Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-3

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-3

#1. ........... ile araç trafiği birbirinden ayrı bir şekilde dizayn edilmelidir. Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili boşluğa gelmesi gerekmektedir?

#2. Depo içerisinde yanıcı veya patlayıcı tehlikeli madde depolanması durumunda karşılaşılan ek maliyetler aşağıdaki depo maliyet sınıflarından hangisine dahildir?

#3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#4. Depoda karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği riskleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaz?

#5. Çevrim süresi, hatasız sipariş, zamanında teslimat gibi depo performans ölçü birimleri hangi ana kategori altında ele alınmaktadır?

#6. Depo içerisindeki ürünlerin depo içerisindeki veya dışındaki taşınması sırasında gerçekleşen maliyetler depo ...........sınıfında yer almaktadır. Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin boşluğa gelmesi gerekmektedir?

#7. Müşteriler tarafından hazırlanarak depoya iletilen ürün ve miktar gereksinim listesinin adı nedir?

#8. Depolama ve dağıtım maliyetlerinin 200000 TL, aynı döneme ait satış gelirinin ise 800000 TL olduğunu görmüşlerdir. Eldeki veriler yardımı ile hesaplayabileceğiniz performans göstergesi hangisidir ve değeri kaç olur?

#9. Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur? Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur?

#10. Depodan müşterilere gönderilen 50000 üründen 5000 adedinin hatalı gönderildiği tespit edilmiştir. Sevkiyat doğruluğu kaçtır?

#11. Ürünlerin belirli zaman aralıklarıyla sayımlarının yapılarak stok kayıtlarının güncellenmesi hangi depo operasyonunda gerçekleştirilmektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi depo temizlik ve düzeni ile ilgili alınması gereken önlemlerden birisi değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi depo kapıları ile ilgili alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden birisi değildir?

#14. Siparişin alınmasından gönderilmesine kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

#15. Saat başına ürün, sipariş maliyeti, satış maliyet oranı performans ölçüleri hangi ana kategori altında yer alır?

#16. Aşağıdaki ifadeler hangisi depo maliyeti sınıflandırmasının önemini belirtir?

#17. ROI oranı belirli bir yatırımın .......oranının hesaplanmasında veya farklı yatırım seçenekleri arasında karar verirken ....... alternatiflerinin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisinin boşluklara gelmesi gerekmektedir?

#18. Hazırlanmış olan siparişlerin toplam miktarı 250000 adettir. Her iki firmaya da ürünlerin sevki gerçekleştirilmiş, gün sonunda 50000 ürünün yanlış firmaya sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu operasyon için sevkiyat doğruluğu kaçtır?

#19. 70.000 metreküp hacme sahip bir depolama alanına çeşitli ürünler yerleştirilmiş 20.000 metreküplük yer boş kalmıştır. Depo kullanım oranı kaçtır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi olabilecek bir dengesiz ürün yerleştirme sonucunda rafların devrilmesini önlemek amacıyla alınan depo iş sağlığı ve güvenliği önlemidir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-3

1. Çevrim süresi, hatasız sipariş, zamanında teslimat gibi depo performans ölçü birimleri hangi ana kategori altında ele alınmaktadır?

A. Depo verimliliği
B. Çalışan verimliliği
C. Taleplerin karşılanması
D. Stok yönetimi ölçümü
E. Maliyet verimliliği

Cevap : C. Taleplerin karşılanması

2. Saat başına ürün, sipariş maliyeti, satış maliyet oranı performans ölçüleri hangi ana kategori altında yer alır?

A. Taleplerin karşılanması
B. Sipariş verimliliği
C. Stok yönetim ölçümü
D. Depo verimliliği
E. Stok görünürlüğü

Cevap : D. Depo verimliliği

3. Siparişin alınmasından gönderilmesine kadar geçen süre aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A. Hatasız sipariş
B. Tam sipariş
C. Sipariş çevrim süresi
D. Sipariş gönderimi
E. Sipariş perfromansı

Cevap : C. Sipariş çevrim süresi

4. 70.000 metreküp hacme sahip bir depolama alanına çeşitli ürünler yerleştirilmiş 20.000 metreküplük yer boş kalmıştır. Depo kullanım oranı kaçtır?

A. 3,5
B. 1,4
C. 0,50
D. 0,28
E. 0,714

Cevap : E. 0,714

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A. Satış maliyet oranı toplam depolama maliyetinin toplam satışlara oranıdır
B. Siparişlerin doğru hazırlanmış olması ürünlerin müşterilere kusursuz şekilde ulaştırılmasını sağlar.
C. Sipariş çevrim süresinin düşük olması istenir.
D. Depo performansı için yapılacak ölçümler verimlilik, kalite, maliyet vb. olabilir.
E. Depo verimliliği tedarik zincirinin etkinliğine tesir eder.

Cevap : B. Siparişlerin doğru hazırlanmış olması ürünlerin müşterilere kusursuz şekilde ulaştırılmasını sağlar.

6. Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur?

A. 20
B. 50
C. 100
D. 250
E. 500

Cevap : A. 20

7. Hazırlanmış olan siparişlerin toplam miktarı 250000 adettir. Her iki firmaya da ürünlerin sevki gerçekleştirilmiş, gün sonunda 50000 ürünün yanlış firmaya sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu operasyon için sevkiyat doğruluğu kaçtır?

A. 0,20
B. 0,80
C. 0,40
D. 0,25
E. 0,60

Cevap : B. 0,80

8. Depolama ve dağıtım maliyetlerinin 200000 TL, aynı döneme ait satış gelirinin ise 800000 TL olduğunu görmüşlerdir. Eldeki veriler yardımı ile hesaplayabileceğiniz performans göstergesi hangisidir ve değeri kaç olur?

A. Satış gelir oranı, 0,25
B. Operasyon maliyetinin satışlara oranı, 0,25
C. Satış gelir oranı, 4
D. Operasyon maliyetinin satışlara oranı, 4
E. Depo verimlilik maliyeti

Cevap : B. Operasyon maliyetinin satışlara oranı, 0,25

9. Depodan müşterilere gönderilen 50000 üründen 5000 adedinin hatalı gönderildiği tespit edilmiştir. Sevkiyat doğruluğu kaçtır?

A. 0,8
B. 0,5
C. 0,2
D. 0,1
E. 0,9

Cevap : E. 0,9

10. Depoda karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği riskleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaz?

A. Elleçleme ekipmanı
B. Çalışanlar
C. Bina özellikleri
D. Ürünün özellikleri
E. Depo arazi büyüklüğü

Cevap : E. Depo arazi büyüklüğü

11. Aşağıdakilerden hangisi depo kapıları ile ilgili alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden birisi değildir?

A. Transparan kapıların üzerine görüş seviyesine uyarıcı işaretler konulmalıdır.
B. Açılır kapanır sürgülü kapılar var ise bu kapıların tek taraftan açılırken diğer taraftakine çarpmaması için transparan veya yarı-transparan olmalıdır.
C. Kapıların yapıldığı maddeler ve sağlamlıkları konusunda da gerekli önlemlerin alınmalıdır.
D. Depo kapıları kırmızı renkli olmamalıdır.
E. Acil çıkış kapıları işaretler ile belirlenmelidir.

Cevap : D. Depo kapıları kırmızı renkli olmamalıdır.

12. ………………………. ile araç trafiği birbirinden ayrı bir şekilde dizayn edilmelidir.
Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili boşluğa gelmesi gerekmektedir?

A. Raflar
B. Yaya yolu
C. Paletler
D. Konteynerler
E. Stoklar

Cevap : B. Yaya yolu

13. Aşağıdakilerden hangisi olabilecek bir dengesiz ürün yerleştirme sonucunda rafların devrilmesini önlemek amacıyla alınan depo iş sağlığı ve güvenliği önlemidir?

A. Rafların düzenlerinin kontrolü
B. Rafların ayaklarına koruyucu düzenekler konulması
C. Rafların duvara, zemine veya birbirlerine sabitlenmesi
D. Rafların kenarlarında paletleri tutan emniyet pimleri kurulması
E. Sırt sırta raf sistemlerinin kullanılması

Cevap : C. Rafların duvara, zemine veya birbirlerine sabitlenmesi

14. Aşağıdakilerden hangisi depo temizlik ve düzeni ile ilgili alınması gereken önlemlerden birisi değildir?

A. Çöp ve atık kutularının düzenli olarak boşaltılması
B. Kapıların ve zeminin çöp, atık, kutu vb. maddelerden temizlenmesi
C. Zemindeki kablo vb. malzemelerin sabitlenmesi
D. Yeterli aydınlatma şartlarının sağlanması için gerekli lamba sayısının hesabı
E. Boş paletlerin depoda belirli bir alanda tutulması

Cevap : D. Yeterli aydınlatma şartlarının sağlanması için gerekli lamba sayısının hesabı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-3

%d blogcu bunu beğendi: