersiz gün”;
}
console.log(gunAdi);

Bu örnekte, gun değeri 3 olduğu için “Çarşamba” mesajı konsola yazdırılır.

5. Ternary Operatörü

Ternary operatörü, kısa koşul ifadeleri yazmak için kullanılır. Tek bir satırda if-else ifadesinin yerini alabilir. Örneğin:

let yas = 20;
let ehliyet = (yas >= 18) ? “Ehliyet alabilir” : “Ehliyet alamaz”;
console.log(ehliyet);

Bu örnekte, yas 18 veya daha büyükse “Ehliyet alabilir” mesajı konsola yazdırılır, aksi takdirde “Ehliyet alamaz” mesajı yazdırılır.

Sonuç

JavaScript koşul ifadeleri, kodun belirli durumlara göre farklı yollar izlemesini sağlar. Bu ifadeler, programlama sürecinde esneklik ve kontrol sağlar. if, if-else, if-else if, switch ve ternary operatörü gibi yapılar, JavaScript’te yaygın olarak kullanılır ve her biri farklı senaryolar için uygundur.

Ünite 3: JavaScript Koşul İfadeleri

Soru-1

Aşağıdakilerden hangisi JavaScript’teki koşul ifadelerinden biri değildir?

A) if

B) if-else

C) if-else if

D) if-elif

E) switch

Cevap : D) if-elif

Açıklama : JavaScript’te “if-elif” ifadesi bulunmaz, bunun yerine “else if” kullanılır.

Soru-2

Aşağıda verilen JavaScript koduna göre konsolda çıktılanan değer hangi seçenekte doğru verilmiştir?

let a = 1;
let b = -1;
let c = 2;
let cikti = “&”;
if (a++ < c && a == -b) {
cikti = “^”;
} else if (c == a) {
cikti = “?”;
} else if (++a == c) {
cikti = “*”;
} else if (b + c == a) {
cikti = “$”;
} else {
cikti = “%”;
}
console.log(cikti);
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 2

A) &

B) ^

C) ?

D) $

E) %

Cevap : C) ?

Açıklama : Kodun çıktısı, a’nın değeri 2 olduğunda ve c’ye eşit olduğunda gerçekleşir.

Soru-3

Aşağıda verilen kod bloğuna göre hangisi doğrudur?

if (puan >= 60) {
console.log(“Tebrikler, sınavı geçtiniz!”);
} else {
console.log(“Maalesef, sınavı geçemediniz.”);
}
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 3

A) puan 80 olarak tanımlanmış ise “Maalesef, sınavı geçemediniz.” yazdırılır.

B) puan 40 olarak tanımlanmış ise “Maalesef, sınavı geçemediniz.” yazdırılır.

C) puan 80 olarak tanımlanmış ise if koşulu false döner.

D) puan 40 olarak tanımlanmış ise if koşulu true döner.

E) puan 60 olarak tanımlanmış ise ekrana hiçbir şey yazdırılmaz.

Cevap : B) puan 40 olarak tanımlanmış ise “Maalesef, sınavı geçemediniz.” yazdırılır.

Açıklama : Puan 40 olduğunda, if koşulu false döner ve else bloğu çalışır.

Soru-4

Bir dersin geçme notu aşağıdaki JavaScript kodları ile belirlenmektedir. Buna göre; eğer bir öğrencinin notu 82 ise ekrana yazdırılacak ifade hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

if (not >= 90 && not <= 100) {
console.log(“Notunuz: A”);
} else if (not >= 80 && not < 90) {
console.log(“Notunuz: B”);
} else if (not >= 70 && not < 80) {
console.log(“Notunuz: C”);
} else if (not >= 60 && not < 70) {
console.log(“Notunuz: D”);
} else {
console.log(“Notunuz: F”);
}
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 4

A) Notunuz: A

B) Notunuz: B

C) Notunuz: C

D) Notunuz: D

E) Notunuz: F

Cevap : B) Notunuz: B

Açıklama : Not 82 olduğunda, 80 ile 90 arasında olduğundan B notu yazdırılır.

Soru-5

parseInt() fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilen değeri tam sayıya dönüştürür.

B) Verilen değeri ondalıklı sayıya dönüştürür.

C) Verilen değeri bir dizgeye dönüştürür.

D) Verilen değeri boolean değere dönüştürür.

E) Verilen değere sıfır değerini atar.

Cevap : A) Verilen değeri tam sayıya dönüştürür.

Açıklama : parseInt() fonksiyonu, verilen değeri tam sayıya dönüştürür.

Soru-6

Aşağıdaki JavaScript kodunda kullanılan operatör hangi seçenekte doğru verilmiştir?

let ehliyetAlabilirMi = (yas >= 18) ? “Evet” : “Hayır”;
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 6

A) Küçük eşittir operatörü

B) Büyüktür operatörü

C) Eşit değildir operatörü

D) Ternary operatörü

E) VE operatörü

Cevap : D) Ternary operatörü

Açıklama : Bu, ternary operatörü kullanılarak yapılan bir kontrol ifadesidir.

Soru-7

Tanımlanan bir gun değişkeninin değerine göre, hafta içi, hafta sonu veya geçersiz gün olarak gunAdi değişkeni atanması ve konsola yazdırılması isteniyor. Bunu gerçekleştirmek için JavaScript dilinde kullanılabilecek en uygun yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) if

B) if-else

C) else

D) ternary

E) switch

Cevap : E) switch

Açıklama : Switch-case yapısı, bu tür durumlar için en uygun yapıdır.

Soru-8

Aşağıdaki if-else koşul yapısının ternary operatörü eşleniği seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

if (sayi > 0) {
durum = “Pozitif”;
} else {
durum = “Negatif veya sıfır”;
}
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 8

A) durum = (sayi > 0) ? “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

B) durum = (sayi < 0) ? “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

C) durum = (sayi > 0) & “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

D) durum = (sayi > 0) ? “Pozitif” ; “Negatif veya sıfır”;

E) durum == (sayi < 0) ? “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

Cevap : A) durum = (sayi > 0) ? “Pozitif” : “Negatif veya sıfır”;

Açıklama : Ternary operatörü ile if-else yapısının kısa hali kullanılmıştır.

Soru-9

Aşağıdaki JavaScript kodunun çıktısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

function karsilama(ad) {
if (ad) {
return “Merhaba, ” + ad + “!”;
} else {
return “Merhaba, misafir!”;
}
}
console.log(karsilama(“JavaScript”));
Javascript Programlama Ünite -3 Soru 9

A) “Merhaba”

B) “Merhaba !”

C) “Merhaba, misafir!”

D) “Merhaba, JavaScript!”

E) “Merhaba, !”

Cevap : D) “Merhaba, JavaScript!”

Açıklama : Fonksiyon çağrıldığında, ad parametresi “JavaScript” olduğu için bu çıktı oluşur.

Soru-10

JavaScript’te koşul yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) if-else koşul yapısı, bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

B) switch-case yapısı, bir ifadenin değerlerini kontrol etmek için kullanılır.

C) Ternary operatörü, koşullu ifadelerin kısa bir şekilde yazılmasını sağlar.

D) if-else koşul yapısında if koşulu false dönerse, else bloğu içindeki satırlar çalıştırılır.

E) Koşul ifadeleri, sadece tek bir koşulun kontrol edilmesini sağlar.

Cevap : E) Koşul ifadeleri, sadece tek bir koşulun kontrol edilmesini sağlar.

Açıklama : Koşul ifadeleri birden fazla koşulu kontrol edebilir.

Javascript Programlama
Auzef Javascript Programlama Web Tasarımı ve Kodlama

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!