auzefiş sağlığı ve güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2023 Final Soruları (Bahar)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2023 Final Soruları (Bahar)

1) Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda ISO 45001 İSG yönetim sistemi etkinliğini arttırmak için yerine getirilmesi gereken zorunlu unsurlardan değildir?

Cevap : Faaliyet raporlarını düzenli olarak sermayedarlarla paylaşmak

2) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 çevre yönetim sisteminin eğitim aşamasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerden biri değildir?

Cevap : Eğitim görevinin tüm yöneticilere verilmesi

3) Tanzimat Döneminde Madenlerde çalışan işçiler için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler içeren ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dilaver Paşa Nizamnamesi

4)” BSI ” kısaltması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap : İngiliz standardizasyon Enstitüsü

5) İnsan hayatı ve çevreye güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi iş kazası veya meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı kurmaktır.
Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : Risk yönetimi

6) ISO 45001 iSG yönetim sistemi kılavuzunda yaralanmaya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylardır şeklinde tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Tehlike

7) Kuruluşlar çevresel kriz durumlarından daha az zararla çıkabilmek için muhtemel kriz durumlarını önceden tayin ederek çevresel etkilerini önleyici faaliyetlerini belirlenmeli ve bunları dökümante etmelidir.
Yukarıda ifade aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

Cevap : Kriz yönetim planı

8) Risk değerlendirme çalışmaları ISO 45001’in aşağıda yer alan hangi aşamasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerdendir?

Cevap : Planlama

9) ISO 45001 yönetim sistemi kapsamında kuruluşta hazırlanması gereken İSG yönetim programında aşağıdaki unsurlardan hangisinin yer alması zorunlu değildir?

Cevap : Yetkili kişilerin imzaları

10) ISO 14001 çevre yönetim sisteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Üst yönetim taahhüdü

11) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 çevre yönetim sisteminin ihracat yapan firmalara sağladığı faydalardandır?

Cevap : Tarife dışı teknik engelleri aşılması

12) BS 8800 mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi rehberi adıyla İSG yönetim sistemini ilk kabul eden ve yayınlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : BSI

13) ISO 14001 çevre yönetim sistemi Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSI EN ISO 14001 adıyla aşağıdaki hangi yılda kabul edilmiştir?

Cevap : 1997

14) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 yönetim sisteminin kayıt kontrolü sürecinde incelenmesi gereken konulardan değildir?

Cevap : Denetimi

15) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri hem ISO 45001 İSG yönetim sistemi hemde ISO 14001 çevre yönetim sisteminin paydaşıdır.
I. Çalışanlar
II. Yönetim kurulu üyeleri
III. Çevre halkı
IV. Sendika

Cevap : 1-2-3

16) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 çevre yönetim sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Klavuz türünde bir standarttır.Belgelendirme yapılmaz.

17) ISO 14001 çevre yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisinin garanti etmez?

Cevap : Ürün kalitesi

18) Aşağıdakilerden hangisi çevresel risklerin yönetimi amacıyla yayınlanmış standartlardan biridir?

Cevap : Emas

19) Domino teorisini geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Heinrich

20) İş kazaları ve Meslek hastalıklarından ekonomik anlamda diğerlerine göre daha fazla etkilenen işletme grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kobi’ler

21) Aşağıdakilerden hangisi ISO 45001 yönetim sisteminin kayıt kontrolü sürecinde incelenmesi gereken konulardan değildir?

Cevap : Denetimi

22) Türkiye’de TS OHSAS 18001 adıyla yayınlanan İSG yönetim sistemi standardı ilk kez hangi yıl yayınlanmıştır?

Cevap : 2001

23) Aşağıdakilerden hangisi ISO 14001 yönetim sisteminin kuruluşlara sağladığı doğru değildir?

Cevap : Finansal performansın arttırılması

24) ISO 45001 İSG yönetim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yasal mevzuata uyumu zorunlu tutmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 2023 Final Soruları (Bahar)

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!