Anadolu AöfSAK101U Tıbbi BelgelemeTıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Doğru Kayıt Tutma

Tıbbi belgeleme, hasta dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulmasıyla sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesi, hangi formların hasta dosyalarında bulunması gerektiğini belirtir. Bu yönergeler doğrultusunda, belirli formların kullanımı standart hale getirilmiştir.

Bu bağlamda, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine göre hasta dosyalarında bulunması gereken formlardan biri “D. Aldığı çıkardığı Sıvı Denge Çizelgesi” değildir.

Diğer seçenekler olan “A. Hasta Giriş Kâğıdı (Form: 60)”, “B. Hasta Tabelası (Form: 51)”, “C. Derece Kâğıdı (Form: 61)”, ve “E. Çıkış Özet/Epikriz (Form: 67)” ise hasta dosyalarında yer alması gereken belgeler arasındadır.

Sağlık profesyonelleri, bu formları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak hasta bakım süreçlerini düzenli bir şekilde kaydedebilir ve bu sayede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırabilirler. Bu nedenle, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine uygun şekilde belgeleme yapmak, sağlık kurumlarında etkili yönetimi destekleyen önemli bir adımdır

#2. I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Kişisel veriler ve bilişim suçlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : B. Yalnız IV

Verilen ifadeleri incelediğimizde:

I. Öğrenilen mesleki bilgiler tıbbi amaçlı hastanın yazılı izni olmadan kullanılabilir. Bu ifade, hastanın yazılı izni olmadan tıbbi amaçlar için öğrenilen bilgilerin kullanılabileceğini belirtiyor.

II. Bilgiler toplantı ve yayınlarda açıklanabilir. Bu ifade, bilgilerin toplantılarda ve yayınlarda açıklanabileceğini belirtiyor.

III. Mesleki bilgiler bilimsel amaçlı kullanılabilir. Bu ifade, mesleki bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

IV. Hastanın kişisel verileri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ifade, hastanın kişisel verilerinin yazılı izin olmadan kullanılamayacağını belirtiyor

#3. Aşağıdakilerden hangisi Hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından değildir?

Cevap : C. Normal resmi yazışmalarda

 

Soru, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne ait bir ders olan Tıbbi Belgeleme ile ilgili. Sorunun doğru cevabı “C. Normal resmi yazışmalarda” olarak belirtilmiş. Bu durumda, hasta dosyalarının kullanıcıları ve kullanım alanlarından biri olarak normal resmi yazışmalar dışında seçenekler verilmiştir. Cevap şıklarına göre hasta dosyalarının kullanım alanları şunlar olabilir:

A. Devlet hizmetlerinde
B. Mahkemelerde, adli vakalarla
D. Emniyet soruşturmalarında
E. Sigorta ku

Bu alanlarda hasta dosyalarının kullanılması, tıbbi belgeleme konusundaki önemli kullanım alanlarını temsil edebilir

#4. Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin sorumluluğu ve faaliyetlerinden biri değildir?

Cevap : A. Hasta kayıtlarını tutmak

 

“arşiv komitesi” doğrudan hasta kayıtlarını tutmaz. Arşiv komiteleri genellikle belgelerin düzenlenmesi, korunması ve yönetilmesi konusunda uzmanlık sunan gruplardır. Hasta kayıtları, genellikle sağlık profesyonelleri veya özel tıbbi personel tarafından tutulur.

Bu nedenle, bir arşiv komitesi, hasta kayıtlarını doğrudan tutmaz, ancak bu kayıtların güvenliği, düzeni ve standartlara uygunluğu gibi konularda rehberlik edebilir. Komite, hasta kayıtlarının saklanması ve yönetilmesi süreçlerindeki en iyi uygulamaları belirlemede, standartları belirlemede ve personel eğitiminde rol oynayabilir. Ancak, genellikle hasta kayıtları üzerinde doğrudan bir görev veya sorumlulukları olmaz

#5. Hastaneye başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu hangisidir?

Cevap : A. Hasta dosyası

Bu belgeler, tıbbi işlemlerle ilgili detayları bilimsel kurallara uygun bir şekilde içeren tıbbi dokümanlardan oluşan bir topluluktur.

Bu belge topluluğu içinde en önemli unsur, hastanın tıbbi geçmişini ve tedavilerini içeren “hasta dosyasıdır.” Hasta dosyası, hastanın sağlık durumuyla ilgili kritik bilgileri içerir ve sağlık profesyonellerinin doğru ve etkili bir şekilde tedavi sağlamalarına yardımcı olur.

Bu nedenle, doğru cevap “A. Hasta dosyası”dır. Hasta dosyaları, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında önemli bir rol oynar, sağlık hizmeti kalitesini arttırır ve hasta güvenliğini sağlar

#6. Aşağıdakilerden hangisi hastayı tanımlayan sosyoekonomik verilerden biri değildir?

Cevap : E. Hastanın şikayetleri

Hastaların Tanımlanmasında Sosyoekonomik Veriler

Günümüzde sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık durumlarını değerlendirmek ve doğru bir tanı koymak için çeşitli verileri kullanmaktadır. Bu veriler arasında hastaların sosyoekonomik durumları da önemli bir yer tutar. Ancak, hastaların tanımlanmasında kullanılan sosyoekonomik veriler arasında bir istisna bulunmaktadır.

Verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri bulma göreviyle karşı karşıyayız. İsim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgiler genellikle hastanın sosyoekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunabilir. Ancak, hastanın şikayetleri, kişinin maddi durumu, mesleği veya diğer sosyoekonomik faktörleri hakkında doğrudan bilgi vermez.

Dolayısıyla, verilen seçenekler arasında hastayı tanımlayan sosyoekonomik bir veri seçmek gerekiyorsa, doğru cevap “E. Hastanın şikayetleri” olacaktır. Şikayetler genellikle belirli bir hastalığın veya durumun semptomlarını ifade eder, ancak hastanın sosyoekonomik durumu hakkında spesifik bilgiler sağlamaz. Bu nedenle, doktorlar genellikle isim, meslek, doğum tarihi ve cinsiyet gibi diğer sosyoekonomik verilere odaklanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yaparlar.

#7. Aşağıdakilerden hangisi, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre hasta dosyalarında olması gereken formlardan değildir?

Cevap : E. Diyet yemekleri listesi

Yukarıdaki soruda, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında hasta dosyalarında bulunması gereken formlar arasında diyet yemekleri listesi yer almamaktadır. Bu nedenle, doğru cevap E seçeneğidir. Tıbbi belgeleme alanındaki bu detaylar, öğrencilere sağlık sektöründeki belgeleme süreçleri hakkında önemli bilgiler sunar

#8. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumluluktur?

Cevap : D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk

Bu ifadeye göre, tıbbi kayıtlarda kişisel kusurdan doğan sorumlulukla ilgili sorulan sorunun doğru cevabı “D. Sağlık hizmeti verilmemesinden doğan sorumluluk” olarak verilmiş. Yani, sağlık hizmetinin verilmemesi durumunda ortaya çıkan sorumluluktan bahsediliyor

#9. Bilgi güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E. Bilgi paylaşılamaz.

bu ifadeler bilgi güvenliği prensipleriyle ilgili temel kavramları içeriyor. Sorunuzda verilen doğru cevap, “E. Bilgi paylaşılamaz” olarak belirtilmiş. Bu, özellikle tıbbi belgeleme ve bilgi güvenliği bağlamında önemlidir çünkü hassas tıbbi bilgilerin gizliliği korunmalıdır. Bu tür bilgilerin izinsiz paylaşılması veya ifşa edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir.

#10. I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması III. Araştırmacıların kullanabilmesi için satın alınabilmesi IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması Belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için yukarıdaki özelliklerden hangilerini taşıması gerekir?

Cevap : B. I,II,IV

 

Arşiv Belgesi Olabilme Özellikleri

Giriş: Arşiv belgeleri, bilgiyi koruma ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilme amacıyla oluşturulan belgelerdir. Bu belgeler, belirli özelliklere sahip olmalıdır. İşte, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler:

I. Belgeye daha sonra ihtiyaç duyulacak olması: Arşiv belgesi, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için oluşturulmalıdır. Bu özellik, belgenin uzun vadeli değerini vurgular.

II. Önemli karar ya da işlemler için gerekli bir belge olması: Arşiv belgesi, kurum veya birey için önemli kararların alınmasında veya belirli işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir olmalıdır.

IV. Oluşturulduğu alanda bilgi içeren tek veya önemli bir kaynak olması: Arşiv belgesi, içerdiği bilgilerle ilgili alanda benzersiz veya önemli bir kaynak olmalıdır. Bu özellik, belgenin diğer kaynaklardan ayrılmasını sağlar.

Sonuç: Dolayısıyla, bir belgenin “arşiv belgesi” olabilmesi için taşıması gereken özellikler I, II ve IV’tür. Bu özelliklere dayanarak doğru cevap, B seçeneği olan “I,II,IV” olarak belirlenmiştir

 

 

#11. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

Cevap : D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak

 

A. Dosyalara kısa sürede ulaşılmasını kolaylaştırmak: Etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin temel avantajlarından biridir.

B. Dosyaların güven içerisinde saklanmasını sağlamak: Bu da önemli bir avantajdır, çünkü hasta dosyalarının güvenli bir şekilde saklanması hasta gizliliğini korur.

C. Tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak: Etkin bir arşiv sistemi, tıbbi araştırmalara veri sağlama ve analiz yapma konusunda kolaylık sağlayabilir.

D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak: Bu aslında hasta dosyaları arşiviyle doğrudan ilgili değildir.

E. Hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlanmasına veri sağlamak: Bu da tıbbi belgeleme sürecinde önemli bir adımdır, çünkü hastalıkların standart bir sınıflandırma sistemine göre kodlanması, verilerin daha anlamlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar

#12. Tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezalar ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Cevap : A. Hammurabi Kanunları

“Tıp Pratiğinde Dikkat Edilecek Noktalar ve Ceza Sistemi: Hammurabi Kanunları”

Tıp pratiğinde etik ve standartlara uyum, tarihsel olarak çeşitli medeniyetlerde düzenlenmiş ve cezalarla desteklenmiştir. Bu bağlamda, Hammurabi Kanunları, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktaları belirleyen ve ihlalleri cezalandıran önemli bir belge olarak öne çıkar. Hammurabi Kanunları, antik Mezopotamya’da hüküm süren Babilli kral Hammurabi tarafından M.Ö. 18. yüzyılda oluşturulmuştur. Bu kanunlar, tıp uygulamalarına ilişkin kuralları içermekte ve bu kurallara uymayanların cezalandırılmasını öngörmektedir.

Örneğin, hastaların haklarına saygı göstermeyen veya yanlış tedavilere başvuran hekimlere çeşitli cezalar getirilmiştir. Hammurabi Kanunları, tıp alanında etik ve standartların korunması adına belirli bir düzeni sağlamış ve bu alanda yapılan uygulamalara yönelik ilk cezai düzenlemelerden biri olarak tarihsel öneme sahiptir.

Bu nedenle, tıp pratiğinde dikkat edilecek noktalar ve bunlarla ilgili cezaların ilk kez Hammurabi Kanunları’nda yer aldığı söylenebilir. Bu antik metin, tıp etiği ve uygulamalarının tarihsel evrimine ışık tutan önemli bir belge olarak günümüze ulaşmıştır.”

#13. Sağlık kayıtları ile ilgili hakların kullanılmasının kısıtlanmasının nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : E. Sağlık Bakanlığının sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi

Bu soruda sağlık kayıtlarıyla ilgili hakların kısıtlanmasının nedeni soruluyor ve doğru cevap, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kayıtlarını sınırsız paylaşma yetkisi olarak belirtilmiş. Bu durum, sağlık bilgilerinin gizliliğini koruma ve sadece belirli durumlar için paylaşılmasını sağlama amacını taşır. Bu tür düzenlemeler genellikle kişisel gizliliği korumak, ulusal güvenliği sağlamak, suçun soruşturulması gibi nedenlerle yapılı

#14. Aşağıdakilerden hangisi veri toplamanın amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kar elde etme

Veri toplamanın amaçlarından biri olarak “Kar elde etme” seçeneği doğru değildir. Veri toplama genellikle kaliteli hasta bakımı, idari karar verme, tıbbi bakıma karar verme ve hizmet maliyetini belirleme gibi sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilir. “Kar elde etme” ise genellikle işletme veya ticari faaliyetlerle ilgili bir hedeftir, ancak sağlık sektöründeki temel amaçlar arasında yer almaz

#15. Aşağıdakilerden hangisinde hasta dosyaları mahkemelerde belge olarak kullanılmaz?

Cevap : D. Boşanma Davaları

Soru, hangi durumda hasta dosyalarının mahkemelerde belge olarak kullanılamayacağını sormaktadır, ve doğru cevap “D. Boşanma Davaları”dır.

Hasta dosyaları genellikle hastanın özel sağlık bilgilerini içerir ve bu bilgilerin gizliliği önemlidir. Ancak, bu dosyalar bazı hukuki durumlarda mahkemelerde belge olarak kullanılabilir. Örneğin:

A. Sigorta Davaları: Sağlık durumu sigorta taleplerini desteklemek için belge olarak kullanılabilir.

B. İşçilerin Tazminat Davaları: İşyerinde meydana gelen olaylarla ilgili sağlık durumu belgelemesi yapılabilir.

C. Kişisel Zarar Davaları: Kişinin sağlık durumu, bir kişisel zarar davasında delil olarak kullanılabilir.

E. Vasiyetname Davaları: Sağlık durumu, bir kişinin vasiyetini yapma yeteneğini değerlendirmek için önemli olabilir.

Ancak, D. Boşanma Davaları’nda hasta dosyalarının kullanılması daha spesifik durumları içerebilir ve bu durum genellikle mahkeme tarafından sağlık durumuyla ilgili hassas bilgilerin açıklanmasının gerekli olmadığı durumları kapsar. Boşanma davalarında, genellikle tarafların mal varlığı, velayet veya maddi durum gibi konular ele alınır, bu nedenle sağlık durumu genellikle bu tür davaların merkezinde yer almaz

#16. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

Cevap : B. Yönetici sekreterler bölümü

Bu tür bir soruya mantıklı bir cevap vermek için, verilen seçenekleri değerlendirmem gerekiyor:

A. Eksik dosyalar bölümü – Hastane dosyalarındaki eksik bilgileri takip eden bir bölüm olabilir. B. Yönetici sekreterler bölümü – Genellikle hastane yönetimiyle ilişkilidir, ancak hasta dosyalarının arşiviyle doğrudan bağlantılı olmayabilir. C. Hasta indeksi bölümü – Hastaların kayıtlarını düzenleyen bir bölüm olabilir. D. Dosyalama bölümü – Hastane dosyalarının düzenli bir şekilde saklandığı ve korunduğu bölüm. E. Kodlama bölümü – Hastane hizmetlerinin kodlanması ve faturalandırılmasıyla ilgili olabilir.

Bu değerlendirmeye göre, “Yönetici sekreterler bölümü” hastane dosyalarının arşivi ile daha az ilişkilidir,

#17. Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve ameliyat indekslerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak

“E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak” olarak belirtilmiştir. Bu, hastalık indeks kartlarının hazırlanmasının, tıbbi belgeleme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını ifade eder. Diğer seçenekler ise hastalık ve ameliyat indekslerinin genel kullanım amaçlarına odaklanmaktadır.

#18. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Hasta Kayıtlarının ilişkin alınması gerekeni ek önlemlerinden değildir?

Cevap : D. Doğrulama

Elektronik Hasta Kayıtları için ek önlemlerden biri olmadığı soruluyor. Şimdi seçeneklere bakalım:

Kriz / acil durum yönetimi: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği açısından kriz veya acil durum yönetimi önemli bir faktördür. Bu, sistemde olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmayı içerir. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

Bilgi sistemlerinde yedekleme: Elektronik hasta kayıtlarının güvenliği için düzenli yedekleme yapmak önemlidir. Bu, veri kaybını önlemenin ve sistem hatalarına karşı koruma sağlamanın bir yoludur. Dolayısıyla, bu da Elektronik Hasta Kayıtları için önemli bir ek önlemdir.

Veri tabanı güvenliği: Elektronik hasta kayıtlarının depolandığı veri tabanının güvenliği kritiktir. Veri tabanı güvenliği, yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken önlemlerden biridir.

 

Şifreleme: Elektronik hasta kayıtlarının şifrelenmesi, verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılan bir önlemdir. Bu, yetkisiz erişimlere karşı bir ek katman sağlar. Bu nedenle, Elektronik Hasta Kayıtları için alınması gereken bir önlemdir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki etkenlerden biri olamaz?

Cevap : C. Yanlı davranma

Veri toplama ve kullanımı, doğru ve güvenilir bilgiler elde etmek için önemlidir. Ancak, bu süreçte bazı etkenlerin dikkate alınması gereklidir. Verinin nitelikli olması, toplanan bilgilerin uygun, güncel, tam ve verimli olmasıyla ilgilidir. Ancak, yanlı davranma (C) nitelikli bir verinin toplanması ve kullanımındaki olumlu etkenlerden biri değildir. Doğru bilgiler elde etmek için tarafsızlık ve objektiflik önemlidir. Yanlı davranma, veri toplama sürecinde hatalı sonuçlara ve güvenilir olmayan bilgilere neden olabilir. Bu nedenle, veri toplama ve kullanımında tarafsızlık ve objektiflik ön planda tutulmalıdır

#20. Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine ne ad verilir?

Cevap : C. Hasta dosyaları arşivi

“Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine” genellikle “Hasta Dosyaları Arşivi” veya “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” gibi adlar verilir. Dolayısıyla, doğru cevap “C. Hasta dosyaları arşivi”

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3
Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Aöf Tobbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3

SAK101U Tıbbi Belgeleme Ünite -3

Hasta Dosyaları Arşivi

Hasta Dosyaları Arşivi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı: Hasta Dosyaları Arşivi ve Önemi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, sağlık sektöründe etkili iletişim ve dosyalama süreçlerinin yönetilmesini sağlayan bir disiplindir. Bu programın önemli bir bileşeni olan “SAK101U Tıbbi Belgeleme” dersinde ele alınan konulardan biri de “Hasta Dosyaları Arşivi”dir. Hasta dosyaları, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını ve yönetilmesini sağlayan kritik bilgileri içerir.

Hasta Dosyalarının Temel Kullanım Amaçları

Hasta dosyalarının temel kullanım amacı, hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmaktır. Bu, sağlık personelinin doğru teşhis ve tedavi planları yapabilmesi için kritiktir. Hasta indeksi, dosyaların düzenlenmesinde temel bir araç olarak kullanılır. Sağlık hizmetinin kalitesini ölçmek, tıbbi araştırmalar yapmak, eğitim materyali sağlamak ve maliyeti azaltmak gibi diğer amaçlar da önemlidir, ancak en öncelikli hedef hasta bakımının hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Hasta Dosyaları Arşivi Bölümleri ve İşbirliği

Hasta dosyaları arşivi, birkaç önemli bölümden oluşur. Bunlar arasında hasta indeksi, eksik dosyalar bölümü, dosyalama bölümü ve kodlama bölümü bulunmaktadır. Bu bölümler, dosyaların düzenli bir şekilde tutulmasını, eksik dosyaların belirlenmesini ve tıbbi araştırmaların yapılmasını sağlamak için işbirliği yaparlar. Özellikle dosyalama ve kodlama bölümü, tıbbi araştırmalar bölümü ile yakın işbirliği içindedir, çünkü dosyaların düzenli ve bilimsel ilkelere uygun bir şekilde saklanması bu birimler arasında önemli bir işbirliğini gerektirir.

Hasta Dosyalarının Bilimsel İlkelerle Yönetilmesi

Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve hizmete sunulması, bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmalıdır. Bu süreç, hastane biriminde yer alan hasta dosyaları arşivi tarafından yönetilir. Hasta dosyalarının güven içinde saklanması, tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak,  etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin önemli avantajları arasında yer alır.

Dosya Bulunabilirliği ve Renkli Dosyalama Sistemi

Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak, yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için renkli dosyalama sistemleri etkili bir şekilde kullanılır. Bu sistem, indeks kartları ve renk kodlamalarıyla dosyaların hızlı bir şekilde yerine konmasını sağlar. Bu da hastaya yönelik hizmetin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Arşivle İlgili Temel İfadeler ve Doğru Uygulamalar

Arşivle ilgili olarak güneşi engelleyecek şekilde inşa edilmiş depolar, klimatizasyon sistemleri, rutubet önleme yöntemleri ve düzenli dezenfeksiyon uygulamaları önemlidir. Bu faktörler, dosyaların uzun süreli saklanmasını sağlar ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlar. Ancak, arşiv depolarının gün boyu güneş alacak şekilde inşa edilmesi yanlış bir uygulamadır, çünkü güneş ışığı dosyaların kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Hastalık ve Ameliyat İndeksleri

Hastalık ve ameliyat indeksleri, sağlık personeli ve öğrenciler için eğitim materyali sağlamak, tıbbi araştırma yapmak, epidemiyolojik çalışmalara veri sağlamak ve teşhis ve tedavide kullanılan yöntemleri belirlemek gibi önemli amaçlar taşır. Bu indeksler, sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlar.

Arşiv Komitesi ve Sorumlulukları

Arşiv komitesi, hasta dosyalarının standartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak, hasta dosyalarını inceleyerek hasta bakımını değerlendirmek gibi önemli sorumluluklara sahiptir. Ayrıca, sağlık kurumunda kullanılacak formların belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar yaparak, uzmanlık eğitimini desteklemek ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamak da arşiv komitesinin faaliyetleri arasında yer alır.

Sonuç olarak, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı, hasta dosyalarının düzenli bir şekilde yönetilmesi ve arşivlenmesi konularında sağlık sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmayı amaçlar. Etkin bir hasta dosyaları arşivi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırır, tıbbi araştırmalara olanak tanır ve sağlık personelinin etkili bir şekilde eğitilmesine katkı sağlar. Bu nedenle, bu program, sağlık sektöründe bilgi yönetimi ve dosyalama süreçlerini yönetme konusunda önemli bir role sahiptir

@lolonolo_com

SAK101U Tıbbi Belgeleme

Ünite -3

Hasta Dosyaları Arşivi

1 Aşağıdakilerden hangisi hasta indeksinin temel kullanım amacıdır?

A. Tıbbi araştırma yapmak
B. Hizmetin kalitesini ölçmek
C. Sağlık personeli ve öğrenci için eğitim materyali sağlamak
D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak
E. Maliyeti azaltmak

Cevap : D. Hastaya ait bilgilere en kısa sürede ulaşmak

2 Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin bölümlerinden biri değildir?

A. Eksik dosyalar bölümü
B. Yönetici sekreterler bölümü
C. Hasta indeksi bölümü
D. Dosyalama bölümü
E. Kodlama bölümü

Cevap : B. Yönetici sekreterler bölümü

3 Tıbbi araştırmalar bölümü arşivin diğer bölümlerinden hangi bölüm veya bölümlerle daha yakın işbirliği içindedir?

A. Hasta indeksleri bölümü
B. Haberleşme – Eksik dosyalar bölümü
C. Tıbbi sekreter bölümü
D. Eksik dosyalar bölümü
E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

Cevap : E. Dosyalama ve Kodlama bölümü

4 Hasta dosyalarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde tekrar hizmete sunulması işlemlerinin bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlayan hastane birimine ne ad verilir?

A. Kurum arşivi
B. Tıbbi belgeleme
C. Hasta dosyaları arşivi
D. Tıbbi belge
E. Birim arşivi

Cevap : C. Hasta dosyaları arşivi

5 Dosyaların kısa sürede bulunmasını sağlamak ve yanlış yerlere kaldırılmasını önlemek için aşağıdakilerden hangisi özellikle kullanılır?

A. İndeks kartı
B. Renkli dosyalama sistemi
C. Hastalık indeks kartı
D. Bilgisayar tabanlı veri sistemi
E. Doktor indeks kartı

Cevap : B. Renkli dosyalama sistemi

6 Aşağıdakilerden hangisi etkin bir hasta dosyaları arşiv sisteminin faydaları arasında yer almaz?

A. Dosyalara kısa sürede ulaşılmasını kolaylaştırmak
B. Dosyaların güven içerisinde saklanmasını sağlamak
C. Tıbbi araştırmaların yapılabilmesi için kolaylık sağlamak
D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak
E. Hastalıkların uluslarası sınıflandırma sistemine göre kodlanmasına veri sağlamak

Cevap : D. İdari belgelerin kısa sürede ilgililere ulaşmasını kolaylaştırmak

7 Arşivle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.
B. Arşivde gerekli olan klimatizasyon (iklimleme) sistemi kurulmalıdır.
C. Arşivde fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihazlar kullanılmalıdır.
D. Arşivdeki rutubet %50-60 arasında tutulmalıdır.
E. Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı arşiv depoları dezenfekte edilmelidir.

Cevap : A. Arşiv depoları güneşi gün boyu alacak şekilde inşa edilmelidir.

8 Aşağıdakilerden hangisi hastalık ve ameliyat indekslerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

A. Sağlık personeli ve öğrenciler için eğitim materyali sağlamak,
B. Tıbbi araştırma yapanlara kolaylık sağlamak,
C. Epidemiyolojik ve enfeksiyon kontrol çalışmalarına veri sağlamak,
D. Teşhis ve tedavide kullanılan yöntemlerin gerekliliğini ve uygunluğunu belirlemek,
E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak,

Cevap : E. Hastalık indeks kartlarının hazırlanmasını kolaylaştırmak,

9 Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyaları arşivinin temel öğelerinden biri değildir?

A. İnsan gücü
B. Mali imkânlar
C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi
D. Arşiv komitesi
E. Merkezi yerleşim alanı

Cevap : C. Tıbbi kayıt düzenleme sistemi

10 Aşağıdakilerden hangisi arşiv komitesinin sorumluluğu ve faaliyetlerinden biri değildir?

A. Hasta kayıtlarını tutmak
B. Hasta dosyalarının istenilen standartlara uygun olarak tamamlanmasını sağlamak
C. Hasta dosyalarını inceleyerek hasta bakımını değerlendirmek
D. Sağlık kurumunda kullanılacak formların belirlenmesi ve değiştirilmeleriyle ilgili çalışmaları yürütmek
E. Uzmanlık eğitimini ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamak

Cevap : A. Hasta kayıtlarını tutmak

Hasta Dosyaları Arşivi

SAK101U Tıbbi Belgeleme Aof - Anadolu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

SAK101U Tıbbi Belgeleme Vize Deneme Sınavı -3

Editor

Editör

error: Content is protected !!