Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek

Çıkmış Sorularla Deneme Sınavları 2022 ve Sonrası
(Yeni Kitap)
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022 Vize Soruları Final Soruları
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Soruları Final Deneme -4
Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans 2. Sınıf

Çıkmış Sorularla Deneme Sınavları 2021-2022

(Eski Kitap)

Vize Final
2021-22 Vize Soruları 2021-22 Final Soruları
2020 Vize Soruları Final Soruları
Vize Soruları Deneme Sınavı Final Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2023-2024 Final Soruları

Erken Müdahale Programlarının Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Erken çocukluk dönemi, bireyin yaşamı boyunca karşılaşacağı en hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemde sağlanan destek ve müdahaleler, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyebilir. Erken müdahale programları, risk altındaki çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlayarak, onların eğitimde fırsat eşitliğine erişimini sağlamaya çalışır. Bu makale, erken müdahale programlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini ve bu programların temel ilkelerini incelerken, öğrencilerin konuyla ilgili daha derin bir anlayış kazanmalarını hedeflemektedir.

Erken Müdahale Programlarının Önemi

Erken müdahale programları, özellikle yoksulluk, çocukluk obezitesi ve teknoloji bağımlılığı gibi sosyal ve çevresel faktörlerden olumsuz etkilenen çocuklara yönelik tasarlanmıştır. Bu programlar, çocukların erken yaşlarda karşılaştıkları zorluklara proaktif bir yaklaşım sunar ve ailelerle işbirliği içinde çocukların sağlıklı gelişimini destekler. Hemşire Aile Ortaklığı Programı gibi bazı programlar, aileleri güçlendirme ve çocukların evdeki destek sistemlerini artırma üzerine odaklanırken, Head Start ve Okul Öncesi Eğitim Programı gibi diğerleri çocukların okul öncesi eğitimine erişimini genişletir.

Erken Müdahale Programlarının Etkinliği

Erken müdahale programları, çocukların dil, sosyal-duygusal, motor ve bilişsel becerilerinin gelişimini destekleyerek, onların akademik başarılarını ve sosyal uyumlarını artırmada önemli bir rol oynar. Örneğin, oyun tabanlı eğitim programları, çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılımlarını teşvik eder ve onların keşfetme, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirir. İnanılmaz Yıllar Programı gibi sosyal-duygusal gelişimi hedef alan müdahaleler, çocukların duygularını ifade etme, empati kurma ve arkadaşlık ilişkileri kurma yeteneklerini geliştirir.

Programlara Katılımın Önemi

Erken müdahale programlarına katılım, çocukların uzun vadeli akademik ve sosyal başarıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Syracuse Aile Gelişim Araştırma Programı gibi programlar üzerine yapılan araştırmalar, bu tür müdahalelerin çocukların suç işleme oranlarını azalttığını, akademik başarılarını artırdığını ve okula devamsızlık oranlarını düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca, bu programlar çocukların prososyal davranışlarını ve olumlu becerilerini artırarak, topluma uyumlarını kolaylaştırır.

Sonuç

Erken müdahale programları, çocukların gelişiminde kritik bir rol oynar ve onlara sağlıklı bir başlangıç sunar. Bu programlar, çocukların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini teşvik eder. Açık ve uzaktan eğitim fakültesi öğrencileri olarak, bu konular hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekteki mesleki uygulamalarınızda çocukların ve ailelerin karşılaştığı zorluklara daha etkili müdahale edebilmenizi sağlayacaktır.

Erken müdahale programları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler ve profesyoneller, alanında uzman kaynaklar ve güncel araştırmalar aracılığıyla konuya dair derinlemesine bilgi edinebilirler. Bu alanda yapılan çalışmalar, çocukların gelişimini destekleme konusunda önemli bir kaynak oluşturur ve toplumun geleceğine yatırım yapmanın önemini vurgular

@lolonolo_com

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek 2023-2024 Final Soruları

1. I. Yoksulluk
II. Çocukluk Obezitesi
III. Teknoloji Bağımlılığı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hemşire Aile Ortaklığı Programının odaklandığı konulardandır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

2. Head Start programında çocuğa sunulan eğitim programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eğitim programındaki her bir etkinlik oyun tabanlı olarak hazırlanmıştır.
B) Programın tamamı sınıf içi ortamına uygun olarak tasarlanmıştır.
C) Yapılandırılmış bir program olduğu için her bir çocuğun kültürel ve etnik özellikleri yer almaz.
D) Çocuk için hazırlanılan ve sunulan program fiziksel / motor gelişim merkezlidir.
E) Programda engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklardan ayrı eğitim almaktadır.

Cevap : A) Eğitim programındaki her bir etkinlik oyun tabanlı olarak hazırlanmıştır.

3. Uzan ve Oku Programı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Okula hazırbulunuşluk açısından oldukça önem arz eden bir programdır.
B) Risk altındaki çocukları odağına almış bir programdır.
C) Çocukların dil gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir programdır.
D) Bebeklik döneminden başlayan bir programdır.
E) İşitme engeli olan çocuklar hariç diğer tüm çocuklar programa dahil edilmiştir.

Cevap : E) İşitme engeli olan çocuklar hariç diğer tüm çocuklar programa dahil edilmiştir.

4. Bir erken müdahale programı olarak Türkiye’de uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programı’nın eğitim akışında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Çember saati
B) Etkinlik zamanı
C) Güne başlama zamanı
D) Oyun zamanı
E) Günü değerlendirme zamanı

Cevap : A) Çember saati

5. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın temel ilkelerinden biri değildir?

A) İster tipik ister atipik gelişim gösteren çocuk olsun, her çocuk öğrenebilir.
B) Tipik gelişim gösteren çocuklara neler öğretiliyorsa özel gereksinimli çocuklara da onlar öğretilmelidir.
C) Her çocuk birbirine tıpatıp benzerdir.
D) Her programın öncesi ve sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
E) Ebeveynler çocukların en iyi öğretmenleridir.

Cevap : C) Her çocuk birbirine tıpatıp benzerdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı kapsamında ev ziyaretleri yapan ev ziyaretçilerinden beklenen beceriler arasında değildir?

A) Pesimistlik
B) Destekleyici olma
C) Etkin dinleme
D) Soru sorma
E) Gözlem yapma

Cevap : A) Pesimistlik

7. “Keyhole Erken Müdahale Programı, ….. geliştirilmiş ve ….. tanısını yeni almış çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş bir erken müdahale programıdır. ”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) İngiltere’de – disleksi
B) İtalya’da – zihinsel engelli
C) İspanya’da – Down Sendromu
D) Kuzey İrlanda’da – otizm
E) ABD’de – dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Cevap : D) Kuzey İrlanda’da – otizm

8. 7 yaşındaki Zeynep’in zekâ puanını ölçmek isteyen çocuk gelişimci Gönül’ün aşağıdaki değerlendirme araçlarından hangisini kullanması doğru olacaktır?

A) Metropolitan Okul Olgunluğu
B) Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
C) Frostig Görsel Algı Testi
D) Denver II
E) Porteus Labirentleri Testi

Cevap : E) Porteus Labirentleri Testi

9. Erken müdahale programlarından İnanılmaz Yıllar Programı çocukların hangi gelişim alanını hedef almaktadır?

A) Motor gelişim
B) Cinsel gelişim
C) Dil gelişimi
D) Bilişsel gelişim
E) Sosyal-duygusal gelişim

Cevap : E) Sosyal-duygusal gelişim

10. Bir çocuğun eğitsel tanılama işlemini aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) İlköğretim okullarındaki rehber öğretmenler
B) Rehberlik ve araştırma merkezindeki uzmanlar
C) Özel eğitim kurumlarındaki özel eğitimciler
D) Aile sağlık merkezlerindeki hemşireler
E) Hastanedeki doktorlar

Cevap : B) Rehberlik ve araştırma merkezindeki uzmanlar

11. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kaç kilo altında doğan bebekler “aşırı düşük” doğum ağırlığında değerlendirilir?

A) 2.500 – 3.000 gram arasında
B) 1.001 – 1.500 gram arasında
C) 3.000 – 3.499 gram arasında
D) 1.000 gram ve altında
E) 1.501 – 2.499 gram arasında

Cevap : D) 1.000 gram ve altında

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de uygulanmakta olan okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim alanlarından biri değildir?

A) Bilişsel Gelişim
B) Dil Gelişimi
C) Sosyal Duygusal Gelişim
D) Duyu Gelişimi
E) Motor Gelişim

Cevap : D) Duyu Gelişimi

13. Bir erken müdahale programı olan Portage Programı’nın ilk temel basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanılama aşaması
B) Değerlendirme aşaması
C) Danışmanlık aşaması
D) Ekolojik değerlendirme aşaması
E) Ekolojik destek aşaması

Cevap : A) Tanılama aşaması

14. Aşağıdakilerden hangisi Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) çocuklarda kazandırmak istediği becerilerden biri değildir?

A) Bireylerle karşılıklı etkileşim başlatma becerisi
B) Öğrenmeye dönük davranış becerisi
C) Problem çözme becerisi
D) Benmerkezcil oyun becerisi
E) Yeterlik becerisi

Cevap : D) Benmerkezcil oyun becerisi

15. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt ettirilen çocukların en az hangi düzey öğrenime devam ediyor olması beklenir?

A) Üniversite
B) Okul öncesi eğitim
C) İlkokul
D) Ortaokul
E) Lise

Cevap : B) Okul öncesi eğitim

16. “İyi Dokunuş” ve “Kötü Dokunuş” kavramları hangi erken müdahale programlarının içeriğinde sıklıkla yer almaktadır?

A) Zorbalığı Önleme Programları
B) Cinsel İstismarı Önleme Programları
C) Okuma Farkındalığı Programları
D) Bilişsel Gelişim Programları
E) Otizmi Önleme Programları

Cevap : B) Cinsel İstismarı Önleme Programları

17. İlerleyici Aile Çocuk Programı hangi ülkede geliştirilmiş ve uygulanmış bir programdır?

A) Mısır
B) İsrail
C) ABD
D) İngiltere
E) Arjantin

Cevap : C) ABD

18. Bowen (1974) tarafından geliştirilen ve hem ailelerin yapısal karmaşıklığını hem de aile içi etkileşimleri yönlendiren etkileşimsel örüntüleri anlamaya yardımcı olan ev ziyaretlerini açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileşimsel Örüntüler Kuramı
B) Aile Sistemleri Kuramı
C) Bilişsel Davranışsal Kuram
D) Sosyal Problem Çözme Kuramı
E) Ekolojik Sistemler Kuramı

Cevap : B) Aile Sistemleri Kuramı

19. Aşağıdakilerden hangisi Syracuse Aile Gelişim Araştırma Programı üzerine gerçekleştirilen bilimsel araştırma sonuçlarından biri değildir?

A) Çocukların suç işleme oranlarında azalma
B) Çocukların akademik başarılarında artma
C) Çocukların prososyal davranışlarında düşme
D) Çocukların okula devamsızlık oranlarında düşme
E) Çocukların olumlu becerilerinde artma

Cevap : C) Çocukların prososyal davranışlarında düşme

20. I. Üstün yetenekli çocuklar
II. Disleksisi olan çocuklar
III. Gelişimsel geriliği olan çocuklar
IV. Okul başarısızlığı olan çocuklar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Carolina Abecedarian Projesi kapsamında hedef alınan çocuk gruplarındandır?

A) Yalnız III
B) II ve IV
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I ve III

Cevap : C) III ve IV

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek

Erken Müdahale Programları Ve Gelişimsel Destek Auzef Ders Kitabı

telegram çocuk gelişimi Auzef Çocuk Gelişimi

Auzef Online , Çocuk gelişimi

Auzef çıkmış soru cevaplar . Çocuk gelişimi . Ünite soruları , Çıkmış sorular ,Online deneme sınavları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!