Bizans Mimarisi Ve Sanatı

Vize Final
2020 Vize Soruları 2019 Bütünleme Soruları
Vize Deneme 1 Final Deneme -1
Vize Deneme 2 Final Deneme -2
Vize Deneme 3 Final Deneme -3
Vize Deneme 4 Final Deneme -4
2022-2023 Bütünleme Soruları

Bizans Mimarisi Ve Sanatı

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Auzef Bizans Mimarisi Ve Sanatı Ders Kitabı PDF

Auzef Bizans Mimarisi Ve Sanatı Ders Kitabı

 

Bizans Mimarisi ve Sanatı 2020 Vize Soruları

1- Aşağıdaki merkezi planlı yapılardan hangisi Ravenna’nın San Vitale Kilisesi ile benzer özellikler gösterir?

_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : Küçük Ayasofya Camii

2- Alahan Doğu Kilisesinde, Silifke ve Suriye bazalikalarına özgü hangi mimari özellik görülmektedir?

Cevap : Apsis ve pastophorion mekânları düz bir duvar içine alınmıştır.

3- Günümüzde Fethiye camii olarak bilinen Bizans kilisesinin güneyine bitişik olan yapının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mezar Şapeli

4- Selanik’teki merkezi planlı Hagios Georgios, kaçıncı yüzyılda kiliseye çevrilmiştir?

Cevap : 5. yy

5- Alahan Doğu Kilisesi’nde, Binbirkilise yapılarına özgü hangi mimari özellik görülmektedir?

Cevap : Çift kemerli bir açıklıktan nartekse girilmektedir

6- Erken Bizans mimarisinin doruk noktası hangi imparator zamanında yaşanmıştır?

Cevap : I. Iustinianus

7- Günümüzde “Bodrum Cami” olarak bilinen Bizans kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Myraleion Manastır Kilisesi

8- Konstantin Lips Manastırı’nın güney kilisesi hangi plan tipinde inşa edilmiştir?

Cevap : Dehlizli tip

9- Günümüzde Fethiye Camii olarak kullanılan Bizans Kilisesi hangi manastırın kilisesi olarak inşa edilmiştir?

Cevap : Pammakaristos Manastır Kilisesi

10- Aşağıdakilerden hangisi son Bizans dönemine ait özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Büyük mimari projeler uygulanmıştır.

11- Bizans Devleti, hangi tarihler arasında hüküm sürmüştür?

Cevap : 330-1453

12- Bizans kültürünün kendi özgün niteliklerini oluşturduğu devir aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Orta Bizans Devri

13- Aşağıdaki bazilikalardan hangisi beş neflidir?

Cevap : Demetrios Bazilikası

14- İmparator Iustinianus ve İmparatoriçe Theodora’nın isimlerinin yer aldığı Yunanca yazıt İstanbul’aki hangi Bizans kilisesinin içinde yer alır?

Cevap : Küçük Ayasofya Camii

15- Aşağıdakilerden hangisi Studios Kilisesi ile benzer özellikler gösterir?

Cevap : Akheiropoitos Kilisesi

16- Aşağıdakilerden hangisi sekiz destekli bir Bizans kilisesidir?

Cevap : Hoios Loukas Manastır Kilisesi

17- Kaçıncı yüzyılda bazilika planlı yapılara ahşap örtü yerine kubbe yerleştirilmeye başlanmıştır?

Cevap : 6.yy.

18- İmparator Romanos Lekapenos tarafından ailesinin mezar yapısı olarak yaptırılan kilise aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bodrum Camii

19- Euphemia Kilisesi, kiliseye dönüştürülmeden önce ne olarak kullanılıyordu?

Cevap : Saray Binası

20- San Vitale Kilisesi hangi şehirde yer alır?

Cevap : Ravenna

21- Aşağıdakilerden hangisi Roma’nın en eski kaakompudur?

Cevap : Callistus

22- Aşağıdaki yapılardan hangisi Helenistik bir bazilikadır?

Cevap : Khalkoprateia Kilisesi

23- Hiristiyan litürjisi ilk olarak nerede şekillenmiştir?

Cevap : Domus ecclesiae

24- Kubbesi yekpare taştan yontulmuş merkezi planlı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Theodorik’in Mausoleumu

25- Zengim mozaiklerin yer aldığı Galla Placidia’nin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Mezar yapısı

26- Polyeuktos Kilisesi kimin tarafından inşa edilmiştir?

Cevap : Anicia Juliana

27- Aşağıdaki yapılardan hangisi yerel özellikli bir bazilikadır?

Cevap : Cambazlı Bazilikası

28- Studio Kilisesi’de görülen İstanbul kiliselerine özgü mimari özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Apsisin dıştan üç kenarlı olması

29- III. Ayasofya kaçıncı yüzyılda yaptırılmıştır?

Cevap : 6.yy

30- İmparator Iustinianus ve İmparatoriçe Theodora’nın resmedildiği mozaik panolar hangi erken Bizans kilisesinde yer alır?

Cevap : San Vitale

31- Günümüzde Eski İmaret Camii olarak bilinen yapı, Bizans döneminde hangi manastırın kilisesiydi?

Cevap : Pantepoptes

32- Cepheleri yarım yuvarlak payeler ile hareketlendirilen kapalı Yunan haç planlı kilise aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bodrum Camii

33- Vefa Kilise Camii’nin dış narteksinde kullanılan mimari plastik eserler kaçıncı yüzyıla aittir?

Cevap : 14. yy

34- Günümüzde Kariye Müzesi olan yapı Bizans döneminde hangi manastırın kilisesiydi?

Cevap : Khora Manastır Kilisesi

35- İstanbul’daki Polyeuktos Kilisesi kaçıncı yüzyılda inşa edilmiştir?

Cevap : 6. yy.

36- Bizans Devletinin ilk İmparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : I. Constatius

 

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm Kültürel Miras Ve Turizm Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!