Sigortacılığa Giriş Deneme Sınavı -1

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. “…….” yıllarında Babil'de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların kervanların soyulması halinde borçlarını sildiklerini yani bir nev'i sigorta uygulaması yaptıklarını araştırmacılar ifade etmektedirler.” Yukarıdaki paragraftaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap : c) M.Ö. 2250
MÖ 2250 yıllarında Babil’de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların kervanların soyulması hâlinde borçlarını sildiklerini yani bir nevi sigorta uygulaması yaptıklarını araştırmacılar ifade etmektedirler.

#2. İlk sigorta şirketi kaç yılında nerede kurulmuştur?

Cevap : d) 1424 İtalya
İlk sigorta şirketinin de yine 1424 yılında İtalya’da Cenova’da kurulmuş olması, bize Akdeniz’in ticaret ve sigorta alanlarında öncü olduğunu göstermektedir.
İlk sigorta poliçesinin 1347 yılında İtalya’nın Cenova limanından hareket eden “Santa Clara” adlı geminin taşıdığı yükü sigortalamak için kesildiğini görmekteyiz.

#3. Aşağıdakilerden hangi Bireysel Emeklilik Sisteminin kısaltılmasıdır?

#4. Türkiye’de 2016 yılı itibariyle kaç adet sigorta şirketi bulunmaktadır?

#5. 1925 yılında İş Bankası tarafından ……….. Sigorta Şirketi kurulmuştur. Yukarıdaki paragrafta boşluğa ne gelmelidir?

Cevap : e) Anadolu
1918’de ilk defa Türk kanunlarına göre “İttihadı Millî” sigorta şirketi kuruldu. Sigortacılığımızdaki asıl gelişme, Cumhuriyetimizin ilanından sonra başlamış ve 1925 yılında İş Bankası tarafından Anadolu Sigorta Şirketi kurulmuştur.

#6. Alım ve satım işlemlerine bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere ne ad verilir?

Cevap : a) Acente
Acenteler: Acenteler, Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre bir sigorta şirketi adına, sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın ve sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi imzalayarak o şirketin ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleşmelere aracılık etmeyi meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. 1994 yılında yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne göre acenteler iki ana gruba ayrılırlar:

Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili acente ile
Aracı yani sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayan acente.

#7. Sigortacının bir prim karşılığında sigortalının ölçülebilir bir menfaatini güvence altına almasına ne denir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın unsurlarından değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın fonksiyonlarından değildir?

#10. 1994 yılında yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği"ne göre; acenteler …………. ve …………. acente olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Acenteler: Acenteler, Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre bir sigorta şirketi adına, sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın ve sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi imzalayarak o şirketin ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleşmelere aracılık etmeyi meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. 1994 yılında yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne göre acenteler iki ana gruba ayrılırlar:

Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili acente ile
Aracı yani sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayan acente.

Sigortacılığa Giriş Deneme Sınavı -1

 

Segem Sigortacılığa Giriş Deneme Sınavı-1

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: