Siyasi Tarih

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2022 Final Soruları
2022-23 Vize Soruları Çıkmış Final Soruları
2020 Vize Soruları Çıkmış Sorular
2022-23 Bütünleme Soruları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Siyasi Tarih

Siyasi Tarih Üniteler – Konular
Dünyayı Dönüştüren “çifte Devrim”: Sanayi Devrimi Ve Fransız Devrimi
Viyana Kongresi Sonrası Altüst Olan Avrupa
Avrupa’da Değişen Dengeler: İtalyan Ve Alman Siyasal Birliğinin Kurulması
Sömürgecilik, Emperyalizm Ve I. Dünya Savaşı’na Giden Yol
Birinci Dünya Savaşı Ve Sonu
Savaş Sonrası Avrupa’da Otoriterleşme
1929 Ekonomik Bunalımı Ve Iı. Dünya Savaşı’na Giden Yol
İkinci Dünya Savaşı Ve Sonu
İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünyanın Genel Görünümü
Soğuk Savaş’ın Yayılması
Soğuk Savaş İçinde Krizler Ve “yumuşama”
Soğuk Savaş İçinde Blok İçi Gerginlikler
İkinci Soğuk Savaş’tan Sovyetler Birliği’nin Çöküşüne
Soğuk Savaş Sonrası Dünya

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih

Siyasi Tarih Çıkmış Sorular

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Siyasi Tarih 2023-2024 Vize Soruları

İtalya’nın Siyasal Birliği ve Avusturya’nın Rolü

İtalya’nın siyasal birliğini sağlaması, 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşen bir dizi politik ve askeri gelişme sonucunda ortaya çıkan önemli bir tarihi olaydır. Bu süreçte, İtalya’nın birleşmesinin önündeki en büyük engel, Avusturya İmparatorluğu olmuştur. Avusturya, İtalya’nın kuzey bölgelerini kontrol ediyor ve İtalyan siyasi birliğine karşı güçlü bir direnç gösteriyordu.

yüzyılın başlarında, İtalya toprakları bir dizi küçük devlete bölünmüştü. Ancak, bu parçalanmış yapı, özellikle Avusturya’nın etkisi altında, İtalyan halkının birleşme arzusunu engelliyordu. İtalyan milliyetçiliği ve bağımsızlık hareketleri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında güç kazandı.

İtalyan birleşme sürecindeki kilit olaylardan biri, Giuseppe Garibaldi liderliğindeki Kızıl Gömlekliler’in (Redshirts) 1860 yılında Güney İtalya’da yaptığı başarılı askeri kampanyadır. Bu kampanya, Sicilya ve Napoli Krallığı’nın birleşmesini sağlamış ve İtalya’nın güneyindeki toprakların birleşmesine önemli bir adım atmıştır.

Ancak, kuzeydeki bölgelerdeki Avusturya etkisi devam ettiği için, tam bir siyasal birliği sağlamak için daha fazla çaba gerekiyordu. Bu noktada, 1866 yılındaki Prusya-Avusturya Savaşı önemli bir dönemeç oldu. Bu savaşın sonunda Avusturya’nın yenilmesi, İtalyan birleşmesi için uygun bir ortamın oluşmasına katkı sağladı.

Avusturya’nın mağlubiyeti, Kuzey İtalya’daki bazı bölgelerin İtalya Krallığı’na katılmasını sağladı. Bu durum, 1871’de tam anlamıyla İtalya’nın siyasal birliğinin gerçekleştiği bir dönemde, İtalya Krallığı’nın resmi olarak ilan edilmesine neden oldu. Bu tarihi olay, İtalyan milliyetçiliğinin ve birleşmesinin zaferini simgeliyordu.

Sonuç olarak, İtalya’nın siyasal birliğinin kurulması sürecinde Avusturya’nın rolü büyük bir engel olarak ortaya çıktı. Ancak, milliyetçi hareketler, diplomatik gelişmeler ve askeri zaferlerle birlikte, İtalya’nın birleşmesi mümkün oldu ve ülke, tarihsel olarak önemli bir dönemeç yaşayarak modern bir ulus devleti haline geldi.

19. ve 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi: Büyük Olaylar ve Kararlar

Siyasi tarih, dünya tarihini şekillendiren önemli olayları ve devletler arasındaki ilişkileri inceler. Bu bağlamda, 19. ve 20. yüzyıllarda yaşanan önemli gelişmeler arasında, özellikle İtalya’nın siyasal birliği, Birinci Dünya Savaşı, Viyana Kongresi, Weimar Cumhuriyeti’nin kuruluşu gibi konular öne çıkmaktadır.

İtalyan Siyasal Birliği ve Avusturya Engeli

yüzyılın ortalarında, İtalya’nın siyasal birliğini sağlaması, Avusturya İmparatorluğu’nun etkisine karşı mücadele ettiği bir dizi olayla gerçekleşti. Avusturya’nın baskısına rağmen, Giuseppe Garibaldi liderliğindeki Kızıl Gömlekliler’in Güney İtalya’da yaptığı başarılı kampanya ve 1866 Prusya-Avusturya Savaşı’nın sonucunda İtalya’nın birleşmesi sağlandı.

Birinci Dünya Savaşı ve İtalya’nın Tarafsızlığı

Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında, İtalya, savaşa tarafsız bir şekilde girmeyi tercih etti. Bu, İtalya’nın İttifak Devletleri ile olan bağlarına rağmen, savaşa girmediği ve daha sonra İtilaf Devletleri’ne katıldığı bir stratejiyi temsil eder.

Viyana Kongresi ve Belçika-Hollanda Birleşmesi

1820 Troppau Kongresi ve Viyana Kongresi, Avrupa’daki siyasi dengeyi sürdürme amacını taşıyan önemli diplomatik toplantılardı. Viyana Kongresi’nde, Belçika ve Hollanda’nın birleştirilmesi, Fransa’nın doğusunda güçlü bir devlet yaratma çabası olarak ele alındı.

Weimar Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve İlk Devlet Başkanı

Weimar Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik bir rejime geçişini simgeliyor. İlk devlet başkanı olarak Friedrich Ebert’in seçilmesi, ülkede demokratik bir yönetimin başlangıcını temsil eder.

Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki Askeri Planı

Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki askeri planı, Schlieffen Planı olarak bilinir. Bu plan, Almanya’nın batı cephesinde hızla ilerleyerek Fransız güçlerini kuşatarak ardından doğuya dönmesini öngörüyordu.

1848 Devrimleri ve Fransa’da Yönetim Değişikliği

1848 Devrimleri, Avrupa genelinde bir dizi siyasi ve sosyal değişikliği tetikledi. Bu devrimlerin etkisiyle Fransa’da yönetim değişikliği oldu ve II. Cumhuriyet ilan edildi.

Berlin Konferansı ve Sömürge Kararları

1884-1885 Berlin Konferansı, Afrika’nın sömürgeleştirilmesi konusunda önemli kararlar aldı. En önemlisi, sömürge anlaşmazlıklarının fiili işgal ilkesi ile çözülmesi kararıydı.

Kırım Savaşı ve Taraflar

Kırım Savaşı’na katılan taraflardan biri Avusturya değildi. Osmanlı İmparatorluğu, Piyemonte, Rusya ve İngiltere gibi devletler bu savaşta yer aldı.

1830 Devrimleri ve Belçika’nın Bağımsızlığı

1830 Devrimleri’nin sonuçlarından biri, Belçika’nın Hollanda’dan ayrılarak bağımsızlığını sağlamasıydı. Bu, Belçika’nın milliyetçi taleplerine bir yanıttı.

Balkan Savaşları ve Arnavutluk’un Bağımsızlığı

Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını ilan eden ülkelerden biri Arnavutluk’tu.

Mussolini ve Faşist Hükümet Kurma Görevi

Mussolini’ye hükümet kurma görevi, Faşist parti üyelerinin Roma yürüyüşü sonrasında verildi.

Üçlü İttifak Antlaşması ve Balkanlar’daki Rekabet

1882’de imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması sonrasında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasında Balkanlar’da sert bir rekabet başladı.

Almanya’nın Toprak Edinme Süreçleri

Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etme süreci, diğer toprak edinme süreçlerinden daha erken bir tarihte gerçekleşti.

Sanayi Devrimi ve Buhar Makinesi

Sanayi Devrimi’nin simgesi, buhar makinesinin icadı oldu. Bu icat, endüstriyel üretimde önemli bir dönüşümü simgeliyor.

Kırım Savaşı’nın Sonuçları

Kırım Savaşı’nın sonuçları arasında, Boğazlar’ın savaş gemilerine kapatılması, Sırbistan ile Eflak-Boğdan’ın özerkliğinin garanti

1. İtalyan siyasal birliğinin kurulmasının önündeki en büyük engel hangi devletti?

A) Prusya
B) İngiltere
C) Rusya
D) Avusturya
E) Osmanlı İmparatorluğu

Cevap : D) Avusturya

2. Birinci Dünya Savaş başladığında aşağıdaki hangi İttifak devleti yükümlülüklerine rağmen tarafsız kaldı?

A) Bulgaristan
B) Romanya
C) İtalya
D) Almanya
E) Osmanlı İmparatorluğu

Cevap : C) İtalya

3. 1820 Troppau Kongresi’nin statükoyu bozacak “radikal hareketlerin” büyük devletlerin müdahalesiyle önlenmesi kararına hangi devlet çekince koymuştur?

A) Avusturya
B) İngiltere
C) Prusya
D) Rusya
E) Fransa

Cevap : B) İngiltere

4. Weimar Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paul von Hindenburg
B) Victor Emmanuel
C) Franz von Papen
D) Adolf Hitler
E) Friedrich Ebert

Cevap : E) Friedrich Ebert

5. Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda uygulamaya koyduğu askeri plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moltke Planı
B) Schlieffen Planı
C) Verdun Savunması
D) Marne Yıldırım Savaşı Planı
E) Hindenburg Planı

Cevap : B) Schlieffen Planı

6. Viyana Kongresinde Belçika ve Hollanda’nın birleştirilmesinin gerekçesi nedir?

A) Fransa’nın doğusunda güçlü bir devlet yaratma çabası
B) İngiltere’nin kıtada dengeli bir güç dağılımı istemesi
C) Avusturya’nın küçük devletleri birleştirerek büyük
devletler yaratma politikası
D) Her iki devletin birleşme yönündeki talebi
E) Metternich’in milliyetçi taleplere olumlu yaklaşması

Cevap : A) Fransa’nın doğusunda güçlü bir devlet yaratma çabası

7. Aşağıdaki devletlerin hangisinde 1848 Devrimleri sonucu yönetim değişikliği olmuştur?

A) Belçika
B) Fransa
C) Rusya
D) İngiltere
E) Prusya

Cevap : B) Fransa

8. 1884-1885 Berlin Konferansı’nda sömürgelere ilişkin alınan en önemli karar hangisidir?

A) Sömürge anlaşmazlıklarının ikili antlaşmalar ile çözülmesi kabul edildi.
B) Sömürgeler için fiili işgal ilkesi kabul edildi.
C) Keşfedilen yeni yerlerin keşfeden ülkenin olması kabul edildi.
D) Ulusal birliğini yeni sağlayan Almanya’ya sömürgeler için öncelik verildi.
E) Okyanuslarda sömürgeleştirilen adalar için ayrı konferans kararı alındı.

Cevap : B) Sömürgeler için fiili işgal ilkesi kabul edildi.

9. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nın taraflarından biri değildir?

A) Osmanlı İmparatorluğu
B) Piyemonte
C) Rusya
D) Avusturya
E) İngiltere

Cevap : D) Avusturya

10. Aşağıdakilerden hangisi 1830 Devrimleri’nin sonuçlarından biridir?

A) Komünist Manifesto’nun yayınlanması
B) Fransa’da II. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C) Belçika’nın Hollanda’dan ayrılarak bağımsızlığını sağlaması
D) ABD’nin Monroe Doktrini’ni ilan etmesi
E) İtalya’nın siyasal birliğini sağlaması

Cevap : C) Belçika’nın Hollanda’dan ayrılarak bağımsızlığını sağlaması

11. Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romanya
B) Bosna-Hersek
C) Bulgaristan
D) Arnavutluk
E) Kosova

Cevap : D) Arnavutluk

12. Mussolini’ye hangi olay sonrasında hükümet kurma görevi verilmiştir?

A) Faşist parti üyelerinin Roma yürüyüşü sonrasında
B) İtalya’da genel grev ilan edilmesinden sonra
C) Milletler Cemiyeti’nin kurulmasından sonra
D) Kral III. Victor Emmanuel’in istifası üzerine
E) Osmanlı topraklarından İtalya’ya vaat edilen bölgelerin verilmemesinden sonra

Cevap : A) Faşist parti üyelerinin Roma yürüyüşü sonrasında

13. 1882’de imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması sonrasında aşağıdaki hangi iki devlet Balkanlar’da daha sert bir rekabete girmiştir?

A) İngiltere ile Almanya
B) Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
C) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya
D) İtalya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
E) Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya

Cevap : C) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Rusya

14. Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha erken tarihte olmuştur?

A) Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etmesi
B) Almanya’nın Südet bölgesini ele geçirmesi
C) Almanya’nın askersizleştirilmiş Ren bölgesine asker göndermesi
D) Almanya’nın Avusturya’yı ilhakı
E) Alman-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması’nın imzalanması

Cevap : A) Almanya’nın Saar bölgesini ilhak etmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin simgesi ve doğrudan nedenlerinden biridir?

A) Buhar makinesinin icadı
B) Fransız Devrimi
C) Kimya alanındaki buluşlar
D) Atomun keşfi
E) Emperyalizm

Cevap : A) Buhar makinesinin icadı

16. Hangisi Kırım Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı.
B) Sırbistan ile Eflak-Boğdan’ın özerkliği garanti altına alındı.
C) Karadeniz askerden arındırıldı.
D) Rusya Panslavizm politikalarına ağırlık vermeye başladı.
E) Almanya’da siyasal birlik sağlandı.

Cevap : E) Almanya’da siyasal birlik sağlandı.

17. Uzakdoğu’da militarist bir modernleşme izleyerek güçlenen ve sömürgeler elde etmeye çalışan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güney Kore
B) Çin
C) Malezya
D) Japonya
E) Endonezya

Cevap : D) Japonya

18. Kapp Darbesi neden başarıya ulaşamamıştır?

A) Ordu darbe girişimini engellemiştir.
B) Halk Weimer Anayasası’nı savunmuştur.
C) Berlin’deki işçi ve memurlar beş gün genel grev yapmıştır.
D) Partiler darbe karşısında birleşmiştir.
E) Büyük sermaye çevreleri darbeye destek vermemiştir.

Cevap : C) Berlin’deki işçi ve memurlar beş gün genel grev yapmıştır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Napoléon’un uygulamaya koyduğu reformlardan değildir?

A) Fransız Medeni Kanunu’nun hazırlanması
B) Katolik Kilisesi’yle ilişkilerin yeniden kurulması
C) Eğitim sisteminin modernize edilmesi
D) Fransa Merkez Bankası’nın kurulması
E) İlk Fransız Anayasası’nın yürürlüğe konması

Cevap : E) İlk Fransız Anayasası’nın yürürlüğe konması

20. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Afrika kıtasında sömürge toprağı olmamıştır?

A) Belçika
B) Fransa
C) İtalya
D) İngiltere
E) Rusya

Cevap : E) Rusya

Auzef Siyasi Tarih Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Siyasi Tarih Çıkmış Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi 1877/78 Osmanlı Rus savaşının sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Osmanlı azınlıklarına yönelik ıslahat fermanı ilan edildi

2- Aşağıdakilerden hangisi kırım savaşının taraflarından biri değildir?

Cevap : Avusturya

3- Mussoli’ninin emrindeki silahlı Faşşist İtalyan birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kara gömlekliler

4- Aşağıdaki devletlerden hangisi Afrika’da kıtasında sömürge toprağı olmamıştır?

Cevap : Rusya

5- Sanayi devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

Cevap : İngiltere

6- Aşağıdakilerden hangisi İtalyanın siyasal birliğini kurması yönünde rol oynamamıştır?

Cevap : Metternich

7- Balkan savaşları sırasında bağımsızlığınız ilan eden ülke hangisidir?

Cevap : Arnavutluk

8- 2. Dünya savaşı sonrasındaki duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sovyetler birliğinde siyasi istikrarsızlık başlamıştır

9- Aşağıdaki hangi ülkeler Küba krizinden sonra nükleer deneme yasağı antlaşmasını imzalamışlardır?

Cevap : ABD, İngiltere, SSCB

10- Aşağıdakilerden hangisi George Kennanın uzun telgrafta SSCB ye ilişkin olarak ileri sürdüğü iddialardan birisi değildir?

Cevap : Baltık denizinden Adriyatik denizine Avrupaya bir demir perde çekmiştir.

11- 2. Dünya savaşı sonrası Almanya da aşağıdaki devletlerden hangisinin işgal bölgesi yoktur?

Cevap : İtalya

12- Aşağıdaki sosyalist ülkelerden hangisi Stalin ile yaşadığı anlaşmazlık sonrasında komünist ve işçi partileri enformasyon bürosundan çıkartılmıştır?

Cevap : Yugoslavya

13- Soğuk savaş sonrası ABDnin SSCBye karşı izlediği politikaya ne ad verilmektedir?

Cevap : çevreleme

14- Doğu bloku ülkelerinin Sovyetler birliğinden bağımsızlaşması sürecini anlatan kavram hangisidir?

Cevap : Sinatra doktrini

15- Aşağıdakilerden hangisi Potsdam konferansında ele alınan konulardan biri değildir?

Cevap : Sömürgelerin durumu

16- ABD nin komünizm karşıtlığı temelinde ortaya çıkan kızıl panik dönemi hangi siyasetçinin adıyla anılır?

Cevap : Mccarty

17- Fransada Daldier hükümeti hangi olayın ardından istifa etmek zorunda kalmıştır?

Cevap : Sovyet- fin savaşını Sovyetler birliğinin kazanması sonrasında

18- Soğuk savaş yıllarında sömürgeden kurtulan ülkelere hangi isim verilmiştir?

Cevap : Üçüncü Dünya ülkeleri

19- Aşağıdakilerden hangisi Bolşevikleri iktidara getiren programın unsurlarından biri değildir?

Cevap : Anayasanın hemen yürürlüğe girmesi

20- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Süveyş krizi sırasında silahlı çatışmalara katılmamıştır?

Cevap : SSCB

Öğrenci Dostu

LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
error: Content is protected !!