Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-4

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-4

#1. Ürünlerin manuel olarak taşınması sırasında operasyon elemanının kaldıracağı yükün ağırlığını tam olarak bilmemesi ve kaldıramayacağı yükleri taşımaya yönelmesi ..................... yol açabilmektedir. Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili boşluğa gelmesi gerekmektedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi yalın bir depo oluşturmada temel alınan 5S Prensiplerinden biri değildir?

#3. Kumaş üretiminde kullanılan iplik malzeme türüne göre stok çeşitleri ele alındığında hangi stok türüdür?

#4. Saat başına ürün, sipariş maliyeti, satış maliyet oranı performans ölçüleri hangi ana kategori altında yer alır?

#5. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre, kırılabilir ambalajda (cam vb.) muhafaza edilen kimyasal maddeler en fazla ne kadar yükseklikteki raflara yerleştirilebilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bulut depolarda saklanan verilere erişebilmek için gereklidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi ışık yönlendirmeli toplama sistemlerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Depo oluşturmak için atılacak olan adımlardan biridir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi depoda yangına karşı alınması gereken önlemlerden birisidir?

#10. Doğayla dost olan, çevreye zararlı olacak atıklar üretmeyen, en az enerji tüketimi ile en optimum akışı gerçekleştiren depolardır.” Bu kavram aşağıdakilerden hangisine aittir?

#11. Hangi stok kontrol yönteminde sipariş miktarı ve sipariş verme düzeyi tamamen görevlinin tecrübelerine göre belirlenmektedir?

#12. Sanal olarak oluşturulan veri depolama sistemleridir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi depo yönetiminde kullanılan yeni teknolojilerden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi tek boyutlu barkod etiketlerde bulunan bilgi içeriklerinden birisi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi ses yönlendirmeli toplama sistemini kullanmak için gerekli olan donanımlardan değildir?

#16. Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur? Depoda çalışanlarından 15 işçi 8 saat boyunca çalışarak 2400 koliden oluşan bir siparişi hazırlamış ise operasyon verimliliği kaç olur?

#17. RFID Sistemi için gereken bileşenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#18. Depolama alanlarının verimli kullanılmamasından kaynaklanan israf hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#19. Depoda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Özellikle tehlikeli madde depolayan yanıcılığı ve tutuşma hızı yüksek olan ürünlerin depolarında ............... karşı çok sıkı önlemler alınmalıdır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-4

1. Ürünlerin manuel olarak taşınması sırasında operasyon elemanının kaldıracağı yükün ağırlığını tam olarak bilmemesi ve kaldıramayacağı yükleri taşımaya yönelmesi ………………… yol açabilmektedir.
Yukarıdaki ifadenin doğruluğu için aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilgili boşluğa gelmesi gerekmektedir?

A. Bel incinmesine
B. Elleçleme ekipmanından tasarrufa
C. Ürünlerin daha kolay taşınmasına
D. Zaman kaybına
E. Düzensizliğe

Cevap : A. Bel incinmesine

2. Aşağıdakilerden hangisi depoda yangına karşı alınması gereken önlemlerden birisidir?

A. Depo binasının yangına karşı dayanıklı olması
B. Depoda sigara içme ve ateş yakma yasağının olması
C. Periyodik bakımlarla aydınlatma ve elektrik, doğal gaz vb. sistemler güvenlik kontrollerinden geçirilmesi
D. Depoda yeterli sayıda duman ve ısı detektörünün bulundurulması
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

3. Özellikle tehlikeli madde depolayan yanıcılığı ve tutuşma hızı yüksek olan ürünlerin depolarında …………… karşı çok sıkı önlemler alınmalıdır.

A. Aydınlatmaya
B. Havalandırmaya
C. Yangına
D. Temizlik ve düzene
E. Zemin kayganlığına

Cevap : C. Yangına

4. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre, kırılabilir ambalajda (cam vb.) muhafaza edilen kimyasal maddeler en fazla ne kadar yükseklikteki raflara yerleştirilebilir?

A. 60 cm
B. 40 cm
C. 80 cm
D. 110 cm
E. 150 cm

Cevap : B. 40 cm

5. Depoda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Yeterli bütçe
B. Deponun uygun şartlara sahip olması
C. Çalışanlara zorla uygulatacak ceza sistemi
D. Üst yönetimin desteği ve önemsemesi
E. Hiçbiri

Cevap : D. Üst yönetimin desteği ve önemsemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi depo yönetiminde kullanılan yeni teknolojilerden biri değildir?

A. CPM
B. RFID
C. Pick-By-Voice
D. Pick-By-Light
E. Akıllı Depolama Sistemleri

Cevap : A. CPM

7. RFID Sistemi için gereken bileşenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. Etiket-Yazıcı-Tarayıcı-Okuyucu
B. Etiket-Okuyucu-Tarayıcı-Programlama Aracı
C. Yazıcı-Okuyucu-Tarayıcı-Programlama Aracı
D. Etiket-Okuyucu-Yazıcı-Programlama Aracı
E. Yazıcı-Okuyucu-Barkod-Tarayıcı

Cevap : D. Etiket-Okuyucu-Yazıcı-Programlama Aracı

8. Aşağıdakilerden hangisi ses yönlendirmeli toplama sistemini kullanmak için gerekli olan donanımlardan değildir?

A. Mikrofon
B. Ana Bilgisayar
C. Yazıcı
D. Kulaklık
E. Hiçbiri.

Cevap : C. Yazıcı

9. Aşağıdakilerden hangisi ışık yönlendirmeli toplama sistemlerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

A. Sipariş toplama verimliliğini arttırır.
B. Depo çalışanlarının eğitimi için gereken sürenin azalmasını sağlar.
C. İş gücü verimliliğinin azalmasına neden olur.
D. Depo çalışanlarının motivasyonunu arttırır.
E. Müşteri memnuniyetini arttırıcı etkisi vardır.

Cevap : C. İş gücü verimliliğinin azalmasına neden olur.

10. Sanal olarak oluşturulan veri depolama sistemleridir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Bulut Depolama
B. Yalın Depo
C. Yeşil Depo
D. Sürdürülebilir Depo
E. Hiçbiri.

Cevap : A. Bulut Depolama

11. Aşağıdakilerden hangisi bulut depolarda saklanan verilere erişebilmek için gereklidir?

A. Yazıcı
B. Tarayıcı
C. İnternet erişimi olan bir telefon, tablet veya bilgisayar.
D. Hepsi.
E. Hiçbiri.

Cevap : C. İnternet erişimi olan bir telefon, tablet veya bilgisayar.

12. Depolama alanlarının verimli kullanılmamasından kaynaklanan israf hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. Gereksiz stoklardan kaynaklanan israf.
B. Boşluklardan kaynaklanan israf.
C. Gereksiz üretimden kaynaklanan israf.
D. Gereksiz taşımadan kaynaklanan israf.
E. Gereksiz hareketten kaynaklanan israf.

Cevap : B. Boşluklardan kaynaklanan israf.

13. Doğayla dost olan, çevreye zararlı olacak atıklar üretmeyen, en az enerji tüketimi ile en optimum akışı gerçekleştiren depolardır.” Bu kavram aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Yalın Depo
B. Sürdürülebilir Depo
C. Bulut Depo
D. Yeşil Depo
E. Hiçbiri.

Cevap : D. Yeşil Depo

14. Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Depo oluşturmak için atılacak olan adımlardan biridir?

A. Depo içerisinde hareket sensörleri kullanılarak, yalnızca ihtiyaç duyulan alanların aydınlatılması sağlanabilir.
B. Depo içinin etkin bir biçimde yerleştirilmesi yolu ile, forkliftlerin minimum hareket etmesi sağlanabilir.
C. Ürünleri depolamada kullanılan materyallerin, geri dönüştürülebilen malzemelerden seçilmesi sağlanabilir.
D. Depolama alanlarının çatılarına kurulacak güneş panelleri sayesinde, deponun gereksinim duyduğu enerjinin tamamının veya bir kısmının karşılanması sağlanabilir.
E. Hepsi.

Cevap : E. Hepsi.

15. Aşağıdakilerden hangisi yalın bir depo oluşturmada temel alınan 5S Prensiplerinden biri değildir?

A. Değiştir.
B. Standartlaştır.
C. Disipline et.
D. Temizle.
E. Ayıkla.

Cevap : A. Değiştir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Depo Tasarımı ve Yönetimi Final Deneme-4

%d blogcu bunu beğendi: