Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Çıkmış Sorularve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2020-21 Vize Soruları 2021-22 Vize ve Final Soruları
Vize Deneme-1 2021 Final Deneme
2021 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf Dersi

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Final Soruları

Ev Merkezli Çocuk Bakımı ve Avantajları

Ev merkezli çocuk bakımı, aileler için hem maliyet açısından hem de esneklik bakımından önemli avantajlar sunar. Kurum merkezli bakım alternatiflerine göre daha az maliyetlidir, çünkü ek masraflar (taşıma, yemek, kurumun operasyonel giderleri gibi) ortadan kalkar. Bu durum, özellikle çok çocuklu aileler için büyük bir rahatlama sağlayabilir.Ev merkezli bakımın bir diğer avantajı, çocuğun kendi ev ortamında, tanıdık bir çevrede kalmasıdır. Bu, çocuklar için daha az stresli bir ortam yaratarak, onların gelişimine olumlu katkıda bulunabilir. Ayrıca, ebeveynlerin iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengelemelerine olanak tanır. Evde bakım, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayan, esnek bir eğitim yaklaşımı sunar.

Ancak, ev merkezli bakımın da dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Ebeveynlerin, çocukların sosyal etkileşim ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak aktiviteler düzenlemesi önemlidir. Ayrıca, çocukların güvenliği ve gelişimi için gerekli olan çevresel düzenlemeler ve eğitim materyalleri de önem taşır. Ebeveynlerin bu konuda bilgi sahibi olmaları ve gerekirse dış destek almaları faydalı olacaktır.

@lolonolo_com

Embriyonik Gelişim ve Destek Sistemleri

Embriyonun anne karnında sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için bazı hayati destek sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu destek sistemleri arasında amniyon kesesi, plasenta ve göbek kordonu bulunur.

Amniyon Kesesi:

Bu kesenin temel işlevi, embriyoyu korumaktır. Amniyotik sıvı içinde bulunan embriyo, dış etkenlerden korunur ve gereken hareket özgürlüğüne sahip olur. Bu sıvı, aynı zamanda embriyonun beslenmesine ve atık maddelerinin atılmasına da yardımcı olur.

Plasenta:

Plasenta, anneden embriyoya oksijen ve besin maddelerinin aktarılmasını sağlar. Ayrıca, embriyonun atık maddelerini de annenin kan dolaşımına aktararak, embriyonun sağlıklı gelişimini destekler. Plasenta aynı zamanda bir bariyer görevi görerek, bazı zararlı maddelerin embriyoya geçişini engeller.

Göbek Kordonu:

Embriyo ile plasenta arasında bir köprü görevi gören göbek kordonu, besin ve oksijen taşınmasında kritik bir rol oynar. Bu kordon içerisinde bulunan kan damarları sayesinde, embriyonun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan maddeler taşınır.

Bu destek sistemlerinin her biri, embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için olmazsa olmazlardır. Anne karnındaki bu ilk aşamalar, bebeklerin fiziksel ve zihinsel sağlığı açısından hayati önem taşır. Bu yüzden, hamilelik süresince annenin sağlığı ve iyi beslenmesi, bu destek sistemlerinin işlevselliği için çok önemlidir.

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Standartları

Türkiye’de Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esasları, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş standartlardır. Bu standartlar arasında, özellikle 0-24 aylık bebekler için düzenlenecek uyku odalarının alanı büyük önem taşımaktadır. Yönetmeliklere göre, her bir çocuk için en az 2 m² alandan oluşması gereken uyku odaları, bebeklerin rahat ve güvenli bir şekilde dinlenebilmeleri için tasarlanmalıdır.

Bu standartların belirlenmesindeki temel amaç, bebeklerin sağlık, güvenlik ve konforunu en üst düzeyde tutmaktır. Uyku odalarının genişliği, hava sirkülasyonu, temizlik ve hijyen koşulları gibi faktörler, bebeklerin sağlıklı gelişimleri için kritik öneme sahiptir. Kreş ve bakımevleri, bu standartlara uyarak, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunurken, ailelerin de güven içinde çocuklarını emanet etmelerini sağlar.

Eğitimde Yaş Odaklı Planlama

Eğitimde yaş odaklı planlama, özellikle erken çocukluk eğitiminde büyük bir önem taşır. 2 yaşından büyük çocuk grupları için sınıflarda bulunması gereken öğrenme merkezleri, bu yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmalıdır. Bu merkezler, çocukların dil, motor beceriler, problem çözme ve sosyal beceriler gibi alanlarda gelişimlerini destekler.Öğrenme merkezleri, çocukların yaşlarına ve gelişim seviyelerine göre farklılık gösterir. Örneğin, 2 yaşından büyük çocuklar için tasarlanan öğrenme merkezlerinde dil gelişimini destekleyen oyunlar, basit matematiksel kavramları tanıtacak etkinlikler ve yaratıcılığı teşvik eden sanat malzemeleri bulunabilir. Bu merkezlerin amacı, çocukların öğrenme süreçlerini zenginleştirmek ve onlara çeşitli deneyimler sunmaktır.Eğitimde yaş odaklı planlamanın önemi, çocukların her birinin benzersiz olduğunu ve farklı yaşlarda farklı ihtiyaçlar ve beceriler geliştirdiğini kabul etmektedir. Bu nedenle, eğitim programlarının ve sınıf düzenlerinin, çocukların bu dönemdeki özgün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Dil Gelişimi Aşamaları

Erken çocukluk döneminde dil gelişimi, çeşitli aşamalardan geçer. Bu aşamaların her biri, çocuğun iletişim becerilerinin temelini oluşturur. Özellikle sözcük öncesi dönem, dil gelişiminin temel taşlarından biridir ve bu dönemdeki çocuklar, çeşitli sesler ve ses paternleri üretirler.

Sözcük öncesi dönemin önemli evreleri arasında babıldama, cıvıldama ve istemsiz sesler bulunur. Bu dönemde, çocuklar dilin ritmini ve tonunu taklit ederken, anlamlı sözcükler üretmeden sesleri keşfederler. Bu aşamalar, dilin fonetik yapısının öğrenilmesine yardımcı olur ve çocukların daha sonraki dil becerilerinin temelini atar.

Gramer dönemi ise bu sürecin bir sonraki aşamasıdır ve genellikle çocuklar anlamlı kelimeler üretmeye ve basit cümleler kurmaya başladıklarında ortaya çıkar. Bu dönemde çocuklar, dilin kurallarını ve yapısını öğrenirler.

Dil gelişiminin bu erken aşamalarının anlaşılması, açıköğretim fakültesi öğrencileri için önemlidir. Çünkü bu bilgi, çocukların dil gelişim süreçlerini desteklemek ve olası dil gelişim sorunlarını erkenden teşhis etmek için gerekli temeli sağlar.

Duygu Düzenleme Becerisinin Gelişimi

Duygu düzenleme becerisi, çocukların duygusal tepkilerini anlamaları ve yönetmeleri için kritik bir yetenektir. Bu becerinin gelişiminde, çocuğun mizacı ve çevresel etmenler önemli bir rol oynar. Çocuğun doğuştan gelen mizacı, duygusal tepkilerini nasıl ifade ettiğini ve duygusal deneyimlerini nasıl işlediğini etkiler. Aynı zamanda, ebeveynlerin ve bakım veren kişilerin kişilik özellikleri de çocuğun duygusal düzenleme becerilerinin gelişiminde etkili olur.

Ebeveynlerin duygusal tepkileri, çocukların kendi duygusal deneyimlerini anlamaları ve ifade etmeleri için bir model işlevi görür. Duyarlı ve destekleyici ebeveyn tutumları, çocukların duygusal düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ebeveynlerin kendi duygusal deneyimlerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları, çocukların bu becerileri öğrenmeleri için önemlidir.

Duygu düzenleme becerisinin gelişimi, çocuğun sosyal etkileşimleri, özsaygısı ve akademik başarısı üzerinde de etkili olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin, çocukların duygusal gelişimine destek olacak yaklaşımları benimsemeleri önemlidir.

Piaget’in Kavramları ve Çocuk Gelişimi

Jean Piaget’in kognitif gelişim teorisi, çocuk gelişiminin anlaşılmasında temel bir yaklaşım sunar. Piaget’e göre, çocuklar dünyayı anlamlandırmak için şemalar oluşturur ve bu şemalar, yeni deneyimlerle sürekli olarak güncellenir ve genişletilir. Bu süreç, özümleme ve uyum sağlama kavramları ile açıklanabilir.

Özümleme, çocukların yeni bilgileri veya deneyimleri mevcut şemalarına dahil etme sürecidir. Örneğin, bir çocuk köpeği ilk kez gördüğünde, bu yeni deneyimi “dört ayaklı ve kuyruklu” olarak tanımlayabilir ve bu bilgiyi kedi şemasına dahil edebilir. Uyum sağlama ise, mevcut şemaların yeni bilgilerle uyumlu hale getirilmesidir. Çocuğun köpeği gördükten sonra “köpek” şemasını oluşturması ve bu yeni şemayı “kedi” şemasından ayırt etmesi bu sürecin bir örneğidir.

Piaget’in bu kavramları, çocukların düşünme biçimlerinin nasıl geliştiğini anlamada önemlidir. Eğitimciler ve ebeveynler, bu teoriyi kullanarak çocukların öğrenme süreçlerini daha iyi destekleyebilirler. Bu teori, çocukların bilgiyi nasıl işlediklerini ve yeni deneyimlerden nasıl anlam çıkardıklarını anlamak için güçlü bir araçtır.

Ev Merkezli Eğitim Programları

Ev merkezli eğitim programları, çocukların eğitimine aile ortamında destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu programlar, özellikle erken çocukluk döneminde, aileleri çocuklarının eğitim sürecine daha aktif bir şekilde dahil etmeyi hedefler. Pek çok ülkede, küçük çocukların ev çevresinde eğitimlerinin desteklenmesi için ailelere yönelik planlı ve sistemli programlar uygulanmaktadır.

Ev merkezli eğitim, çocukların kendi çevrelerinde ve günlük rutinleri içinde öğrenmelerini sağlar. Bu yaklaşım, çocuğun doğal merakını ve öğrenme isteğini teşvik ederken, aynı zamanda aile bağlarını da güçlendirir. Ev merkezli eğitim programları, genellikle ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşimini artıran ve onlara öğrenme fırsatları sunan etkinlikler içerir.

Bu tür programların bir diğer önemli özelliği, kültürel olarak daha uygun olmalarıdır. Ailelerin kendi değerlerini, inançlarını ve geleneklerini eğitim sürecine dahil etmelerine olanak tanır. Ayrıca, dezavantajlı gruplardaki aileler ve çocukları için de önemli bir destek kaynağıdır, çünkü bu programlar genellikle düşük maliyetlidir ve esnektir.

Bilişsel Süreçler

Bilişsel süreçler, bellek, dikkat, problem çözme, algı ve öğrenme gibi zihinsel işlevleri içerir. Bu süreçler, bebeklik ve erken çocukluk döneminde temel becerilerin gelişimi için son derece önemlidir. Bu aşamada, çocukların beyin gelişimi hızla devam eder ve çeşitli bilişsel yetenekler ortaya çıkar.

Bellek, bebeklerin ve küçük çocukların öğrendiklerini hatırlamalarını sağlar. Bu, dil gelişimi ve sosyal becerilerin yanı sıra, günlük rutinlerin öğrenilmesi için de önemlidir. Dikkat, çocukların çevrelerindeki uyaranlara odaklanmalarını ve bu bilgileri işlemelerini sağlar. Erken yaşlardaki dikkat gelişimi, daha sonraki öğrenme kapasitelerini önemli ölçüde etkiler.

Problem çözme, çocukların karşılaştıkları zorlukları aşmalarını ve yaratıcı çözümler üretmelerini sağlar. Bu beceri, matematiksel düşünme ve mantıksal akıl yürütme yeteneklerinin temelidir. Algı, çocukların çevrelerini anlamlandırmalarını sağlar ve görsel, işitsel ve dokunsal bilgilerin işlenmesiyle ilişkilidir.

Bu bilişsel süreçlerin sağlıklı gelişimi, çocukların akademik başarıları ve genel yaşam becerileri için temel taşları oluşturur. Erken çocukluk döneminde bu süreçlere destek vermek, çocukların gelecekteki eğitim hayatlarında ve sosyal ilişkilerinde başarılı olmalarını sağlamak açısından önemlidir.

Fiziksel ve Psikolojik Olgunlaşma

Fiziksel ve psikolojik olgunlaşma, bebeklikten çocukluğa geçişte temel bir rol oynar. Bu süreç, çocukların hem bedensel hem de zihinsel kapasitelerinin gelişimini içerir. Örneğin, bir bebeğin üç tekerlekli bisikleti sürmeyi öğrenmesi, fiziksel koordinasyon ve motor becerilerin olgunlaşmasının bir göstergesidir.

Fiziksel Olgunlaşma: Bu, çocuğun kaslarının, iskelet yapısının ve sinir sistemlerinin gelişimi anlamına gelir. Fiziksel olgunlaşma sayesinde, çocuklar yeni motor becerileri öğrenir ve daha karmaşık fiziksel aktiviteleri gerçekleştirebilir hale gelirler. Örneğin, emeklemeden yürümeye geçiş, fiziksel olgunlaşmanın bir parçasıdır.

Psikolojik Olgunlaşma: Zihinsel ve duygusal gelişimi ifade eder. Bu süreç, çocukların düşünme, algılama ve duygusal tepki verme şekillerindeki gelişimi kapsar. Psikolojik olgunlaşma, çocukların sosyal becerilerini, bağımsızlık duygularını ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

Bu iki tür olgunlaşma, birbirleriyle yakından ilişkilidir ve çocuğun genel gelişiminde önemli bir rol oynarlar. Eğitimciler ve ebeveynler, çocukların bu iki alanındaki gelişimlerini destekleyecek faaliyetler ve yaklaşımlar planlamalıdır.

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencilerine, bebeklik döneminde gelişim ve eğitim konularında derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu konuları kapsamlı bir şekilde anlamaları, sınavlarda başarılı olmaları ve ilgili alanlarda temel bilgi birikimine sahip olmaları için tasarlanmıştır.

lolonolo_com, öğrencilerin eğitim yolculuklarında onlara rehberlik etmek adına, çıkmış sorular, deneme sınavları, konu

özetleri, ders videoları ve ünite soruları gibi çeşitli eğitim materyalleri sunmaktadır. Bu materyaller, öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarında ve konuları daha iyi kavramalarında önemli bir rol oynar. lolonolo_com’un sağladığı kaynaklar, öğrencilere bu alanda kariyer yapmak veya daha ileri düzeyde eğitim almak isteyenler için bir başlangıç noktası sunar.

Bu makale, bebeklik döneminde gelişim ve eğitimle ilgili temel bilgileri özetlemekte ve öğrencilerin bu konularda bilinçli ve bilgili olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. lolonolo_com, öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmak ve onların bilgi birikimlerini artırmak için var gücüyle çalışmaktadır.

@lolonolo_com

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim 2023-2024 Final Soruları

1. I. Daha az maliyetlidir.
II. Eğiticiye gerek yoktur.
III. Daha esnek ve elverişlidir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ev merkezli çocuk bakımının kurum merkezli bakıma oranla avantajları arasında gösterilebilir?

A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : A) I ve III

2. I. Amniyon kesesi
II. Plesanta
III. Göbek kordonu
IV. Morula
Embriyonun anne karnında korunması ve sağlıklı gelişimini sürdürmesi için bazı destek sistemleri gerekmektedir. Bu destek sistemleri yukarıdakilerden hangileridir?

A) I, II ve IV
B) II, III ve IV
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : E) I, II ve III

3. Türkiye’de Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, 0-24 aylık bebekler için düzenlenecek uyku odalarının her bir çocuk için en az kaç m² alandan oluşması gerekmektedir?

A) 2 m²
B) 5 m²
C) 4 m²
D) 1 m²
E) 3 m²

Cevap : A) 2 m²

4. Sınıfta bulunması gereken alanlar planlanırken, çocukların yaşının temel bir değişken olduğu fikri temel alınarak, 2 yaşından büyük çocuk gruplarında 0-2 yaş çocuk gruplarından farklı olarak aşağıdaki alanlardan hangisi bulunmalıdır?

A) Öğrenme merkezleri
B) Bez değiştirme alanı
C) Dinlenme-uyku alanı
D) Oyun alanı
E) Beslenme alanı

Cevap : A) Öğrenme merkezleri

5. Aşağıdaki dil gelişim aşamalarından hangisi sözcük öncesi dönemde yer almaz?

A) Babıldama
B) Gramer dönemi
C) Cıvıldama
D) İstemsiz sesler
E) Genişleme

Cevap : B) Gramer dönemi

6. I. Çocuğun mizacı
II. Ebeveynlerin ve bakım veren kişilerin kişilik özellikleri
III. Çocuğun kardeş sayısı
Duygu düzenleme becerisinin gelişiminde yukarıdakilerden hangisi veya hangileri önem taşımaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

7. Piaget’e göre “kedi şemasına sahip olan çocuk köpeği gördüğünde, anne bak kedi der. Annesi onun kedi olmadığını köpek olduğunu açıklar”. Çocuk var olan şemasını değiştirir ve köpek ile ilgili bir kavram öğrenir. Bu örnek Piaget’in hangi kavramı ile açıklanabilir?

A) Şemaların değişimi
B) Özümleme
C) Uyum sağlama
D) Örgütleme
E) Olgunlaşma

Cevap : C) Uyum sağlama

8. Ev merkezli eğitim programları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pek çok ülkede küçük çocukların ev çevresinde eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla ailelere yönelik planlı ve sistemli programlar uygulanmaktadır.
B) 0-36 aylık çocuklar için kreşler çok yaygın olduğundan, aileler ev merkezli eğitimi tercih etmemektedirler.
C) Ev merkezli eğitim, kurum merkezli bakıma oranla kültürel olarak daha uygundur.
D) Ev merkezli eğitim programları daha çok dezavantajlı gruplardaki aileler ve çocuklarını hedef alır.
E) Ev merkezli eğitim, kurum merkezli eğitime oranla daha az maliyetli, esnek ve elverişlidir.

Cevap : B) 0-36 aylık çocuklar için kreşler çok yaygın olduğundan, aileler ev merkezli eğitimi tercih etmemektedirler.

9. Bellek, dikkat, problem çözme, algı ve öğrenme gibi süreçler hangi başlık altında toplanmaktadır?

A) Biyolojik süreçler
B) Psiko-seksüel süreçler
C) Psiko-entelektüel süreçler
D) Psiko-sosyal süreçler
E) Bilişsel süreçler

Cevap : E) Bilişsel süreçler

10. Ali iki buçuk yaşındayken üç tekerlekli bisikleti sürmeye çalışır ve başarılı olamaz. Üç yaşına geldiğinde üç tekerlekli bisikleti sürebilmektedir. Bu durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

A) Gelişim
B) Hazır bulunuşluk
C) Olgunlaşma
D) Kritik dönem
E) Büyüme

Cevap : C) Olgunlaşma

11. İkincil duygulara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İkincil duygular, hayatın ikinci ve üçüncü yıllarında ortaya çıkmaktadır.
B) İkincil duygular, daha karmaşıktır.
C) Gurur, suçluluk, mahcubiyet, imrenme ve kıskançlık ikincil duygulardır.
D) İkincil duygular, bilişsel nitelikler gerektirir.
E) İkincil duygular, geçerli bir uyaranın algılanması üzerine beyin sistemleri tarafından üretilen duygulardır.

Cevap : E) İkincil duygular, geçerli bir uyaranın algılanması üzerine beyin sistemleri tarafından üretilen duygulardır.

12. I. Bilginin yapılandırılması
II. Sosyal-duygusal ilişki kurma
III. Etkinlikler oluşturma
Bebek ve küçük çocuklar için hazırlanan oyun temelli bir program, yukarıda belirtilen alanlardan hangisi veya hangileri üzerine kurulmalıdır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Yalnız I

Cevap : D) I ve II

13. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunan dağınık merkezlerden biridir?

A) Blok merkezi
B) Sanat merkezi
C) Kitap merkezi
D) Müzik merkezi
E) Manipülatif oyun merkezi

Cevap : B) Sanat merkezi

14. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre bebekler hangi ayda annelerini yabancı bir kişiden ayırabilmektedir?

A) 14 aylıkken
B) 24 aylıktan sonra
C) 9 aydan sonra
D) 18-24 aylıkken
E) Doğumdan sonraki ilk altı hafta

Cevap : C) 9 aydan sonra

15. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi küçük kasların hareketine örnek gösterilebilir?

A) Mama sandalyesinde oturma
B) Emekleyerek merdiven çıkma
C) Topa ayakla vurma
D) İpe boncuk dizme
E) Topu yakalama

Cevap : D) İpe boncuk dizme

16. Kadın ve erkek cinsiyet kromozomları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadın XY – Erkek XY
B) Kadın YY – Erkek XY
C) Kadın XX – Erkek XY
D) Kadın XY – Erkek XX
E) Kadın XX – Erkek XX

Cevap : C) Kadın XX – Erkek XY

17. Bebeklerin çeşitli vurgu ve tonlamaya sahip uzun hece dizileri üretmesi dil gelişiminde hangi kavram ile açıklanmıştır?

A) Babıldama
B) Jargon
C) Çoşku
D) Ekolali
E) Cıvıldama

Cevap : B) Jargon

18. Normal doğan bir bebeğin doğum boy ve kilosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3500-4000 gr ve 50-52 cm
B) 2500-3000 gr ve 45-50 cm
C) 3000-3500 gr ve 45-50 cm
D) 3000-3500 gr ve 50-52 cm
E) 2500-3000 gr ve 50-52 cm

Cevap : D) 3000-3500 gr ve 50-52 cm

19. I. Bebek yataklarında yastıklar, battaniyeler ve tüylü oyuncaklar bulundurulmamalıdır.
II. Bebeklerin ulaşabilecekleri yerlerde küçük nesneler bulundurulmamalıdır.
III. Bebekler, özerklik kazanmaları için zaman zaman yalnız bırakılmalıdır.
Bebeklerin güvenliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : A) I ve II

20. Yenidoğanın baş çevresi ortalama kaç cm’dir?

A) 30 ila 33 cm
B) 40 ila 42 cm
C) 37 ila 40 cm
D) 33 ila 35,5 cm
E) 27 ila 30 cm

Cevap : D) 33 ila 35,5 cm

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

telegram çocuk gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi Önlisans Açık Öğretim

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!