Hippoterapi

Hippoterapi

Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Vize Deneme 5 Final Deneme 5
Vize Deneme 6 Final Deneme 6
Vize Deneme 7 Final Deneme 7
2021 Vize Soruları Final Deneme 8
Final Deneme 9
Final Deneme 10
Hippoterapi

Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Hippotarpi

Hippoterapi

Aşağıdakilerden hangisi at donları hakkında yanlıştır?

a) Atların vücutlarını saran kıl örtüsüne don denir.
b) Donlar çeşitli sınıflandırmalarla tarif edilebilir.
c) Aygırların hepsi aynı don rengine sahiptir.
d) Esas donlar diye sınıflandırılan don çeşitleri vardır.
e) Türev donlar diye sınıflandırılan don çeşitleri vardır.

Cevap : c) Aygırların hepsi aynı don rengine sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi esas don gruplarından biri değildir?

a) Al don
b) Yağız don
c) Doru don
d) Kır don
e) Izabel don

Cevap : d) Kır don

Aşağıdakilerden hangisi türev don gruplarından birisidir?

a) Al don
b) Ahreç don
c) Doru don
d) Yağız don
e) Izabel don

Cevap : b) Ahreç don

İki faklı renkte kıl örtüsünün, vücudun değişik parçalarında bulunmasıyla oluşan don grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Esas donlar
b) Türev donlar
c) Boz don
d) Kula don
e) Alaca donlar

Cevap : e) Alaca donlar

Vücudun tamamının sarı renkte olduğu, yele kuyruk ve bacakların bileklerden aşağı kısmı siyah renkte olduğu don aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doru don
b) Yagız don
c) Boz don
d) Kula don
e) Izabel don

Cevap : d) Kula don

Baş ve bacak bölgelerindeki beyaz kıllanmalara ne denir?

a) Nişane
b) Servi
c) Kestane
d) Don
e) Renk değişimleri

Cevap : a) Nişane

Soğuk damgalama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atların sol torokal bölgesine yapılır.
b) Atın doğum yılı yazar.
c) Atın hangi harada doğduğu yazar.
d) Atın doğduğu yıl içerisinde doğan kaçıncı tay olduğu yazar.
e) Atların sağrısına yapılır.

Cevap : e) Atların sağrısına yapılır.

Soğuk kanlı at ırkları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İri cüsseli ağır atlardır.
b) Sakin mizaçlıdırlar.
c) Yük atları olarak kullanılırlar.
d) Sağlam ve kalın kas ve kemik yapısına sahiptirler .
e) Hızlarından dolayı düz koşu yarışlarında kullanılırlar.

Cevap : e) Hızlarından dolayı düz koşu yarışlarında kullanılırlar.

Sıcak kanlı at ırkları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hızlı ve çevik atlardır.
b) Hızlarından dolayı düz koşu yarışlarında kullanılırlar.
c) Heyecanlı yapıya sahiptirler.
d) Arap atları bu gruba giren at ırkıdır.
e) Ağır hareket eder ve sakin mizaçlıdırlar.

Cevap : e) Ağır hareket eder ve sakin mizaçlıdırlar.

Aşağıdakilerden hangisi soğuk kanlı at ırkıdır?

a) Arap atı
b) İngiliz atı
c) Shire atı
d) Anglo arap atı
e) Akal teke atı

Cevap : c) Shire atı

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi
lolonolo

Hippotarpi

Auzef Hippotarpi

Atlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atlar ani sesler ve gürültüden korkarlar.
b) Atlar sosyal hayvanlardır.
c) Genel anlamda sakin ve uyumlu canlılardır.
d) Atlar ile insanlar duygusal bağ kurabilirler.
e) Atlar hiçbir şeyden korkmazlar.

Cevap : e) Atlar hiçbir şeyden korkmazlar.

Atların eğitimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Atlar 3 yaşından sonra eğitilmelidirler.
b) Tay henüz annesinin yanındayken temel eğitimlere başlanılmalıdır.
c) Atların eğitimi cinsiyetlerine göre farklılık gösterir.
d) Dişi atlar 5 yaşından önce eğitilemezler.
e) Erkek atlar 5 yaşından önce eğitilemezler.

Cevap : b) Tay henüz annesinin yanındayken temel eğitimlere başlanılmalıdır.

Terapi atı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Terapi atları tecrübeli ve usta atlar arasından seçilir
b) Terapi atları 8-10 yaş ve üstü atlar olmalıdır
c) Terapi atları sakin mizaçlı olmalıdır
d) Her at, yaş ve mizaç gözetmeksizin terapi atı olabilir.
e) Terapi atları aşırı töleranslı olmalıdır.

Cevap : d) Her at, yaş ve mizaç gözetmeksizin terapi atı olabilir.

Atların başlarına takılan ve bir yerden başka bir yere sevk edilmesine yardımcı olan ekipmana ne ad verilir?

a) Başlık
b) Eyer
c) Kaşağı
d) Gebre
e) Yular

Cevap : e) Yular

Elde gezinti alıştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Öncelikli olarak yulara alışkın taya, boksunda yular ipi takılarak yular ipine de alışması sağlanmalıdır.
b) Yular ipiyle tay henüz boksundayken pratikler yapılmalıdır.
c) Yular ipinin fazlalık kısmını elde toplamalı fakat elimize dolamamalıyız.
d) Tayı durdurmak istediğimizde yular ipiyle başını aşağı doğru çekip ohooooo demeliyiz.
e) Elde gezinti yaparken yular ipinin fazlalık kısmını serbest bırakmalıyız,

Cevap : e) Elde gezinti yaparken yular ipinin fazlalık kısmını serbest bırakmalıyız,

Atların başlarına takılan ve binicilik işlemlerinde atların yönlendirilmesi ile sevk ve idaresini sağlayan ekipman aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlık
b) Eyer
c) Ceps
d) Getr
e) Topukluk

Cevap : a) Başlık

Başlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Başlık atları yönlendirmede direksiyon gibi işlev görür.
b) Başlık atların hızlarını yavaşlatmada fren görevini görür.
c) Genellikle atlar tarafından kabul edilmesi uzun süren bir ekipmanıdır.
d) Başlık atların en kolay kabul ettiği ekipmandır.
e) İlk alıştırma evrelerinde alıştırma kantarması olan başlıklar kullanılır.

Cevap : d) Başlık atların en kolay kabul ettiği ekipmandır.

Eyer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Atların sırtına konulan ekipmandır.
b) Atların başlarına takılan ekipmandır.
c) Eyerlerin değişik tipleri vardır.
d) Eyer alıştırmalarında önce atın sırtında yabancı bir cisim taşımasına alıştırılmalıdır.
e) Eyere alıştıma çalışmaları yapılmalıdır.

Cevap : b) Atların başlarına takılan ekipmandır.

Terapi atı değerlendirme formu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hippoterapi antrenörleri tarafından değerlendirilir.
b) Terapi atı değerlendirme formuna göre, bu formdan en iyi terapi atı 3 puan alan attır.
c) Terapi atı değerlendirme formunda 1-10 puanlama sistemi vardır.
d) Terapi atı değerlendirme formu ata özel değerlendirilir.
e) İlk etapta atların ırkları, yaşları, cinsiyetleri ve sağlık durumlarını gözeterek bir değerlendirme yapılır, sonrasında terapi atı değerlendirme formuna tabi tutulurlar

Cevap : b) Terapi atı değerlendirme formuna göre, bu formdan en iyi terapi atı 3 puan alan attır.

Terapi atı alıştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hippoterapi antrenörleri tarafından eğitimleri verilir.
b) Terapi atları sese ve gürültüye alıştırılmalıdır.
c) Terapi atı ani harekete alıştırılmalıdır.
d) Terapi atı alıştırmaları veteriner hekimler tarafından yapılır
e) Farklı tür hayvanlara alıştırılmalıdır.

Cevap : d) Terapi atı alıştırmaları veteriner hekimler tarafından yapılır

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi
lolonolo

Auzef Hippoterapi Auzef Hippotarpi Ders Kitabı PDF

Auzef Hippoterapi Ders Kitabı

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!