Yerel Yönetimler

Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme Sınavı-1
Vize Deneme Sınavı-2
Vize Deneme Sınavı-3
Vize Deneme Sınavı-4

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Üniteler

Temel Kavramlar: Yerinden Yönetim/yerel Yönetim
Yerel Özerklik Ve Yerel Katılım
Devletin Fonksiyonları, Kamu Hizmetleri, Yerel Hizmetler, Ölçek Ekonomileri, Dışsallıklar
Dünya’da Ve Avrupa’da Yerel Yönetimler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ve Yerel Yönetimler
Türkiye’de Yerel Yönetim Tarihçesi
İl Özel İdareleri Ve Köy Yönetimleri
Belediyeler
Büyükşehir Belediyeleri
Yerel Yönetim Birlikleri
Belediyelerde Hizmet Yöntemleri Ve Yatırım Kararları
Yerel Kalkınma Ve Kalkınma Ajansları
Yerel Yönetimlerin Gelirleri Ve Yerel Yönetim Bankacılığı
Fırsatlar-Tehditler

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yerel Yönetimler Auzef Yerel Yönetimler Ders kitabı pdf

Auzef Yerel Yönetimler Ders kitabı

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

error: Content is protected !!