ABD Dış Politikası

ABD Dış Politikası

Vize Final
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3

ABD Dış Politikası

ABD Dış Politikası Auzef ABD Dış Politikası Ders Kitabı PDF

ABD Dış Politikası Auzef Ders Kitabı

1. Barack Obama’nın başkanlık kampanyasını oluşturan “değişim” ve “yenilenme çağrısına” ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. ABD’nin küresel bir lider olarak dünyadaki pozisyonunu yeniden sağlamlaştırmayı amaçlar.
B. Bush yönetiminin tek taraflı politikalarıyla izole olan ABD’nin dünyayla ilişkisinin yeniden kurulmasını içerir.
C. Irak ve Afganistan savaşları sona ermeli ve ABD askerileri evine dönmelidir.
D. Dünyadaki diğer büyük güçlerle ilişkiler sıfırlanmalı ve yeniden başlanmalıdır.
E. Askeri güce dayanılmalı ve tek taraflılık sürdürülmelidir.

Cevap : E. Askeri güce dayanılmalı ve tek taraflılık sürdürülmelidir.

2. George W. Bush ve Barack Obama’nın izledikleri dış politikalar karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Bush’un dış politikası realizm, Wilsonyalizm ve neo muhafazakarlığın bir sentezi iken Obama’nın dış politikası liberal uluslararasıcılıkla eşleştirilir.
B. Her ikisi de iş birlikçi liderlik ve ortaklıklar için çağrıda bulunmuşlardır.
C. Bush’un dış politikası çok taraflılığa ve iş birliğine şüpheyle yaklaşırken Obama’nın dış politikası bu iki unsuru dış politikanın vazgeçilmez araçları olarak görür.
D. Bush, demokrasiyi tepeden aşağıya inşa etmeye çalışırken Obama, aşağıdan yukarıya inşa etmeye çabalar.
E. Bush ve Obama’nın dış politika yaklaşımlarının Amerikan üstünlüğü ve demokrasilerin desteklenmesi noktalarında kesiştiği görülür. Ancak kullandıkları araç farklıdır.

Cevap : B. Her ikisi de iş birlikçi liderlik ve ortaklıklar için çağrıda bulunmuşlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Obama’nın katılım stratejisinin amaçlarından biri değildir?

A. Uluslararası bir düzen için çalışmak
B. Evrensel değerleri yurt dışında teşvik etmek
C. Tek taraflı eylemlerle güçlü bir Amerikan hegemonyası tesis etmek
D. Amerikan ekonomisini yeniden inşa etmek ve güçlendirmek
E. ABD’nin, müttefiklerinin ve ortaklarının güvenliğini sağlamak ve sürdürmek

Cevap : C. Tek taraflı eylemlerle güçlü bir Amerikan hegemonyası tesis etmek

4. Obama’nın Afganistan politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Obama’nın Afganistan politikası, ABD birliklerinin belirli bir süreyle Afganistan’da kalması ve daha sonra güvenliği yerel kuvvetlere bırakarak çekilmekti.
B. Obama’ya göre Afganistan’daki terörle mücadeleye odaklanmak Irakta’ki savaştan daha önceliklidir.
C. ABD’nin Afganistan- Pakistan sınırı boyunca gerçekleştirdiği askeri eylemler Pakistan tarafından egemenlik ihlali olarak yorumlanmıştır.
D. Usame bin Ladin’in yakalanması için ABD-Pakistan ortak güçleri ortak bir operasyon düzenlemiş ve bu durum iki ülke arasındaki müttefikliği pekiştirmiştir.
E. Obama’nın ikinci döneminde ABD’nin Afganistan politikasının mevcut kaynaklarla en iyisinin yapıldığı ve batı tarzı demokrasi geliştirme girişimlerinin umutsuz olduğu kanaatine varılmıştır.

Cevap : D. Usame bin Ladin’in yakalanması için ABD-Pakistan ortak güçleri ortak bir operasyon düzenlemiş ve bu durum iki ülke arasındaki müttefikliği pekiştirmiştir.

5. Afganistan’da sivil kapasitesinin inşası aşağıdakilerden hangisini içermez?

A. İstikrarın yalnızca savunma ile değil aynı zamanda terör örgütlerinin etkinlik kazanmasını sağlayan dinamiklerin ortadan kaldırılmasıyla sağlanacağı
B. Bölge halkına gelir kaynağı sağlayacak alanların oluşturulması
C. İstikrarın sağlanması için çok sayıda Amerikan askeri kuvvetlerinin Afganistan’a sevk edilmesi
D. Sivil personel sayısının arttırılması ve tarım, mühendislik gibi alanlarda Afganların eğitilmesi
E. Kurum ve tesislerin geliştirilmesi

Cevap : C. İstikrarın sağlanması için çok sayıda Amerikan askeri kuvvetlerinin Afganistan’a sevk edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Obama yönetiminin İran politikasının araçlarından biri değildir?

A. Askeri seçenek tehdidi
B. Uluslararası koalisyonlar ve diplomasi
C. Tek taraflı ekonomik yaptırımlar
D. Ülkenin izolasyonu
E. Uluslararası destek aranması

Cevap : A. Askeri seçenek tehdidi

7. Obama’nın Kuzey Kore’ye yönelik izlediği “stratejik sabır” politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Stratejik sabır politikasına göre ABD, Japonya ve Güney Kore gibi müttefiklerle iş birliği içinde Kuzey Kore’ye karşı uluslararası yaptırım arayışında olmalıdır.
B. Stratejik sabır, Çin’i Kore’ye diplomatik baskı kurmaya ikna etmiş ve Kore’nin nükleer füze testlerini geçici bir süre dondurmasını sağlamıştır.
C. Çin’i Kuzey Kore’nin provokatif nükleer eylemlerini durdurması için baskı yapmaya ikna etmeyi içerir.
D. Stratejik sabır politikası, hiçbir teşvik edici ödül vermeden Kuzey Kore’nin masaya oturmasını beklemekle eleştirilmiştir.
E. Stratejik sabır politikası, Kuzey Kore’nin nükleer füze testlerini arttırmasına ve kendini nükleer silah devleti ilan etmesine yol açmıştır.

Cevap : B. Stratejik sabır, Çin’i Kore’ye diplomatik baskı kurmaya ikna etmiş ve Kore’nin nükleer füze testlerini geçici bir süre dondurmasını sağlamıştır.

8. Obama’nın Arap Baharı’nda izlediği politikalardan biri değildir?

A. Obama, Arap Baharı ayaklanmalarında hepsi için tek bir politika uygulamamış ve izlediği politikalar ülkeden ülkeye farklılık göstermiştir.
B. Tunus’ta karışmama politikası izlerken Mısır’ın ABD politikaları için kritik bir noktada yer alması Mısır için stratejik hesaplamaların yapılmasına yol açmıştır.
C. Obama, Libya’da askeri müdahaleyi meşrulaştıracak söylemlerde bulunmuş ve ABD, NATO askeri müdahalesinde arkadan öncülük ederek yer almıştır.
D. Obama, Arap Baharı sırasında hiçbir ülke için rejim değişikliği çağrısında bulunmamış tarafsız bir politika izlemiştir.
E. Obama, Bahreyn’deki protestolara Bahreyn hükümetinin Suudi Arabistan birliklerinin de yardımıyla protestoculara karşı güç kullanmasına Bahreyn’in stratejik konumu sebebiyle düşük tonda tepki vermiş ve bu nedenle eleştirilmiştir.

Cevap : D. Obama, Arap Baharı sırasında hiçbir ülke için rejim değişikliği çağrısında bulunmamış tarafsız bir politika izlemiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Suriye politikasının amaçlarından biri değildir?

A. ABD’ye ve müttefiklerine terörist saldırıların önlenmesi
B. Kitle imha silahlarına ilişkin uluslararası normların korunması
C. ABD’nin Irak ve Afganistan’taki gibi uzun vadeli bir ulus inşasına Suriye’de girişmesi
D. Bölgesel istikrarsızlığı ve bu istikrarsızlığın komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi
E. İran, Rusya ve İslami grupların Suriye’de artan uzun vadeli etkilerinin en aza indirilmesi

Cevap : C. ABD’nin Irak ve Afganistan’taki gibi uzun vadeli bir ulus inşasına Suriye’de girişmesi

10. Trans Pasifik Ortaklığı’na ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Çin, Trans Pasifik Ortaklığı’nda yer alan ilk ülkelerden biridir.
B. ABD, Kanada ve Meksika’yı Pasifik Okyanusu sınırındaki diğer dokuz ülke ile bağlayan bir serbest ticaret antlaşmasıdır.
C. Serbest ticaret antlaşması olduğu kadar Jeopolitik bir stratejidir.
D. Dünya ticaretinin %40’ını oluşturan ülkeler arasında yapılmıştır.
E. Avrupa’nın da katılmasıyla küresel ölçekte ticaretin ABD ve Batılı şirketlerin kurallarıyla yürütülmesini sağlamayı ama

Cevap : A. Çin, Trans Pasifik Ortaklığı’nda yer alan ilk ülkelerden biridir.

ABD Dış Politikası Final Deneme-3

11. Başkan Donald Trump’ın dış politika yaklaşımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Ulusal çıkarı, çok taraflı kurumlar, ortaklıklar ve ittifaklarda görür ve ABD’nin bunlara büyük katılımını destekler.
B. ABD, yaptığı kötü antlaşmaların kurbanıdır ve bu antlaşmalar yenilenmelidir.
C. Küresellik ve kendi çıkarları için Amerikan taahhütlerini genişleten elitlerin reddedilmesiyle milliyetçiliğin teşviki sağlanır.
D. İslami terörizm ABD’nin en büyük düşmanıdır ve bunun için Rusya dahil herkesle iş birliği yapılmalıdır.
E. ABD askeri gücü yeniden tesis edilmeli ve ABD’nin düşmanlarına karşı güçlü bir şekilde kullanılmalıdır.

Cevap : A. Ulusal çıkarı, çok taraflı kurumlar, ortaklıklar ve ittifaklarda görür ve ABD’nin bunlara büyük katılımını destekler.

12. Aşağıdakilerden hangisi Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapmak” kampanyasının vaatlerinden biri değildir?

A. Milyonlarca yeni iş yaratma
B. ABD’ye adil olmayan ticari uygulamalarda bulunan ülkelere yeni tarifeler uygulama
C. ABD- Meksika sınırına duvar inşa etme
D. Müslüman göçünü yasaklama
E. Müttefiklerinin güvenliklerini sağlama ve dünya polisliğini üstlenme

Cevap : E. Müttefiklerinin güvenliklerini sağlama ve dünya polisliğini üstlenme

13. Aşağıdakilerden hangisi Başkan Trump’ın tek taraflılık eylemleri kapsamında çekildiği çok taraflı antlaşmalardan biri değildir?

A. Trans Pasifik Ortaklığı
B. Kyoto Protokolü
C. İran Nükleer Antlaşması (Kapsamlı Ortak Eylem Planı)
D. UNESCO
E. Paris İklim Antlaşması

Cevap : B. Kyoto Protokolü

14. Aşağıdakilerden hangisi Başkan Trump’ın Çin’e yönelik dış politikasıyla tutarlı bir eylemi değildir?

A. Çin’i stratejik bir rakip olarak tanımlaması
B. Tayvan’la herhangi bir diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Tayvan lideri ile yaptığı telefon görüşmesi
C. ABD- Çin ticaret savaşları
D. ABD’nin Trans Pasifik Ortaklığı’ndan çekilmesi
E. Çin’in ABD’ye yapılan 200 milyon dolarlık ithalatına gümrük vergisi uygulanması

Cevap : D. ABD’nin Trans Pasifik Ortaklığı’ndan çekilmesi

15. Ağustos 2017’de imzalanan “Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırım Yoluyla Karşı Koyma Yasası”’na ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Rusya’ya yeni yaptırımlar getirir.
B. Trump yönetiminin Rus savunma ve istihbarat sektörlerinde yer alan kuruluşların bir listesini sunmasını içerir.
C. Kongre’ye Rusya’nın yaptırımlarını kaldırmasını engellemek için yeni veto yetkisi verir.
D. Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları hafifletme kabiliyetini kısıtlar.
E. ABD’nin Rusya politikasını bütünüyle Beyaz Saray’a bırakır.

Cevap : E. ABD’nin Rusya politikasını bütünüyle Beyaz Saray’a bırakır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Trump yönetiminin İsrail politikalarından biri değildir?

A. Kudüs’ü resmi olarak İsrail’in başkenti olarak tanıması
B. Rusya- İsrail ilişkileri ve müzakerelerinde arabulucu olması
C. İsrail’e bugüne kadarki en büyük savunma yardımının yasalaşması
D. Golan tepeleri üzerinde İsrail egemenliğinin tanınması
E. BM sistemi içerisinde İsrail’in savunuculuğunun üstlenilmesi

Cevap : B. Rusya- İsrail ilişkileri ve müzakerelerinde arabulucu olması

17. Trump’ın Suriye politikasına ilişkin hangisi söylenemez?

A. Askeri müdahaleye ve Suriye’nin yeniden inşasına odaklanır.
B. Suriye’de güvenlik ve istikrarı sağlamak için rejim dışındaki diğer aktörlere (YPG) güvenmiştir.
C. Trump’ın Suriye politikasının önceliği, IŞİD’i yok etmektir.
D. Esad rejiminin kimyasal silah kullanımını caydırmayı ve İran’ın Suriye’deki etkisini önlemeyi amaçlar.
E. Siyasi çözümden yanadır.

Cevap : A. Askeri müdahaleye ve Suriye’nin yeniden inşasına odaklanır.

18. Trump’ın Kuzey Kore politikasını tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A. Stratejik sabır
B. Angajman
C. Maksimum baskı ve angajman
D. Pivot stratejisi
E. Savaş oyunları

Cevap : C. Maksimum baskı ve angajman

19. Aşağıdakilerden hangisi Suriye krizinde aktif yer alan aktörlerden biri değildir?

A. Türkiye
B. Rusya
C. İran
D. İsrail
E. Pakistan

Cevap : E. Pakistan

20. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Trump dönemi dış politikasını tanımlamak için kullanılmaktadır?

A. Diplomasi
B. Çok taraflılık
C. İş birliği
D. Sıfır toplamlı oyun
E. Hümanist dış politika

Cevap : D. Sıfır toplamlı oyun

Ortadoğu Siyaseti Vize

Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

ABD Dış Politikası

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!