SEGEMSigorta Teknik Personel

Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-2

Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-2

#1. Yangın hasar ihbarı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

#2. Fırtına hasarlarında hangi şiddet(bofor) üzeri hasar ödenir?

#3. Yangın hasarında hangi belge istenmez?

#4. Fırtına hasarında hangi evrak istenmez?

#5. Sel hasarında hangi evrak istenmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Hırsızlık hasarında hangi evrak istenmez?

#7. Cam hasarlarında hangi evraklar istenmez?

#8. Hangi teminat yangın paket poliçesinde yoktur?

#9. Sigorta şirketi hasarın tespitine yönelik eksper raporu ya da fatular şirkete iletildikten itibaren;……….içerisinde talebi değerlendirip hasar miktarı konusunda sigortalıyı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

#10. Konut dışından gelen aşırı yağmur suyuna …….. denir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Nakliyat hasar ihbarı kaç günde yapılmalıdır?

#12. Taşıyıcıya protesto mektubu kaç günde gönderilmelidir?

#13. Lloyd’s acente ağı kaç yılında kurulmuştur?

#14. Sigorta konusu tekne veya emteanın tamamen hasara uğramasına ………. denir.

#15. Sigorta konusunun ( tekne veya emtianın) tamamen tahrip olması, kaybolması veya bir daha elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkmasına ……….. denir.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Tekne ve/veya emtianın kurtarılması ya da tamiri için yapılacak masrafların toplamının; kurtarılacak kıymetin değerini aşması haline ………… denir.

#17. Müşterek bir deniz macerasına atılmış olan gemi, yük ile navlunu korumak maksadıyla, yapılan fedakarlıklara ……………… denir.

#18. Müşterek avarya ile ilgili hangisi yanlıştır?

#19. Hangisi gemilerin sorumluluk sigortasıdır?

#20. Nakliyat hasarında hangi evrak istenmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Hangisi mühendislik sigorta poliçesi değildir?

#22. Mühendislik hasar ihbarları kaç gün içerisinde verilmelidir?

#23. ……….. sigortası inşaat süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

#24. ……. sigortası; montaj süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

#25. ………….. sigortası makine ve tesislerin ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. ………… Sigortası elektronik cihazların boyunca ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

#27. İnşaat hasarlarında hangi evrak istenmez ?

#28. Montaj hasarında hangi evrak istenmez?

#29. ECS Hasarlarında hangi evrak istenmez?

#30. Faturalı makina kırılması hasarında hangi evrak istenmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Sigortalının bir kaza sonucu başına gelecek risklere karşı yapılan poliçe hangisidir?

#32. Hangi haller kaza sayılmaz?

#33. Hangi haller kaza sayılır?

#34. Ferdi Kaza sigortasında hangi haller teminata dahildir?

#35. İki gözün tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Bir bacağın dizden yukarı tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

#37. Kalçanın tamamen hareket kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

#38. Sigortalı kaç gün içerisinde hasar ihbarı yapmalıdır?

#39. Hasar sonrası hangi evraklar istenmez?

#40. Kaza sonrası hangi evrak istenmez?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Hayat, Trafik, Özel Sağlık, Kasko poliçelerine ait veriler ……… de topalanmaktadır.

#42. Trafik, kasko ve diğer zorunlu sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar ödenen, hasar muallak kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve sigortacılık resmi kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile paylaşan birim hangisidir?

#43. Hayat Sigortaları bilgi merkezi hangisidir?

#44. Hasar takip merkezi hangisidir?

#45. Sağlık Sigortaları Bilgi merkezi hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. SBM Koordinasyon komitesi kaç üyeden oluşur?

#47. Eksper atama ve rapor işlemleri hangi birim tarafından yapılır?

#48. Sigorta sahtekarlıkları hangi birim tarafından tutulur?

#49. Aşağıdakilerden hangisi SBM nin alt birimi değildir?

#50. Ferdi kaza sigorta istatistik ve verileri nerede tutulur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Hangisi Reasürans’ın faydalarından değildir?

#52. Sigorta şirketleri verdikleri teminatları sigortalatmasına ya da kendi üzerinde tuttukları riski sigortasına………….. denir.

#53. Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

#54. Sigorta şirketinin(sedan) kendi üzerinde tuttuğu kısmı için yapılan bir anlaşmaya .…………… denir.

#55. ………….anlaşmasında belirlenen orana/limite kadar ödeme alınacak olup limiti aşan kısım sigorta şirketinin (sedan) üzerinde kalacaktır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Sigorta şirketlerinin yaptıkları yıllık anlaşma ile tüm poliçe teminatlarında aynı (%) oranın devir edildiği yöntemdir. Aynı oran poliçe primi ve gerçekleşen hasar için de geçerlidir. Buna……….. denir.

#57. Sigorta şirketlerinin yıllık anlaşmalar dışında ihtiyaca paralel olarak yaptıkları anlaşmalardır. Buna……….. denir.

#58. Riskin devredildiği ve primin payı nispetinde aktarıldığı kurum hangisidir?

#59. Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

#60. ……….. sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu riski (hasar&prim) devir alan bir iş ortağıdır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. Poliçe teminat bedelinin, “sigortalanan riskin piyasa rayiç değerinden” yüksek olması durumuna ………….. sigorta denir.

#62. Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu sayılmaz?

#63. Sigortalının sigorta şirketinden menfaat sağlamak maksadı ile bilinçli olarak meydana getirdiği hasarlara nedir?

#64. İşin uzmanına veya kendisine yakın birisine yaptırılan; Kundaklama ve su baskınları gibi hasar yolsuzluğuna ne denir?

#65. Yanlış beyan vererek hasar sonrası fazla tazminat alma durumuna nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu değildir?

#67. Sigorta yolsuzluğunda en önemli etki nedir?

#68. Pek çok Avrupa ülkesinde ödenen hasarın yaklaşık % sinin yolsuzluk olduğu tahmin edilmektedir.

#69. Toplumdaki sigorta şirketinden fazla para alma sebeplerinden biri değildir?

#70. Sigorta bireylerin hasar durumunda zararlarını ………… karşılama ihtiyacından doğmuştur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SEGEM Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-2

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-1 Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: