Hippotarpi Final Deneme Sınavı 6

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 6

#1. Bağımsız olarak ata bindirilemeyen engel durumlarına sahip engelliler için tercih edilen hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi inceleme davranışı için doğru yazılmıştır?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Hippoterapide terapötik binicilik uygulaması aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

#5. Saldırma, savunma, tehdit, itaat etme ve kaçma davranışlarının sergilendiği davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Hippoterapi manejlerinin boyutuyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#8. Mücadele davranışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapi hakkında yanlış yazılmıştır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi atlarda gözlemlenen dinlenme davranışı hakkında yanlış yazılmıştır?

#11. Hippoterapi antrenörü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#12. Hippoterapi ekibi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Yerde terapi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapide seçilecek olan terapi çeşidinin seçilmesinde belirleyici bir etmen değildir?

#15. Veteriner hekimler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#16. Engelli bireyin ata bindirilmeden bir araba yardımıyla veya kendi arabasının ata modifiye edilmesiyle yapılan hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi dominant at özelliklerinden değildir?

#18. Hippoterapide terapi uylayıcı terapistler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Lider yürütücüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Hippoterapi manejleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi 2022 Final Soruları
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi 2022 Final Soruları
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi

lolonolo

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 6

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 6

Hippotarpi

Auzef Hippotarpi Final
hippoterapide Terapi Çeşitleri Ve Seansları

Aşağıdakilerden hangisi hippoterapi hakkında yanlış yazılmıştır?

a) Terapilerin programlamasından terapistler sorumludur
b) Engel durumlarının farklarına göre bireye özel terapi programları hazırlanmalıdır
c) Terapi programlarının seans süreleri de bireylere göre farklılık göstermektedir
d) Terapi öncesinde alınan ölçümler kayıt altına alınarak, terapilerin sonrasındaki ölçümlerle karşılaştırılır ve terapinin kazanımları tespit edilir.
e) Hippoterapi köpeklerle yapılan bir terapi türüdür.

Cevap : e) Hippoterapi köpeklerle yapılan bir terapi türüdür.

Aşağıdakilerden hangisi hippoterapi seans süresi hakkında doğru yazılmıştır?

a) Bir terapi seansı 20-30 dakika sürmelidir.
b) Bir terapi seansı 10 dakika sürmelidir.
c) Bir terapi seansı 5 dakika sürmelidir.
d) Bir terapi seansı 45 dakika sürmelidir.
e) Bir terapi seansı 60 dakika sürmelidir.

Cevap : a) Bir terapi seansı 20-30 dakika sürmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi hippoterapide seçilecek olan terapi çeşidinin seçilmesinde belirleyici bir etmen değildir?

a) Engelli bireylerin engel durumları
b) Engelli bireylerin cinsiyetleri
c) Engelli bireylerin nöbet geçirme sıklıkları
d) Engelli bireylerin komut algılama durumları,
e) Engelli bireylerin kiloları

Cevap : b) Engelli bireylerin cinsiyetleri

Hangi tip engellilerde yerde terapi uygulamaları tercih edilmelidir?

a) Erkek engelli bireylerde
b) Alerjik bir durumu olan engelli bireylerde
c) Aşırı kilolu engelli bireylerde
d) Çocuk yaştaki engelli bireylerde
e) Kadın engelli bireylerde

Cevap : c) Aşırı kilolu engelli bireylerde

Yerde terapi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yerde terapiler engellilerin atlarla olan iletişimi arttırır
b) Yerde terapi uygulamalrı, terapötik biniş öncesi engelli bireylerin atlara olan korkularını yenmelerine olanak sağlar
c) Engelli bireylerin atları tanımasına olanak sağlar
d) Terapötik binişten sonra yapılmalıdır
e) Yerde terapiler genellikle yarım saati aşmayan sürelerde gerçekleştirilmelidir

Cevap : d) Terapötik binişten sonra yapılmalıdır

Terapötik binicilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) At tavlalarında uygulanır
b) Manjlerde yapılır
c) Seans süreleri 15 dakikadan fazla olmamalıdır
d) Seans süreleri en az 60 dakika olmalıdır
e) Seans süreleri en fazla 10 dakika olmalıdır

Cevap : b) Manjlerde yapılır

Engelli bireyin ata bindirilmeden bir araba yardımıyla veya kendi arabasının ata modifiye edilmesiyle yapılan hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terapötik sürücülük
b) Terapötik voltij
c) Terapötik binicilik
d) Yerde terapi uygulamaları
e) Huifbed hippoterapi

Cevap : a) Terapötik sürücülük

Aşağıdakilerden hangisi, denge esasına dayanan at sırtında jimnastik hareketlerinin yapıldığı hippoterapi çeşididir?

a) Terapötik sürücülük
b) Terapötik binicilik
c) Terapötik voltij
d) Yerde terapi uygulamaları
e) Huifbed hippoterapi

Cevap : c) Terapötik voltij

Bağımsız olarak ata bindirilemeyen engel durumlarına sahip engelliler için tercih edilen hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Terapötik sürücülük
b) Terapötik binicilik
c) Terapötik voltij
d) Yerde terapi uygulamaları
e) Huifbed hippoterapi

Cevap : e) Huifbed hippoterapi

Eyer üzerinde duramayan, yükseklik korkusundan dolayı ata binemeyen, alerjisi olduğu için ata dokunamayan ve bu sebeple binemeyen, at binmek için fazla kilolu olan ve denge sorunu yaşayan engelli bireylerde aşağıdaki hippoterapi çeşitlerinden hangisi tercih edilmelidir?

a) Yerde terapi uygulamaları
b) Terapötik binicilik
c) Terapötik voltij
d) Terapötik sürücülük
e) Huifbed hippoterapi

Cevap : d) Terapötik sürücülük

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi
lolonolo

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: