Hippotarpi Final Deneme Sınavı 9

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 9

#1. Atlarda ideal yemleme sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#2. Hippoterapide manej kuralları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Hippoterapi manejleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Hippoterapi tesisleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#5. At beslenmesinde yem miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. At beslemesinde kaba yemlerin kesif yemlerden önce verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, okuma becerileri, yeme alışkanlıkları, dikkat dağınıklıkları, konsantrasyon bozuklukları ve adaptasyon sorunlarının hippoterapi ile kolaylıkla aşılmasının nedenidir?

#8. Engelli bireyin ata bindirilmeden bir araba yardımıyla veya kendi arabasının ata modifiye edilmesiyle yapılan hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapinin fiziksel kazanımları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. Hippoterapide, dış dünyaya karşı olan ilginin arttırılmasının sağlandığı kazanım, aşağıdaki kazanımlardan hangisinin grubundadır?

#12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapinin sosyal kazanımlarından biri değildir?

#14. Yerde terapi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Engelli bireylerin kendilerini dış dünyaya kapatmalarına ve dışardan gelen uyaranlara kayıtsız kalmalarına genellikle aşağıdakilerden hangisi sebep olmaktadır?

#16. Bağımsız olarak ata bindirilemeyen engel durumlarına sahip engelliler için tercih edilen hippoterapi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapide seçilecek olan terapi çeşidinin seçilmesinde belirleyici bir etmen değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi hippoterapi hakkında yanlış yazılmıştır?

#19. At dişleriyle alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi manejde yapılan hippoterapi çeşidi değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi 2022 Final Soruları
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi 2022 Final Soruları
lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi

lolonolo

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 9

Hippotarpi Final Deneme Sınavı 9

Hippotarpi

Auzef Hippotarpi Final
Hippotarpide Kullanılan Ekipmanlar

Aşağıdakilerden hangisi temel at donanımlarından biridir?

a) Eyer
b) Yular
c) Getr
d) Topukluk
e) Maya demiri

Cevap : a) Eyer

Aşağıdakilerden hangisi temel at donanımlarından biridir?

a) Gebre
b) Yular
c) Sert fırça
d) Başlık
e) Kaşağı

Cevap : d) Başlık

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı at donanımları hakkında yanlış verilmiştir?

a) Atları teşvik etmek kullanılan yardımcı donanımlar vardır,
b) Hareket hızlarını sınırlandırmak için kullanılan yardımcı donanımlar vardır
c) Sert fırça yardımcı bir donanımdır
d) Tırnak ve bacaklar için, tırnak lastikleri, topukluk, getr ve bandaj malzemeleri yardımcı donanımlardandır
e) Oluşabilecek sakatlıklardan atları korumak amaçlı kullanılan yardımcı donanımlar vardır

Cevap : c) Sert fırça yardımcı bir donanımdır

Aşağıdakilerden hangisi başlık hakkında yanlış yazılmıştır?

a) Birkaç bölümü vardır
b) Başlığın bölümleri hemen hemen bütün başlıklarda aynıdır
c) Temel at donanımlarından biridir
d) Başlığın atlara göre ayarlanabilir kayışları sayesinde, farklı boyutlara sahip aynı ırk atlarda rahatlıkla aynı başlığın kullanımı mümkündür
e) Yardımcı at donanımlarından biridir

Cevap : e) Yardımcı at donanımlarından biridir

Aşağıdakilerden hangisi eyer hakkında yanlış yazılmıştır?

a) Kullanım amaçlarına ve yapılarına göre faklı sınıflandırılırlar
b) Yardımcı at donanımlarından biridir
c) Yapılarına göre sportif eyerler ve geleneksel eyerler olarak sınıflandırılırlar
d) Kullanım amaçlarına göre ise dresaj eyerleri, konkur eyerleri, düz yarış eyerleri olarak sınıflandırılırlar
e) Temel at donanımlarından biridir

Cevap : b) Yardımcı at donanımlarından biridir

Aşağıdakilerden hangisi eyerin bölümlerinden değildir?

a) Dizgin
b) Üzengi kayışı
c) Kolan kayışı
d) Dayama yastıkları
e) Gergi kayışı tepindiriği

Cevap : a) Dizgin

Aşağıdakilerden hangisi tırnak lastikleri hakkında yanlış yazılmıştır?

a) Atların tırnaklarına takılan yumuşak ve esnek kauçuk malzemelerinden yapılan atlara özel tırnak koruyucu olarak kullanılan ekipmandır
b) Yardımcı at donanımlarından biridir
c) Terapi seanları sırasında kullanılabilir
d) Tırnakların birbirlerine vurmasıyla oluşabilecek tırnak problemlerini önlemek amacıyla kullanılır
e) Temel at donanımlarından biridir

Cevap : e) Temel at donanımlarından biridir

Aşağıdakilerden hangisi getr için doğru yazılmıştır?

a) Atların arka bacaklarına takılır
b) Atların sırtlarına takılır
c) Atların başlarına takılır
d) Atların ön bacaklarına takılır
e) Eyerin bir bölümüdür

Cevap : d) Atların ön bacaklarına takılır

Aşağıdakilerden hangisi binici ekipmanlarındandır?

a) Eyer
b) Başlık
c) Ceps
d) Maya demiri
e) Gebre

Cevap : c) Ceps

Aşağıdakilerden hangisi kullanılması zorunlu olan binici ekipmanlarındandır?

a) Binici Pantolonu
b) Kask
c) Binici çizmesi
d) Binici eldiveni
e) Ceps

Cevap : b) Kask

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Auzef Hippotarpi
lolonolo

Hippotarpide Kullanılan Ekipmanlar

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: