Sağlık Sosyolojisi

Sağlık Sosyolojisi

Vize Final
Vize Deneme-1 2022-2023 Final Soruları
Vize Deneme-2 2021 Final Soruları
Vize Deneme-3 Final Deneme-1
Vize Deneme-4 Final Deneme-2
2022-2023 Vize Soruları Final Deneme-3
2023-2024 Vize Soruları Final Deneme-4
Sağlık Sosyolojisi Sağlık İşletmeleri Yönetimi Ders Kitabı PDF

Sağlık Sosyolojisi Ders Kitabı

 

Sağlık Sosyolojisi 2021 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “Üç büyükler” olarak adlandırılan teorilerden biridir?

Cevap : Sembolik etkileşimcilik
NOT: ‘Üç büyükler’ olarak da adlandırılan bu teoriler yapısalişlevselcilik, sembolik etkileşimcilik ve çatışma kuramlarıdır.

2. Sosyal hekimliğe göre bir kişinin hastalığı neyin kimin sorunudur?

Cevap : Toplumun sorunudur.

3. İletişim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İletişim kurallarına uyulmazsa iletişim olmaz.

4. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin sebebi biyolojik nedenli değildir?

Cevap : Faranjit

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın geliştirilmesi genel müdürlüğünün başlıca görevlerinden biri değildir?

Cevap : Sağlık iletişimi uygulamalarını gerçekleştirmek

6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kavramının tanımıdır?

Cevap : Bilgi paylaşımıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi faucoult un TIBBİ bilginin sosyal kontrol ve düzenleme aracı olarak kullanılması üzerine yaptığı çalışmalardan biri değildir?

Cevap : Sağlığın gasbı

8. Bütün sağlık programlarının Genel sağlık sigortası ( GSS ) çatısı altında birleştirilmesi hangi yılda gerçekleşmiştir?

Cevap : 2012

9. Ülkemizde bürokratik kurumlarda resmi emeklilik yaşı şağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 67 yaş

10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyeti artırma aşamalarından biri değildir?

Cevap : Hastaların beklentilerini düşük tutmalarını sağlamak

11. 2015 yılında yoksul yaşlı kadının nüfus oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : % 18.6

12. Aşağıda biyomedikal anlayışla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Bireyleri birer organizma olarak görmemektedir.

13. Yerel kültürlerin küreselleşme karşısında etkisiz eleman olmadığını aksine küreselleşmeye katkıda bulunabilecek yeterlilikte olduklarını savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Robertson

14. Modern ekonominin küreselleşmesi aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?

Cevap : Buharlı trenin icadı ile başlamıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi hadislerde ele alınan sağlık konularından biri değildir?

Cevap : Kınama

16. Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kadınlara sahip çıkma özelliği öğretilir.

17. Bedeni kontrol etmek isteyen düşünce ve kurumlardan hangisi küresel popüler kültürle bağlantılıdır?

Cevap : Din

18. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin tanımlarından biri değildir?

Cevap : Farklı Kültürlerin giderek artması

19. Aşağıdakilerden hangisi Nettleton ın sağlık ve tıp alanında belirlediği dönüşümlerden biri değildir?

Cevap : Müdahale – Tedavi

20. İslamiyete göre cinsiyet bağlamında hekim hasta ilişkisi nasıldır?

Cevap : Hasta hekime mahrem yerlerini zaruret halinde gösterebilir.

21. Uzun yıllar özel sektörün sağlık hizmetlerine girmesini engelleyen aynı zamanda artan sağlık yüküne çözüm bulamayan anlayış hangi ilkeye göre hareket etmektedir?

Cevap : Devletçilik

22. Aşağıdakilerden hangisi Parsons ın teorisine görehasta olan bireyin sorumluluklarından biri değildir?

Cevap : Hasta birey rolünü askıya almalıdır.

23. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yaşlanmasının ekonomik anlamda etkilediği alanlardan biri değildir?

Cevap : Turizm gelirleri

24. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın insan sağlığını korumayı amaçladığı alanlardan biri değildir?

Cevap : İş sağlığı

25. Wink dillon ve larson tarafından yapılan araştırmaya göre din depresyon ve sağlık arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap : Dindarlık düştükçe depresyon artar.

26. Aşağıdakilerden hangisi küresel kültürün toplumsal cinsiyet ve feminizm gibi yaklaşımlarla elde etmek istediği amaçlardan biri değildir?

Cevap : Sınıfsız bir toplum oluşturmak

27. Aşağıdakilerden hangisi üç ana akım ideolojiden biridir?

Cevap : Muhafazakarlık

28. 2016 Yılında Sağlık bakanlığına merkezi yönetim bütçesinden ayrılan ödeneğin miktarı ne kadardır?

Cevap : 4.55 Milyar Tl

29. Avrupa birliğininilk başta ne şekilde kurulduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Almanya ile Fransa arasında kömür madenleri anlaşması ile kurulmuştur.

30. Türkiyede doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : 78

31. Sağlık ve hastalığın biyolojik nedenli açıklamalarının odaklandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Genetik

32. Adölesan yaş grubu aşagıdkilerden hangisidir?

Cevap : 15 – 19

 

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!