Dış Ticaret İşlemleri

Dış Ticaret İşlemleri

Vize Final
2021 Vize Deneme-1 2021 Final  Deneme-1
2021 Vize Deneme-2 2021 Final Deneme- 2
2021 Vize Deneme-3 2021 Final Deneme- 3
Vize Sorualrı
Dış Ticaret İşlemleri Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

 

Dış Ticaret İşlemleri

KISALTMALAR

-A.Ş. Anonim Şirket

– AB Avrupa Birliği
– BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
– C/H Cari Hesap
– DAB Bankalarca Düzenlenen Döviz Alım Belgesi
– DBT Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
– DİİB Dahilde İşletme İzin Belgesi
– DSB Bankalarca Düzenlenen Döviz Satım Belgesi
– DTH Döviz Tevdiat Hesabı
– EFT Elektronik Fon Transferi
– EFTA Avrupa Serbest Ticaret Birliği
– EXİMBANK Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
– GB Gümrük Beyannamesi
– GKS Genel Kredi Sözleşmesi
– GTİP Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
– IBAN Uluslararası Banka Hesap Numarası
– İTO İstanbul Ticaret Odası
– KDV Katma Değer Vergisi
– KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
– L/C Letter of Credit- Akreditif
– MTO Milletlerarası Ticaret Odası
– NBF Nakit Beyan Formu
– T.C.M.B. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
– T.P.K.K. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu
– TL Türk Lirası
– TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
– TPTB Türk Parası Transfer Belgesi
– USD Amerikan Doları
– VRHİB Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
– YP Yabancı Para
– YTB Yatırım Teşvik Belgesi
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook
bankacilik ve sigortacilik
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!