Depo Tasarımı ve Yönetimi

Depo Tasarımı Ve Yönetimi

Vize Final
2021 Vize Soruları 2021 Final Soruları
Vize Deneme-1 Final Deneme-1
Vize Deneme-2 Final Deneme-2
Vize Deneme-3 Final Deneme-3
Vize Deneme-4 Final Deneme-4
2023 Bütünleme Soruları

Depo Tasarımı Ve Yönetimi

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Final Soruları

Tahıl ürünlerinin depolanmasında aşağıdaki istifleme yöntemlerinden hangisi tercih edilmektedir?

A) Tank/Silo
B) Havuz istifleme
C) Yığın istifleme
D) Blok istifleme
E) Raf istifleme

Cevap : A) Tank/Silo

Lojistik faaliyetler düzenlenirken aşağıdakilerden hangileri arasında denge sağlanmalıdır?

A) Yüksek kalite- Düşük fiyat
B) Stok miktarı -Teslimat süresi
C) Üretim miktarı- Hizmet kalitesi
D) Üretim miktarı- Düşük fiyat
E) Yüksek kalite- Hızlı teslimat

Cevap : A) Yüksek kalite- Düşük fiyat

Aşağıdaki ifadelerden hangisi depo yer seçimi kararı için doğrudur?

A) Sadece makro faktörlerden etkilenmektedir.
B) Kısa dönemli kararlardır.
C) Yanlış depo yeri kararı kolaylıkla telafi edilebilir.
D) Taktiksel karar aşamasında yer alır
E) Depo yer seçiminde. Matematiksel yöntemlerden yararlanılabilir.

Cevap : E) Depo yer seçiminde. Matematiksel yöntemlerden yararlanılabilir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi depo elleçleme istifleme maliyetlerindeki depo operasyon süreçlerindeki iş gücü maliyetlerinin hesaplanması için gerekli olan verileri göstermektedir?

A) Depodaki işlem hacmi ve bir birim ürünü elleçleme için gerekli olan işçilik süresi
B) Depodaki işlem hacmi ve bir birim ürününün depolanması gereken depolama alanı
C) Depo yatırım maliyetleri
D) Depolama süresi
E) Ürünlerin rafta bekleme süresi

Cevap : A) Depodaki işlem hacmi ve bir birim ürünü elleçleme için gerekli olan işçilik süresi

Aşağıdakilerden hangisi depo elleçleme ve istifleme maliyetlerindeki en önemli gider kalemidir?

A) Arazi maliyeti
B) İşçilik maliyeti
C) Stok maliyetleri
D) Raf maliyeti
E) İş emirlerinin uygulama maliyeti

Cevap : B) İşçilik maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yöntemlerinden biri değildir?

A) Sabit sipariş miktarı yöntemi
B) En kısa yol yöntemi
C) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi
D) Çift kutu yöntemi
E) Gözle kontrol

Cevap : B) En kısa yol yöntemi

Aşağıdaki depolama gereksinimlerinden hangisi firmaların ham madde veya yarı-mamullerini yurt dışından ithal etmesi durumunda döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmemek için ürünleri depolamasını ifade etmektedir?

A) Mevsimsel talep
B) Çabuk tedarik
C) Sürekli üretim
D) Mevsimsel üretim
E) Fiyat sabitleme

Cevap : D) Mevsimsel üretim

Aşağıdaki tanımlardan hangisi depo maliyetlerinden biri olan depolama maliyetlerinin tanımıdır?

A) Ürünlerin raflardaki bekleme süresinde gerçekleşen maliyetleridir
B) Depo operasyonlarından kaynaklanmayan yönetimsel giderlerdir.
C) Ürünlerin depo içeresindeki istifleme, yerleştirme maliyetleridir.
D) Hiçbiri
E) Depo içeresindeki ürünlerin depo içerisindeki veya dışındaki taşınması sırasında gerçekleşen maliyetleridir.

Cevap : A) Ürünlerin raflardaki bekleme süresinde gerçekleşen maliyetleridir

Aşağıdakilerden hangisi stoklara yatırılacak olan sermayeden dolayı katlanılacak olan maliyettir?

A) Fırsat maliyeti
B) Sipariş maliyeti
C) Satış maliyeti
D) Elde bulundurmama maliyeti
E) Stok maliyeti

Cevap : A) Fırsat maliyeti

Kapıların ve zeminin kutu, çöp, atık malzeme, yağ vb. maddelerden arındırılması hangi depo iş sağlığı ve güvenliği önemlidir.

A) Kapılar
B) Raf sistemi
C)Temizlik ve düzen
D) Havalandırma sistemi
E) Aydınlatma sistemi

Cevap : C)Temizlik ve düzen

Depo içerinde yaya yolu ile araç trafiği birbirinden ayrı bir şekilde dizayn edilmesi hangi depo unsuru ile ilgili alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemidir?

A) Kapılar
B) Havalandırma
C) Aydınlatma
D) Raf sistemi
E) Depo içi dolaşım rotası

Cevap : E) Depo içi dolaşım rotası

Ürünlerin depo içerisinde belirli bir düzene göre konumlandırılması hangi depo operasyon sürecinde gerçekleştirilmektedir?

A) Sipariş toplama
B) Sayım
C) Yerleştirme
D) Paketleme
E) Mal kabul

Cevap : C) Yerleştirme

Aşağıdakilerden hangisi firmaların sahip oldukları depoları sınıflandırırken göz önüne aldıkları faktörlerden biri değildir?

A) Stok kontrol yönetimi
B) İçinde bulundukları sektör
C) Ürünün özellikleri
D) Ürünün kullanım amacı
E) İşlem hacmi

Cevap : D) Ürünün kullanım amacı

Aşağıdakilerden hangisi depolamaya ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden biridir?

A) Yalın üretim
B) Bilişim teknolojileri
C) Kesikli üretim
D) Pazarlama faaliyetleri
E) Mevsimsel üretim

Cevap : E) Mevsimsel üretim

Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarının doğruluğunun firmalara sağladığı yararlardan biridir?

A) Ürün çeşitliliğini arttırır.
B) İşlem hacmini arttırır.
C) Elleçleme faaliyetlerinin verimliliği artar.
D) Pazara dahil olmayı kolaylaştırır.
E) Stok yönetimini kolaylaştırır.

Cevap : D) Pazara dahil olmayı kolaylaştırır.

Aşağıdakilerden hangisi depo yerleşim alanı planlama yaklaşımlarından biri değildir?

A) Ürün özellikleri yaklaşımı
B) Popülerlik yaklaşımı
C) Boyut yaklaşımı
D) Benzerlik yaklaşımı
E) Satış miktarı yaklaşımı

Cevap : E) Satış miktarı yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi blok istifleme yönteminin en büyük avantajıdır?

A) FIFO (İlk giren-İlk çıkar) sistemine uygun olması
B) Tek tip ürünlerin istiflenebilmesi
C) Depolama alanı tasarrufu
D) Ekipman alternatiflerinin çok olması
E) Yatırım maliyeti gerektirmemesi

Cevap : E) Yatırım maliyeti gerektirmemesi

Alçak alanlarda ürünlerin kaldırılması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan düşük maliyetli depo istifleme araçlarına ne ad verilir?

A) Yan yönlü toplama araçları
B) Sipariş toplama araçları
C) Kule istifleyiciler
D) Transpalet
E) Yüksek irtifa istifleme araçları

Cevap : D) Transpalet

Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre depo sınıflandırmalarından biridir?

A) Açık hava depoları
B) Gıda deposu
C) Dağıtım depoları
D) Antrepo
E) Hammadde depoları

Cevap : C) Dağıtım depoları

I. mal kabul
II. Sevkiyat
III. Yerleştirme
IV. Boşaltma
V. Kalite kontrol
VI. Sipariş toplama
Yukarıdaki depo operasyon süreçlerini gerçekleşme zamanına göre sıralayınız

A) IV-II-V-III-V-I
B) I-II-III-IV-V-VI
C) IV-I-V-III-VI-II
D) V-I-II-VI-III-IV
E) IV-III-I-II-VI-V

Cevap : C) IV-I-V-III-VI-II

Hangi depo maliyeti hesaplanırken deponun işlem hacmine göre ihtiyaç duyulacak depolama alan büyüklüğü belirlenmelidir?

A) Operasyonel maliyetler
B) Genel yönetim giderleri
C) Elleçleme ve istifleme maliyeti
D) Depolama maliyetleri
E) Sevkiyat maliyetleri

Cevap : D) Depolama maliyetleri

Lojistik faaliyetlerin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A) Ticari faaliyetler
B) Coğrafi faaliyetler
C) Askeri faaliyetler
D) Sosyolojik faaliyetler
E) Politik faaliyetler

Cevap : C) Askeri faaliyetler

Stok Yönetimi ile ilgili olarak yapılan Depo performans yönetimi değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi incelenemez?

A) Stok miktarı doğruluğu
B) Stok görünürlüğü
C) Sipariş maliyeti
D) Depo kullanım oranı
E) Hasarlı stok oranı

Cevap : C) Sipariş maliyeti

Aşağıdakilerden hangisi depo elleçleme operasyonlarının verimli bir şekilde planlanmasını sağlayan dört temeli boyuttan biri değildir?

A) Zaman
B) Transfer
C) Taşıma
D) Alan
E) Miktar

Cevap : B) Transfer

Depo yerleşim planı hazırlanırken taşıyıcı kolonlar, asansör boşluğu, merdiven boşluğu, lavabo, yağmurlama sistemi kontrolleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin ve bazı durumlarda ofislerin yerlerinin belirlenmesi hangi nedenle önemlidir?

A) Depo yerleşimi planını kısıtlayan unsurlar olduğu için
B) Mal kabul alanını belirlemek için
C) Depo temizliğinde önemli olduğu için
D) Özel ilgi gerektirdiği için
E) Maliyetleri arttırdığı için

Cevap : A) Depo yerleşimi planını kısıtlayan unsurlar olduğu için

Malzemenin depoya taşınması, istiflenmesi, nakliye aracına yüklenmesi gibi işlere ne ad verilir?

A) Elleçleme
B) Depolama
C) İstifleme
D) Paketleme
E) Nakliye

Cevap : A) Elleçleme

Depoya gelen siparişin bir araya getirilmesi, paketlenmesi ve gönderilmesi aşamalarının tümünün sorunsuz bir biçimde yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Sipariş gönderimi
B) Hatasız sipariş
C) Tam sipariş
D) Sipariş çevrimi
E) Sipariş performansı

Cevap : B) Hatasız sipariş

Gerekenden fazla üretilen ürünlerin depolama alanlarında beklemesinden kaynaklanan israf türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beklemelerden kaynaklanan israf
B) Boşluklardan kaynaklanan israf
C) Gereksiz taşımadan kaynaklanan israf
D) Gereksiz üretimden kaynaklanan israf
E) Gereksiz hareketten kaynaklanan israf

Cevap : D) Gereksiz üretimden kaynaklanan israf

Aşağıdakilerden hangisi depo zemini ile ilgili alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden biridir?

A) Zeminin parlak kaplama malzemeleri ile döşenmesi gereklidir
B) Zeminde ucuz döşeme malzemeleri kullanılmalıdır
C) Zeminin düz renklerde olması gereklidir
D) Zemindeki eğimli alanlar sabitlenmelidir
E) Zeminin eşyaların kolay taşınabilmesi için kaygan olması gereklidir

Cevap : D) Zemindeki eğimli alanlar sabitlenmelidir

Aşağıdakilerden hangisi depodaki elleçleme operasyonlarının etkinliğinin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

A) Standardizasyon
B) Süreklilik
C) Optimizasyon
D) Operasyon
E) Esneklik

Cevap : D) Operasyon

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin makine veya insan gücü yardımıyla yer değiştirmesi faaliyetlerinin adıdır?

A) Stoklama
B) Depolama
C) Paketleme
D) Elleçleme
E) İstifleme

Cevap : D) Elleçleme

Aşağıdakilerden hangisi mal kabul depo operasyon sürecinin temel amacıdır?

A) Depodaki ürünlerin sayımının doğru yapılmasını sağlamak
B) Depo içerisine giren bütün ürünlerin miktar ve kalite olarak uygun olduğundan emin olunmasını sağlayan faaliyetleri düzenlemek
C) Depodaki ürünlerin belirli bir düzen içerisinde yerleştirilmesini
D) Sipariş listesinin eksiksiz toplanmasını sağlamak
E) Ürünlerin zarar görmeden muhafaza edilmesini sağlamak

Cevap : B) Depo içerisine giren bütün ürünlerin miktar ve kalite olarak uygun olduğundan emin olunmasını sağlayan faaliyetleri düzenlemek

Bir parti malzemenin kullanılmaya başlamasıyla bitiş süresi arasında geçen sürede beklemekte olan stoklar fonksiyonuna göre stok sınıflarından hangisinde yer almaktadır?

A) Mevsimsel stoklar
B) Ham madde stoklar
C) Yarı-mamul stokları
D) Çevrim stokları
E) Emniyet stokları

Cevap : D) Çevrim stokları

Paletlerin depo operasyonlarına faydası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomasyon düzeyini arttırmaktadır.
B) Elleçleme operasyonlarında birim yük büyüklüğünü arttırarak operasyonların verimliliklerini de arttırmaktadır.
C) Depo arazi maliyetlerini azaltır.
D) Genel yönetim giderlerini azaltır.
E) Yatırım maliyetlerini azaltmaktadır.

Cevap : B) Elleçleme operasyonlarında birim yük büyüklüğünü arttırarak operasyonların verimliliklerini de arttırmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi temel depo operasyon süreçlerinden biri değildir?

A) Paketleme
B) Mal kabul
C) Stoklama
D) Yerleştirme
E) Sayım raporlama

Cevap : E) Sayım raporlama

Depo içerisinde, promosyon sürelerinde işlem hacmi yoğun olan ürünlerin sevkiyat kapılarına yakın yerleştirilmesinin ardından promosyon sürecinin bitiminde ürünlerin Bu bölgeden kaşınarak yerlerine o dönemde işlem hacmi yoğun olan ürünlerin yerleştirilmesi depo operasyon süreçlerinden hangisine örnektir?

A) Yerleştirme
B) Sevkiyat
C) Paketleme
D) Mal kabul
E) İkmal

Cevap : E) İkmal

Aşağıdakilerden hangisi malzeme türüne göre stok çeşitlerinden biri değildir?

A) Ham madde
B) Emniyet stokları
C) Mamul
D) Yarı-mamul
E) İşletme malzemesi ve yardımcı maddeler

Cevap : B) Emniyet stokları

Aşağıdakilerden hangisi depo maliyet çeşitlerinden biri değildir?

A) Genel yönetim giderleri
B) Depolama maliyeti
C) Depo operasyon maliyetleri
D) Depo elleçleme ve istifleme maliyetleri
E) Taşıma maliyeti

Cevap : E) Taşıma maliyeti

Depodaki işçilik maliyetlerinin optimizasyonunu sağlamak aşağıdaki unsurlardan hangisi ile gerçekleştirilebilir?

A) Depo büyüklüğünün belirlenmesi
B) Birbirine benzer ürünleri kolay sipariş toplama için yakın yerlerde konumlandırılması
C) Depo yatırım oranının hesaplanması
D) Depo elleçleme operasyonlarının gerçekleşmesi için gerekli olan optimum iş gücünün belirlenmesi
E) Depolanan ürün miktarının hesaplanması

Cevap : D) Depo elleçleme operasyonlarının gerçekleşmesi için gerekli olan optimum iş gücünün belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi stok yönetiminin amacıdır?

A) Talep tahmini yapmamak
B) Paketleme maliyetleri azaltmak
C) Satışları arttırmak
D) Elleçleme maliyetlerini azaltmak
E) Faaliyetlerin kesintiye uğramasına engellemek

Cevap : E) Faaliyetlerin kesintiye uğramasına engellemek

Aşağıdakilerden hangisi depodan alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Depoda iş sağlığı ve güvenliği depo operasyonların maliyetlerini gereksiz bir şekilde arttırır.
B) Depo operasyonlarının her bir aşaması çalışanlar depo binası ve ekipmanlar iş kazasına neden olma riski taşımaktadır
C) depo çalışanlarının Depodaki kaza risklerine karşı korunmasını sağlar
D) Çalışanların Depodaki kaza riskleri ile ilgili bilgilendirilmesi gereklidir
E) Depo yöneticileri bu önlemleri almakla yükümlüdür

Cevap : A) Depoda iş sağlığı ve güvenliği depo operasyonların maliyetlerini gereksiz bir şekilde arttırır.

Taleplerin karşılanmasına ilişkin olarak yapılan depo performans ölçümü aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) Sipariş Çevrim suresi
B) Hatasız sipariş
C) Hasarlı stok oranı
D) Sipariş doluluk oranı
E) Zamanında teslimat

Cevap : C) Hasarlı stok oranı

Depoda ürünlerin sayımı ve bilgi sistemlerine kaydı doğru, kısa zamanda ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan alfa-numerik bilgileri ifade etmek için oluşturulmuş semboller seti depoda kullanılan hangi araçtır?

A) Barkod etiket
B) Raf
C) Hiçbiri
D) Fax makinesi
E) bilgisayar

Cevap : A) Barkod etiket

Depo içerisinde ürünlerin yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme gibi depo operasyonlarında ürünlerin hareketlerini sağlarken kullanılan depo ekipmanlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevkiyat sistemleri
B) Raf sistemleri
C) Mal kabul sistemleri
D) Elleçleme veya istifleme sistemleri
E) Taşıma sistemleri

Cevap : D) Elleçleme veya istifleme sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi depo performans ölçümünde kullanılabilecek ölçümler arasında yer almaz?

A) Kullanım oranı
B) Maliyet
C) İş güvenliği önlemleri
D) Verimlilik
E) Kalite

Cevap : C) İş güvenliği önlemleri

İşletmelerin stoklarının gerekenden fazla miktarda olması firmalara nasıl etki eder?

A) Maliyetlerin artmasına neden olur.
B) Maliyetleri azaltır.
C) Müşteri taleplerinin karşılanamamasına neden olur.
D) Müşteri memnuniyeti artar.
E) Kayıtların güvenilirliği artar.

Cevap : C) Müşteri taleplerinin karşılanamamasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi depo yönetiminde kullanılan yeni teknolojilerden biridir?

A) Pick-By-Light
B) Konveyör bant
C) Barkod etiket
D) Palet
E) Sırt sırta raf sistemleri

Cevap : A) Pick-By-Light

Depo Tasarımı Ve Yönetimi

Auzef Depo Tasarımı ve Yönetimi Auzef Depo Tasarımı ve Yönetimi Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Depo Tasarımı ve Yönetimi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Depo Tasarımı ve Yönetimi

error: Content is protected !!