ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

 

#1. Aşağıdakilerden hangisi Anne adayının yüksek kiloda olması sebebiyle daha sık rastlanabilecek sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : c. Hipertansiyon ve diyabet

#2. I. Aileye verilen bilginin doğru anlaşılmasını sağlamak II. Aileyi kayıtsızlık, inkar, öfke, kızgınlık, korku vb. anlarında yalnız bırakarak rahatlamalarına olanak vermek III. Aile, genetik danışmanlık ve tanı hizmetleri arasında iletişimi kolaylaştırmak IV. Anormal sonuç alındığında ebeveynleri karar alma sürecinde yönlendirmek Yukarıda genetik danışmanlık süreci ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Cevap : d. I, II, III

#3. Gebelikte beslenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : c. Suda eriyen B vitaminleri, folik asit ve C vitamini vücutta depolandığı için fazlası zararlı olabilir.

#4. Yenidoğan ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : a. Yenidoğanda akciğer solunumu vardır, diyafram kullanılmaz.

#5. “Sıklıkla ensede, burun kemiğinde, alında ve göz kapaklarında görülen koyu kırmızı lekelere” ne ad verilir?

Cevap : e. Kapiller Hemanjiyom

#6. Doğumdaki vücut ağırlığı 3000 gr, boy uzunluğu ise 50 cm olan bir bebeğin birinci doğum gününü kutladığında vücut ağırlığının ve boy uzunluğunun ortalaması aşağıdakilerde hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : e. Vücut ağırlığı 9000 gr, boy uzunluğu 74 cm

#7. Aşağıdakilerden hangisi ince motor becerilerden biridir?

Cevap : d. Bırakma

#8. Baş ve boyun kontrolü, gövde kontrolü, oturma ve ayakta durmayı içeren denge becerilerinin ve sürünme, emekleme ve dik yürümeyi içeren yer değiştirme becerilerinin kazanıldığı motor gelişim dönemi hangisidir?

Cevap : c. İlkel hareketler dönemi

#9. Çocuklara hareket etmeleri için yeterli fırsat sağlanmıyorsa ve çocukların hareketle ilgili deneyimleri sınırlı olduğundan motor becerilerin edinim sırasında ve hızında gecikmeler gözleniyorsa aşağıdaki faktörlerden hangisi motor gelişimini etkilemiştir?

Cevap : e. Çevresel yoksunluk

#10. Aşağıdakilerden hangisi görme yetersizliği olan çocuklarda motor gelişimin gecikme nedenlerinden biri değildir?

Cevap : d. Anne babanın ilgisiz olması

SONUÇ

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

HD Quiz powered by harmonic design

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim Final Deneme Sınavı -6

ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim

Ünite -6

Değerlendirme Yöntem, Araç ve Teknikler

1. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesinde yapılan tetkiklerle belirlenebilecek yetersizliklerden biri değildir?

a. Down Sendromu
b. Tay-Sachs Hastalığı
c. Orak Hücre Anemisi
d. Otizm Spektrum Bozukluğu
e. Nöral tüp bozuklukları,

Cevap : d. Otizm Spektrum Bozukluğu

2. Down Sendromunu tanımlamada kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

a. Koryonik 7illus Örneği
b. Kontraksiyon Stres Testi
c. Amniyosentez
d. Feteskopi
e. Oto akustik Emisyon Testi

Cevap : c. Amniyosentez

3. Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra topuktan alınan kanla teşhis edilen yetersizliklerden biridir?

a. Fenilketonüri
b. Otizm Spektrum Bozukluğu
c. Down Sendromu
d. İşitme Yetersizliği
e. Özel Öğrenme Güçlüğü

Cevap : a. Fenilketonüri

4. Aşağıdaki gelişimsel tarama testlerinden hangisi özellikle otizm spektrum bozukluğu taramasında kullanılan bir
tarama aracıdır?

a. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
b. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
c. Gazi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı
d. Denver Gelişimsel Tarama Testi II
e. Oto Akustik Emisyon Testi

Cevap : b. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği

5. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi tanılamada rol alan kişilerden biri değildir?

a. Çocuk Doktoru
b. Psikolog
c. Nörolog
d. Psikiyatrist
e. Özel Eğitim Öğretmeni

Cevap : e. Özel Eğitim Öğretmeni

6. Eğitsel tanılama aşağıdaki kurumlardan hangisinde yapılmaktadır?

a. Rehabilitasyon Merkezi
b. Öğrencinin okulu
c. Rehberlik Araştırma Merkezi
d. Hastane
e. Öğrencinin evi

Cevap : c. Rehberlik Araştırma Merkezi

7. Bireyin tüm gelişim alanlarını kapsaması gerekliliği üzerinde duran, tanılama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çeşitlilik
b. Süreklilik
c. Derinlik
d. Gizlilik
e. Bütünlük

Cevap : e. Bütünlük

8. Tanılama ve değerlendirme ilkelerinden süreklilik kavramını açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yetersizliği olan bireyin olabildiğince erken tanılanması ve eğitimsel ve tıbbi müdahalelerin olabildiğince erken başlanması.
b. Tanılama yapıldıktan sonra sürecin takip edilmesi için hem tıbbi hem eğitsel değerlendirmenin belirli aralıklarla yapılması
c. Tanılama sürecinin başından itibaren ailenin ve gerektiğinde bireyin onayının ve görüşlerinin alınması
d. Yetersizliği olan bireyin sadece zayıf yanlarının değil, güçlü yani yeterli olan alanlarının da belirlenmesi ve birlikte ele alınması.
e. Tanılamaya ilişkin değerlendirmelerin doğum öncesinden başlaması.

Cevap : b. Tanılama yapıldıktan sonra sürecin takip edilmesi için hem tıbbi hem eğitsel değerlendirmenin belirli aralıklarla yapılması

9. Aşağıdakilerden hangisi informal değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

a. Bireysel başarı testleri
b. Portfolyo değerlendirmesi
c. Ölçüt bağımlı değerlendirmeler
d. Görüşmeler
e. Gözlemler

Cevap : a. Bireysel başarı testleri

10. Aşağıdakilerden hangisi standardize edilmiş testlerden biridir?

a. Portfolyo değerlendirmesi
b. Ölçüt bağımlı testler
c. Gözlemler
d. Zekâ testleri
e. Programa dayalı değerlendirme

Cevap : d. Zekâ testleri

Anadolu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bahar Dönemi Dersleri
ÇGE106U Çocuk Gelişiminde Normal Ve Atipik Gelişim
Değerlendirme Yöntem, Araç ve Teknikler
– Tarama
– Değerlendirilme
– Tıbbi Tanılama
– Eğitsel Tanılama
– Formal
– İnformal
Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Konu Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans Anadolu Aöf Paylaşım Grubu, Aöf Turizm İşletmeciliği

Facebook Anadolı Aöf, Aöf Çocuk Gelişimi Ön Lisans

 

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: