Bölgesel Coğrafyaya Giriş

Bölgesel Coğrafyaya Giriş

Bölgesel Coğrafyaya Giriş 2020 Final

Bölgesel Coğrafyaya

Bölgesel Coğrafyaya Giriş 2020 Final

1- Avrupa’nın en yüksek noktası (Mont Blanc 4.808 m) ile en alçak noktası Delta du Rhone (-5 m) hangi Avrupa ülkesinin sınırları içinde bulunmaktadır?

Cevap : Fransa

2- Avrupa ülkelerine “Avrupa Birliği” açısından bakıldığında son katılan ülkelerden önceki çekirdek sayılabilecek 15 birlik ülkesinin 4-5-6 yöntemiyle anıldığı görülür. Aşağıdaki ülkelerden hangisi beş iç ülke arasında yer almaz?

Cevap : Almanya

NOT: Avrupa ülkelerine “Avrupa Birliği” açısından bakarsak daha ilginç bir ayırım söz konusudur: Son katılan ülkelerden önceki çekirdek sayılabilecek 15 Birlik Ülkesi’nin 4-5-6 yöntemiyle anıldığı görülür: Dört dev –Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere; beş iç ülke (hepsi Almanya’nın komşusudur) –Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka ve Avusturya; altı dış ülke –İrlanda, İsveç, Finlandiya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz. Son yıllarda eklenen on ülke ise genellikle kıtanın doğusunda ve en dışında yer alan ülkelerdir.

3- Belçika’nın kalkınmasında esas rolü hangi faaliyetler oynamıştır?

Cevap : Ağır sanayi

NOT: Avrupa Sanayi Kuşağı içinde Belçika’da ise iki sanayi koridoru dikkati çekmektedir. Bunlardan biri, maden kömürüne dayalı, Charleroi ve Liège’den geçen, ağır sanayinin yer aldığı doğu-batı ekseni; ikincisi ise, Brüksel ve Antwerp’den geçerek Charleroi’dan kuzeye uzanan, daha hafif ve daha çeşitlenmiş sanayi faaliyetlerinin yer aldığı koridordur.

4- 18. yüzyılın ikinci yarısında dünyayı etkileyen iki büyük devrim Batı Avrupa’da başlatılmıştı. Bunlardan biri Demokratik Devrim’di, diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sanayi Devrimi

NOT: Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında dünyayı etkileyen iki büyük devrim –Sanayi Devrimi ve Demokratik Devrim- de batı Avrupa’da başlatılmıştı.

5- Paris hem Fransa’nın hem de Avrupa’nın büyük bir sanayi merkezi olarak gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sebepleri arasında yer almaz?

Cevap : Hemen yakınında zengin maden ve enerji kaynaklarının varlığı

6- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın yoğun nüfuslu alanları arasında yer almaz?

Cevap : İskandinav ülkeleri

7- Avrupa’da nüfusun dağılışına genel özellikleri ile bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Dünyanın hem en fazla hem de en yoğun nüfuslu kıtasıdır.

8- Avustralya ikliminin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Kuraklık

NOT: Avustralya ikliminin temel gerçeği, topografik yapısıyla da büyük ölçüde ilişkili olarak kuraklıktır.

9- Afrika’nın iklim koşullarına genel özellikleri ile bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Kıtada 250 mm’den az yağış alan yer yoktur.

10- Avustralya’da görülen yerleşme tipleri hiyerarşisine bakıldığında en alt sırada aşağıdakilerden hangisi yer alır?

Cevap : Hamlet

NOT: Avustralya’da görülen yerleşme tipleri hiyerarşisi hakkında şöyle bir sıralama yapmak mümkündür: Hamletler; bir postanesi, bir genel mağazası, ilkokulu ve köy odası olan, 10-150 nüfuslu yerler; Köyler; bir genel mağazaya, oldukça çeşitli birçok fonksiyona sahip fakat hiçbirisinin egemen olmadığı 150-1.000 nüfuslu yerleşmeler; Küçük Kasabalar; bir doktor, bir banka, çeşitli hizmetlerin ve bazı imalat tesislerinin bulunduğu, 1.000-2.500 nüfuslu yerleşmeler; Kasabalar; tüm bunlara ek olarak değerli mallar satan, daha büyük bir çeşitliliğe sahip dükkânlar, mesleki hizmetlerin bulunduğu, 2.500-20.000 nüfuslu yerleşmeler; Şehirler; Her şeyin bulunduğu büyük yerleşmelerdir. 100,000 nüfus sınırından sonra metropoliten merkezlere dönüşürler.

11- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nın coğrafi bölgelerinden birisi değildir?

Cevap : Alpler ve Fiordland

NOT: Yeni Zelanda’nın en önemli iki özelliği küçüklüğü (266,171 km2 ) ve uzaklığıdır. Ülke, Güney Pasifik’te Kuzey Adası ve Güney Adası adlarını taşıyan iki büyük ada ve daha küçük bir ada (Stewart Adası) ile çok sayıda küçük adalardan (Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands ve Kermadec Islands gibi) oluşmuştur.

12- Aşağıdakilerden hangisi Pasifik dünyasındaki bölgelerden Polinezya’da yer almaz?

Cevap : Guam

NOT: Guam, 550 km2 ’lik yüzölçümüyle Mikronezya’nın en büyük adasıdır ve Mikronezya nüfusunun yaklaşık yarısını barındırmaktadır. 1868’de İspanyollardan ABD’ne geçmiştir. Adanın yaklaşık 1/3’ü askerî amaçla kullanılmakta ve ada nüfusunun yine yaklaşık 1/3’ünü ABD’nden gelen askerî personel ve aileleri oluşturmaktadır. Ada nüfusunun geri kalan yarısı da “Chamorros”denilen yerli halktan meydana gelmektedir. Guam batı Pasifik’te bir hava ulaşım ağı merkezi durumuna gelmiştir, turizm faaliyetlerinde de büyük gelişme vardır.

13- Küçük Antiller içinde yer alan St. Maarten siyasal bakımdan ikiye ayrılmıştır. Kuzeydeki 2/3’lük kısım Fransa’nındır. Bölgenin geriye kalan kısmı hangi ülkeye aittir?

Cevap : Hollanda

14- Dünyadaki en yüksek sıcaklık hangi Afrika ülkesinde kaydedilmiştir?

Cevap : Libya

NOT: Afrika’nın toplam alanının % 60’ı kurak alanlar ve çöllerle kaplıdır ve dünyadaki en sıcak kıtadır; en yüksek sıcaklık Libya’da 1922 yılında 58°C olarak kaydedilmiştir.

15- Eskimolar Kuzey Amerika’nın hangi bölgesinde yaşarlar?

Cevap : Tundra ya da Arktik bölge

16- Atlas Okyanusu kıyısında uzanan ABD’nin Megalopolis bölgesinde nüfusun ne kadarı şehirlerde yaşamaktadır?

Cevap : %90’ı

17- Avustralya’da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu eyalet hangisidir?

Cevap : Başkent toprakları

NOT: Avustralya’da nüfusun yoğunluğu ve genel dağılış kalıbı çevresel özelliklerin, fakat en çok da iklimin etkilerini yansıtmaktadır. Kurak alanlar ve çok nemli tropikal kesimler seyrek, orta iklim koşullarına sahip daha yağışlı alanlar ise daha yoğun olarak yerleşilmişlerdir. Hâlen ülkede km2 ‘ye ancak 2.7 kişi düşmektedir. Yoğunluğun en az olduğu eyalet Kuzey Toprakları, en yüksek olduğu eyalet ise Başkent Toprakları’dır.

18- Yeni Zelanda’nın en önemli iki özelliğinden birisi küçüklüğüdür. Ülkenin ikinci önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Uzaklığı

NOT: Yeni Zelanda’nın en önemli iki özelliği küçüklüğü (266,171 km2 ) ve uzaklığıdır.

19- Aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti’nin şehirlerinden birisi değildir?

Cevap : Hartum

20- Aşağıdakilerden hangisi Güney Amerika’da yer alan ülkelerden birisi değildir?

Cevap : Küba

21- Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’daki yerleşmelerin temel özellikleri arasında yer almaz?

Cevap : Şehirleşme olgusunda kırlardan şehirlere doğru büyük bir göç akışı söz konusudur.

22- Avustralya’da şehirlerin fonksiyonel yapıları ortaya koyulmaya çalışıldığında daha çok hangi kategoriye girdikleri görülmektedir?

Cevap : Hizmet merkezleri

NOT: Güney Avustralya’da Adelaide, Whyalla’nın 42 misli büyüktür. Ayrıca, fonksiyonel yapıları ortaya koyulmaya çalışıldığında, daha çok hizmet merkezleri kategorisine –yani, primer üretim, tarım ve sanayi malları için ticari ve mali hizmetler sağlayan- girdikleri görülmektedir (% 60 dolayında).

23- Amerika Birleşik Devletleri toplam yüzölçümü (9.363.400 km2) bakımından dünyanın kaçıncı büyük ülkesidir?

Cevap : Dördüncü

NOT: Amerika Birleşik Devletleri, toplam yüzölçümü 9.363.400 km2 olan yüzölçümü ile yalnızca üç ülkenin (Rusya, Kanada ve Çin) arkasında kalmaktadır. Nüfus miktarıyla da (Çin ve Hindistan’dan sonra) dünyanın üçüncü büyük ülkesidir (318.3 milyon). ABD yönetim erkinin federal ve eyalet hükümetleri arasında bölündüğü bir federal cumhuriyettir.

24- Labrador soğuksu akıntısıyla Gulf Stream sıcak su akıntısının birbirine karıştığı Grand Banks kesimi dünyanın en zengin balık yataklarından birisidir. Grand Banks Kuzey Amerika’nın hangi bölgesinde bulunur?

Cevap : Kuzeydoğu: New England ve Kanada’nın Atlantik eyaletleri

25- Mısır’ın güney komşusu hangi ülkedir?

Cevap : Sudan

26- Kuzey Amerika’da yalnızca kültür kriteri dikkate alınarak ayrılmış tek bölgeyi aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

Cevap : Fransız Kanadası

NOT: Fransız Kanada’sı Kuzey Amerika’daki en ayırt edici kültür bölgelerinden birisidir. Fransız Kanada’sı, temelde, koloniyal dönemdeki adı Yeni Fransa olan Quebec eyaletiyle özdeşleşmiştir. Ama coğrafi bölgenin sınırları içine eyaletin tümü değil, Fransızca konuşulan kesimi girer. Eyaletin toplam nüfusunun % 90’ı Fransızlar’ın torunlarıdır, % 80’i anadili olarak Fransızca konuşmaktadır. Bu nedenle de, Fransız Kanada’sı Kuzey Amerika’da yalnızca kültür kriteri alınarak ayrılmış tek bölgeyi oluşturduğu için ayrı bir öneme sahiptir.

27- Long Island hangi Amerikan şehrinin bir parçasıdır?

Cevap : New York

28- Asya kıtasına uzantısı bulunan tek Afrika ülkesi hangisidir?

Cevap : Mısır

29- Yeni Zelanda ekonomisinin bel kemiğini oluşturan ve ülkenin yüksek yaşam standardını sağlamış olan faaliyet hangisidir?

Cevap : Hayvancılık

NOT: Hayvancılık 150 yıldan fazla bir zamandan beri Yeni Zelanda ekonomisinin belkemiğini oluşturmuş ve ülkenin yüksek yaşam standardını bu faaliyet sağlamıştır. Yeni Zelanda, sözcüğün tam anlamıyla bir koyun ve sığır ülkesidir.

30- Büyük Antiller’i oluşturan adaların en büyüğü hangisidir?

Cevap : Küba

31- Kapladığı alan, nüfus ve ekonomik güç açısından, Orta Amerika’nın en büyük devleti hangisidir?

Cevap : Meksika

32- Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika’nın “kuzeydoğu” bölgesini oluşturan eyaletlerden birisi değildir?

Cevap : Quebec

33- Afrika’nın denize akışı olan akarsuları aynı zamanda kıtanın en büyük akarsularıdır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

Cevap : Tanganika

34- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Antiller’i oluşturan adalar ve ülkeler arasında yer almaz?

Cevap : Guatemala

35- Paris hem Fransa’nın hem de Avrupa’nın büyük bir sanayi merkezi olarak gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sebepleri arasında yer almaz?

Cevap : Hemen yakınında zengin maden ve enerji kaynaklarının varlığı

Bölgesel Coğrafyaya Giriş

YouTube Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

facebook coğrafya

Auzef Bölgesel Coğrafyaya Giriş Auzef Bölgesel Coğrafyaya Giriş Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Coğrafya

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: