auzefJavascript ProgramlamaWeb Tasarım Ve Kodlama

Javascript Programlama Ünite -5

Javascript Diziler

#1. JavaScript'te bir dizi nasıl tanımlanır?

Cevap : B) let dizi = [1, 2, 3];

Açıklama : JavaScript’te bir dizi tanımlamak için köşeli parantezler kullanılır.

#2. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bir diziye eleman eklemek için kullanılır?

Cevap : A) push()

Açıklama : push() yöntemi, bir dizinin sonuna eleman ekler.

#3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir diziden eleman çıkarmak için kullanılır?

Cevap : B) pop()

Açıklama : pop() yöntemi, bir dizinin son elemanını çıkarır.

#4. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

Cevap : B) [1, 2, 3]

Açıklama : push() ile eklenen 4 elemanı, pop() ile çıkarılır.

#5. Aşağıdaki kod bloğu ne yazdırır?

Cevap : C) [2, 3]

Açıklama : slice(1, 3) ifadesi, 1. ve 2. indeksli elemanları alır.

#6. Aşağıdaki kod bloğunda dizi değişkeninin uzunluğu (length) nedir?

Cevap : C) 4

Açıklama : dizi dizisinde 4 eleman bulunmaktadır: [0, 5, 10, 15].

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 5 : Javascript Diziler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 5 : Javascript Diziler

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Javascript Programlama Ünite -5 Javascript Diziler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 5 : Javascript Diziler

Ünite 5 : Javascript Diziler

JavaScript dizileri, birden fazla veriyi tek bir yapıda saklamaya olanak tanıyan temel veri yapılarından biridir. Diziler, verilerin sıralı bir şekilde saklanmasını ve bu verilere kolayca erişilmesini sağlar. Bu makalede, JavaScript dizilerinin nasıl tanımlandığı, kullanıldığı ve diziler üzerinde gerçekleştirilebilecek temel işlemler üzerinde durulacaktır.

Dizi Tanımlama

JavaScript’te bir dizi tanımlamak için köşeli parantezler kullanılır.

Örneğin:

let meyveler = [“elma”, “muz”, “çilek”];
Bu örnekte, meyveler adında bir dizi tanımlanmış ve içine “elma”, “muz” ve “çilek” değerleri eklenmiştir.

Dizi Elemanlarına Erişim

Dizi elemanlarına indeks numaraları ile erişilir.  JavaScript dizilerinde indeksler sıfırdan başlar.

Örneğin:

console.log(meyveler[0]); // “elma”

console.log(meyveler[2]); // “çilek”

Diziye Eleman Ekleme ve Çıkarma

Diziye eleman eklemek için push ve unshift yöntemleri kullanılır:

meyveler.push(“portakal”); // Dizinin sonuna ekler

meyveler.unshift(“kiraz”); // Dizinin başına ekler

Diziden eleman çıkarmak için pop ve shift yöntemleri kullanılır:

meyveler.pop(); // Dizinin son elemanını çıkarır

meyveler.shift(); // Dizinin ilk elemanını çıkarır

Dizi Uzunluğu

Bir dizinin uzunluğunu öğrenmek için length özelliği kullanılır:

console.log(meyveler.length); // Dizideki eleman sayısını döner

Dizi Dilimleme

Bir dizinin bir kısmını almak için slice yöntemi kullanılır:

let yeniMeyveler = meyveler.slice(1, 3); // İndeks 1 ile 3 arasındaki elemanları alır

Dizi Üzerinde Döngü

Diziler üzerinde döngü kurmak için for döngüsü kullanılabilir:

for (let i = 0; i < meyveler.length; i++) {
console.log(meyveler[i]);
}

JavaScript dizileri, veri saklama ve yönetme açısından oldukça esnek ve kullanışlıdır. Diziler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler ve yöntemler ile JavaScript programlarında daha etkili ve verimli kodlar yazılabilir.

Ünite 5 : Javascript Diziler

Soru-1:
JavaScript’te bir dizi nasıl tanımlanır?

A) let dizi = “1, 2, 3”;
B) let dizi = [1, 2, 3];
C) let dizi = (1, 2, 3);
D) let dizi = {1, 2, 3};
E) let dizi = 1, 2, 3;

Cevap : B) let dizi = [1, 2, 3];

Açıklama : JavaScript’te bir dizi tanımlamak için köşeli parantezler kullanılır.

Soru-2:
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi bir diziye eleman eklemek için kullanılır?

A) push()
B) pop()
C) shift()
D) unshift()
E) splice()

Cevap : A) push()

Açıklama : push() yöntemi, bir dizinin sonuna eleman ekler.

Soru-3:
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir diziden eleman çıkarmak için kullanılır?

A) push()
B) pop()
C) concat()
D) join()
E) slice()

Cevap : B) pop()

Açıklama : pop() yöntemi, bir dizinin son elemanını çıkarır.

Soru-4:
Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

let dizi = [1, 2, 3];
dizi.push(4);
dizi.pop();
console.log(dizi);

Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

A) [1, 2, 3, 4]
B) [1, 2, 3]
C) [1, 2]
D) [2, 3, 4]
E) []

Cevap : B) [1, 2, 3]

Açıklama : push() ile eklenen 4 elemanı, pop() ile çıkarılır.

Soru-5:
Aşağıdaki kod bloğunda dizi değişkeninin uzunluğu (length) nedir?

let dizi = [5, 10, 15];
dizi.push(20);
dizi.pop();
dizi.unshift(0);

Aşağıdaki kod bloğunda dizi değişkeninin uzunluğu (length) nedir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap : C) 4

Açıklama : dizi dizisinde 4 eleman bulunmaktadır: [0, 5, 10, 15].

Soru-6:
Aşağıdaki kod bloğu ne yazdırır?

let dizi = [1, 2, 3, 4];
let yeniDizi = dizi.slice(1, 3);
console.log(yeniDizi);

Aşağıdaki kod bloğu ne yazdırır?

A) [1, 2, 3, 4]
B) [1, 2]
C) [2, 3]
D) [3, 4]
E) [1, 2, 3]

Cevap : C) [2, 3]

Açıklama : slice(1, 3) ifadesi, 1. ve 2. indeksli elemanları alır.

Javascript Programlama
Auzef Javascript Programlama Web Tasarımı ve Kodlama

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!