Ulaşım Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

Vize Final
2021 Vize Soruları 2020 Final Soruları
Auzef Ulaşım Coğrafyası Auzef Ulaşım Coğrafyası Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Ders Konuları

Ulaşıma İlişkin Kavramlar, Ulaşım-Coğrafya İlişkisi Ve Ulaşımın Tarihsel Gelişimi, Ulaşım Önemi, Temel Koşulları Ve Bileşenleri, Ulaşımı Etkileyen Coğrafi Faktörler, Karayolu Ulaşımının Coğrafi Boyutları, Denizyolu Ulaşımının Coğrafi Boyutları, Demiryolu Ulaşımının Coğrafi Boyutları, Havayolu Ulaşımının Coğrafi Boyutları, Ulaşımın Diğer Ekonomik Sektörlerle Etkileşimi Ve Türkiye’de Ulaşımın Coğrafi Özellikleri, Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Coğrafi Özellikleri, Türkiye’de Denizyolu Ulaşımının Coğrafi Özellikleri, Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Coğrafi Özellikleri, Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Coğrafi Özellikleri, Diğer Ulaşım Sistemleri Ve Türkiye’deki Durumu, Kentiçi Ulaşım; Genel Esaslar

 

facebook coğrafya Auzef Coğrafya

Ulaşım Coğrafyası 2020 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu topraklarında demiryolu hattı inşa etmemiştir?

a) Fransızlar
b) İtalyanlar
c) Almanlar
d) İngilizler
e) Türkler

Cevap: b) İtalyanlar

2- Tarımsal ürünün türü, taşıma zamanının ve taşıma yapılacak aracın belirlenmesinde en önemli etkendir. Bu bakımdan aşağıdaki ürünlerden hangisinin taşımasında daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekir?

a) Portakal
b) Çilek
c) Elma
d) Fındık
e) Buğday

Cevap: b) Çilek

3- Dünyanın en fazla uçak ve yolcu transferine sahne olan havaalanlarından biri olan Beijing Havaalanı hangi ülkede bulunmaktadır?

a) Singapur
b) Güney Kore
c) ABD
d) Japonya
e) Çin

Cevap: e) Çin

4- Aşağıdaki ülkelerden hangisi hava yolu ulaşımı açısından dünyada ilk sırada yer alır?

a) Türkiye
b) Almanya
c) Fransa
d) ABD
e) İngiltere

Cevap: d) ABD

5- Aşağıdakilerden hangisi toplu taşımanın bileşenlerinden biri değildir?

a) Güzergah
b) Garaj
c) Taşıt
d) Taşıt
e) Bilet

Cevap: e) Bilet

6- Aşağıdakilerden hangisi boru hatlarıyla taşımacılığın özelliklerinden biri sayılmaz?

a) Topografik şartlardan etkilenmemesi
b) Çok miktarda yükü kısa sürede ulaştırması
c) Sıvının taşınmasına daha elverişli olması
d) Sabotaj ve kaçaklara açık bir niteliğe sahip olması
e) Taşımada fazla enerji gerektirmemesi

Cevap: a) Topografik şartlardan etkilenmemesi

7- Günümüzde İstanbul Boğazı’nda uygulanan transit geçit şartları hangi anlaşmayla belirlenmiştir?

a) Lozan Antlaşması
b) Berlin Antlaşması
c) Bern Antlaşması
d) İstanbul Antlaşması
e) Montro ( Montreux ) Antlaşması

Cevap: e) Montro ( Montreux ) Antlaşması

8- Aşağıdaki illerden hangisinin sınırları dahilinde bir liman yer almamaktadır?

a) Kütahya
b) İzmir
c) Kocaeli
d) Balıkesir
e) Mersin

Cevap: a) Kütahya

9- I-Balonlar
II-Helikopterler
III-Uydular
IV-Füzeler
Yukarıda belirtilen hava araçlarından hangisiyle/hangileriyle hem yük hem de yolcu taşınması söz konusudur?

a) Sadece II
b) III ve IV
c) Sadece I
d) I ve III
e) I ve II

Cevap: a) Sadece II

10- Türkiye’nin ilk uluslararası doğal gaz boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türkiye-Yunanistan-İtalya doğalgaz boru hattı
b) Azerbaycan-Türkiye doğalgaz boru hattı
c) Mavi Akım doğalgaz boru hattı
d) İran-Türkiye doğalgaz boru hattı
e) Rusya Federasyonu-Türkiye doğalgaz boru hattı

Cevap: e) Rusya Federasyonu-Türkiye doğalgaz boru hattı

11- Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç boyunca Türkiye’nin ulaşım faktörlerine ayrıcalıklı bir özellik
kazandıran unsurlardan biri değildir?

a) Az sayıda ülkeyle komşu olması
b) Çok farklı siyasal yapılara sahip olması
c) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
d) Çok farklı ekonomik yapılara sahip ülkeler arasında köprü konumunda olması
e) Çok farklı sosyal yapılara sahip ülkeler arasında köprü konumunda olması

Cevap: a) Az sayıda ülkeyle komşu olması

12- Aşağıdaki iç suların hangisinden ulaşımda yararlanılmaktadır?

a) Van Gölü
b) Burdur Gölü
c) Manyas Gölü
d) Beyşehir Gölü
e) Tuz Gölü
Cevap: a) Van Gölü

13- Şehir içi ulaşım kapsamında, aşağıdakilerden hangisi kentin merkezine doğru yoğunlaşan trafik yükünü azaltmak için başvurulacak yöntemlerden biri sayılamaz?

a) Orta ve büyük ölçekli sanayileri kent dışına almak
b) Merkez dışında yeni yerleşim alanları oluşturmak
c) Dolaşım ve otopark kısıtlamaları yapmak
d) Esnek sinyalizasyona geçmek
e) Kara yolu ulaşımına ağırlık vermek

Cevap: e) Kara yolu ulaşımına ağırlık vermek

14- İstanbul Boğazı üzerine inşa edilen üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hangi yıl hizmete girmiştir?

a) 2016
b) 2008
c) 2011
d) 1995
e) 2015

Cevap: a) 2016

15- Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattı devlet eliyle yapılmasına karşın sonraki dönemlerde hatların yabancı şirketler tarafından yeniden inşa edilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Politik tercih
b) Maddi yetersizlik
c) Teknik yetersizlik
d) İşgücü Yetersizliği
e) Batılı devletlerin baskısı
Cevap: b) Maddi yetersizlik

16- 2015 yılı verilerine göre İstanbul’da günlük yolculuklar en fazla aşağıdaki taşıma araçlarından (otomobil hariç) hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

a) Minibüsler
b) Servis araçları
c) Metrobüsler
d) Metro
e) Tramvay

Cevap: b) Servis araçları

17- Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesine yönelik gerçekleştirilen ilk hava yolu seferi aşağıdakilerden hangisine yapılmıştır?

a) Van
b) Erzurum
c) Ağrı
d) Malatya
e) Kars

Cevap: a) Van

18- Türkiye Cumhuriyeti döneminde hava yoluyla gerçekleştirilen ilk yurt dışı seferi aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılmıştır?

a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Yunanistan
e) Bulgaristan

Cevap: d) Yunanistan

19- Aşağıdaki garlardan hangisinin mimarı Alman A. Jasmund’dur?

a) Sirkeci Garı
b) Konya Garı
c) Haydarpaşa Garı
d) Alsancak Garı
e) Ankara Garı

Cevap: a) Sirkeci Garı

20- Topografik unsurların kara yolu ulaşımı üzerindeki engelleyici özellikleri; vadiler takip edilerek veya geçit, tünel ve köprülerden yararlanılarak aşılmaya çalışılmaktadır. Topografik şartlar dikkate alındığında Türkiye’de kara yolu ulaşımının hangi yönlerden daha zor gerçekleşmesi beklenir?

a) Kuzey-Güney
b) Tüm yönler
c) Güneydoğu-Güneybatı
d) Doğu-Batı
e) Kuzeydoğu-Kuzeybatı

Cevap: a) Kuzey-Güney

21- Zigana Geçidi hangi iller arasında geçişe izin vermektedir?

a) Pozantı-Adana
b) Of-Bayburt
c) Karaman-Silifke
d) Bayburt-Erzurum
e) Trabzon-Gümüşhane

Cevap: e) Trabzon-Gümüşhane

22- Kara yolu ulaşımında geçitler engebeli sahaların aşılmasında son derece önemli bir rol oynar. Bu bakımdan Türkiye’nin kara yolu ulaşımında kullanılan en yüksek rakıma sahip geçit aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğribel Geçidi
b) Kop Geçidi
c) Soğanlı Geçidi
d) Sertavul Geçidi
e) Zigana Geçidi

Cevap: b) Kop Geçidi

Ulaşım Coğrafyası 2020 Final

23- 1903 yılında uçakla ilk uçuşu aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmiştir?

a) Wright kardeşler
b) Jean Francois
c) Werner Kardeşler
d) Montgolfier Kardeşler
e) William Hedley

Cevap: a) Wright kardeşler

24- Aşağıdaki garlardan hangisi bir Türk mimar tarafından inşa edilmiştir?

a) Kırşehir Garı
b) Alsancak Garı
c) Haydarpaşa Garı
d) Sirkeci Garı
e) Ankara Garı

Cevap: e) Ankara Garı

25- Taleplere bağlı olarak hava yolu ulaşımı, toplam ulaşım hizmetleri içinde payını hızla arttırmaya devam etmektedir. Adı geçen ulaşım sistemi sadece yolcu taşımada değil aynı zamanda kargo taşımacılığında da giderek daha fazla yer almaya başlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki ülkelerden hangisinde hava yoluyla yük taşımacılığı en yüksek orandadır?

a) ABD
b) Rusya
c) İspanya
d) Almanya
e) Türkiye

Cevap: a) ABD

26- Türkiye Cumhuriyeti döneminde kablolu standart sondaj kulesiyle açılan ilk derin petrol kuyusu, aşağıdaki illerden hangisinde açılmıştır?

a) Adıyaman
b) Batman
c) İskenderun
d) Mardin
e) Kırklareli

Cevap: d) Mardin

27- Türkiye’de ilk hızlı tren hattı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konya-Ankara hızlı tren hattı
b) İzmir-Ankara hızlı tren hattı
c) Eskişehir-Ankara hızlı tren hattı
d) Sivas-Ankara hızlı tren hattı
e) İstanbul-Ankara hızlı tren hattı

Cevap: c) Eskişehir-Ankara hızlı tren hattı

28- Türkiye -İran sınırında yer alan demir yolu kapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapıkule
b) Kapıköy
c) Nusaybin
d) Uzunköprü
e) Akyaka

Cevap: b) Kapıköy

29- Zigana, Kop, Eğribel, Soğanlı, Sertavul, Gülek geçitlerinden kaç tanesi Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır?

a) 5
b) 3
c) 2
d) 4
e) 1

Cevap: d) 4

30- Havaalanının yer seçiminde hangisinin etkisi en azdır?

a) Topografik şartlar
b) Diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyon
c) Bitki örtüsü
d) Rüzgar yönü ve şiddeti
e) Şehir merkezine mesafesi

Cevap: c) Bitki örtüsü

31- Ulaşım etkileşimi kapsamında ulaşım şartlarının gelişmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde en fazla etki yaratır?

a) Ticaret
b) Hizmetler
c) Sanayi
d) Tarım
e) Turizm

Cevap: c) Sanayi

32- Kasaba, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirlerine, il merkezine, komşu illerdeki yakın ilçe
merkezlerine, devlet yollarına, demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yollar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Otoyollar
b) İl yolları
c) Ana yollar
d) Devlet yolları
e) Çevre yolları

Cevap: b) İl yolları

33- Türkiye’de ulaşım sistemlerinin şekillenmesinde ve etkinliğinde aşağıdaki fiziki coğrafya etkenlerinden hangisinin etkisi en fazladır?

a) Su kaynakları
b) Toprak şartları
c) İklim
d) Yer şekilleri
e) Bitki örtüsü

Cevap: d) Yer şekilleri

Ulaşım Coğrafyası 2020 Final

34- Türkiye’nin aşağıdaki ülkelerin hangisiyle herhangi bir boru hattı bağlantısı bulunmamaktadır?

a) Ermenistan
b) Rusya
c) İran
d) Yunanistan
e) Gürcistan

Cevap: a) Ermenistan

35- Aşağıdakilerden hangisi toplu taşımanın otomobille ulaşıma göre avantajlarından biri değildir?

a) Daha az şeritli yollara ihtiyaç duyması
b) Enerji tüketiminde tasarruf sağlanması
c) Daha fazla trafik sıkışıklığına sebep olması
d) Toplumsal eşitlik ilkesine uygun olması
e) Yüksek taşıma kapasitesi olması

Cevap: c) Daha fazla trafik sıkışıklığına sebep olması

36- Türkiye’nin petrol ve doğalgaz boru hatları bakımından bir kavşak noktası olmasında aşağıdakilerden hangisinin payı en düşüktür?

a) Coğrafi konumunun elverişli olması
b) Fosil yakıtlar bakımından büyük ölçüde dışa bağımlı olması
c) Zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına yakın olması
d) Petrol ve doğalgazın ucuz yakıtlar olması
e) Enerji arz ve talebi bakımından doğu ve batı ekonomileri arasında bir köprü durumunda olması

Cevap: d) Petrol ve doğalgazın ucuz yakıtlar olması

37- İlk demiryolu ulaştırması hangi şehirler arasında gerçekleştirilmiştir?

a) Glasgow-Edinburg
b) Newcastle-Sunderland
c) Stokholm-Darling
d) Liverpool-Manchester
e) Nottingham-Derby

Cevap: c) Stokholm-Darling

38- Sahip oldukları demiryolu uzunlukları bakımından en uzun demir yolu ağına sahip ülkeler büyükten küçüğe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde sıralanmıştır?

a) Rusya-ABD-Çin
b) Çin-ABD-Rusya
c) ABD-Rusya-Hindistan
d) ABD-Rusya-Çin
e) ABD-Çin-Rusya

Cevap: d) ABD-Rusya-Çin

Ulaşım Coğrafyası 2020 Final

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: