Hasar Yönetimi

Hasar Yönetimi

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları
Vize Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

1. Risk Kavramı Ve Hasar Yönetimi

1) Sigorta tarafından teminat altına alınması istenen olayın sigortalıya zarar verme ihtimali nedir?

A) Risk
B) Poliçe
C) Hasar
D) Sigorta
E) Zeyil

Cevap : A) Risk

2) Hangisi rizikonun özelliğinden değildir?

A) Yasal
B) Gerçekleşmemiş
C) Muhtemel
D) Belirsiz
E) Kesin

Cevap : E) Kesin

3) Sigorta hasarların alınmasına yönelik bir …………. sağlar?

A) Risk
B) Güvence
C) Poliçe
D) Zeyil
E) Zarar

Cevap : B) Güvence

4) ……….bir tehlikeden dolayı ortaya çıkabilecek kayıp oluşturabilecek durumdur.

A) Poliçe
B) Riziko
C) Yangın
D) Kaza
E) Sel

Cevap : B) Riziko

5) Sigorta şirketinde hasar dosya sürecini hangi departman takip eder?

A) Muhasebe
B) Tahsilat
C) Hasar
D) Kaza
E) Reasürans

Cevap : C) Hasar

6) Aşağıdakilerden hangisi Hasar Departmanının özelliklerinden değildir?

A) Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman.
B) Hasar Departmanınca onaylanan tazminatlardan dolayı Sigorta Şirketlerinin en önemli gider kalemi.
C) Eksper, Anlaşmalı Servis, Tramer, Tamirhane, Asistans Firması, Parça Tedarik Firması, Cam Firması vb. ve diğer Sigorta Şirketleri arasında koordinasyonu sağlar.
D) Departman sonuçları Şirketin ileri yönelik stratejilerini belirlemede mesnet teşkil eder.
E) Reasürans çalışmaları yapmak

Cevap : E) Reasürans çalışmaları yapmak

7) Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman?

A) Muhasebe
B) Kaza
C) Reasürans
D) Bilgi İşlem
E) Hasar

Cevap : E) Hasar

8) Sigorta şirketlerinin en önemli gider kalemini yöneten departman hangisi?

A) Muhasebe
B) Kaza
C) Hasar
D) Tahsilat
E) Reasürans

Cevap : C) Hasar

9) Aşağıdakilerden hangisi riskin özelliği değildir?

A) Belirsiz
B) Tesadüfi
C) Katastofik
D) Homojen
E) Geleneksel

Cevap : E) Geleneksel

10) Aşağıdakileden hangisi riskin özellikleri arasında yer almaz?

A) Katastrofik
B) Homojen
C) Kesin
D) Tesadüfü
E) Belirsiz

Cevap : C) Kesin

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

2. Genel Hasar

1) Hasar ihbarı kaç günde verilmelidir?

A) 7
B) 5
C) 10
D) 15
E) 3

Cevap : B) 5

2) Sigorta değerin; hasar durumundaki değerinin sigorta bedelinden eksik olma durumuna nedir?

A) Aşkın sigorta
B) Eksik sigorta
C) Muafiyet
D) Zeyil
E) Poliçe

Cevap : A) Aşkın sigorta

3) Poliçelerde belirtilen ve hasarda ödenmeyen kısımı nedir?

A) Poliçe
B) Eksik sigorta
C) Muafiyet
D) Zeyil
E) Aşkın sigorta

Cevap : C) Muafiyet

4) Hazine tarafından belirlenmiş ve değiştirilmeyen şartlara ne denir?

A) Poliçe
B) Genel şart
C) Özel şart
D) Muafiyet
E) Zeyil

Cevap : B) Genel şart

5) Poliçede belirtilen ve sigortalı aleyhine olmayan şartlar nelerdir?

A) Poliçe
B) Genel şart
C) Özel şart
D) Muafiyet
E) Zeyil

Cevap : C) Özel şart

6) Sigorta şirketinin ödeme yaptıktan sonra tazminatı geri almasına ne denir?

A) Genel şart
B) Özel şart
C) Muafiyet
D) Rücu
E) Zeyil

Cevap : D) Rücu

7) Sigortalının beyan ettiği poliçe değerine ne denir?

A) Rayiç bedel
B) Piyasa değeri
C) Poliçe değeri
D) Poliçe limiti
E) Poliçe muafiyeti

Cevap : C) Poliçe değeri

8) Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılamaz?

A) Eksper raporu
B) Parça maliyet kontrolü
C) Kaza yeri inceleme
D) Pert/parça tedarik kontrolü
E) İşçilik maliyet kontrolü

Cevap : C) Kaza yeri inceleme

9) Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılmaz?

A) Eksper raporu
B) Parça maliyet kontrolü
C) İşçilik kontrolü
D) Pert/parça tedarik kontrolü
E) Eksper servis ziyaret kontrolü

Cevap : E) Eksper servis ziyaret kontrolü

10) Hasar sürecinde hangisi yoktur?

A) Mini onarım
B) Ödeme
C) Reasürans
D) Dosya onay
E) Rücu

Cevap : C) Reasürans

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

3. Hasar İhbarı Ve Eksper Görevlendirme

1) Sınavı geçen eksper adayı ne kadar sürde staja başlamalıdır?

A) 2 ay
B) 1 ay
C) 3 ay
D) 2 yıl
E) 1 yıl

Cevap : C) 3 ay

2) Eksperlik staj süresi kaç aydır?

A) 18 ay
B) 12 ay
C) 9 ay
D) 6 ay
E) 3 ay

Cevap : C) 9 ay

3) Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

A) Tarafsız
B) Bağımsız
C) Ruhsat sahibi
D) Uzman
E) Lokasyon

Cevap : E) Lokasyon

4) Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

A) Tarafsız
B) Sigorta şirketi çalışanı
C) Bağımsız
D) Uzman
E) Ruhsat sahibi

Cevap : B) Sigorta şirketi çalışanı

5) Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?

A) Oto kaza
B) Yangın
C) Mühendislik
D) Nakliyat
E) Diş

Cevap : E) Diş

6) Hangi brançda eksper ruhsatı yoktur?

A) Sağlık
B) Oto kaza
C) Yangın
D) Nakliyat
E) Mühendislik

Cevap : A) Sağlık

7) Eksper atama takip sistemi nedir?

A) Eksist
B) Tramer
C) Hatmer
D) Sagmer
E) Haymer

Cevap : A) Eksist

8) Sigortalı tarafından atanan eksper bu görevi ne kadar sürede kabul etmek zorundadır ?

A) 12 saat
B) 5 saat
C) 2 saat
D) 1 saat
E) 3 saat

Cevap : C) 2 saat

9) Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

A) Tarafsız
B) Rapor doğrultusunda ödeme
C) Bağımsız
D) Uzman
E) Ruhsat sahibi

Cevap : B) Rapor doğrultusunda ödeme

10) Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?

A) Yangın
B) Oto kaza
C) Hayat
D) Nakliyat
E) Mühendislik

Cevap : C) Hayat

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

4. Oto (kasko – Trafik) Hasarları

1. Kasko hasarlarında hangi evrak istenir?

A) Ehliyet
B) Ruhsat
C) Beyan
D) Kaza zabıtı
E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

Cevap : E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

2. Trafik hasarlarında hangi evrak istenir?

A) Ehliyet
B) Ruhsat
C) Beyan
D) Kaza zabıtı
E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

Cevap : E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Kaza zabıtı

3. Tamirat bedeli sigortalı aracın hasar tarihindeki değerini üzerinde ya da sigortalanan araç onarılamaz ise; sigortalı kıymet ………. uğramış sayılır.

A) Onarım
B) Mini onarım
C) Tam hasar(pertotal)
D) Hırsızlık
E) Çarpışma

Cevap : C) Tam hasar(pertotal)

4. Sigortalı bir kaza sonrasında Sigorta Şirketinin ……….. giderek cebinden para ödemeden aracını tamir ettirebilir.

A) Onarım
B) Mini onarım
C) Anlaşmalı servis
D) Asistans
E) Bölge/acente

Cevap : C) Anlaşmalı servis

5. Çalınan araç bulunamazsa kaç gün sonra bulunamadı yazısı istenir?

A) 60
B) 45
C) 30
D) 20
E) 10

Cevap : C) 30

6. Ferdi kaza hasarlarında hangi evrak istenmez?

A) Alkol raporu
B) Veraset ilamı
C) Aktüer raporu
D) Hastane raporu
E) Nüfus kaydı

Cevap : C) Aktüer raporu

7. Trafik maddi hasarlarında hangi evrak istenmez?

A) Alkol raporu
B) Veraset ilamı
C) Eksper raporu
D) Ruhsat
E) Ehliyet

Cevap : B) Veraset ilamı

8. 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı torba kanunun 59 maddesince yapılmış olan düzenleme çerçevesinde tedavi giderleri ……….. tarafından karşılanmaktadır.

A) Tramer
B) İç işleri Bakanlığı
C) Sigorta Şirketi
D) Reasürans Şirketi
E) SGK

Cevap : E) SGK

9. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak istenir?

A) Ehliyet
B) Ruhsat
C) Beyan
D) Çalınma zabıtı
E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Çalınma zabıtı

Cevap : E) Ehliyet, Ruhsat, Beyan, Çalınma zabıtı

10. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak önemlidir?

A) Ehliyet
B) Ruhsat
C) Beyan
D) Bulamadı yazısı
E) Alkol raporu

Cevap : D) Bulamadı yazısı

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

5. Yeni Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanakları (k.t.t.)

1) Kaza tepit tutanağının kısaltılmış ismi hangisidir?

A) KKT
B) KTT
C) TTT
D) KKK
E) TTK

Cevap : B) KTT

2) KTT ne zaman kullanılmaz?

A) Resmi araç
B) Eksik ehliyet
C) Alkol durumu
D) Yaş küçüklüğü
E) Resmi Araç, eksik ehliyet, alkol, yaş küçüklüğü

Cevap : E) Resmi Araç, eksik ehliyet, alkol, yaş küçüklüğü

3) KTT hangi kusur oranlarına göre kullanılabilir?

A) 0- %100
B) %100-0
C) %50_%50
D) %50-%50-0
E) 0- %50-%100

Cevap : E) 0- %50-%100

4) KTT hazırlanılıken hangi ülke uygulmasından faydalanılmamıştır?

A) Türkiye
B) İspanya
C) İtalya
D) Portekiz
E) Yunanistan

Cevap : C) İtalya

5) KTT hazırlanırken Trafik Kanunun hangi maddesi’den faydalanılmıştır?

A) 67
B) 167
C) 81
D) 181
E) 18

Cevap : C) 81

6) KTT hazırlanırken Trafik Yönetmeliğinin hangi maddesi’den faydalanılmıştır?

A) 15
B) 56
C) 65
D) 156
E) 165

Cevap : D) 156

7) KTT hangi durumlarda kullanılır?

A) Resmi araç
B) Eksik ehliyet
C) Alkol durumu
D) Kamu malı
E) Kusur oranında mutabakat durumu

Cevap : E) Kusur oranında mutabakat durumu

8) Kazaya karışan araçların kendi aralarında tuttukları ve kusur oranında uzlaştıkları tutanağa ne denir?

A) KTT
B) Polis tutanağı
C) Jandarma tutanağı
D) Beyan
E) TTK

Cevap : A) KTT

9) Kaza sonucu tespit edilen kusur oranları nerede saklanır?

A) Hatmer
B) TSB
C) Sagmer
D) Tramer
E) Haymer

Cevap : D) Tramer

10) KTT tutabilmek için ilk şart nedir?

A) Kusur oranında uzlaşma
B) Kavga
C) Poliçe olmaması
D) Araçlardan birinin kaza yerinden ayrılması
E) Araçlardan ikisinin kaza yerinden ayrılması

Cevap : A) Kusur oranında uzlaşma

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

6. Asistans Hizmetleri

1) Araç, konut, iş yerleri vb. verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

A) Zeyil
B) Abonman
C) Asistans
D) Tecdit
E) Ek poliçe

Cevap : C) Asistans

2) Araçlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

Cevap : C) Oto Asistans

3) Konutlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

Cevap : D) Konut Asistans

4) İş yerlerine verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

A) Zeyil
B) Abonman
C) Oto Asistans
D) Konut Asistans
E) İşyeri Asistans

Cevap : E) İşyeri Asistans

5) Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Su tesisat
C) Elektrik tesisat
D) Cam
E) Yemek paket servis

Cevap : E) Yemek paket servis

6) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Su tesisat
C) Elektrik tesisat
D) Cam
E) Ahçı

Cevap : E) Ahçı

7) Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Çekme
C) Kurtarma
D) Lastik değiştirme
E) Yıkama

Cevap : E) Yıkama

8) Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Çekme
C) Alkollü sürücüye destek
D) Lastik değiştirme
E) Kaza sonrası otel

Cevap : C) Alkollü sürücüye destek

9) Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Otel hizmeti
C) Alkollü konut sahibine destek
D) Cam
E) Elekrikçi

Cevap : C) Alkollü konut sahibine destek

10) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?

A) Çilingir
B) Hasar sonrası kira
C) Su tesisatı
D) Cam
E) Elekrikçi

Cevap : B) Hasar sonrası kira

Hasar Yönetimi Vize Soruları Online

7. Mini Onarım Hizmetleri

1) Küçük limitli hasarların kasko poliçesinden ücretsiz olarak yapılmasına …………….. denir.

A) Mini onarım
B) Çekme
C) Kurtarma
D) Asistans
E) Tamir

Cevap : A) Mini onarım

2) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Kaporta tamir
B) Ön cam tami
C) Elekronik tamir
D) Tampon tamir
E) Döşeme tamir

Cevap : C) Elekronik tamir

3) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Lastik tamir
B) Ön cam tamiri
C) Boyalı göçük tamir
D) Tampon tamir
E) Döşeme tamir

Cevap : A) Lastik tamir

4) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Ön cam tamiri
B) Akü tamiri
C) Boyalı göçük tamir
D) Jant tamiri
E) Döşeme tamir

Cevap : B) Akü tamiri

5) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Ön cam tamiri
B) Ön konsol tamiri
C) Tampon tamiri
D) Jant tamiri
E) Döşeme tamir

Cevap : B) Ön konsol tamiri

6) ) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?

A) Ön cam tamiri
B) Döşeme tamiri
C) Tampon tamiri
D) Jant tamiri
E) Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri

Cevap : E) Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri

7) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?

A) Jant tamiri
B) Ön cam tamiri
C) Ön konsol tamiri
D) Jant tamiri
E) Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri

Cevap : E) Döşeme, cam, tampon ve jant tamiri

8) Aşağıdakilerden mini onarım ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Kasko poliçelerine verilir
B) İlave primi sigortalı öder
C) Limitler süresinde kullanılır
D) Hasarsızlık indirimi bozulmaz
E) Hasar dosyası açılır

Cevap : E) Hasar dosyası açılır

9) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Ön cam tamiri
B) Kilit tamiri
C) Jant tamiri
D) Döşeme sigara hasar tamiri
E) Tampon tamiri

Cevap : B) Kilit tamiri

10) Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

A) Ön cam tamiri
B) Kelebek cam tamiri
C) Jant tamiri
D) Döşeme sigara hasar tamiri
E) Tampon tamiri

Cevap : B) Kelebek cam tamiri

KTT : Kaza Tespit Tutanağı
ECS : Elektronik Cihaz Sigortası
FKS: Ferdi Kaza Sigortası
SBM : Sigorta Bilgi Merkezi
TSB: Türkiye Sigorta Birliği
TSEV: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
UND: Uluslararası Nakliyeciler Derneği
GESİD: Genel Sigortacılar Derneği
TRAMER: Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi
HAYMER: Hayat Sigortaları Bilgi Merkezi
HATMER: Hasar Takip Bilgi Merkezi
SEİK: Sigorta Eksperleri İcra Kurulu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
SEGEM: Sigorta Eğitim Merkezi
Auzef Hasar Yönetimi Auzef Hasar Yönetimi Ders Kitabı PDF

Hasar Yönetimi

Ders Hakkında

Bu derste çeşitli hasar türleriyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca hasar ve sigorta ilişkiside detaylı olarak incelenmiştir.

Üniteler

1. Risk Kavramı Ve Hasar Yönetimi
2. Genel Hasar
3. Hasar İhbarı Ve Eksper Görevlendirme
4. Oto (kasko – Trafik) Hasarları
5. Yeni Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanakları (k.t.t.)
6. Asistans Hizmetleri
7. Mini Onarım Hizmetleri
8. Yangın Hasarları
9. Nakliyat Hasarları
10. Mühendislik Hasarları
11. Ferdi Kaza Hasarları
12. Hasar Takip Merkezi (hatmer)
13. Hasar Ve Reasürans
14. Sigorta Sahtekârlıkları

Hasar Yönetimi

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!