Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı (2022-2023)
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2023-24 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları 2022-23 Büt. Soruları
Vize Deneme Sınavı -1 2022 Büt. Soruları
Vize Deneme Sınavı -2 2021-22 Final Soruları
Vize Deneme Sınavı -3 2021 Final Soruları Test -1
2020 Vize Soruları 2021 Final Soruları Test -2
2020 Vize Soruları Test -1 2021 Bütünleme Soruları
2020 Vize Soruları Test -2 2021 Bütünleme Deneme-2
2021-2022 Vize Soruları 2021 Bütünleme Deneme-1
2021 Final Soruları

Çocuk Edebiyatı Güz Dönemi Soruları

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Final Soruları

Çocuk Edebiyatı ve Onun Etkileyici Yolculuğu

Çocuk edebiyatı, yalnızca genç okurların dünyasını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda onların bilişsel ve duygusal gelişimlerinde de önemli bir rol oynar. 2024 Ocak ayında yapılan bir final sınavında ele alınan konular, bu alandaki zenginliği ve derinliği gözler önüne seriyor.

Sevim Ak’ın “Uçurtmam Bulut Şimdi” gibi eserleri, çocuk edebiyatının sadece eğlenceli hikayelerden ibaret olmadığını, aynı zamanda çocukların duygusal ve sosyal dünyalarını keşfetmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, “Emil ve Dedektifler” gibi romanlar, çocukları merkeze alarak onların gerçekliklerini ve sorunlarını ciddiye alan bir yaklaşım sergiliyor. Bu tür eserler, çocukları sadece pasif okurlar olarak değil, hikayenin aktif öğeleri olarak konumlandırıyor.

Çocuk edebiyatının evrimi, “Küçük Kadınlar” gibi klasiklerden, “Harry Potter” serisi gibi modern fantastik eserlere kadar uzanıyor. Her biri, çocukların hayal güçlerini besleyen, onlara yeni dünyalar açan ve hayatın karmaşık sorunları hakkında düşünmelerini sağlayan benzersiz öyküler sunuyor.

Çocuk edebiyatının önemi, yalnızca eğlenceli veya öğretici olmakla sınırlı değildir. Bu eserler, çocuklara ahlaki değerler, toplumsal normlar ve kültürel miras hakkında bilgi verirken, aynı zamanda onların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine de katkıda bulunuyor. Masalların ve mitlerin kullanımı, çocuklara hayatın temel gerçekleri hakkında derinlemesine bilgiler sunarak, onların dünya görüşlerini şekillendiriyor.

Sonuç olarak, çocuk edebiyatı, genç okurlar için sadece bir eğlence kaynağı değil, aynı zamanda bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir araçtır. Bu alandaki eserler, çocukların dünyayı anlamlandırmalarına, duygusal zeka geliştirmelerine ve hayatın karmaşıklıklarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Çocuk edebiyatının bu derin ve çok yönlü etkisi, onu sadece çocuklar için değil, tüm yaşam boyu öğrenme süreci için vazgeçilmez kılar.

@lolonolo_com

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Sevim Ak’ın kitabı değildir?

A) Uçurtmam Bulut Şimdi
B) Toto ve Şemsiyesi
C) Pıtırcık
D) Karşı Pencere
E) Kuşlar Kralı Nikola

Cevap : C) Pıtırcık

2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun dilselleşme sürecine dâhil olan aşamalardan biri değildir?

A) Tanımlama
B) Sorgulama
C) Anlama
D) Değerlendirme
E) Kurgulama

Cevap : E) Kurgulama

3. “Eleştiri” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece yanlışları bulma
B) Belirli bir bakış açısından yola çıkarak değerlendirme
C) Aşağılama
D) Hata avcılığı
E) Olumsuzlama

Cevap : B) Belirli bir bakış açısından yola çıkarak değerlendirme

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi aydınlanmanın ve burjuva dünya görüşünün katı idealize yansımalarıdır?

A) Küçük Lord ve Küçük Prenses
B) Heidi ve Pollyanna
C) Pamuk Prenses ve Heidi
D) Pinokyo ve Küçük Hafiyeler
E) Pinokyo

Cevap : A) Küçük Lord ve Küçük Prenses

5. “Yazar, …… değildir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kitabı okuyan kişi
B) kitabı kaleme alan kişi
C) yazmayı seven kişi
D) öğretmen
E) kitabı yazan kişi

Cevap : D) öğretmen

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Emil ve Dedektifler” romanı için söylenemez?

A) Erkek çocukların üstün geldiği ve kız çocukların aşağılandığı bir kurgu içerir.
B) 2. Dünya Savaşı sonrası çocukların karşılaştığı sorunlar ele alınır.
C) Kız ve erkek çocuk eşitlikçi yaklaşımının öncüsüdür.
D) Sokak çetelerinin (grupların) oluşma nedenlerini açıklar.
E) Dönemsel olarak çocuğun ilk kez bir romanda özneleşmesine imkân sağlar

Cevap : A) Erkek çocukların üstün geldiği ve kız çocukların aşağılandığı bir kurgu içerir.

7….. canlıları kendine özgülükleriyle tanıtıcı kitaplarından birisidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı – Rocio Bonilla
B) Ormanda Uyuyan Ay – Birgitta Sif
C) Bedenim Bana Ait – Pro Familia
D) Farklı Ama Aynı – Feridun Oral
E) Frederich – Leo Lionni

Cevap : E) Frederich – Leo Lionni

8. “Küçük Kadınlar” başlıklı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emmy van Rhoden
B) Susanna Tamaro
C) Christine Nöstlinger
D) Jules Verne
E) Louisa May Alcott

Cevap : E) Louisa May Alcott

9. Aşağıdakilerden hangisi Erich Kaestner tarafından kaleme alınarak dönemi açısından önemli ve öncelikli olan çocuk gerçekliğini ele alan ilk romanlardan biridir?

A) Alice Harikalar Ülkesinde
B) Pinokyo
C) Çavdar Tarlasında Çocuklar
D) Emil ve Dedektifler
E) Benjamin Anna’yı Seviyor

Cevap : D) Emil ve Dedektifler

10. Batı’da modern anlamda çocuk edebiyatı hangi dönemde başlamıştır?

A) 17. yüzyıl
B) 16. yüzyıl
C) 15. yüzyıl
D) 19. yüzyıl
E) 18. yüzyıl

Cevap : E) 18. yüzyıl

11. Türkiye’de, çocuk edebiyatında yayıncılık ilk olarak ne zaman başlamıştır?

A) 16. yüzyılın ikinci yarısı
B) 19. yüzyılın ikinci yarısı
C) 17. yüzyılın ikinci yarısı
D) 18. yüzyılın ikinci yarısı
E) 20. yüzyılın ikinci yarısı

Cevap : B) 19. yüzyılın ikinci yarısı

12. Masallarda “orman” aşağıdakilerden hangisini simgeler?

A) Huzur
B) Doğum
C) Korku
D) Hayat
E) Ölüm

Cevap : D) Hayat

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi fantastik ya da postmodern masal diye tanımlanan ve ergenin dünyasına, sorunlarına seslenen türlere bir örnektir?

A) Hayvan Mezarlığı
B) Alacakaranlık
C) Hobbit
D) Harry Potter
E) Yüzüklerin Efendisi

Cevap : D) Harry Potter

14. Modernite ile kilisenin çatışması sonucu varılan bir uzlaşmayla aşağıdaki rol modellerden hangisi uygun görülmüştür?

A) Anne ve baba çalışacak
B) Anne çalışacak, baba evde oturacak
C) Anne evde oturup çocuklara bakacak
D) Anne çalışacak, baba çocuklara bakacak
E) Anne ve baba çalışmayacak, birlikte çocuklara bakacak

Cevap : C) Anne evde oturup çocuklara bakacak

15. Aşağıdakilerden hangisi gençlik edebiyatı türleri arasında yer almaz?

A) Şiirler
B) Akademik metinler
C) Macera romanları
D) Felsefe metinleri
E) Fantastik romanlar

Cevap : B) Akademik metinler

16. Aşağıdakilerden hangisi “efsanevi olayların anlatıları” olarak tanımlanmaktadır?

A) Öykü
B) Roman
C) Mitoloji
D) Destan
E) Masal

Cevap : C) Mitoloji

17. Ataerkil sistemin sürdürülmesinde en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman
B) Masal
C) Şiir
D) Öykü
E) Günlük

Cevap : B) Masal

18. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yazarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Bir yazarın inancının, ideolojisinin olması doğaldır.
B) Yazar, ne öğretmendir ne anne ne de babadır, yazardır.
C) Yazar, kendi gerçeğini ön planda tutmalıdır.
D) Yazarlar, yazdıkları metinlerin türünü bilmelidir.
E) Yazar, metinde buyruklar vermez.

Cevap : C) Yazar, kendi gerçeğini ön planda tutmalıdır.

19. “Genç Werther’in Acıları” adlı roman hangi yazar tarafından kaleme alınmıştır?

A) Johann Wolfgang von Goethe
B) William Shakespeare
C) Victor Hugo
D) Lev Tolstoy
E) Fyodor Dostoyevski

Cevap : A) Johann Wolfgang von Goethe

20. Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk hedef kitle alınarak yazılmıştır.
B) İyi ve kötü arasındaki kavgayı gösterir.
C) İnsan korkularını, kaygılarını, umutlarını, umutsuzluklarını, yaşadıklarını ve buna bağlı hesaplaşmalarını işler.
D) Toprağa bağlı yaşayan insan yaşamını konu alır.
E) İyi olanın zafere ulaştığını gösterir.

Cevap : A) Çocuk hedef kitle alınarak yazılmıştır.

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Final Soruları

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatında 70’li Yılların Yazarları ve Gelişimi

Çocuk edebiyatı, yıllar içinde farklı dönemlerden geçerek günümüzdeki şeklini almıştır. Bu gelişim sürecinde, 70’li yıllar Türk çocuk edebiyatının önemli bir evresini oluşturmuştur. Bu dönemde öne çıkan yazarlardan biri olan Tevfik Fikret, çocuk edebiyatına önemli katkılar sağlamamıştır.

Türk çocuk edebiyatının 70’li yıllardaki önemli yazarları arasında Mehmet Güler, Abbas Cılga, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Aziz Nesin bulunmaktadır. Bu yazarlar, çocuk edebiyatına farklı tarzlarıyla renk katmış ve çocukların edebiyat dünyasına ilgi duymasına öncülük etmişlerdir.

Çocuk edebiyatının evriminde, çocuğun edebiyattaki konumunun değişimi de önemli bir rol oynamıştır. Önceleri sadece yetişkinlerin dünyasına ayna tutan çocuk edebiyatı, 20. yüzyılın ikinci yarısında çocuğun özne konumuna yükselmiştir. Bu dönemde yazılan eserler, çocukların dünyasını anlamaya yönelik, onların ilgi alanlarına hitap eden ve onları anlamaya çalışan bir bakış açısını yansıtmıştır.

Okul öncesi çocuklarla iletişim kuracak kitapların seçiminde ise dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Çocuk kitaplarının çocuğun ilgisini çekmesi, öğretmen rolü üstlenen bir kitap olması ve kitap ile çocuk arasında bir dostluk kurabilmesi önemlidir. Ancak bu özellikler içinde, öğretmen rolü üstlenen bir kitabın olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü çocuk kitapları genellikle eğlendirici ve öğretici olmalı, zorlayıcı değil, çocuğun ilgisini çekmeli ve onunla iletişim kurmayı kolaylaştırmalıdır.

Çocuk edebiyatının tarihine bakıldığında, çocuklarla ilgili eserlerin tablo ve resimlerle süslenmeye başladığı 16. yüzyıl dikkat çeker. Bu dönemde, çocuk kitaplarına görsel öğelerin eklenmesi, çocukların kitaplara daha fazla ilgi göstermelerine ve okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamıştır.

Çocuk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul edilen eserlerden biri de Robinson Crusoe’dur. Daniel Defoe tarafından yazılan bu roman, çocuk edebiyatının erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Robinson Crusoe’nun maceraları, çocuklara hayal gücünü kullanma, mücadele etme ve doğayla başa çıkma gibi değerli yaşam dersleri sunmuştur.

Küçük Prenses adlı kitabın yazarı Frances Burnett’tir. Bu eser, çocuk edebiyatının klasiklerinden biri olarak kabul edilir ve çocukların duygusal gelişimine katkı sağlayan önemli bir eserdir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuk, 0-18 yaş arasındaki insan yavrusu olarak tanımlanır. Bu beyanname, çocukların haklarını ve korunmalarını düzenleyen uluslararası bir belge olarak çocukların yaşamlarını destekler ve güvence altına alır.

Antik Çağ’da çocukluk kavramı, belirli bir yaş aralığına sahip değildi. Çocuklar, genellikle toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkilendirilene kadar çocuk olarak kabul ediliyordu. Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanını 1864 yılında “Hikâye-i Robinson” adıyla Ahmet Lütfi çevirmiştir.

Zeynep Cemali’nin öyküleri çoğunlukla şaşırtıcı bir sona ulaşan, kısa ve sürükleyici öykülerdir. Bu özelliklerin dışında, öyküler genellikle çocuklara yaşanmış gerçekleri anlatma amacına yönelik değildir.

Pinokyo, çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkını anlatan bir eserdir. Pinokyo’nun macerası, çocuğun hatalar yapma ve bu hatalardan öğrenme sürecine odaklanır. Eser, çocuklara sorumluluk alma, doğru seçimler yapma ve hatalarından ders çıkarma konularında önemli bir mesaj verir.

Çocukluk kavramı ilk olarak 16. yüzyılda belirginleşmeye başlamıştır. Antik Çağ’da çocukluk, belirli bir yaş aralığına sahip olmadığı için, çocuklar genellikle toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkilendirilmiştir.

Martin Baltscheit’in “Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü” adlı eseri, yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumunu ele almaktadır. Belleğini yitiren tilki karakteri, yaşlanmanın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken, eser yaşlılıkla genç kuşakların bir arada yaşama dinamiklerini inceler.

1-2 yaş çocuk kitaplarının yapımında genellikle tercih edilen madde ahşaptır. Ahşap kitaplar, dayanıklılıkları ve çocukların el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları açısından tercih edilirler.

Sadece görsel metinle oluşturulan kitaplar, çocuklara görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi kazandırmayı amaçlar. Resimler aracılığıyla anlatılan hikayeler, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine ve görsel anlama yeteneklerini artırmalarına yardımcı olur.

Sömürgecilik, 16. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Denizaşırı keşiflerle birlikte, Avrupalı güçler yeni kıtalara yayılarak sömürgecilik faaliyetlerini artırmışlardır.

Orta Çağ düşünürleri ve din adamları, çocukluğu genellikle insanın en iğrenç hali olarak tanımlamışlardır. Bu dönemde, çocuklar genellikle eğitim almayan, kontrolsüz varlıklar olarak görülmüş ve yetişkinlere uymaları gereken kuralların bilincinde olmayan bireyler olarak kabul edilmişlerdir.

Jules Verne, çocuk edebiyatına bilim kurgu romanları ile katkı sağlamıştır. Verne’nin eserleri, genç okuyuculara heyecan verici maceralar sunmuş ve bilimsel keşiflere ilgi duymalarını teşvik etmiştir.

Çocuklara kitap seçerken temel ölçütler belirlenmeli ve bunlar mutlaklaştırılmadan, yer, durum ve hedef kitleye göre kitap seçilmelidir. Çocuğun yaşına, ilgi alanlarına ve okuma seviyesine uygun kitaplar seçilerek, onların edebiyat dünyasına sağlıklı bir giriş yapmalarına yardımcı olunabilir.

Çocuk kitapları, çocuklarla en erken 1-2 yaş aralığında buluşmaya başlar. Bu dönemde özellikle ahşap kitaplar, çocukların dokunma duyularını ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi 70’li yıllardaki çocuk yazarlarından biri değildir?

A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Güler
C) Abbas Cılga
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Aziz Nesin

Cevap : A) Tevfik Fikret

70’li yıllarda Türk çocuk edebiyatına katkıda bulunan yazarlardan biri olan Tevfik Fikret, çocuk edebiyatı alanında tanınmış bir isim değildir. Onun yerine, daha bilinen çocuk edebiyatı yazarlarından bazıları Mehmet Güler, Abbas Cılga, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Aziz Nesin’dir. Bu seçenekler içerisinde, 70’li yıllarda çocuk edebiyatına katkıda bulunmuş olmayan kişi A) Tevfik Fikret’tir.

2. Çocuğun edebiyatta özne konumuna yükselmesi hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) 18. yüzyıl sonu
B) 18. yüzyıl başı
C) 19. yüzyılın ikinci yarısı
D) 20. yüzyıl başı
E) 20. yüzyılın ikinci yarısı

Cevap : E) 20. yüzyılın ikinci yarısı

3. I. Çocuğun ilgisini çeken bir kitap olmalıdır.
II. Öğretmen rolü üstlenen bir kitap olmalıdır.
III. Kitap ve çocuk arasında dostluk kurmayı sağlayabilmelidir.
Okul öncesi çocukla iletişim kuracak kitap yukarıda verilen hangi özellik veya özelliklere sahip olmamalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız II
E) I ve III

Cevap : D) Yalnız II

4. Çocuklar hangi dönemde tablo ve resimlerde yer almaya başlamıştır?

A) 15. yüzyıl
B) 18. yüzyıl
C) 16. yüzyıl
D) 17. yüzyıl
E) 19. yüzyıl

Cevap : C) 16. yüzyıl

5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatının başlangıç romanı sayılmaktadır?

A) Balonla Beş Hafta
B) Aya Yolculuk
C) Heidi
D) Robinson Crusoe
E) Pinokyo

Cevap : D) Robinson Crusoe

Çocuk edebiyatının başlangıç romanı olarak kabul edilen eserlerden biri genellikle D) Robinson Crusoe’dur. Bu roman, Daniel Defoe tarafından yazılmış ve genellikle çocuk edebiyatının erken örneklerinden biri olarak kabul edilir. Diğer eserler de çocuk edebiyatının önemli ve etkili eserleri olsa da, genellikle Robinson Crusoe, çocuk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

6. Küçük Prenses kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erich Kästner
B) Frances Burnett
C) Jules Verne
D) Hector Malot
E) Eleanor Porter

Cevap : B) Frances Burnett

7. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0-4 yaş arası insan yavrusu
B) 0-18 yaş arası insan yavrusu
C) 0-2 yaş arası insan yavrusu
D) 0-6 yaş arası insan yavrusu
E) 0-8 yaş arası insan yavrusu

Cevap : B) 0-18 yaş arası insan yavrusu

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuğun tanımı, 0-18 yaş aralığındaki bireyi kapsar. Dolayısıyla, doğru cevap B) 0-18 yaş arası insan yavrusu’dur. Bu beyanname, çocukların haklarını ve korunmalarını düzenleyen uluslararası bir belgedir ve çocukları 18 yaşına kadar olan süre boyunca koruma altına alır ve haklarını teminat altına alır.

8. Antik Çağ’da “çocuk” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çocukluk 1-4 yaş arasıdır.
B) Çocukluk 3-7 yaş arasıdır.
C) Çocukluk 1-10 yaş arasıdır.
D) Çocukluk 8-15 yaş arasıdır.
E) Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Cevap : E) Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır.

Antik Çağ’da çocukluk kavramı, günümüzdeki gibi belirli yaş aralıklarına sahip değildi. Çocukluk, o dönemde belirli bir yaş aralığı olarak tanımlanmamıştı ve çocuklar, genellikle fiziksel büyümeyle değil, toplumsal roller, kültürel beklentiler ve yetişkinlikle ilişkili hale gelinceye kadar çocuk olarak görülüyordu. Dolayısıyla, E seçeneği olan “Çocukluk için belirli bir yaş ayrımı bulunmamaktadır” ifadesi Antik Çağ’da çocukluk kavramının yaşla değil, daha çok rol ve toplumsal beklentilerle ilişkilendirildiğini ifade eder.

9. Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe romanını 1864 yılında Hikâye-i Robinson adıyla kim çevirmiştir?

A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Mahmud Nedim
C) Şinasi
D) Ahmet Mithat
E) Ahmet Lütfi

Cevap : E) Ahmet Lütfi

10. Zeynep Cemali’nin öyküleri aşağıdaki özelliklerden hangisini barındırmaz?

A) Çapıcı bir başlangıç vardır.
B) Sadece yaşanmış gerçekleri anlatır.
C) Konu sürükleyicidir.
D) Öyküler kısadır.
E) Şaşırtıcı bir sona ulaştırır.

Cevap : B) Sadece yaşanmış gerçekleri anlatır.

11. Aşağıdaki eserlerin hangisinde çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır?

A) Küçük Prenses
B) Pollyanna
C) Pamuk Prenses
D) Küçük Lord
E) Pinokyo

Cevap : E) Pinokyo

“Pinokyo” kitabında çocuğa on dört yaşına kadar özgürlük ve hata yapma hakkı tanınmaktadır. Pinokyo’nun macerası, çocuğun hatalar yapma ve bu hatalardan öğrenme sürecine odaklanır. Hikayede Pinokyo, bir kukla olarak gerçek bir çocuğa dönüşme arzusuyla çeşitli maceralara atılır ve bu süreçte hatalar yapar. Bu hikaye, çocuklara sorumluluk alma, doğru seçimler yapma ve hatalarından ders çıkarma konularında önemli bir mesaj verir. Dolayısıyla, doğru cevap E) Pinokyo’dur.

12. Çocukluk kavramı ilk olarak hangi yüzyılda ortaya koyulmuştur?

A) 18. yüzyıl
B) 16. yüzyıl
C) 19. yüzyıl
D) 15. yüzyıl
E) 17. yüzyıl

Cevap : B) 16. yüzyıl

13. Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü adlı yapıtta hangi konuyu ele almıştır?

A) Yaşam alanına yönelik sorumluluğun önemi
B) Doğum, kardeş ve paylaşma
C) Okuma sevgisi
D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu
E) Arkadaşlık ilişkisi

Cevap : D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu

“Martin Baltscheit, Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü” adlı eserde, D) Yaşlanma ve kuşakların bir arada yaşama durumu ele alınmaktadır. Bu öyküde, Belleğini Yitiren Tilki adlı karakter, yaşlılığında belleğini yitirmeye başlar ve bu durumunun yaşamı üzerindeki etkilerini keşfeder. Eser, yaşlanma, hafıza kaybı ve yaşlılıkla genç kuşakların bir arada yaşamını konu alır.

14. 1-2 yaş çocuk kitaplarının yapımında en çok tercih edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal salınımlı plastik
B) Demir
C) Ahşap
D) Kumaş
E) Lastik

Cevap : C) Ahşap

1-2 yaş arası çocuk kitaplarının yapımında genellikle C) Ahşap tercih edilir. Ahşap kitaplar, küçük çocuklar için dayanıklı, sağlam ve güvenli malzemelerdir. Bu tür kitaplar genellikle çocukların el becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır ve çocukların güvenle oynayabileceği sağlam yapılarıyla bilinirler.

15. Sadece görsel metinle oluşturulmuş kitaplar aşağıdaki amaçlardan hangisine hizmet etmektedir?

A) Görsel sanat bakış açısını geliştirmeme
B) Görsel bağlamında duygularını gizleme
C) Görselden yola çıkarak ifade gücünü zayıflatma
D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi
E) Görsel estetik gelişimi geriletme

Cevap : D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi

Sadece görsel metinler, D) Görselden yola çıkarak öykü oluşturabilme becerisi amacına hizmet eder. Bu tür kitaplar, çocukların görsel zekalarını ve hikaye anlama yeteneklerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanır. Görsel metinler, çocuklara görsel bir hikaye anlatma yeteneği kazandırırken, resimler aracılığıyla öyküler oluşturabilmelerine olanak tanır.

16. Sömürgecilik hangi yüzyılda başlamıştır?

A) 19. yy
B) 18. yy
C) 16. yy
D) 17. yy
E) 15. yy

Cevap : C) 16. yy

Sömürgecilik, genellikle 15. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle 16. yüzyılda yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle denizaşırı keşifler ve Avrupa’nın yeni kıtalara yayılmasıyla, sömürgecilik faaliyetleri yoğunlaşmış ve 16. yüzyılın sonlarından 17. yüzyıl boyunca devam etmiştir. Dolayısıyla, doğru cevap C) 16. yy’dır.

17. Orta Çağ düşünürleri ve din adamları çocukluğu nasıl tanımlamaktadırlar?

A) İnsanın en değerli ürünü
B) İnsan doğasının mucizesi
C) İnsanın en iğrenç hâli
D) İnsanın en güzel hâli
E) Sevap tohumu

Cevap : C) İnsanın en iğrenç hâli

18. Jules Verne çocuk edebiyatına hangi türdeki romanlarıyla katkı sağlamıştır?

A) Bilim kurgu romanlar
B) Eğlenceli romanlar
C) Tarihî romanlar
D) Biyografik romanlar
E) Aşk romanları

Cevap : A) Bilim kurgu romanlar

Jules Verne, çocuk edebiyatına özellikle A) Bilim kurgu romanlarıyla büyük katkı sağlamıştır. Bilim kurgu ve macera türündeki eserleri, genç okuyucular için heyecan verici ve keşif dolu hikayeler sunmuş ve bu eserler çocuk edebiyatı içinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” gibi eserleri, Verne’nin çocuk edebiyatına katkı sağlayan önemli eserlerindendir.

19. Çocuklara kitap seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir.
B) İçinde çok yazı olan kitaplar tercih edilmelidir.
C) Kitap kapağı güzel kitaplara öncelik verilmelidir.
D) Sayfa sayısı en fazla olan kitaplar alınmalıdır.
E) Çocukların yerine kitap seçimlerini her zaman yetişkinler yapmalıdır.

Cevap : A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir.

Kitap seçerken çocukların yaşları, ilgi alanları, okuma seviyeleri ve duygusal gelişimleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, A) Temel ölçütler belirlemeli ve bunları mutlaklaştırmadan yer, durum ve hedef kitleye göre yenileştirerek kitap seçilmelidir. Çocuğun yaşı, okuma düzeyi, ilgi alanları ve gelişimine uygun bir kitap seçimi yapılmalıdır. Kitapların içeriği, çocuğun anlayabileceği, ilgisini çekebileceği ve onun gelişimine katkıda bulunabilecek türden olmalıdır. Kitap seçimi sadece sayfa sayısı veya kapağın görünümü gibi dışsal özelliklere dayandırılmamalıdır.

20. Çocuk kitapla en erken hangi yaş aralığında bir araya gelmektedir?

A) 1-2
B) 0-1
C) 3-4
D) 2-3
E) 4-5

Cevap : A) 1-2

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı 2023-2024 Vize Soruları

2020-2021

Ünite Testleri

Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

2019

Vize Final
2019-2020 Vize Soruları Çocuk Edebiyatı 2020 Final Soruları
Ünite-1 Ünite-8
Ünite-2 Ünite-9
Ünite-3 Ünite-10
Ünite-4 Ünite-11
Ünite-5 Ünite-12
Ünite-6 Ünite-13-14
Ünite-7 8-14 Ünite  Soruları

Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatı Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Çocuk Gelişimi

Çocuk Edebiyatı 2019 Çıkmış Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Genel edebiyat alanından çocuk edebiyatına uyarlanan (indirgenen) ilk metinlerden biridir?

a) Daniel Defoe’nun Robinson Cruseau’su
b) Cervantes’in Don Kişot’u
c) Jonathan Swift’in Gulliver’in Gezileri
d) Hepsi

Cevap: a) Daniel Defoe’nun Robinson Cruseau’su

2- Tilki romanında anlatılan nedir?

a) Arkadaşlık
b) Sosyal çevre
c) Yaşlılık
d) Gençlik

Cevap: c) Yaşlılık

3- 16 yüzyılın sonlarına doğru yapılan tek başına çocuk resimleri hangi tarihte yapılmıştır?

a) 1606
b) 1586
c) 1584
d) 1607

Cevap: c) 1584

4- Çocuk kavramı ilk olarak hangi dönemde kullanılmıştır?

a) 15. Yüzyıl
b) 16. yüzyıl
c) 17. yüzyıl
d) 18. Yüzyıl (Rönesans)
e) 19. yüzyıl

Cevap: d) 18. Yüzyıl (Rönesans)

5- Hangisi içedönük, beceriksiz, kendinden ve toplumdan kaçan bir çocuk öyküsüdür?

a) Bitmeyecek öykü
b) Matilda
c) Pippi uzun çorap
d) Karşı pencere
e) Momo

Cevap: a) Bitmeyecek öykü

6- Hangisi Polyana kitabını tanımlar?

Cevap: İyimserlik

7- 2 yaşındaki çocukların oyuncakları hangi materyallerden hazırlanmalıdır?

a) Demir
b) Tahta
c) Lastik
d) Plastik
e) Hiçbiri

Cevap: b) Tahta

8- ÇÇE nin açılımı nedir?

Cevap: Çeviri çocuk eserleri

9- “Küçük Prenses” kitabının yazarı kimdir?

a) Daniel Defoe
b) Lewis Carrol
c) Carlo Collodi
d) Frances Burnett
e) Johanna Spyri

Cevap: d) Frances Burnett

10- Aşağıdakilerden hangisi Jules Verne’in 19.yüzyılda yazdığı romanlardan biri değildir?

a) Balonla Beş Hafta
b) Seksen Günde Devri Alem
c) Dünyanın Merkezine Yolculuk
d) Kaptan Grant’ın Çocukları
e) Guliver’in Gezileri

Cevap: e) Guliver’in Gezileri

Çocuk Edebiyatı

11- Çağlar serisi kitapların yazarı kimdir?

a) Lewis Carrol
b) Christian Tielmann
c) Daniel Defoe
d) Carlo Collodi
e) Johanna Spyri

Cevap: b) Christian Tielmann

12- Hangi Çağda, çocuk, daha çok bir günah ürünü olarak ele alınmış ve günahtan arınmak için çocukluktan çıkmak dayatılmıştır. O dönemin düşünür ve din adamları çocukluğu insanın en iğrenç hali olarak tanımlamışlardır?

a) Antikçağ
b) İlkçağ
c) Orta çağ
d) Yeniçağ
e) Modern dünya

Cevap: c) Orta çağ

Not: Soru tersten Soruldu. Orta çağ verilip Çocuğu nasıl tanımladıkları şeklinde soruldu.

13- “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesi’ne göre çocuk ………….. yaş aralığındaki insan yavrusu olarak tanımlanmıştır.”
Yukarıda yer alan cümlede eksik olan parçayı tamamlayınız?

a) 0 – 7
b) 0 – 15
c) 0 – 18
d) 7 – 15
e) 7 – 18

Cevap: c) 0 – 18

14- Tanzimat’tan sonra çocuğa bakış açısını en belirgin gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deneme
b) Şiir
c) Öykü
d) Roman
e) Dergiler

Cevap: e) Dergiler

15- Orta Çağ’da çocuklar ve yetişkinler aynı oyunları oynar, aynı oyuncaklara sahipken ve aynı masalları dinlerken, Aydınlanma dönemiyle birlikte bunlar ayrılmaya başlamıştır. Bu ayrımın tohumları aşağıdakilerden hangisi ile birlikte atılmıştır?

a) Amerika’nın keşfi
b) Pusulanın icadı
c) Matbaanın icadı
d) Coğrafi Keşifler
e) Kâğıdın Keşfi

Cevap: c) Matbaanın icadı

16- Modern çağda okula başlama yaşı kaçtır?

a) 5
b) 6
c) 9
d) 8
e) 7

Cevap: e) 7

17- Çocukların kitapla bir araya geldiği en erken dönemde hangisidir?

a) 1 – 2 yaş
b) 2 – 3 yaş
c) 3 – 4 yaş
d) 3 – 5 yaş
e) 3 – 6 yaş

Cevap: a) 1 – 2 yaş

18- Modern anlamda bir çocuk edebiyatı Batı’da kaçıncı yüzyılda, başlamıştır?

a) 15.yy
b) 16.yy
c) 17.yy
d) 18.yy
e) 19.yy

Cevap: d) 18.yy

19- Çocuğun artık edebiyatın nesnesi değil öznesi olmasıdır. Bu aynı zamanda eğitim sistemini de etkileyen bir paradigma değişimidir. Bu değişim kaçıncı yüzyılda yaşanmıştır?

Cevap: 20. yüzyıl

Kanalımıza Abone Olun

 

Çocuk Gelişimi - facebook

TOEFL GRAMMAR

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!