Anne Çocuk Sağlığı

2020-2021 Yeni Kitaba Göre hazırlanmış ünite soruları

Anne Çocuk Sağlığı Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Büt. Soruları
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2021 Vize Deneme -1 2022-23 Büt. Soruları
2021 Vize Deneme -2 2022 Final Soruları
2020-Vize Deneme -1 2021 Final Soruları
2020-Vize Deneme -2 2021 Final Deneme -1
2020 Vize Deneme -3 2021 Final Deneme -2
Vize Soruları Yeni kitap 2021-22 Bütünleme
Çalışma Soruları Ünite -1 2021 Büt Soruları
Çalışma Soruları Ünite -2 2020 Final Soruları
Çalışma Soruları Ünite -3 Final Soruları
Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1
Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -2
2020 Vize Soruları
Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize
2021-2022 Vize Soruları

Öğrenci Dostu Lolonolo

2019 ve öncesi kitaba göre konu ve testler

Vize Final
2019- Vize Soruları Final Soruları 8-14 Ünite
Vize Soruları Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-12 -Devam
Ünite-13
Ünite-14

Öğrenci Dostu Lolonolo

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı: Temel Bakım ve Önleme Stratejileri

Anne çocuk sağlığı, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri için temel sağlık hizmetlerinin ve eğitimin sağlanması alanıdır. 2023-2024 Anne Çocuk Sağlığı final sınavı soruları, bu alanın çeşitli yönlerini kapsar. Bu makalede, sınav soruları üzerinden anne çocuk sağlığının temel konularını inceleyeceğiz.

Sağlıklı Çocuk İzlemi ve Enfeksiyon Zinciri

Sağlıklı çocuk izlemi, çocukların büyüme ve gelişmelerinin takip edilmesini içerir. Bu süreçte, her kontrolde rutin kan tahlili yapılması gereksiz ve yanlış bir uygulamadır. Enfeksiyon zinciri, enfeksiyon hastalıklarının yayılma sürecini açıklar ve bu zinciri kırmak, hastalıkların önlenmesi için önemlidir.

Sağlığı Geliştirme ve Yaralanma Önleme

Sağlığı geliştirme, bireylerin kendi sağlıkları üzerinde daha fazla kontrol ve etkinlik kazanma sürecidir. Çocukluk çağında yaralanma ve kazalar önemli bir sağlık sorunudur. Trafik kazaları, zehirlenmeler, suda boğulmalar ve yanıklar, yaralanma sonucu ölümlerin başlıca nedenlerindendir.

Vücut Isısının Etkileyen Faktörler ve İlkyardım

Vücut ısısını etkileyen faktörler arasında menstrual döngü, kişinin aktivite seviyesi, yaş ve günün saati yer alır. Cinsiyet, genellikle vücut ısısını etkileyen bir faktör değildir. İlkyardım sırasında yapılan “bak-dinle-hisset” yöntemi ile solunum değerlendirilir.

Zehirlenmelerden Korunma ve Oran Kavramı

Çocukluk döneminde zehirlenmeler önemli bir sağlık sorunudur. Zehirlenmelerden korunmak için, temizlik ürünleri ve kimyasal içerikli maddelerin çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması ve orijinal ambalajlarında tutulması önemlidir. Oran kavramı, bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır.

Refleksler ve Ani Kalp Durması

Çocuklarda görülen reflekslerden biri olan Babinski refleksi, bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağının kasılması ve başparmağının yana doğru açılması şeklinde gözlemlenir. Ani kalp durması, özellikle 1 yaş altı çocuklarda daha sık görülen bir durumdur.

Okul Sağlığı Hizmetleri ve Uterusun Görevleri

Okul sağlığı hizmetleri, öğrenci sağlığı, okul çalışanlarının sağlığı, okul çevresi ve sağlık eğitimini kapsar, ancak ebeveyn sağlığını doğrudan kapsamaz. Uterusun görevleri arasında doğum anında plasentayı korumak yer almaz.

Çocuk Sağlığının Korunması ve Hastalık Kavramı

Çocuk sağlığının korunması için öğrencilerin sağlık durumlarının belirlenmesi, periyodik muayenelerin yapılması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele önemlidir. Kronik hastalığı olan çocukların belirli sınıflarda toplanması, uygun bir uygulama değildir. Tarihsel süreçte hastalık kavramı, doğaüstü güçlerle ilişkilendirilmiş olmakla birlikte, Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçler tarafından yaratıldığını belirtmemiştir.

Okul Öncesi Çocuklarda Yaralanmalar ve Solunum Yolu Hastalıkları

Okul öncesi çocuklarda yaralanmaları artıran faktörler arasında hayal güçlerinin geniş olması, tehlikeyi algılayamamaları, hareketli olmaları ve her şeyi merak etmeleri yer alır. İçe kapanıklık, yaralanmaları artıran bir faktör değildir. Çocuklarda sık görülen akut otitis media, sinüzit, farenjit ve tonsillit gibi hastalıklar üst solunum yolu hastalıkları kategorisinde yer alır.

Sonuç

Anne çocuk sağlığı, çocukların sağlıklı gelişimleri için kritik öneme sahip bir alandır. Bu alandaki bilgiler, çocukların sağlıklı büyümelerini ve gelişmelerini desteklemek için gereklidir. Anne çocuk sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler, çocukların yaşamlarının her aşamasında onlara en iyi bakımı sağlamak için önemlidir

@lolonolo_com

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Final Soruları

1. Sağlıklı çocuk izleminde aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama değildir?

A) Anne sütü ile beslenme, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıklarına yönelik bilgiler verilmelidir.
B) Her kontrolde kan tahlili yapılmalıdır.
C) Boy, kilo ve baş çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir.
D) Çocuğun büyümesi izlenmelidir.
E) Yaşa uygun taramalar yapılmalıdır.

Cevap : B) Her kontrolde kan tahlili yapılmalıdır.

2. Mikroorganizmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için, enfekte olmuş bir konakçıyı terk edebilmeleri, çevrede bulaşmayı sürdürebilmeleri, duyarlı bir kişi veya hayvana girebilmeleri ve yeni enfekte olmuş konakçıda gelişebilmeleri ve/veya çoğalabilmeleri sürecine ne ad verilir?

A) Enfeksiyon hastalığı
B) Kaynak
C) Enfeksiyon
D) Duyarlı konakçı
E) Enfeksiyon zinciri

Cevap : E) Enfeksiyon zinciri

3. Aşağıdakilerden hangisi “sağlığı geliştirme” kavramını tanımlayan ifadedir?

A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma sürecidir.
B) Mevcut sağlık kurumlarını geliştirmek ve teknolojik gelişimlere uyum sağlamaktır.
C) Gelişmiş sağlık politikaları uygulama ve bunları yaygınlaştırmadır.
D) Hastalıkları ve kazaları önlemek için alınan önlemlerdir.
E) Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaktır.

Cevap : A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma sürecidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi yaralanma sonucu ölümlerin en başta gelen nedenlerinden biri değildir?

A) Trafik kazaları
B) Zehirlenmeler
C) Suda boğulmalar
D) Donmalar
E) Yanıklar

Cevap : D) Donmalar

5. Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısını etkileyen bir faktör değildir?

A) Menstrüal döngü
B) Kişinin aktivite seviyesi
C) Yaş
D) Günün saati
E) Cinsiyet

Cevap : E) Cinsiyet

6. İlkyardım sırasında “bak-dinle-hisset” yöntemiyle aşağıdakilerden hangisi değerlendirilir?

A) Bilinç durumu
B) Dolaşım
C) İşitme
D) Solunum
E) Hareketler

Cevap : D) Solunum

7. Zehirlenmeler çocukluk döneminde ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Zehirlenmelerden korunmada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Kullanılmayan ilaçları yerel geri alma programında yer alan yerlere teslim edilmelidir.
B) İlaçlar ve zehirli ürünler kilitli dolaplarda saklanmalıdır.
C) Temizlik ürünleri ve kimyasal içerikli ürünler dikkat çekmemesi için orijinal ambalajları dışında saklanmalıdır.
D) Temizlik solüsyonları ve deterjan kapsülleri orijinal ambalajlarında olmalıdır.
E) Zehir kontrol merkezi telefon numarasını evde/okulda/bakım alanındaki her telefonun üzerine yerleştirilmelidir.

Cevap : C) Temizlik ürünleri ve kimyasal içerikli ürünler dikkat çekmemesi için orijinal ambalajları dışında saklanmalıdır.

8. Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran
B) Mesafe
C) Hız
D) Zaman
E) Orantı

Cevap : E) Orantı

9. Bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağını kasar ve başparmağını yana doğru açar. İki yaşına kadar sürebilir.
Yukarıda anlatılan refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babinski
B) Yakalama
C) Tonik boyun refleksi
D) Moro
E) Adım atma

Cevap : A) Babinski

10. Çocuklarda ani kalp durması hangi yaş grubunda daha sık görülür?

A) 1 yaş altı
B) 3- 5 yaş arası
C) 5- 8 yaş arası
D) 2- 3 yaş arası
E) 1-2 yaş arası

Cevap : A) 1 yaş altı

11. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye, yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne ad verilir?

A) Temel yaşam desteği
B) Acil yardım
C) İlkyardım
D) Jaw thrust
E) Baş çene manevrası

Cevap : A) Temel yaşam desteği

12. Okul sağlığı hizmetleri aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?

A) Öğrenci sağlığı
B) Okul çalışanlarının sağlığı
C) Ebeveyn sağlığı
D) Okul çevresi
E) Sağlık eğitimi

Cevap : C) Ebeveyn sağlığı

13. Aşağıdakilerden hangisi uterusun görevlerinden biri değildir?

A) Doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımda kanamayı kontrol etmek
B) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
C) Doğum anında plasentayı korumak
D) Embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
E) Doğumdan sonra plasentanın atılmasını sağlamak

Cevap : C) Doğum anında plasentayı korumak

14. Aşağıdakilerden hangisi okullarda öğrenci sağlığını korumak için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

A) Öğrencilerin sağlık durumlarının belirlenerek kayıt altına alınması
B) Kronik hastalığı olan çocukların belirli sınıflarda toplanması
C) Öğrencilerin okula başlamadan önce muayeneden geçirilmesi
D) Öğrencilerin periyodik muayenelerinin yapılması
E) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele için gerekli tüm önlemlerin alınması

Cevap : B) Kronik hastalığı olan çocukların belirli sınıflarda toplanması

15. Tarihsel süreçte ele alındığında, hastalık kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Antik dönemde Tanrılar günlük yaşamın bir parçasıdır ve hastalıklarda ilahi bir yardım aramak başvurulan ilk çarelerdendir.
B) Çağlar boyunca hastalık kavramı, doğaüstü güçlerin insanları cezalandırma yöntemi olarak tanımlanır.
C) Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçler tarafından yaratıldığını belirtmektedir.
D) Hastalık vücutta bulunan kan, sarı safra, kara safra ve balgam arasındaki dengenin bozulması olarak açıklanmaktaydı.
E) Antik çağda salgınlar Tanrı’nın kızmasından dolayı meydana geldiğine inanılırdı.

Cevap : C) Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçler tarafından yaratıldığını belirtmektedir.

16. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi çocuklarının yaralanmalarını artıran faktörlerden biri değildir?

A) Hayal güçlerinin geniş olması
B) İçe kapanık olmaları
C) Tehlikeyi algılayamamaları
D) Hareketli olmaları
E) Her şeyi merak etmeleri

Cevap : B) İçe kapanık olmaları

17. Çocuklarda sık görülen akut otitis media (orta kulak enfeksiyonu), sinüzit, farenjit ve tonsillit gibi hastalıklara ne ad verilir?

A) Nörolojik hastalıklar
B) Alt solunum yolu hastalıkları
C) Gastrointestinal sistem hastalıkları
D) Üriner sistem hastalıkları
E) Üst solunum yolu hastalıkları

Cevap : E) Üst solunum yolu hastalıkları

18. İshali olan çocuğun bakımında en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besin ve sıvı alımının kesilmesidir.
B) Alt bakımının yapılmasıdır.
C) İshalin nedeninin belirlenmesidir.
D) Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır.
E) Hijyenin sağlanmasıdır.

Cevap : D) Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır.

19. Rektal ısı kaç derecenin üzerinde olursa ateş yüksekliği olarak kabul edilmektedir?

A) 36,5 derece
B) 37,5 derece
C) 37 derece
D) 38 derece
E) 38,5 derece

Cevap : D) 38 derece

20. Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara genel olarak ne ad verilir?

A) Metabolik hastalıklar
B) Enfeksiyon hastalıkları
C) Ateşli hastalıklar
D) Çocukluk hastalıkları
E) Döküntülü hastalıklar

Cevap : B) Enfeksiyon hastalıkları

Anne Çocuk Sağlığı

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı

Anne Çocuk Sağlığı ve Doğum Sonrası Bakım: Temel Bilgiler ve Uygulamalar

Giriş:

Anne çocuk sağlığı, doğumdan itibaren başlayan bir süreci kapsar ve bu dönemde bebeklerin, annelerin ve ailelerin sağlığını korumayı hedefler. Doğumdan sonraki ilk 28 gün, yenidoğan dönemi olarak adlandırılır ve bu süreçte özel bir bakım ve dikkat gereklidir. Bu makalede, anne çocuk sağlığıyla ilgili temel konuları ele alarak, doğum öncesinden doğum sonrasına kadar olan önemli aşamaları inceleyeceğiz.

Yenidoğan Bakımı:

Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad, “yenidoğan”dır. Bu dönemde bebekler, özel bir bakıma ve dikkate ihtiyaç duyarlar. Apgar Değerlendirmesi, bebeklerin sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu değerlendirmede solunum, kalp hızı, renk, kas tonüsü ve uyaranlara yanıt gibi altı ana unsur değerlendirilir.

Sağlık Modelleri ve İyilik Modeli:

Sağlık, farklı modellerle ele alınabilir. Tıbbi Model, hastalığı temel alırken, Holistik Model, sağlığı fiziksel, duygusal, sosyal, entelektüel, spiritüel ve mesleki boyutlarıyla ele alır. İyilik Modeli, sağlığı sadece hastalığın olmaması olarak değil, tüm boyutlarda tam bir iyilik hali olarak tanımlar.

Üreme Sağlığı ve Doğum Sonrası Bakım:

Üreme sağlığı, sadece hastalık ve sakatlık olmamasını değil, üreme sistemi ile ilgili tüm süreçlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içinde olmasını kapsar. Doğum sonrası bakımın önemli bir parçası, annenin fiziksel ve duygusal iyiliğini desteklemek, emzirmeyi teşvik etmek ve doğum sonrası komplikasyonları izlemektir.

Yenidoğan Tarama Testleri:

Yenidoğan tarama testleri, genetik veya metabolik bozuklukları erken dönemde tespit etmek için kullanılır. Bu testler arasında fenilketonüri, biyotidinaz eksikliği ve hipotiroidi gibi hastalıkların taraması yapılır. Ancak, talasemi genellikle standart bir tarama testi olarak kabul edilmez.

Sağlık İzlemi ve Çocuk Sağlığı:

Sağlıklı çocuk izlemi, çocuğun büyüme ve gelişiminin takibini içerir. İzleme adımları arasında öykü alma, beslenmenin değerlendirilmesi, aşılamaların kontrolü ve taramalar bulunur. İlaç yazma, genellikle izleme sürecinin temel bir adımı olarak kabul edilmez.

Sonuç:

Anne çocuk sağlığı, doğum öncesinden doğum sonrasına kadar olan süreçte önemli bir konudur. Bu makalede, yenidoğan bakımından üreme sağlığına, sağlık modellerinden tarama testlerine kadar çeşitli konuları ele aldık. Sağlıklı çocuk izleminin temel adımları da vurgulanarak, anne çocuk sağlığına yönelik bütünlüklü bir bakış sunuldu.

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Vize Soruları

1. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yenidoğan
B) Postmatür
C) Sürmatür
D) Prematüre
E) İmmatür

Cevap : A) Yenidoğan

Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere “yenidoğan” adı verilir. Bu durum, bebeğin doğum sonrası ilk dönemidir ve genellikle bu süreçte bebeklerin daha fazla bakıma ve özel ilgiye ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle, cevap A) Yenidoğan’dır.

2. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbi Model (The Medical Model)
B) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
C) Çevre Modeli (The Environment Model)
D) Holistik Model (The Holistic Model)
E) İyilik Modeli (The Wellness Model)

Cevap : E) İyilik Modeli (The Wellness Model)

3. Doğum sonrası Apgar Değerlendirmesi önemlidir. Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.
B) Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
C) Bebekte solunum, kalp hızı, renk, kas tonüsü ve uyaranlara yanıt incelenir.
D) Apgar skoru doğumdan sonra 1 ve 5. dakikada bakılır.
E) Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.

Cevap : A) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.

4. Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

A) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
B) Çevre Modeli (The Environment Model)
C) Tıbbi Model (The Medical Model)
D) İyilik Modeli (The Wellness Model)
E) Holistik Model (The Holistic Model)

Cevap : C) Tıbbi Model (The Medical Model)

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın belirleyicileri arasında bulunmaz?

A) Sağlık hizmetlerine ulaşım
B) Çevre
C) Genler
D) Biyoloji
E) Optimal sağlık seviyesi

Cevap : E) Optimal sağlık seviyesi

6. Metabolik, endokrinolojik veya genetik bozuklukların tanınması için doğumdan sonra 36-72. saatte her bebekten topuktan alınan kapiller kuru kan ile aşağıdaki hastalıklardan hangisinin taraması yapılmaz?

A) Fenilketonüri
B) Biyotidinaz eksikliği
C) Hipotiroidi
D) Kistik fibroz
E) Talasemi

Cevap : E) Talasemi

Doğumdan sonra 36-72 saat arasında yapılan topuktan alınan kapiller kuru kan testi genellikle Yenidoğan Tarama Testi (YTT) olarak bilinir. Bu test, belirli genetik veya metabolik bozuklukları erken dönemde tespit etmek için kullanılır. Verilen seçenekler arasında E) Talasemi, genellikle bu tarama testinin standart bir parçası değildir. Yenidoğan tarama testleri genellikle fenilketonüri, biyotidinaz eksikliği, hipotiroidi ve kistik fibroz gibi durumları taramak için yapılırken, talasemi taraması bazı bölgelerde özel durumlarda yapılabilir ancak genel olarak rutin bir tarama testi olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, talasemi genellikle bu standart tarama testlerinin içinde yer almaz.

7. Türkiye’deki anne sağlık durumunu ölçme ve değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Genel doğurganlık hızı
B) Kaba doğurganlık hızı
C) Toplam düşük hızı
D) Yaşa özel doğurganlık hızı
E) Obstetrik komplikasyonların olmaması

Cevap : E) Obstetrik komplikasyonların olmaması

Türkiye’deki anne sağlık durumunu ölçme ve değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri arasında “E) Obstetrik komplikasyonların olmaması” yer almaz. Obstetrik komplikasyonlar, gebelik ve doğum sürecinde ortaya çıkabilen farklı sağlık sorunlarını ifade eder ve bu komplikasyonların olmaması arzulanan bir durum olsa da bir sağlık ölçütü olarak kullanılmaz.

8. Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmamasını değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin ifadesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal sağlık
B) Üreme sağlığı
C) Kadın sağlığı
D) Ana sağlığı
E) İnfertilite

Cevap : B) Üreme sağlığı

Bu durumu en iyi ifade eden terim, B) Üreme sağlığıdır. Üreme sağlığı, sadece hastalık ve sakatlık olmamasını değil, üreme sistemiyle ilgili tüm süreçlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hâlinde olmasını kapsar. Bu kapsamda üreme sağlığı, bireylerin üreme sistemiyle ilgili konularda sağlıklı olmalarını ve bu konuda bilinçli bir şekilde karar vermelerini hedefler.

9. Aşağıdaki aşılardan hangisi 6. ayın sonunda yapılmaz?

A) Hep A
B) DaBT
C) OPA
D) İPA
E) Hib

Cevap : A) Hep A

10. Hamileliğin oluşması için aşağıdakilerden hangisinin mutlaka olması gerekir?

A) Fallot tüplerinde yumurtanın yerleşmesi
B) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş alınması
C) Fallot tüplerinin kapalı olması
D) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması
E) İlk bölünme sonrası hücrelerin rahim duvarına yerleşmesi

Cevap : D) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması

Hamilelik, genellikle yumurtanın fallop tüplerinde spermle döllenmesi ve döllenmiş yumurtanın rahim duvarına implante olmasıyla başlar. Bu süreçte, yumurtlama olmuş olmalı ve bu yumurta spermlerle birleşmelidir. Dolayısıyla, hamileliğin gerçekleşebilmesi için genellikle D seçeneğinde belirtilen yumurtlama döneminde korumasız cinsel ilişkinin yaşanmış olması gereklidir.

11. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız
B) Oran
C) Süre
D) Orantı
E) Zaman

Cevap : B) Oran

12. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır.
B) Hemen emzirme başlatılmalıdır.
C) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılmalıdır.
D) İşitme testi uygulanmalıdır.
E) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır.

Cevap : D) İşitme testi uygulanmalıdır.

13. Doğum sonrası dönemde anne de birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir.
B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.
C) Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
D) Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.
E) Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.

Cevap : B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.

B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır ifadesi yanlıştır. Lohusalık dönemi (lohusalık) genellikle doğumdan sonra yaklaşık altı hafta sürer ve bu süreçte adet kanaması beklenmez. Adet kanaması, lohusalık dönemi sonrasında vücutta hormonel değişikliklerin bir sonucu olarak başlayacaktır. Dolayısıyla, lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması beklenmez, bu süreçte normal bir adet döngüsü başlamaz.

14. Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Aşağıdakilerden hangisi overlere en yakın kısımdır?

A) İnfindibulum
B) İsthmus
C) Perine
D) Serviks
E) Ampulla

Cevap : A) İnfindibulum

15. Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklinde ifade edilir.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süre
B) Hız
C) Oran
D) Zaman
E) Orantı

Cevap : B) Hız

16. Bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranını veren ve bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşa göre doğurganlık hızı
B) Çocuk kadın oranı
C) Pariteye özel doğurganlık hızları
D) Kaba doğum hızı
E) Genel doğurganlık hızı

Cevap : D) Kaba doğum hızı

17. Sağlığın tanımı iki farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir. Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir.
B) Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış açısını ifade eder.
C) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.
D) Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir.
E) Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir.

Cevap : C) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.

Öznel bakış açısında, bireyin laboratuvar sonuçları gibi somut ölçütler yerine kişisel deneyimleri ve duyguları önemlidir. Bu nedenle C seçeneği olan “Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir” ifadesi doğru değildir. Öznel bakış açısında, bireyin kendi algıladığı fiziksel, duygusal ve zihinsel durumu sağlığın bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu durumda, geri kalan seçenekler öznel bakış açısına uygun ifadeler içerir.

18. Anne sütü ile beslenen bebeklerde tamamlayıcı beslenmeye (ek gıdalara) en uygun başlama zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 ay
B) 9 ay
C) 1 ay
D) 6 ay
E) 4 ay

Cevap : D) 6 ay

19. Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir. Dış üreme organlarının hepsine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klitoris
B) Mons pubis
C) Vulva
D) Labia minör
E) Labia majör

Cevap : C) Vulva

Kadın üreme organlarının dış kısmı, “Vulva” olarak adlandırılır. Vulva, klitoris, mons pubis, labia minör ve labia majör gibi dış cinsel organları içerir. Bu organlar bir arada, kadın üreme organlarının dış kısmını oluşturur. Dolayısıyla, cevap C) Vulva’dır.

20. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk izleminin basamaklarından biri değildir?

A) Öykü alma
B) Aşılama
C) İlaç yazma
D) Beslenmenin değerlendirilmesi
E) Taramalar

Cevap : C) İlaç yazma

Sağlıklı çocuk izleminin basamakları arasında “C) İlaç yazma” yer almaz. Çocuk izlemi genellikle çocuğun büyüme ve gelişiminin takibi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, taramaların yapılması, aşılamaların kontrolü, öykü alınması gibi adımları içerir. İlaç yazma, çocuğun sağlıklı izlenmesinin temel adımlarından biri olarak kabul edilmez çünkü izlem genellikle çocuğun genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve önleyici sağlık önlemlerinin alınmasıyla ilgilidir, belirli bir tedaviyi içermez. Bu nedenle, İlaç yazma (C) doğru bir sağlıklı çocuk izlemi adımı olarak kabul edilmez.

Anne Çocuk Sağlığı

Anne Çocuk Sağlığı 2023-2024 Vize Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2022 Final Soruları

1. Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmatür
B) Yenidoğan
C) İmmatür
D) Prematüre
E) Sürmatür

Cevap : B) Yenidoğan

2. Hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişmeye neden olan, genç erkeklerde infertiliteye (kısırlık) yol açabilen, aşı ile korunabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) El ayak ağız hastalığı
B) Kızıl
C) Kızamık
D) Kabakulak
E) Roseola infantum

Cevap : D) Kabakulak

3. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda ilk yardım ihtiyacını belirlemede diğerlerine göre daha az önceliklidir?

A) Ağır yanık
B) Solunum zorluğu
C) Şiddetli kanama
D) Çoklu kırıkların varlığı
E) Bilincin kapalı olması

Cevap : D) Çoklu kırıkların varlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biridir?

A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme
B) Kazaları önleme
C) Kazazedelere yardım etme
D) Kazalar hakkında eğitim alma
E) Acil durumlarda sağlık çalışanlarına yardım etme

Cevap : A) Acil durumu ilgili kurumlara bildirme

5. Çekirdek vücut sıcaklığını tahmin etmek için en doğru kabul ölçüm yeri hangisidir?

A) Rektal
B) Cilt
C) Oral
D) Kulak zarı
E) Aksiller

Cevap : A) Rektal

6. Sağlıklı çocuk izleminde çocukların baş çevrelerinin ölçümü en az kaç yaşına kadar yapılmalıdır?

A) 3 yaş
B) 4 yaş
C) 5 yaş
D) 2 yaş
E) 1 yaş

Cevap : D) 2 yaş

7. Nötropenik veya bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hangi bölgeden ateş ölçülmesi sakıncalıdır?

A) Aksiller
B) Kulak zarı
C) Oral
D) Cilt
E) Rektal

Cevap : E) Rektal

8. Çocuklarda süt çocukluğu ve ergenlik dönemlerini diğer dönemlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hastalıklara kolay yakalanmaları
B) Yeni yetenekler kazanmaları
C) Gelişimlerinin hızlı olması
D) Uyum sorunlarının olması
E) Çok hareketli olmaları

Cevap : C) Gelişimlerinin hızlı olması

9. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ev kazalarına maruz kalma açısından risk oluşturan etkenlerden biri değildir?

A) Etrafa olan ilgileri
B) Psikolojik uyumsuzlukları
C) Deneyimsizlikleri
D) Öğrenme biçimleri
E) Algılama yetileri

Cevap : A) Etrafa olan ilgileri

10. Yenidoğan döneminde görülen sarılığa bağlı ortaya çıkan kernikterusda bilirubin hangi organda birikerek kalıcı sakatlığa neden olabilir?

A) Böbrek
B) Cilt
C) Kalp
D) Beyin
E) Akciğer

Cevap : D) Beyin

11. Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaman
B) Süre
C) Oran
D) Orantı
E) Hız

Cevap : C) Oran

12. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kaza ve yaralanmalar için tanımlanan doğru bir risk durumu değildir?

A) Düşük gelirli ebeveyni olan çocuklarda kaza ve yaralanmalar daha sıktır.
B) Erkek çocuklar kızlara göre daha çok kaza ve yaralanma ile maruz kalmaktadır.
C) Küçük çocuklarda evde yaralanma riski büyük çocuklara göre daha fazladır.
D) Çocukların oynayabilecekleri yerlerde güvenlikleri için gerekli düzenlemelerin yetersiz olması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.
E) Çocuğun deneyimlerinin artması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.

Cevap : E) Çocuğun deneyimlerinin artması kaza ve yaralanmalar açısından risk oluşturur.

13. Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Aşağıdakilerden hangisi overlere en yakın kısımdır?

A) isthmus
B) Perine
C) Ampulla
D) Serviks
E) İnfindibulum

Cevap : E) İnfindibulum

14. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk izleminin basamaklarından biri değildir?

A) Beslenmenin değerlendirilmesi
B) Aşılama
C) Öykü alma
D) Taramalar
E) İlaç yazma

Cevap : E) İlaç yazma

15. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümlerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjenital bozukluk ve kromozom ile ilgili anomaliler
B) Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler
C) Solunum sistemi hastalıkları
D) Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
E) İyi huylu ve kötü huylu tümörler

Cevap : B) Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler

16. Aşağıdakilerden hangisi “sağlığı geliştirme” kavramını tanımlayan ifadedir?

A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma süreci
B) Mevcut sağlık kurumlarını geliştirmek ve teknolojik gelişimlere uyum saplamak
C) Hastalıkları ve kazaları önlemek için alınan önlemler
D) Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak
E) Gelişmiş sağlık politikaları uygulama ve yaygınlaştırma

Cevap : A) Bireylerin, sağlıkları üzerinde daha fazla etkin güce ve kapasiteye sahip olma süreci

17. Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tedavi Modeli (Therapotic Model)
B) İyilik Modeli (The Wellness Model)
C) Holistik Model (The Holistic Model)
D) Çevre Modeli (The Environment Model)
E) Tıbbi Model (The Medical Model)

Cevap : B) İyilik Modeli (The Wellness Model)

18. Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekste görülür?

A) Yakalama
B) Babinski
C) Tonik boyun refleksi
D) Moro
E) Adım atma

Cevap : C) Tonik boyun refleksi

19. Aşağıdakilerden hangisi vücut ısısını etkileyen bir faktör değildir?

A) Kişinin aktivite seviyesi
B) Cinsiyet
C) Günün saati
D) Yaş
E) Menstrüal döngü

Cevap : B) Cinsiyet

20. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve buna bağlı olarak hastalık oluşturmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabolik hastalık
B) Kaynak
C) Enfeksiyon hastalığı
D) Duyarlı konakçı
E) Enfeksiyon zinciri

Cevap : C) Enfeksiyon hastalığı

Auzef Çocuk Gelişimi 2022 Final Soruları

Anne Çocuk Sağlığı

Auzef Anne Çocuk Sağlığı Auzef Anne Çocuk Sağlığı Ders Kitabı PDF

Anne Çocuk sağlığı Vize ünite Sonu Soruları

TOEFL GRAMMAR

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!