Javascript Programlama

Javascript Programlama Ünite Soruları
Vize Final
Ünite -1 Ünite -5
Ünite -2 Ünite -6
Ünite -3 Ünite -7
Ünite -4 Ünite -8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Final Deneme -5
Final Deneme -6
Final Deneme -7
Final Deneme -8
Auzef – Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Auzef Bilgisayar Programcılığı
Web Tasarımı ve Kodlama
Sınıf : 1. Sınıf
Ders : Javascript Programlama
Dönem : Bahar Dönemi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Javascript Programlama Üniteler
Üniteler
1- Javascript Diline Giriş
2- Javascript Dilinin Temelleri
3- Koşul Yapıları
4- Döngü Yapıları
5 -Diziler
6 -Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı
7 -Doküman Nesne Modeli
8 -Javascrıpt Dilinde Olay

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

1- JavaScript Diline Giriş

Ünite Özeti

JavaScript, web sayfalarını dinamik hale getiren bir betik dilidir. İlk olarak Netscape tarafından geliştirilmiş ve şu anda ECMAScript standartlarıyla güncellenmektedir. JavaScript, web teknolojilerinde en çok kullanılan programlama dillerinden biridir ve tarayıcıda çalıştırılarak istemci taraflı etkileşim sağlar. Son yıllarda Node.js ile birlikte sunucu taraflı programlama için de kullanılmaktadır. Ayrıca mobil uygulama geliştirme çerçeveleriyle de yaygınlaşmıştır. JavaScript dili, basit sözdizimi, esnek yapısı ve geniş kullanım alanları ile programcılar arasında popülerdir.

2- JavaScript Dilinin Temelleri

Ünite Özeti

JavaScript dilinin temelleri, değişkenler, sabitler, veri türleri ve operatörler gibi temel kavramları içerir. Değişkenler ve sabitler, JavaScript’te verilerin depolanması ve işlenmesi için kullanılır. Farklı veri türleri (sayılar, dizgeler, boolean) ve bu veri türlerinin nasıl kullanıldığı açıklanır. Operatörler ise matematiksel işlemler, karşılaştırmalar ve mantıksal işlemler için kullanılır. Ayrıca JavaScript’te fonksiyonlar, nesneler ve olaylar gibi ileri düzey konular da bu temeller üzerine inşa edilir.

3- Koşul Yapıları

Ünite Özeti

Koşul yapıları, programın akışını kontrol etmek için kullanılır. JavaScript’te en yaygın koşul yapıları if, else if ve else ifadeleridir. Bu yapılar, belirli koşulların doğru veya yanlış olmasına göre farklı kod bloklarının çalıştırılmasını sağlar. Ayrıca switch ifadesi, bir değişkenin belirli değerlere eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Koşul yapıları, programların daha dinamik ve esnek olmasını sağlar.

4- Döngü Yapıları

Ünite Özeti

Döngü yapıları, belirli bir kod bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. JavaScript’te yaygın olarak kullanılan döngüler for, while ve do-while döngüleridir. For döngüsü, belirli bir sayıda tekrar için kullanılırken, while ve do-while döngüleri belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışır. Döngüler, büyük veri kümelerini işlemek, liste ve diziler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

5- Diziler

Ünite Özeti

Diziler, birden fazla değeri tek bir değişken altında saklamaya yarayan veri yapılarıdır. JavaScript’te diziler, herhangi bir veri türünde elemanlar içerebilir. Diziler, elemanlarına indeks numarası ile erişilerek işlenir. JavaScript dizilerinde çeşitli metodlar kullanarak eleman ekleme, çıkarma, sıralama gibi işlemler yapılabilir. Diziler, verilerin düzenli bir şekilde depolanması ve yönetilmesi için önemlidir.

6- Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

Ünite Özeti

Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. JavaScript’te fonksiyonlar, kodun tekrar kullanılabilirliğini artırmak için kullanılır. Fonksiyonlar, parametre alabilir ve değer döndürebilir. Sınıf yapısı, nesne tabanlı programlamanın temelidir ve JavaScript’te ES6 ile birlikte gelmiştir. Sınıflar, benzer özellik ve işlevleri bir arada tutar. Fonksiyonlar ve sınıflar, JavaScript’te modüler ve esnek kod yazımını sağlar.

7- Doküman Nesne Modeli

Ünite Özeti

Doküman Nesne Modeli (DOM), web sayfalarının yapısal bir temsilidir ve JavaScript ile bu yapı üzerinde işlem yapılmasını sağlar. DOM, HTML ve XML dokümanlarını ağaç yapısında modeller. JavaScript ile DOM elemanlarına erişilebilir, değiştirebilir ve yeni elemanlar eklenebilir. DOM manipülasyonu, web sayfalarının dinamik hale getirilmesinde ve kullanıcı etkileşiminin artırılmasında önemli bir rol oynar.

8- JavaScript Dilinde Olaylar

Ünite Özeti

JavaScript, web sayfalarında kullanıcı etkileşimlerini yönetmek için olaylar (events) kullanır. Olaylar, kullanıcı tıklamaları, fare hareketleri, klavye tuşları ve diğer etkileşimler sonucu tetiklenir. JavaScript’te olay dinleyicileri (event listeners) kullanılarak bu olaylar yakalanabilir ve belirli işlevler çalıştırılabilir. Olaylar, kullanıcı deneyimini zenginleştiren dinamik ve interaktif web sayfalarının oluşturulmasında kritik bir rol oynar.

Web Tasarımı ve Kodlama Auzef Bilgisayar Programcılığı-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!