Engelliler Ve Sosyal Hizmet

Engelliler Ve Sosyal Hizmet

Vize Final
2021 Vize Deneme 2021 Final Deneme
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14
2021 Final Soruları

Engelliler Ve Sosyal Hizmet

Engelliler Ve Sosyal Hizmet

Auzef Sosyal Hizmetler, Engelliler Ve Sosyal Hizmet sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Engelliler ve Sosyal Hizmet

Engelliler ve Sosyal Hizmet 2021 Final

1) Hangi antik dönemde engelli olduğundan dolayı öldürülmelerine karar verilen bebekler kilden yapılmış kaplara ve sepetlere konulup yol kenarına ölüme terk edilmiştir?

A) Atina şehir devletinde
B) Sparta şehir devletinde

Cevap : A) Atina şehir devletinde

2) Engellisi olan bir aile üyesinin ‘S nin özürlü olduğunu ilk defa 22 aylık olduğunda öğrendik. O güne kadar özürlü olabileceğini asla kabul edemeyeceğimiz oğlumuza, normal sağlık kontrolleri için götürdüğümüz doktor ‘otistik’ tanısını koymuştu.o an tüm dünyanın başımıza yıkıldığını hissettik. Çok çaresiz ve yalnızdık. Bu öylesine bi duygu ki, adeta şok geçiriyorduk ve kimsenin bizim yaşadığımız bu acıyı yaşaması mümkün olamaz.’ Şeklindeki tepkisi aşamalardan hangisine karşılık gelmektedir?

A) Üçüncü Aşama
B) İkinci Aşama
C) Birinci Aşama
D) Kabul ve uyum Aşaması

Cevap : C) Birinci Aşama

3) Engelli yaklaşımlardan olan medikal modelin kökeninin hangi iki bilim adamının görüşlerine dayandığı iddia edilmektedir?

A) Parsons-Trieschmann
B) Newton-Dercartes
C) Bronfenbrenner-Parsons

Cevap : B) Newton-Dercartes

4) 2002 yılı resmi verilerine göre Türkiye’de en çok hangi engelli türü bulunmaktadır?

A) Ortopedik
B) Kronik hastalık
C) Zihinsel
D) İşitme
E) Görme

Cevap : B) Kronik hastalık

5) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde amaların geçimlerini temin etme ya da hayatta kalma biçimlerinden biri değildir?

A) Kur’an ve Mevlid okuyarak
B) Bimarhanelerde görev alarak

Cevap : B) Bimarhanelerde görev alarak

6) Özel eğitime muhtaç olanların diğer öğrenciler ile ‘birlikte’ eğitim-öğretimlerini tüm kademelerde devam ettirmelerine dayanan, destek hizmetlerinin sağladığı özel eğitim türüne ne ad verilir?

A) Kaynaştırma eğitimi
B) Engelli eğitimi
C) Özel eğitim

Cevap : A) Kaynaştırma eğitimi

7) 2006 yılında BM’nin ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ adlı sözleşmesinin resmi çevirisi ülkemizde nasıl yapılmıştır?

A) Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşme
B) Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşme

Cevap : B) Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşme

8) Dünya’daki ve Türkiye’deki engellilerin erişebilirliği konusundaki durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasına denk gelmektedir
B) Türkiye’de engellilerin erişebilirliği açısından dönüm noktası 2005 yılıdır.

Cevap : A) Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasına denk gelmektedir

9) Türkiye’de engellilere yönelik aynı sosyal yardım alarak ‘taşımalı eğitim desteği’ hangi iki (Resmi) kurumun işbirliği ile yürütülmektedir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı
D) Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı

Cevap : D) Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

10) ‘Engellisi olan ailelerin dinlenmesi ve böylece kendilerine daha çok vakit ayırabilmeleri için geçici olarak ‘evde’ engelliye verilen bakım aşağıdaki evde bakım biçimini ifade etmektedir?

A) Süreli bakım
B) Evlere bakım ve onarım hizmeti
C) Evde tıbbî bakım hizmeti

Cevap : A) Süreli bakım

11) Türkiye’de görülen ve ‘başlık parası’ sorunu nedeniyle yaşanan göçler hangi kapsamda yer almaktadır?

A) Askeri
B) Siyasi
C) Ekonomik
D) Sosyal ve kültürel
E) Ailevi

Cevap : D) Sosyal ve kültürel

12) Romanlar/çingeneler için ‘filamanko’ tabirinin kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) ABD
C) Fransa
D) Almanya
E) İspanya

Cevap : E) İspanya

13) Kişinin doğum tarihine göre belirlenmiş olan yaşlanma türüne ne ad verilir?

A) Biyolojik yaşlanma
B) Primer yaşlanma
C) Kronolojik yaşlanma
D) Sekonder yaşlanma
E) Fizyolojik yaşlanma

Cevap : C) Kronolojik yaşlanma

14) Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik sonuçlarından sayılmaz?

A) Marjinal işlere yönelme
B) Savaşlar

Cevap : B) Savaşlar

15) Engelli ailesinin ‘formel destek ile informel bakım görevini yerine getirmesi’nin mümkün olduğu bakım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal bakım
B) Toplum temelli bakım

Cevap : A) Sosyal bakım

16) Hangi eski dönemde kadınlara isimlere ile değil de ‘1. 2. 3……..’ şeklinde sayılar ile hitap edilirdi?

A) Babil
B) Hint
C) Çin

Cevap : C) Çin

17) ‘Kırdan kente göç edenlerin, bir yandan kentin kaynaklarından yeterli derecede faydalanamamaları, bir yandan da etkileşim ve uyum sorunu yaşadıkları için kentin yerlisi olamamaları’nı anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kentleşme
B) Kentlileşememe

Cevap : B) Kentlileşememe

18) ‘1821 ayaklanması ile başlayan ve Yunanlıların yöredeki Müslümanlara uygulamış oldukları katliamlar, Bulgarların gerek 1877-1878’de ve gerekse 1912’de yapmış oldukları zulümler, yine aynı dönemlerde Sırp, Karadağ ve Makedonya’da yaşanan sıkıntılı süreçler’ göçün hangi nedeni ile ilgilidir?

A) Ailevi
B) Sosyal ve Kültürel
C) Ekonomik Durum
D) Siyasi-Askeri

Cevap : D) Siyasi-Askeri

19) Mazdek döneminde kadınların durumu mal gibi ‘taksim edilme’ şeklindedir. Çünkü Mazdek, huzursuzluğun sebebini bazılarının mal ve kadınlara sahip olmalarına bağlamış ve çözüm olarak da mal ve kadınların erkekler arasında serbest bırakılmasını emretmiştir. Sonuçta, hanelere baskın yapılıp mallara ve kadınlara el konulması ile karşılaşılmıştır.
Yukarıdaki anlatılan dönem, hangi(eski) topluluk ile ilgilidir?

A) Babil
B) Eski Mısır
C) Fars
D) Çin

Cevap : C) Fars

20) ÖZİDA tarafından 2008 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ailesi/akrabası için ‘engelli üyesi’ olma oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/3
B) 3/5
C) 2/4

Cevap : A) 1/3

21) Engelli bireyin, tedavi ya da rehabilitasyonun bir konusu olarak bir taraftan engellilikten kaynaklı zorluklarla mücadele etmeye çalıştığı, diğer taraftan da çevreden gelen tutumlar, önyargılar gibi faktörlerle mücadele etmek zorunda olan biri konumuna konduğu engellilik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyofizikososyal yaklaşım
B) Ahlâk Modeli
C) Sosyal Model
D) Medikal model

Cevap : D) Medikal model

22) Engellilerin bilgiye erişimi/ulaşımı noktasında engelli olmayanlara göre çok geride olmalarını ifade eden özel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Engelli ayrımcılığı
B) Engelli uçurumu
C) Bilişim uçurumu
D) Engelli bilgi
E) Bilginin engelsizleşmesi

Cevap : B) Engelli uçurumu

23) ‘Kazakistan’ın Semipalatisk bölgesinde 1949-1989 yılları arasında 150’si yer üstünde olmak üzere 500 civarında nükleer bomba denemesinin gerçekleştirilmesi ve bunun neticesinde yaklaşık 160bin insanın Kazakistan’ın diğer bölgeleri ile Rusya, Ukrayna ve diğer Sovyet Cumhuriyetleri’ne göç etmesi’ göçün hangi sebebi ile ilgilidir?

A) Ailevi
B) Sosyal ve Kültürel
C) Ekonomik Durum
D) Siyasi-Askeri

Cevap : D) Siyasi-Askeri

24) ‘İnsan hissettiği yaştadır’ ifadesinin karşılığı hangi yaşlanma türüne girebilir?

A) Primer yaşlanma
B) Kronolojik yaşlanma
C) Fizyolojik yaşlanma
D) Biyolojik yaşlanma
E) Psikolojik yaşlanma

Cevap : E) Psikolojik yaşlanma

25) ‘İyi bir toplum için sadece ruhsal ve fiziksel sağlığı yerinde olanların evlenmesi gerektiğini’ dile getiren Antik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates
B) Aristo
C) Platon
D) Kant
E) Bacon

Cevap : C) Platon

26) 1842 yılında bir Fransız psikiyatrist tarafından Fransa için model olarak önerilen Osmanlı’daki Bimarhanenin adı nedir?

A) Cüzam bîmarhanesi
B) Fatih Bimarhanesi

Cevap : B) Fatih Bimarhanesi

27) Göç kavramı ve özellikleri ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göç, genelde mesafeli, fiziki, coğrafik ayrılmalar veya hareketlilik olarak tarif edilmektedir
B) Hareket edilen yerde ne kadar kalınacağı konusunda, bir kesinlik vardır

Cevap : B) Hareket edilen yerde ne kadar kalınacağı konusunda, bir kesinlik vardır

28) ‘Engellinin fiziksel erişebilirliği’ ile aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edilmektedir?

A) Evrensel tasarım
B) Entelektüel erişim

Cevap : A) Evrensel tasarım

29) Dünyada engelli rehabilitasyon hizmetleri ‘öncelikle/ilk defa’ hangi engelli grubunda/türünde başlamıştır?

A) İşitme engelliler
B) Kronik hastalıklar
C) Zihinsel engelliler
D) Görme engelliler
E) Ortopedik engelliler

Cevap : E) Ortopedik engelliler

30) BM engelli hakları sözleşmesi’nde “engellilerin diğerleriyle eşit temelde fiziksel çevreye, ulaşma, bilgi ve iletişime tam olarak erişimi” şeklinde kavramsallaştırdığı ve bağımsız bir hükümle düzenlediği madde hangisidir?

A) 5. madde
B) 9. madde
C) 8. madde

Cevap : B) 9. madde

31) Geleneksel yöntemlerle ve herhangi bir profesyonelden destek alınmadan engellinin kendisi ve ailesi tarafından yapılan bakım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnformel bakım
B) Formel bakım

Cevap : A) İnformel bakım

32) ‘Dul kadınların ölen kocalarının onlara ihtiyacı olduğu düşüncesiyle yakıldığı’ eski dönem Doğu toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin
B) Japon
C) Hint
D) Fars
E) Roma

Cevap : C) Hint

33) 9. Ve 10. Yüzyılda anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Romanlar/çingeneler, kaç ana kol üzerinden Dünyaya dağılmştır?

A) 6
B) 2
C) 5
D) 3
E) 4

Cevap : D) 3
NOT: Çingeneler/Romanlar, vatanlarını 9. ve 10. yüzyıllarda terk etmek durumunda kalmışlardır. Birinci kol hâlinde Afganistan, İran, Anadolu ve Balkanlar’a; ikinci kol hâlinde Afganistan, İran, Ermenistan, Rusya ve Balkanlar’a; üçüncü kol hâlinde ise Afganistan, İran, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika ve İspanya “üzerinden hareket ederek” Avrupa’nın değişik ülkelerine 15. yüzyıl ile giren (Arayıcı, 2008: 26) Çingenelerin/Romanların farklı isimlerle anıldıkları görülmektedir

34) Türkiye’de kırsal alandan kente göçün birincil nedeni olarak aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

Cevap : İşsizlik

35) Aşağıdakilerden hangisi, göçün hem nedeni hem de sonuçları arasında sayılmaktadır?

Cevap : Tarımsal dönüşüm

Engelliler Ve Sosyal Hizmet

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: