Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Vize Final
Vize Soruları Final Soruları

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar Vize Soruları

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Ölümle sona eren, her canlının zaman içerisinde yer aldığı sürece yaşlanma denir.
b. Yaşlılık; yaşlı olma ve yaşın artmasıyla beraber yaşlılığın etkilerinin ortaya çıkması hali olarak tanımlanmaktadır.
c. Yaşlılık ile yaşlanma kavramları aslında aynı kavramalrdır.
d. Yaşlılık süreci fizyolojik, sosyal ve psikolojik yönleriyle değerlendirilmelidir.
e. Biyolojik olarak yaşlılık ise, üreme döneminin son bulmasından ölüme kadar uzanan zaman dilimindeki değişim sürecidir.

Cevap : c. Yaşlılık ile yaşlanma kavramları aslında aynı kavramalrdır.

Öğrenme, algı, problem çözme ve kişilik olarak uyum sağlayabilme potansiyelinin değişimini ifade eden yaşlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fizyolojik
b. Psikolojik
c. Kronolojik
d. Biyolojik
e. Hematolojik

Cevap : b. Psikolojik

I. Yaşam tarzı
II. Hastalıklar
III. Stresle başa çıkma becerisi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaşlılık sürecini hızlandıran faktörlerdendir?

a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III

Cevap : e. I, II ve III

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Yaşlı nüfus gittikçe azalmaktadır.
b. Yaşlanma ile ilgili birçok teori mevcuttur.
c. Son yıllarda tüm vücut iltihabı teorisi ortaya atılmıştır.
d. Yaşlanma sürecinde meydana gelen değişikliklerin yaklaşık yarısı genetik bir temellidir.
e. Yetersiz beslenen, yetersiz hareket eden, vücut ağırlığı yüksek olan, sigara içen ve aşırı alkol alan bireylerde, biyolojik düşüş daha fazla ve ciddidir.

Cevap : a. Yaşlı nüfus gittikçe azalmaktadır.

5) Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla karşılaşılan ve ortak kabul gören geriatrik
sendromlardandır?
a. Hareketsizlik
b. İdrar tutamama
c. Kemik erimesi
d. Kas lifi sayısında artış
e. Depresyon

Cevap : d. Kas lifi sayısında artış

Aşağıdakilerden hangisi kırılgan yaşlı tanısı koymak için gereken özelliklerden değildir?

a. Son bir sene içerisinde istem dışı kilo artışının varlığı
b. Kavrama kuvvetinde zayıflık
c. Tükenmişlik
d. Fiziksel aktivitenin azalması
e. 4 metre uzaklığındaki mesafenin 6-7 saniyeden daha uzun sürede yürünmesi

Cevap : a. Son bir sene içerisinde istem dışı kilo artışının varlığı

Kaslarda meydana gelen yıkımlar kaçıncı dekatta başlar?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Cevap : c. 3

I. Kaburgalar
II. Uyluk kemiğinin boynu
III. Omurgalar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlılarda kemik kaybının en sık görüldüğü kemiklerdendir?

a. Yalnız II
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III

Cevap : d. II ve III

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkla beraber eklemlerde meydana gelen değişikliklerden değildir?

a. Eklemlerin hareket genişliğinde büyük bir azalmalar görülür.
b. Eklem arasındaki kıkırdaklarda aşınma meydana gelir.
c. Kemik yüzeyler açıkta kalarak sürtünme yaşayabilir.
d. Kireçlenme olabilir.
e. Kilo artışı eklemlere yük bindirerek iyi beslenmesini sağlar.

Cevap : e. Kilo artışı eklemlere yük bindirerek iyi beslenmesini sağlar.

Eklemleri birbirine hareket alanı bırakacak düzende bağlayan, yaşlılık süreci ile birlikte su içeriğini kaybedeb yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kıkırdak
b. Bağ
c. Fasya
d. Kemik
e. Kas

Cevap : b. Bağ

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda sinir sistemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken durumlardan değildir?

a) Baş dönmesi
b) Geçici hafıza kaybı
c) Deliryum
d) Ateroskleroz
e) Demans

Cevap : d) Ateroskleroz

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta sindirim sisteminde meydana gelen değişikliklerden değildir?

a) Midenin yemek alma kapasitesi azalır.
b) Yemek borusu kasları daha az kasılır.
c) Karaciğer büyür.
d) Kalın bağırsaklarda besinlerin iletimi yavaşlar.
e) Mide esnekliği azalır.

Cevap : c) Karaciğer büyür.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde görme ile ilgili oluşan değişikliklerden değildir?

a) Gözyaşı salgısı azalır.
b) Pupiller yanıt artar.
c) Yakındaki objelere odaklanma yeteneği azalır.
d) Katarakt oluşumu gerçekleşir.
e) Kornea refleksi azalır.

Cevap : b) Pupiller yanıt artar.

Aşağıdakilerden hangisi bası yarası oluşumuna zemin hazırlayan dış faktörlerdendir?

a) Basınç artışı
b) İdrar kaçırma
c) İleri yaş
d) Kansızlık
e) Duyu kaybı

Cevap : a) Basınç artışı

Yaşlılarda görülen diyabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İdrar kaçırma problemi diğer yaşlılara göre daha sık görülür.
b) Organların insülin etkisine karşı gösterdiği direnç sebebiyle ortaya çıkabilir.
c) Yaraların geç iyileşmesine sebep olur.
d) Yaşlılığa bağlı ortaya çıkması Tip2 diyabeti işaret eder.
e) Mutlak insülin eksikliğinden kaynaklanır.

Cevap : e) Mutlak insülin eksikliğinden kaynaklanır.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla meydana gelen boşaltım sistemi problemlerinden değildir?

a) Böbrek fonksiyonları azalır.
b) Enfeksiyonlara yatkınlık artar.
c) Kullanılan ilaçların vücuttan uzaklaştırılması gecikmeli olarak gerçekleşir.
d) Böbrek büyür.
e) Böbreklere giden kan miktarı artar.

Cevap : e) Böbreklere giden kan miktarı artar.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde depresyon riskini arttıran faktörler arasında yer almaz?

a) Sosyal faaliyetlerinin az olması
b) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olma
c) Geçirilmiş depresyon öyküsü varlığı
d) Kronik hastalıkların varlığı
e) Birinci dereceden yakınının kaybı

Cevap : b) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olma

Düşme, bilinç bulanıklığı ve özürlülük gibi olumsuz sonuçların riskini artıran bir stres olayından sonra homoeostazın zayıflamasına karşı savunmasızlık durumuna ne ad verilir?

a) Demans
b) Hareket korkusu
c) Nöropsikiyatrik sendrom
d) Kırılganlık
e) Deliryum

Cevap : d) Kırılganlık

9Yaşlılıkta görülen kronik ağrı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Üç aydan uzun süren ağrılardır.
b) Altta yatan bir doku hasarı mevcut olmayabilir.
c) Oluşan bir hasar sonucunda hasarı sınırlandırmaya ve o bölgeyi korumaya yaramaktadır.
d) Subjektiftir, yani kişiye özgü bir deyimdir.
e) Devam eden bir problem ile ilişkili olabilir ya da iyileşme süreci sonrasında da devam edebilir.

Cevap : c) Oluşan bir hasar sonucunda hasarı sınırlandırmaya ve o bölgeyi korumaya yaramaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta kalp-damar sisteminde meydana gelen değişikliklerden değildir?

a) Kalp debisi artar.
b) Kalp hızının solunuma ve egzersize uyumu azalır.
c) Kalp daha rijid hale gelir.
d) Kanın kalbe geri dönüşü azalır.
e) Kalbin sol karıncığı büyür.

Cevap : a) Kalp debisi artar.

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Aşağıdakilerden hangisi “Evrensel Tasarım” için doğru bir ifadedir?

a) Sadece yaşlılar için uygulanabilir
b) Yaşa ve yeteneğe bakılmaksızın herkesin ulaşabilirliğini sağlar
c) Ülkemizde kullanılmamaktadır
d) Engelliler için kullanımı uygundur
e) Yalnızca ev içi düzenlemelerde kullanılabilir

Cevap : b) Yaşa ve yeteneğe bakılmaksızın herkesin ulaşabilirliğini sağlar

İdeal bir ev yaşlı bireyin ihtiyaçlarına göre özelleşmekle birlikte üzerinde dikkatle durulması gereken konular hangisinde doğru numaralandırılmıştır?

I-Güvenlik

II-Estetik

III-Az enerji harcamak

IV-Bağımsız hareket yeteneği

V-Ucuz olması

a) I ve II
b) II-III ve V
c) I-III ve V
d) I-III ve IV
e) Yalnız I

Cevap : d) I-III ve IV

Yaşlı bir bireyin evinde olması gereken “en az-en çok” ideal kapı genişliği nedir?

a) 60cm-80 cm
b) 70cm-80 cm
c) 80cm-100 cm
d) 90cm-110 cm
e) 100cm-120 cm

Cevap : c) 80cm-100 cm

İdeal bir yaşlı evi banyosunda olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Banyoda küvet olması önerilir
b) Oturma alanı olmalıdır
c) Tutunma barları önerilmektedir
d) Zeminin kaygan olmaması önemlidir
e) Duşa yakın telefon olmalıdır

Cevap : a) Banyoda küvet olması önerilir

Yaşlı bireyin kullanacağı klozetin yerden en az – en fazla kaç cm yükseklikte olması önerilmektedir?

a) 35-38 cm
b) 40-42 cm
c) 43-48 cm
d) 50-52 cm
e) 53-55 cm

Cevap : c) 43-48 cm

İdeal bir yaşlı evi mutfağında olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Yaşlı bireyin rahat hareket edebileceği bir boşluk olmalıdır
b) Her şey ulaşılabilir konumda olmalı, en sık kullanılan eşyalar en yakına yerleştirilmelidir.
c) Uzanmayı en aza indirecek dizaynlar yapılmalıdır.
d) Mutfak tezgahı ulaşılabilir uzaklıkta ve sandalye ile yaklaşılabilir mesafede olmalıdır.
e) Tezgahın yüksekliği 150 cm olmalıdır

Cevap : e) Tezgahın yüksekliği 150 cm olmalıdır

Yaşlıların kullandığı evin zemininde küçük kilim önerilmemesinin nedeni nedir?

a) Gözü yoruyor olması
b) Takılmaya ve düşmeye neden olması
c) Solunum problemlerine yol açması
d) Ekonomik olmaması
e) Estetik görünmemesi

Cevap : b) Takılmaya ve düşmeye neden olması

Yaşlıların evinde kullanılan tezgahın altının boş olması yönündeki önerinin sebebi nedir?

a) Fazla eşya bulundurulmaması gerekliliği
b) Gözü yoruyor olması
c) Düşmeye sebep oluyor olması
d) Eğilmeye zorluyor olması
e) Sandalye ile yaklaşılabilir olması

Cevap : e) Sandalye ile yaklaşılabilir olması

Evrensel dizayn prensiplerine göre “kullanımda esneklik” ne demektir?

a) Bireysel tercihlere ve yeteneklere uygunluk
b) Enerji tasarrufu yapabilme
c) Kolay kullanılabilirlik
d) Kazaları önleyebilme
e) Az yorgunluk oluşturma

Cevap : a) Bireysel tercihlere ve yeteneklere uygunluk

Aşagıdakilerden hangisi yaşlı bireyin güvenliği ile ilgili yanlış bir ifadededir?

a) Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir
b) Kullanılmayan eşyalar mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır
c) Acil telefon numaraları yaşlının görebileceği bir yere yapıştırılmalıdır
d) Elektrik kabloları dışarıda ve ulaşılabilir olmalıdır
e) Aydınlatma düğmeleri kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır

Cevap : d) Elektrik kabloları dışarıda ve ulaşılabilir olmalıdır

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Aşağıdakilerden hangisi “erişebilirlik” için doğru bir ifadedir?

a) Sadece yaşlılar için uygulanabilir bir kavramdır
b) Erişebilirlik ev ortamındaki adaptasyonlar için kullanılan bir ifadedir
c) Toplumsal yaşama dahil olabilmek için gerekli bir kavramdır
d) Gençler için kullanılan yaklaşımlardan değildir
e) Yüksek ekonomik güç gerektirir

Cevap : c) Toplumsal yaşama dahil olabilmek için gerekli bir kavramdır

İdeal bir bina asansörü için üzerinde dikkatle durulması gereken konular hangisinde doğru numaralandırılmıştır?
I-Önünde manevra alanı olmalıdır
II-Hızlı hareket etmelidir
III-Kapısı içe doğru açılmalıdır
IV-En az 10 kişilik kapasitesi olmalıdır
V-Ayna içermelidir

a) I ve II
b) II-III ve V
c) I-III ve V
d) I-III ve IV
e) Yalnız I

Cevap : e) Yalnız I

Bina girişlerindeki rampaların ideal eğiminin “en çok” yüzde kaç olması önerilir?

a) % 10
b) % 16
c) % 20
d) % 22
e) % 26

Cevap : a) % 10

Aşağıdakilerden hangisi ergonomik ve ulaşılabilir kent düzenlemeleri konusu içinde yer almaz?

a) Kent içi toplu taşıma araçlarına ulaşım
b) Kamu alanlarına ulaşım
c) Çevre düzenleme
d) Yaşlının evinde mutfak dizaynı
e) Tekerlekli sandalye ile bina asansörüne ulaşım

Cevap : d) Yaşlının evinde mutfak dizaynı

Durak ve istasyon standartları ile ilgili doğru olan ifadeyi bulunuz?

a) Duraklar arası her 150 metrede bir dinlenme alanı olmalıdır
b) Tramvay, metro, tren istasyonları belli mesafeden görülebilir olmalıdır
c) Duraklarda yaşlılar tek başına bulunmamalıdır
d) Toplu taşıma araçlarının kapıları dışa doğru açılmalıdır
e)Yaşlıların rahat inip binmeleri için vagon kapısı zeminden yüksekte olmalıdır

Cevap : b) Tramvay, metro, tren istasyonları belli mesafeden görülebilir olmalıdır

Otoparklarda engelli ve yaşlılar için toplam kapasitenin % kaçı kadar alan ayrılması gereklidir?

a) % 1
b) % 2
c) % 3
d) % 4
e) % 5

Cevap : b) % 2

Toplu taşıma araçlarının zemininde kullanılan kaplamanın kaymayan malzemeden önerilmesinin nedeni nedir?

a) Gözü yormaması
b) Daha az enerji harcayarak yürümeye sebep olması
c) Takılmayı ve düşmeyi engellemesi
d) Ekonomik olması
e) Estetik görünmesi

Cevap : c) Takılmayı ve düşmeyi engellemesi

Kent mobilyaları hangi amaca hizmet etmez?

a) Trafiği yönlendirir
b) Yolu aydınlatır
c) Yol bilgisi verir
d) Dinlenme imkanı sunar
e) Kente ekonomik katkılar sağlar

Cevap : e) Kente ekonomik katkılar sağlar

Yaşlılara dış ortamda kullanması için önerilen ayakkabı için doğru olanı bulunuz.

a) Yüksek topuklu olmalı
b) Ayak bileğinin altında bir seviyede olmalı
c) Estetik ve ince burunlu olmalı
d) İnce ve sert tabanlı olmalı
e) Bağcıklı olmalı

Cevap : d) İnce ve sert tabanlı olmalı

Yaşlılara dış ortamda kullanması için önerilen kıyafetlerden yanlış olanı bulunuz.

a) Geniş kıyafetler tercih edilmeli
b) Kışın koyu renkler tercih edilmeli
c) Yazın açık renkler tercih edilmeli
d) Vücuda uyan ölçülerde giysiler seçilmeli
e) Mevsime uygun özellikte olmalıdır

Cevap : a) Geniş kıyafetler tercih edilmeli

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin aktivite ve katılım düzeylerini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Bireyin sağlık geçmişi
b) Bireyin cinsiyeti
c) Bireyin maddi olanakları
d) Bireyin boyunun yaşlılıkla kısalması
e) Bireyin kişisel özellikleri

Cevap : d) Bireyin boyunun yaşlılıkla kısalması

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini değerlendiren ölçeklerden biridir?

a) Boş Zaman Aktiviteleri Formu
b) Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği
c) Sosyal İzolasyon Ölçeği
d) Standardize Mini Mental Test
e) Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Cevap : b) Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği

Aktivite dendiğinde aklımıza ilk gelen ifade fiziksel aktivite olsa da aktivite; …………………………………………. aktivite alt bileşenleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Cevap : fiziksel, sosyal ve bilişsel

Yaşlanma süreci ile birlikte sinir sisteminde yaşanan ……………………………….. nedeniyle hareketlerde yavaşlama, dengesel kayıplar ve bilişsel problemler ile ……………………………………… meydana geldiği bilinmektedir.

Cevap : nöral kayıplar / duyusal kayıpların

Yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelere katılımının sağlık üzerine olan olumlu etkileri göz önüne alındığında ……………………………………………………………….nın 2007 yılında yayınladığı kılavuzda yer alan öneriler fiziksel aktiviteye yönlendirme yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevap : Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association-AHA)

65 yaş ve üzeri bireyler için; ………..…………………… orta şiddetli fiziksel aktivite (tempolu yürüme) önerilmektedir.

Cevap : haftada 5 gün/30 dk

Kas gücü ve dayanıklılığını koruyan ve arttıran, ……………………….. 8-10 farklı ve orta-yüksek şiddetli kuvvetlendirme egzersizi …………………………yapılacak şekilde önerilmektedir.

Cevap : büyük kas gruplarına yönelik / haftada 2 gün

Fleksibilite egzersizleri haftada ……………………… olacak şekilde önerilmektedir.

Cevap : 2 gün/minimum 10 dk

Denge egzersizleri …………………………… olacak şekilde önerilmektedir.

Cevap : haftada 3 gün

……………………….. ile; 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan geliri olmayan Türk vatandaşlarına maaş ödemesi yapılmaktadır.

Cevap : 2022 sayılı yasa

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

…………., , beyinde iç ve dış uyaranların filtrelenmesi olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Dikkat
b) Bellek
c) Filtrasyon
d) Uzamsal becer
e) Bilinçaltı

Cevap : a) Dikkat

Mevcut seçeneklerden mantıksal bir seçim yapabilme becerisi olarak tanımlanan kognitif fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) Epizodik Bellek
b) Bilinçaltı
c) Karar verme becerisi
d) Görsel-uzamsal beceri
e) Dil ve konuşma becerisi

Cevap : c) Karar verme becerisi

Kognitif fonksiyonların gerilemesi genellikle kaç yaşından sonra belirgin düzeye ulaşır?

a) 35
b) 45
c) 50
d) 55
e) 75

Cevap : e) 75

Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda meydana gelen kişisel olarak yaşanmış olayları içeren hafıza……….. bellek olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Semantik
b) Prosedural
c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük

Cevap : d) Epizodik

Önceki deneyimin bilinçli veya açık bir şekilde hatırlama olmamasına rağmen, farkında olmadan hatırlamak olarak tanımlanan bellek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Semantik
b) Prosedural
c) Prospektif
d) Epizodik
e) Örtük

Cevap : e) Örtük

Gündelik hayatta ileriye yönelik hatırlamamız gerekenlerin hafızaya ne ad verilir?

a) Semantik
b) Prosedural
c) Prospektif
d) Epizodik
e) Örtük

Cevap : c) Prospektif

Aşağıdaki bellek fonksiyonlarından hangisi yaşla birlikte diğerlerinden daha fazla etkilenir?

a) Semantik
b) Prosedural
c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük

Cevap : d) Epizodik

I. Motor fonksiyonlar
II. Davranışlar
III. Otonom sinir sistemi
Demans bozukluğu olan bir bireyde yukarıdakilerden hangisi/hangileri olumsuz etkilenir?

a) Yalnız I
b) b) I ve II
c) c) I ve III
d) d) II ve III
e) e) I, II ve III

Cevap : e) e) I, II ve III

I. Hastanın kendisinin semptomlarla ilgili vermiş olduğu bilgiler,
II. Hasta aile/yakınlarının hastanın kognitif semptomlarla ilgili gözlemleri,
III. Yaşlı bakım elemanının gözlemleri ve değerlendirmeleri.
Yaşlı birey uzman hekime tanı için başvurduğunda, yukarıdaki kaynaklardan hangisi/hangilerinin kullanılması tanıyı kolaylaştırr?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Fiziksel aktivite, kognitif fonksiyonların korunmasında etkili değildir.
b) Yaşlılık döneminde psiko-sosyal durumu etkileyebilecek bazı durumlar; ekonomik problemler, bedensel, ruhsal ve kognitif sağlık ile ilgili sorunlardır.
c) Kognitif fonksiyonların geliştirilmesine yönelik uygulanan tedavi yöntemleri arasında kognitif stimülasyon, kognitif ve davranışsal terapi ve hatırlama terapisi sayılabilir.
d) Anksiyete ve depresyon, kognitif fonksiyonların daha erken bozulmasına neden olur.
e) Manevi duyguların güçlü olması,vyaşlı bireylerde kognitif fonksiyonların korunmasında etkilidir.

Cevap : a) Fiziksel aktivite, kognitif fonksiyonların korunmasında etkili değildir.

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar Auzef Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar Ders Kitabı PDF

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar Auzef Kitabı

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Telegram Yaşlı Bakımı facebook Yaşlı Bakımı

Auzef Yaşlı Bakımı

%d blogcu bunu beğendi: