auzefJavascript ProgramlamaWeb Tasarım Ve Kodlama

Javascript Programlama Ünite -6

Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

#1. Aşağıdaki kod bloğunda super anahtar kelimesinin kullanım amacı nedir?

Cevap : A) super anahtar kelimesi üst sınıfın constructor metodunu çağırır.

Açıklama : super anahtar kelimesi, alt sınıfın constructor metodunda üst sınıfın constructor metodunu çağırmak için kullanılır.

#2. Aşağıdaki JavaScript kodunda hata nedir?

Cevap : B) sonuc değeri NaN olur.

Açıklama : carp fonksiyonu iki parametre alır, ancak sadece bir argüman verilmiştir. Eksik parametre undefined olarak değerlendirilir ve sayısal bir değerle çarpıldığında NaN döner.

#3. Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

Cevap : B) “Merhaba Dünya!” konsola yazdırılır.

Açıklama : : selamla fonksiyonu çağrıldığında console.log fonksiyonu kullanılarak ekrana “Merhaba Dünya!” yazısı yazdırılır.

#4. JavaScript'te sınıf tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

Cevap : A) class

Açıklama : JavaScript’te sınıf tanımlamak için class anahtar kelimesi kullanılır.

#5. Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

Cevap : D) 15 yazdırılır.

Açıklama : topla fonksiyonu iki parametre alır, ancak ikinci parametreye varsayılan olarak 10 değeri atanmıştır. topla(5) çağrıldığında x = 5 ve y = 10 olur. Toplam 15 olur ve bu değer ekrana yazdırılır.

#6. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

Cevap : B) 7

Açıklama : topla fonksiyonu, iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür.

#7. Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

Cevap : B) “JavaScript Eğitimi okunuyor.” yazdırılır.

Açıklama : Kitap sınıfı bir ad özelliğine ve oku methoduna sahiptir. kitap1 nesnesi oluşturulurken ad olarak “JavaScript Eğitimi” atanır ve oku methodu çağrıldığında bu ad ile birlikte “okunuyor” ifadesi ekrana yazdırılır.

#8. Aşağıdaki kod bloğunda new Kisi("Ali", 25) ifadesinin çıktısı nedir?

Cevap : D) Merhaba, ben Ali ve 25 yaşındayım.

Açıklama : constructor metodu, ad ve yas parametrelerini alır ve sınıfın özelliklerine atar.

#9. Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

Cevap : A) “Ali Veli” yazdırılır.

Açıklama : Ogrenci sınıfı ad ve soyad özelliklerine sahip ve tamAd methodu bu iki özelliği birleştirerek tam adı döner. ogrenci1 nesnesi oluşturulurken “Ali” ve “Veli” parametreleri kullanılır ve tamAd methodu çağrıldığında bu ad ve soyad birleştirilerek ekrana yazdırılır.

#10. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

Cevap : B) 6

Açıklama : carp fonksiyonu, ikinci parametre verilmediğinde 2 olarak varsayılan değeri kullanır.

#11. Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

Cevap : A) Toyota Corolla

Honda Civic

Açıklama : bilgi metodu, marka ve model özelliklerini birleştirerek döndürür.

#12. Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

Cevap : C) “Arabanın markası: Toyota” yazdırılır.

Açıklama : Araba sınıfı bir marka özelliği ve göster methoduna sahiptir. benimArabam nesnesi oluşturulurken marka olarak “Toyota” atanır ve göster methodu çağrıldığında bu marka ekrana yazdırılır.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 6 : Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 6 : Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Javascript Programlama Ünite -6 Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Web Tasarımı ve Kodlama
Ders : Diziler
1. Sınıf Bahar Dönemi
Ünite 6 : Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

Ünite 6 : Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

JavaScript’te fonksiyonlar ve sınıf yapısı, programlama dilinin temel yapı taşlarıdır. Bu ünitede, fonksiyonların nasıl tanımlandığını, nasıl çağrıldığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Ayrıca, ES6 ile birlikte gelen sınıf yapısını ve sınıfların nasıl tanımlandığını, nasıl genişletildiğini ve nasıl kullanıldığını keşfedeceksiniz.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, bir veya daha fazla deyimi bir araya getirerek bir işlevi yerine getiren yapılardır. JavaScript’te fonksiyonlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

function topla(a, b) {
return a + b;
}
console.log(topla(3, 4));

Yukarıdaki örnekte, topla adında bir fonksiyon tanımlanmış ve iki sayının toplamını döndürmektedir. Fonksiyon, console.log ile çağrıldığında sonucu konsola yazdırır.

Sınıflar

Sınıflar, nesne yönelimli programlamada kullanılan ve nesneleri oluşturan yapılardır. ES6 ile birlikte JavaScript’e eklenmiştir. Aşağıda bir sınıf tanımı örneği bulunmaktadır:

class Kisi {
constructor(ad, yas) {
this.ad = ad;
this.yas = yas;
}
tanit() {
return Merhaba, ben ${this.ad} ve ${this.yas} yaşındayım.;
}
}
const kisi = new Kisi(“Ali”, 25);
console.log(kisi.tanit());

Yukarıdaki örnekte, Kisi adında bir sınıf tanımlanmış ve constructor metodu ile ad ve yas özellikleri atanmıştır. tanit metodu ise bu özellikleri kullanarak bir tanıtım mesajı döndürür.

Sınıfların Genişletilmesi

JavaScript’te sınıflar `extends` anahtar kelimesi ile genişletilebilir. Bu, bir sınıfın başka bir sınıftan miras almasını sağlar. Aşağıda bir örnek bulunmaktadır:</Tabii, işte 6. ünite ile ilgili altı soru ve

Açıklama : ları:

Ünite 6 : Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

1- Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

function selamla() {
console.log(“Merhaba Dünya!”);
}
selamla();

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 1

A) Hiçbir şey olmaz.
B) “Merhaba Dünya!” konsola yazdırılır.
C) Hata verir.
D) selamla fonksiyonu tanımlanır ama çağrılmaz.
E) Konsola undefined yazdırılır.

Cevap : B) “Merhaba Dünya!” konsola yazdırılır.

Açıklama : : selamla fonksiyonu çağrıldığında console.log fonksiyonu kullanılarak ekrana “Merhaba Dünya!” yazısı yazdırılır.

2- Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

class Araba {
constructor(marka) {
this.marka = marka;
}
göster() {
return “Arabanın markası: ” + this.marka;
}
}
let benimArabam = new Araba(“Toyota”);
console.log(benimArabam.göster());
Javascript Programlama Ünite -6 Soru 2

A) Hata verir.
B) “Arabanın markası: undefined” yazdırılır.
C) “Arabanın markası: Toyota” yazdırılır.
D) Konsola hiçbir şey yazdırılmaz.
E) göster methodu çalıştırılamaz.

Cevap : C) “Arabanın markası: Toyota” yazdırılır.

Açıklama : : Araba sınıfı bir marka özelliği ve göster methoduna sahiptir. benimArabam nesnesi oluşturulurken marka olarak “Toyota” atanır ve göster methodu çağrıldığında bu marka ekrana yazdırılır.

3- Aşağıdaki JavaScript kodunda hata nedir?

function carp(a, b) {
return a * b;
}
let sonuc = carp(5);
console.log(sonuc);

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 3

A) sonuc değeri 5 olur.
B) sonuc değeri NaN olur.
C) Hata verir.
D) sonuc değeri undefined olur.
E) carp fonksiyonu tanımlı değil.

Cevap : B) sonuc değeri NaN olur.

Açıklama : : carp fonksiyonu iki parametre alır, ancak sadece bir argüman verilmiştir. Eksik parametre undefined olarak değerlendirilir ve sayısal bir değerle çarpıldığında NaN döner.

4- Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

class Ogrenci {
constructor(ad, soyad) {
this.ad = ad;
this.soyad = soyad;
}
tamAd() {
return this.ad + ” ” + this.soyad;
}
}
let ogrenci1 = new Ogrenci(“Ali”, “Veli”);
console.log(ogrenci1.tamAd());

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 4

A) “Ali Veli” yazdırılır.
B) “undefined Veli” yazdırılır.
C) “Ali undefined” yazdırılır.
D) Hata verir.
E) Konsola hiçbir şey yazdırılmaz.

Cevap : A) “Ali Veli” yazdırılır.

Açıklama : : Ogrenci sınıfı ad ve soyad özelliklerine sahip ve tamAd methodu bu iki özelliği birleştirerek tam adı döner. ogrenci1 nesnesi oluşturulurken “Ali” ve “Veli” parametreleri kullanılır ve tamAd methodu çağrıldığında bu ad ve soyad birleştirilerek ekrana yazdırılır.

5- Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

function topla(x, y = 10) {
return x + y;
}
console.log(topla(5));

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 5

A) NaN yazdırılır.
B) 5 yazdırılır.
C) undefined yazdırılır.
D) 15 yazdırılır.
E) Hata verir.

Cevap : D) 15 yazdırılır.

Açıklama : : topla fonksiyonu iki parametre alır, ancak ikinci parametreye varsayılan olarak 10 değeri atanmıştır. topla(5) çağrıldığında x = 5 ve y = 10 olur. Toplam 15 olur ve bu değer ekrana yazdırılır.

6- Aşağıdaki JavaScript kodu çalıştırıldığında ne olur?

class Kitap {
constructor(ad) {
this.ad = ad;
}
oku() {
return this.ad + ” okunuyor.”;
}
}
let kitap1 = new Kitap(“JavaScript Eğitimi”);
console.log(kitap1.oku());
Javascript Programlama Ünite -6 Soru 6

A) “undefined okunuyor.” yazdırılır.
B) “JavaScript Eğitimi okunuyor.” yazdırılır.
C) Hata verir.
D) Konsola hiçbir şey yazdırılmaz.
E) “Kitap okunuyor.” yazdırılır.

Cevap : B) “JavaScript Eğitimi okunuyor.” yazdırılır.

Açıklama : : Kitap sınıfı bir ad özelliğine ve oku methoduna sahiptir. kitap1 nesnesi oluşturulurken ad olarak “JavaScript Eğitimi” atanır ve oku methodu çağrıldığında bu ad ile birlikte “okunuyor” ifadesi ekrana yazdırılır.

7- Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

function topla(a, b) {
return a + b;
}
console.log(topla(3, 4));
Javascript Programlama Ünite -6 Soru 7

A) 34
B) 7
C) undefined
D) NaN
E) Error

Cevap : B) 7

Açıklama : : topla fonksiyonu, iki sayıyı toplar ve sonucu döndürür.

8- JavaScript’te sınıf tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

A) class
B) function
C) this
D) object
E) prototype

Cevap : A) class

Açıklama : : JavaScript’te sınıf tanımlamak için class anahtar kelimesi kullanılır.

9- Aşağıdaki kod bloğunda new Kisi(“Ali”, 25) ifadesinin çıktısı nedir?

class Kisi {
constructor(ad, yas) {
this.ad = ad;
this.yas = yas;
}
tanit() {
return `Merhaba, ben ${this.ad} ve ${this.yas} yaşındayım.`;
}
}
const kisi = new Kisi(“Ali”, 25);
console.log(kisi.tanit());

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 9 Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

A) Merhaba, ben undefined ve undefined yaşındayım.
B) Merhaba, ben Ali ve undefined yaşındayım.
C) Merhaba, ben undefined ve 25 yaşındayım.
D) Merhaba, ben Ali ve 25 yaşındayım.
E) Error

Cevap : D) Merhaba, ben Ali ve 25 yaşındayım.

Açıklama : : constructor metodu, ad ve yas parametrelerini alır ve sınıfın özelliklerine atar.

10- Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

function carp(a, b = 2) {
return a * b;
}
console.log(carp(3));

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 10 Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

A) 3
B) 6
C) undefined
D) NaN
E) Error

Cevap : B) 6

Açıklama : : carp fonksiyonu, ikinci parametre verilmediğinde 2 olarak varsayılan değeri kullanır.

11- Aşağıdaki kod bloğunda super anahtar kelimesinin kullanım amacı nedir?

class Hayvan {
constructor(ad) {
this.ad = ad;
}
sesCikar() {
return `${this.ad} ses çıkarıyor.`;
}
}
class Kedi extends Hayvan {
constructor(ad) {
super(ad);
}
sesCikar() {
return `${this.ad} miyavlıyor.`;
}
}
const kedi = new Kedi(“Minnak”);
console.log(kedi.sesCikar());

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 11 Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı

A) super anahtar kelimesi üst sınıfın constructor metodunu çağırır.
B) super anahtar kelimesi üst sınıfın tüm metodlarını devralır.
C) super anahtar kelimesi alt sınıfın constructor metodunu devralır.
D) super anahtar kelimesi alt sınıfın tüm metodlarını devralır.
E) super anahtar kelimesi bir hata oluşturur.

Cevap : A) super anahtar kelimesi üst sınıfın constructor metodunu çağırır.

Açıklama : : super anahtar kelimesi, alt sınıfın constructor metodunda üst sınıfın constructor metodunu çağırmak için kullanılır.

12- Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

class Arac {
constructor(marka, model) {
this.marka = marka;
this.model = model;
}
bilgi() {
return `${this.marka} ${this.model}`;
}
}
const arac1 = new Arac(“Toyota”, “Corolla”);
const arac2 = new Arac(“Honda”, “Civic”);
console.log(arac1.bilgi());
console.log(arac2.bilgi());

Javascript Programlama Ünite -6 Soru 12 Fonksiyonlar ve Sınıf Yapısı
A) Toyota Corolla
Honda Civic
B) Honda Civic
Toyota Corolla
C) undefined undefined
undefined undefined
D) Error
E) null null

Cevap : A) Toyota Corolla
Honda Civic

Açıklama : : bilgi metodu, marka ve model özelliklerini birleştirerek döndürür.

 

Javascript Programlama
Auzef Javascript Programlama Web Tasarımı ve Kodlama

Auzef Web Tasarımı ve Kodlama 1. Sınıf Bahar Dönemi Ünite Soruları

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!