Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

1- Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasına ne ad verilir?

A) Kadın sağlığı
B) Ana sağlığı
C) Üreme sağlığı
D) Sosyal sağlık
E) İnfertilite

Cevap : C) Üreme sağlığı

2- Sağlıklı çocuk izleminde taramalar önemlidir. Hangisi yeni doğanın metabolik taramaları için yanlıştır?

A) Bebeğin sadece anne sütü almış olması gerekir.
B) Taramaların yapılabilmesi için bebeği 48 saat beslenmiş olması gerekir
C) Bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar taramalar sayesinde önlenebilir.
D) Doğumdan sonra 3-5. Günlerde topuktan alınan kan ile tanı konulur.
E) Bazı metabolik hastalıkların hasarlarının önlenebilmesi için taramalar önemlidir.

Cevap : A) Bebeğin sadece anne sütü almış olması gerekir.
NOT: Yenidoğan metabolik hastalıklar taraması (fenilketonüri, biotinidaz eksikliği, kistik fibroz ve konjenital hipotiroidi): Doğumdan sonra 3-5. günlerde topuktan alınan birer damla kan ile bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar ve kalıcı hasarlar önlenebilir. Bu taramaların yapılabilmesi için bebeğin en az 48 saat ağızdan beslenmiş olması gerekmektedir.

3- Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanan sağlık modeli nedir?

A) Tedavi
B) İyili modeli
C) Holistik model
D) Tıbbi model
E) Çevre modeli

Cevap : C) Holistik model

4- Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekstir?

A) Babinski
B) Adım atma
C) Moro
D) Tonik boyun refleksi
E) Yakalama

Cevap : D) Tonik boyun refleksi

5- Sağlık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kültüre özgü beslenme sağlık için önemlidir
B) Fiziksel olarak herhangi bir şikayetin olmaması sağlığın göstergesidir.
C) Kişinin kendini iyi olarak ifade etmesi sağlık anlamına gelmez.
D) Sağlık bir bulmaca gibi yorumlanabilir.
E) Bireyin zinde olması sağlıklı olduğunun göstergesidir.

Cevap : C) Kişinin kendini iyi olarak ifade etmesi sağlık anlamına gelmez.

6- Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamış bebeklere ne ad verilir?

A) prematüre
B) yenidoğan
C) immatür
D) sürmatür
E) postmatür

Cevap : B) yenidoğan

7- Dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede yüksektir. Anne ölümleriyle ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Genç ergenler hamilelik sonucun diğer kadınlara göre daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahiptir.
B) Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.
C) Anne ölüm oranı, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda daha düşüktür.
D) 1990 ve 2015 yılları arasında dünya ölçeğinde anne ölüm oranı yaklaşık %44 oranında artmıştır.
E) Anne ölümlerinin %99 u gelişmiş olan ülkelerde görülmektedir.

Cevap : B) Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.

8- Doğum sonrası dönemde anne de birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.
C) Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir
D) Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.
E) Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.

Cevap : B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır

9- Sağlığın tanımı 2 farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir. Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.
B) Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir
C) Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir
D) Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir
E) Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış acısını ifade eder.

Cevap : A) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.

10- Sağlıklı çocuk izleniminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.
B) Çocuğun beslenme özelliklerini incelemek amacıyla özellikle anne sütü ile beslenme, ek besinlere başlama,
beslenme alışkanlıkların yönelik bilgiler araştırılır.
C) Boy , kilo ve baş çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir.
D) Büyümesi izlenmelidir.
E) Yaşa uygun taramalar yapılmalıdır

Cevap : A) Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.

11- Aşağıdakilerden hangisi uterusun görevlerinden biri değildir?

A) Embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
B) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
C) Doğum anında plasentayı korumak
D) Doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol altına almak
E) Plasentanın atılmasını sağlamak

Cevap : C) Doğum anında plasentayı korumak
NOT: Uterusun görevleri: Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak, embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak, doğum esnasında bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) atılmasını sağlamak, doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol etmek uterusun görevleridir.

12- Hamileliğin oluşması için mutlaka olması gereken şey nedir?

A) Fallot tüplerinin kapalı olması
B) Cinsel ilişki sonrası vajinaya duş alınması
C) Fallot tüplerinde yumurtanın yerleşmesi
D) İlk bölünme sonrası hücrelerin rahim duvarına yerleşmesi
E) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir.

Cevap : E) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir.

13- Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte ne ad verilir?

A) Çocuk kadın oranı
B) Genel doğurganlık hızı
C) Genel doğurganlık hızı
D) Kaba doğum hızı
E) Yaşa göre doğurganlık hızı

Cevap : D) Kaba doğum hızı

14- Yeni doğanın duyuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yenidoğan bebek doğumdan itibaren kokuları ayırt edebilir.
B) Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.
C) Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi yolu dokunmadır.
D) Yenidoğanın görme duyusu tam olarak gelişmemiştir
E) Yenidoğan parlak ışıklara tepki verir

Cevap : B) Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.

15- Kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen ………… içinde gebelik gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisinde verilmiştir?

A) 12 ay
B) 9 ay
C) 18 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

Cevap : A) 12 ay

16- Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyo kültürel faktörlerden biri değildir?

A) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik
B) Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma
C) Ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar
D) Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanılmış gerçek bir tecrübe olması
E) Eğitim olanaklarını azaltan sosyal normlar

Cevap : A) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik

17- Sağlam çocuk izlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir izlem yapılmalıdır
B) İlk 6 ay içinde her ay sağlam çocuk izlemi yapılmalıdır.
C) 6 yaştan sonra yılda bir izlem yapılmalıdır.
D) Doğumdan sonra ilk 24 saat içinde yapılmalıdır.
E) 7-10,günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir.

Cevap : E) 7-10,günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir.

18- Aşağıdakilerden hangisi Mons pubis için doğrudur?

A) Sinir yönünden zengindir
B) Üçgen şeklinde görülür
C) Damar yönünden zengindir
D) Lablalar arasında yer alır
E) Ergenlik döneminden itibaren kıllarla kaplanır

Cevap : E) Ergenlik döneminden itibaren kıllarla kaplanır

19- Doğumda bebeğin değerlendirilmesi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır?

A) Cildi hassas olduğu için sıcak duyarlılığı değerlendirilmelidir
B) Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir
C) Direncinin artması için vitamin düzeyi değerlendirilmelidir
D) Enfeksiyon oluşma olasılığı için hijyeni değerlendirilmelidir
E) Vücudu doğum kanalında bulaşmış kan ve müküsten temizlemek için yıkanmalıdır.

Cevap : B) Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir

20- Sosyo- ekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içeren sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyilik modeli
B) Holistik modeli
C) Tedavi modeli
D) Tobbi model
E) Çevre modeli

Cevap : E) Çevre modeli

21- Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir. Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

A) Klitoris
B) Labia minör
C) Vulva
D) Mons pubis
E) Labia majör

Cevap : C) Vulva

22- Yenidoğan bebeğin baş kısmında önde frontal kemikler ile paryetal kemiklerin birleştiği yerde ön fontanel ve arkada paryetal ve oksipital kemiklerin birleşme yerinde arka fontanel vardır. Bunların kapanması hangi ayda gerçekleşir?

A) 0-3 ay ve 12-18 ay
B) 3-5 ay ve 13-15 ay
C) 3-6 ay ve 15-18 ay
D) 2-6 ay 15-18 ay
E) 2-4 ay ve 12-15 ay

Cevap : A) 0-3 ay ve 12-18 ay

23- Tuba uterinalar: bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Hangisi overlere en yakın kısımdır?

A) Serviks
B) Perine
C) İnfindibulum
D) İsthmus
E) Ampulla

Cevap : C) İnfindibulum

24- Bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağını kasar ve başparmağını yana doğru açar. İki yaşına kadar sürdürebilir. Bu refleks hangisidir?

A) Tonik boyun refleksi
B) Yakalama
C) Adım atma
D) Moro
E) Babinski

Cevap : E) Babinski

25- Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumda itibaren gereksinimleri ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının yapılması önemlidir. Bu doğrultuda hangisi çocuk sağlığı izlemi ilkelerinden değildir?

A) aile eğitimi
B) hastalıkların önlenmesi
C) erken tanı ve tedavi
D) çocukların kayıtlanması
E) bakımının sürekliliğinin sağlanması

Cevap : D) çocukların kayıtlanması

26- Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15 derece geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını iki yana açar sonrada kapatır. Bu hangi reflekstir?

A) Yakalama
B) Tonik boyun refleksi
C) Babinski
D) adım atma
E) Moro

Cevap : E) Moro

27- Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

A) Holistik modeli
B) Çevre modeli
C) İyilik modeli
D) Tedavi modelli
E) Tıbbi model

Cevap : E) Tıbbi model

28- Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/ A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Açıklaması verilen kavram hangisidir?

A) Süre
B) Orantı
C) Oran
D) Hız
E) Zaman

Cevap : B) Orantı

29- Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli nedir?

A) holistik model
B) iyilik modeli
C) tıbbi model
D) tedavi modeli
E) çevre modeli

Cevap : B) iyilik modeli

30- Sağlık istatistikleri yıllığından alınan sağlık bakanlığı halk sağlığı genel müdürlüğü (2016) verilerine göre Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı nedir?

A) Binde 12,7
B) Binde 11,4
C) Binde 11,9
D) Binde 12,1
E) Binde 12,4

Cevap : C) Binde 11,9

31- Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklindeki ifade edilir.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orantı
B) Hız
C) Süre
D) Zaman
E) Oran

Cevap : B) Hız

32- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Hemen emzirmeye başlanmalıdır.
B) İşitme testi uygulanmalıdır
C) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır
D) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılması
E) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır

Cevap : B) İşitme testi uygulanmalıdır

33- Bir olayın başka bir olaya göre durumunun yansıtır. A/B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran
B) Orantı
C) Hız
D) Süre
E) Zaman

Cevap : A) Oran

34-Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan sarılığının nedenlerinden biri değildir?

A) Aşırı beslenme
B) Geç beslenme
C) Anne sütüne bağlı sarılık
D) Yetersiz anne sütü alımı
E) Kan grubu uyuşmazlığı

Cevap : A) Aşırı beslenme

35- Türkiye’deki anne sağlık durumunun ölçme değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Toplam düşük hızı
B) Obstetrik komplikasyonların olmaması
C) Genel doğurganlık hızı
D) Kaba doğum hızı
E) Yaşa özel doğurganlık hızı

Cevap : B) Obstetrik komplikasyonların olmaması

36- Doğum sonra apgar değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
B) Apgar skoru doğumdan sonra 1. Ve 5. Dakikada bakılır.
C) Bebekte solunum, kalp hızı, renk, kas tonüsü ve uyaranlara yanıt incelenir.
D) Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.
E) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.

Cevap : E) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.

37- Vulvadaki en büyük sargı bezi?

A) Vestibül
B) Labia minor
C) Hipofiz
D) Labia majör
E) Bartolin bez

Cevap : E) Bartolin bez

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

38- Aşağıdakilerden hangisi endokrin bozukluklar sonucu olan amenoredir?

A) Overyal amenero
B) Periferik amenero
C) Disregulatorik
D) Santral amenero
E) Venoz amenore

Cevap : C) Disregulatorik
NOT: Disregülatorik amenoreler: Endokrin bozukluklar sonucu meydana gelen amenorelerdir. Özellikle tiroid ve böbreküstü bezi fonksiyon bozukluklarında amenoreler oluşabilir.

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

Anne Çocuk Sağlığı 2020-2021 Vize

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize Soruları

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize Soruları

1- Türkiye’deki anne sağlık durumunun ölçme değerlendirmede kullanılan sağlık ölçütleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

) Toplam düşük hızı
B) Obstetrik komplikasyonların olmaması
C) Genel doğurganlık hızı
D) Kaba doğum hızı
E) Yaşa özel doğurganlık hızı

Cevap : B) Obstetrik komplikasyonların olmaması

2- Sağlıklı çocuk izleminde taramalar önemlidir. Hangisi yeni doğanın metabolik taramaları için yanlıştır?

A) Bebeğin sadece anne sütü almış olması gerekir.
B) Taramaların yapılabilmesi için bebeği 48 saat beslenmiş olması gerekir
C) Bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar taramalar sayesinde önlenebilir.
D) Doğumdan sonra 3-5. Günlerde topuktan alınan kan ile tanı konulur.
E) Bazı metabolik hastalıkların hasarlarının önlenebilmesi için taramalar önemlidir.

Cevap : A) Bebeğin sadece anne sütü almış olması gerekir.

3- Optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanan sağlık modeli nedir?

A) Tedavi
B) İyili modeli
C) Holistik model
D) Tıbbi model
E) Çevre modeli

Cevap : C) Holistik model

4- Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kolve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olması hangi reflekstir?

A) Babinski
B) Adım atma
C) Moro
D) Tonik boyun refleksi
E) Yakalama

Cevap : D) Tonik boyun refleksi

5- Aşağıdakilerden hangisi Mons pubis için doğrudur?

A) Sinir yönünden zengindir
B) Üçgen şeklinde görülür
C) Damar yönünden zengindir
D) Lablalar arasında yer alır
E) Ergenlik döneminden itibaren kıllarla kaplanır

Cevap : E) Ergenlik döneminden itibaren kıllarla kaplanır.

6- Doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamış bebeklere ne ad verilir?

A) prematüre
B) yenidoğan
C) immatür
D) sürmatür
E) postmatür

Cevap : B) yeni doğan

7- Dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede yüksektir. Anne ölümleriyle ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Genç ergenler hamilelik sonucun diğer kadınlara göre daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahiptir.
B) Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.
C) Anne ölüm oranı, kırsal alanlarda yaşayan kadınlarda daha düşüktür.
D) 1990 ve 2015 yılları arasında dünya ölçeğinde anne ölüm oranı yaklaşık %44oranında artmıştır.
E) Anne ölümlerinin %99 u gelişmiş olan ülkelerde görülmektedir.

Cevap : B) Yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda ölüm oranı daha yüksektir.

8- Doğum sonrası dönemde anne de birtakım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu süreç için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir.
B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.
C) Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir
D) Doğum sonrası kanamanın rengi zamanla değişim göstermektedir.
E) Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür.

Cevap : B) Lohusalık dönemi bitiminde adet kanaması olmalıdır.

9- Sağlığın tanımı 2 farklı bakış açısıyla ifade edilmektedir. Bunlardan öznel bakış açısı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.
B) Kişinin enerjik hissetmesi sağlık göstergesidir
C) Bireyin kendini nasıl hissettiği sağlık için önemlidir
D) Kişinin kendini iyi hissetmesi sağlık göstergesidir
E) Bireyin kendini canlı hissetmesi öznel bakış acısını ifade eder.

Cevap : A) Öznel bakış açısında bireyin laboratuvar sonuçları önemlidir.

10- Sosyo- ekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içeren sağlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyilik modeli
B) Holistik modeli
C) Tedavi modeli
D) Tobbi model
E) Çevre modeli

Cevap : E) Çevre modeli

11-Aşağıdakilerden hangisi uterusun görevlerinden biri değildir?

A) Embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
B) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
C) Doğum anında plasentayı korumak
D) Doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol altına almak
E) Plasentanın atılmasını sağlamak

Cevap : C) Doğum anında plasentayı korumak

12- Hamileliğin oluşması için mutlaka olması gereken şey nedir?

A) Fallop tüplerinin kapalı olması
B) Cinsel ilişki sonrası vajinaya duş alınması
C) Fallop tüplerinde yumurtanın yerleşmesi
D) İlk bölünme sonrası hücrelerin rahim duvarına yerleşmesi
E) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir.

Cevap : E) Yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir.

Anne Çocuk Sağlığı

13- Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan ölçüte ne ad verilir?

A) Çocuk kadın oranı
B) Genel doğurganlık hızı
C) Genel doğurganlık hızı
D) Kaba doğum hızı
E) Yaşa göre doğurganlık hızı

Cevap : D) Kaba doğum hızı

14- Yeni doğanın duyuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yenidoğan bebek doğumdan itibaren kokuları ayırt edebilir.
B) Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.
C) Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi yolu dokunmadır.
D) Yenidoğanın görme duyusu tam olarak gelişmemiştir
E) Yenidoğan parlak ışıklara tepki verir

Cevap : B) Bebeklerde anne karnında hareketli hissetse de dokunma duyusu doğumdan sonra başlar.

15- Kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen ………… içinde gebelik gerçekleşmemesi olarak tanımlanır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisinde verilmiştir?

A) 12 ay
B) 9 ay
C) 18 ay
D) 3 ay
E) 6 ay

Cevap : A) 12 ay

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize

16- Aşağıdakilerden hangisi kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerden biri değildir?

A) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik
B) Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma
C) Ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar
D) Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanılmış gerçek bir tecrübe olması
E) Eğitim olanaklarını azaltan sosyal normlar

Cevap : A) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik

17-Sağlam çocuk izlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir izlem yapılmalıdır
B) İlk 6 ay içinde her ay sağlam çocuk izlemi yapılmalıdır.
C) 6 yaştan sonra yılda bir izlem yapılmalıdır.
D) Doğumdan sonra ilk 24 saat içinde yapılmalıdır.
E) 7-10 günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir.

Cevap : E) 7-10 günlerde taburculuk izlemi gerçekleştirilmelidir.

18- Aşağıdakilerden hangisi endokrin bozukluklar sonucu olan amenoredir?

A) Overyal amenero
B) Periferik amenero
C) Disregulatorik
D) Santral amenero
E) Venoz amenore

Cevap : C) Disregulatorik

19- Doğumda bebeğin değerlendirilmesi önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra yapılmalıdır?

A) Cildi hassa olduğu için sıcak duyarlılığı değerlendirilmelidir
B) Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir
C) Direncinin artması için vitamin düzeyi değerlendirilmelidir
D) Enfeksiyon oluşma olasılığı için hijyeni değerlendirilmelidir
E) Vücudu doğum kanalında bulaşmış kan ve müküsten temizlemek için yıkanmalıdır.

Cevap : B) Solunum dolaşım yeterliliği açısından değerlendirilmelidir

20- Sağlıklı çocuk izleniminde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.
B) Çocuğun beslenme özelliklerini incelemek amacıyla özellikle anne sütü ile beslenme, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıkların yönelik bilgiler araştırılır.
C) Boy , kilo ve baş çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir.
D) Büyümesi izlenmelidir.
E) Yaşa uygun taramalar yapılmalıdır

Cevap : A) Her kontrolde aşılama yapılmalıdır.

21- Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir. Dış üreme organlarının hepsine ne ad verilir?

A) Klitoris
B) Labia minör
C) Vulva
D) Mons pubis
E) Labia majör

Cevap : C) Vulva

22- Yenidoğan bebeğin baş kısmında önde frontal kemikler ile paryetal kemiklerin birleştiği yerde ön fontanel ve arkada paryetal ve oksipital kemiklerin birleşme yerinde arka fontanel vardır. Bunların kapanması hangi ayda gerçekleşir?

A) 0-3 ay ve 12-18 ay
B) 3-5 ay ve 13-15 ay
C) 3-6 ay ve 15-18 ay
D) 2-6 ay 15-18 ay
E) 2-4 ay ve 12-15 ay

Cevap : A) 0-3 ay ve 12-18 ay

23- Tuba uterinalar: bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Hangisi overlere en yakın kısımdır?

A) Serviks
B) Perine
C) İnfindibulum
D) İsthmus
E) Ampulla

Cevap : C) İnfindibulum

24- Bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağını kasar ve başparmağını yana doğru açar. İki yaşına kadar sürdürebilir. Bu refleks hangisidir?

A) Tonik boyun refleksi
B) Yakalama
C) Adım atma
D) Moro
E) Babinski

Cevap : E) Babinski

25- Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumda itibaren gereksinimleri ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının yapılması önemlidir. Bu doğrultuda hangisi çocuk sağlığı izlenim ilkelerinden değildir?

A) Aile eğitimi
B) Hastalıkların önlenmesi
C) Erken tanı ve tedavi
D) Çocukların kayıtlanması
E) Bakımının sürekliliğinin sağlanması

Cevap : D) Çocukların kayıtlanması

26- Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene eli ile desteklenir. Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15 derece geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak gövdesini öne ve kollarını iki yana açar sonrada kapatır. Bu hangi reflekstir?

A) Yakalama
B) Tonik boyun refleksi
C) Babinski
D) adım atma
E) Moro

Cevap : E) Moro

27- Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bu modellerden hangisi hastalığın olmamasını sağlık olarak değerlendirmektedir?

A) Holistik modeli
B) çevre modeli
C) iyilik modeli
D) tedavi modelli
E) tıbbi model

Cevap : E) tıbbi model

28- Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A/ A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Açıklaması verilen kavram hangisidir.

A) Süre
B) Orantı
C) Oran
D) Hız
E) Zaman

Cevap : B) Orantı

29- Emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşan sağlık modeli nedir?

A) Holistik model
B) İyilik modeli
C) Tıbbi model
D) Tedavi modeli
E) Çevre modeli

Cevap : B) iyilik modeli

30- Sağlık istatistikleri yıllığından alınan sağlık bakanlığı halk sağlığı genel müdürlüğü (2016) verilerine göre Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı nedir?

A) Binde 12,7
B) Binde 11,4
C) Binde 11,9
D) Binde 12,1
E) Binde 12,4

Cevap : C) Binde 11,9

31- Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma riskini bulmak için kullanılır. A/A+N şeklindeki ifade edilir.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orantı
B) Hız
C) Süre
D) Zaman
E) Oran
Cevap : B) Hız

32- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğum sonrası yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Hemen emzirmeye başlanmalıdır.
B) İşitme testi uygulanmalıdır
C) Apgar değerlendirmesi yapılmalıdır
D) Bebeğe 1 mg K vitamini yapılması
E) Radyant ısıtıcı altında tutulmalıdır

Cevap : B) İşitme testi uygulanmalıdır

33- Bir olayın başka bir olaya göre durumunun yansıtır. A/B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran
B) Orantı
C) Hız
D) Süre
E) Zaman

Cevap : A) Oran

34-Aşağıdakilerden hangsi yenidoğan sarılığının nedenlerinden biri değildir?

A) Aşırı beslenme
B) Geç beslenme
C) Anne sütüne bağlı sarılık
D) Yetersiz anne sütü alımı
E) Kan grubu uyuşmazlığı

Cevap : A) Aşırı beslenme

35- Doğum sonra apgar değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Puanla 0-1 ve 2 olarak yapılır.
B) Apgar skoru doğumdan sonra 1. Ve 5. Dakikada bakılır.
C) Bebekte solunum, kalp hızı, renk, kas tonus ve uyaranlara yanıt incelenir.
D) Apgar skorunun en doğru sonucu doğumdan 10 dakika sonra elde edilir.
E) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.

Cevap : E) Apgar skorunda altı ana unsur değerlendirilir.

36- Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olmasına ne ad verilir?

A) Kadın sağlığı
B) Ana sağlığı
C) Üreme sağlığı
D) Sosyal sağlık
E) İnfertilite Soruyu

Cevap : C) Üreme sağlığı

37- Sağlık için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kültürel özgü beslenme sağlık için önemlidir
B) Fiziksel olarak herhangi bir şikayetin olmaması sağlığın göstergesidir
C) Kişinin kendini iyi olarak ifade etmesi sağlık anlamına gelmez.
D) Sağlık bir bulmaca gibi yorumlanabilir
E) Bireyin zinde olması sağlıklı olduğunun göstergesidir.

Cevap : C) Kişinin kendini iyi olarak ifade etmesi sağlık anlamına gelmez.

38- Vulvadaki en büyük sargı bezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vestibül
B) Labia minor
C) Hipofiz
D) Labia majör
E) Bartolin bez

Cevap : E) Bartolin bez

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize

Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı 2020 Vize

 

Anne Çocuk Sağlığı 2019 Vize Online Deneme

Anne Çocuk Sağlığı 2019 Vize Online Deneme

Anne Çocuk Sağlığı 2019 Vize Online Deneme

Anne Çocuk Sağlığı

2020-2021 Yeni Kitaba Göre hazırlanmış ünite soruları

Vize Final
Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-1
Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2
Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3
Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1
Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -2

2019 ve öncesi kitaba göre konu ve testler

Vize Final
Anne Çocuk Sağlığı 2020 Çıkmış Final Soruları
2019- VİZE ÇIKAN SORULAR-YENİ Anne Çocuk Sağlığı Final Soruları 8-14 Ünite
Anne Çocuk Sağlığı Vize Anne Çocuk Sağlığı Ünite-8
Anne Çocuk Sağlığı Ünite-9
Anne Çocuk Sağlığı Ünite-10
Anne Çocuk Sağlığı Ünite-11
Anne Çocuk Sağlığı Ünite-12

Anne Çocuk Sağlığı Ünite-12 Final

Anne Çocuk Sağlığı Ünite-13
Anne Çocuk Sağlığı Ünite-14

Anne Çocuk Sağlığı 2019 Vize Online Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook

telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -2

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -2

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -2

46- Hipotalamus ve hipofiz nedenli amenoreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Santral amenoreler
B) Ovaryal amenoreler
C) Disregülatorik amenoreler
D) Periferik amenoreler

Cevap : A) Santral amenoreler
NOT: Santral amenoreler: Hipotalamus ve hipofiz nedenli amenorelerdir. Eş ölümü, ayrılma, göçler gibi çeşitli psişik faktörler hipotalamus fonksiyonuna etki ederek, FSH ve LH’nın sekresyonunu bozar. Hipotalamusta tümör, iltihap, travma gibi organik bir bozukluk varsa amenore görülür.

47- Embriyonel gelişme hatası olarak hymen deliğinin olmaması (atresiya hymenalis) aşağıdaki hangi ameneroye neden olur?

A) Disregülatorik amenoreler
B) Santral amenoreler
C) Ovaryal amenoreler
D) Periferik amenoreler

Cevap : D) Periferik amenoreler
NOT: Periferik amenoreler: Vajina, servix ve uterus ile ilgili amenorelerdir. Vaginanın olmaması, embriyonel gelişme hatası olarak hymen deliğinin olmaması (atresiya hymenalis) ameneroye neden olur.

48- Myom, polip, endometriozis gibi organik bozukluklar, pıhtılaşma bozuklukları ve hormonal bozukluklar hangi tür düzensizlik nedeni olabilir.

49- Aşırı ağrılı âdet görmeye ne denir?

A) Dismenore
B) Polimenore
C) Amenore
D) Hipomenore

Cevap : A) Dismenore
NOT: Dismenore; Aşırı ağrılı âdet görmeye dismenore denir. Âdet sancısı alt karın bölgesine lokalize olup bel, sırt ve bacaklara da yayılabilir. Ağrı genellikle âdet başlamadan 1 gün önce başlar. Özellikle âdetin ilk günü çok şiddetlidir ve en çok 2-3 gün sürer. Âdet sancısı olan kadınlarda aynı zamanda bulantı, baş ağrısı, kabızlık veya ishal gibi yakınmalar da olabilir. Âdet sancısına neden olabilecek altta yatan herhangi bir hastalık saptanmaz ise bu duruma primer dismenore denir.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Ünite 3 Soruları Devamı -2

50- Kadın Gen(i)tal organlarının hastalığına bağlı olarak sonradan ortaya çıkan dismenoreye ne denir?

Cevap : sekonder dismenore

51- Juvenil kanamalar nedir?

Cevap : Kız çocuğunda puberte öncesi, pubertede veya puberteden sonra bazen ilk menstruasyonda bazen de daha sonra ortaya çıkan patolojik kanamalara juvenil kanamalar denir.

52- Juvenil kanamalar, hormonal bozukluğa bağlı ise ne ile tedavi edilir?

Cevap : Progesteron
NOT: Juvenil kanamalar, hormonal bozukluğa bağlı ise progesteron ile tedavi edilir. Ancak organik bir lezyona veya kanama bozukluğuna bağlı ise nedene yönelik tedavi planlanır.

53- Premenstruel Sendrom Yalnızda (PMS) en sık görülen şikâyetler kaç grupta toplanır?

A) 5
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap : C) 3
NOT: PMS (Adet öncesi sendrom): Premenstruel Sendrom Yalnız ovulasyonlu sikluslarda görülen, 30 yaşından sonra sıkça rastlanan, kanamadan yaklaşık 5-7 gün önce başlayan ve âdet kanaması ile son bulan fiziksel ve ruhsal şikayetlerin hepsine birden premenstruel sendrom denir.
PMS’da en sık görülen şikâyetler üç büyük grupta toplanır:
• Su-tuz tutulmasına bağlı semptomlar: Karında, memelerde gerginlik, ağrı, bacaklarda ödem, kilo alma…
• Nöro-vejatatif semptomlar: Baş ağrıları, baş dönmesi, bulantı, kolay yorulma, taşikardi…
• Psişik semptomlar: Huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, alınganlık, ajitasyon, sıcak basmaları, ciltte yağlanma ve sivilcelenme…

54- Aşağıdakilerden hangisi PMS’de görülen Nöro-vejatatif semptomlar arasından değildir?

A) Kolay yorulma
B) Baş dönmesi
C) Baş ağrıları
D) Bacaklarda ödem

Cevap : D) Bacaklarda ödem
NOT: Nöro-vejatatif semptomlar: Baş ağrıları, baş dönmesi, bulantı, kolay yorulma, taşikardi…

55- Aşağıdakilerden hangisi PMS’de görülen Psişik semptomlar arasındadır?

A) Ajitasyon
B) Baş ağrıları
C) Bacaklarda ödem
D) Kilo alma

Cevap : A) Ajitasyon
NOT: Psişik semptomlar: Huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, alınganlık, ajitasyon, sıcak basmaları, ciltte yağlanma ve sivilcelenme…

56- Disfonksiyonel uterin kanamaya neden olan hormonal durumlar nelerdir?

Cevap : -Progesteron ve östrojen çekilme kanaması
-Östrojen çekilme kanaması
-Progesteron çekilme kanaması
-Östrojen yıkılma kanaması
-Progesteron yıkılma kanaması

57- Aşağıdakilerden hangisi erkeklerde infertilite (kısırlık) sebepleri arasından değildir?

A) Kanal tıkanıklıkları
B) Menide hiç sperm hücresinin olmaması (Azospermi)
C) Fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı
D) Sperm sayısının ve hareketinin azalması

Cevap : C) Fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı
NOT: Erkeklerde İnfertilite (Kısırlık); Pek çok faktör zayıf dölleme yetisine sebep olabilir. En çok rastlanan erkek kısırlığı sebepleri anormal sperm üretimi, fonksiyonu ve sperm morfolojisinde bozukluktur. Genel yaşam tarzı bu faktörleri etkileyebilmektedir. Erkeklerde infertilite (kısırlık) sebepleri şunlardır:
Sperm sayısının ve hareketinin azalması
Spermin yapısal problemleri
Menide hiç sperm hücresinin olmaması (Azospermi)
Kanal tıkanıklıkları
Spermin dışarı çıkmaması (mesaneye boşalması)
Hormonal nedenler:
Doğumda ya da doğumdan sonra gerçekleşen inmemiş testis
Çocukluk çağında geçirilen ateşli hastalıklar, ergenlikte kabakulak gibi hastalıklar
Genetik hastalıklar:
Varikosel (testise giden damarların genişlemesi)
Sifiliz, gonore gibi hastalıklar
Cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşme ve erken boşalma gibi)
Şeker hastalığı
Geçirilmiş kanser tedavisi
Enfeksiyonlar
Testosteron eksikliği
Aşırı sigara ya da alkol tüketimi
Stres

58- Meni örneğinde hiç sperm olmaması ne anlama gelir?

Cevap : Azospermi
NOT: Azospermi erkekte spermin geçtiği kanalların tıkanıklığına bağlı olan ve olmayan olmak üzere iki grupta incelenir.

59- Aşağıdakilerden hangisi kadınlarda infertilite (kısırlık) sebepleri arasındandır?
A) Testosteron eksikliği
B) Azalmış yumurtalık rezervi
C) Azospermi
D) Sifiliz, gonore gibi hastalıklar

Cevap : B) Azalmış yumurtalık rezervi

60- Çiftlerin, gebelik elde edebilmeleri için yapılan yardımcı üreme teknikleri nelerdir?

Cevap : Yardımcı üreme teknikleri:
• Kontrollü olarak yumurtalıkların uyarılması (ilaç tedavisi)
• Yumurta alınması işlemi
• Aşılama tedavisi
• Embriyo nakli
• Tüp bebek

61- Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tanımına göre menopoz nedir?

Cevap : Yumurtalık aktivitesinin yitirilmesi sonucu adet kanamasının kalıcı olarak sonlanmasına ne ad verilir?
NOT: Menopoz: Kelime anlamı olarak adet kanamasının kesilmesi (menapause; mena=ay, pause=durma) anlamına gelmektedir.

62- Ülkemizde menopoz yaş aralığı kaçtır?

Cevap : 45-48 yaş
NOT: Menopoz yaşı ortalama 45- 55 olmakla birlikte, 40 yaş civarında da görülebilmektedir. 60 yaşına kadar adet devam eden kadınlara da rastlanmıştır. Ülkemizde menopoz aralığı 45-48 yaş civarındadır.

63- Kadınların yaşam evreleri literatürde kaç dönemde incelenmektedir?

A) 4
B) 3
C) 8
D) 5

Cevap : D) 5
NOT: Kadınların yaşam evreleri literatürde çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, klimakteryum ve yaşlılık olmak üzere 5 dönemde incelenmektedir.

64- Klimakteryum Dönemi nedir?

Cevap : Kadının cinsel olgunluk döneminden sonraki, yumurtalık fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı hormon yapımının ve üreme kapasitesinin azaldığı yaşam dilimidir.

65- Klimakteryum Yunanca ‘klimakterikoz’ kelimesinden türetilmiş bir kelime olup ‘……………’ anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

Cevap : Merdiven basamağı

66- Halk arasında yaygın olarak bilinen menopoz hangi evrede yer alan bir değişim süredir?

A) Cinsel olgunluk
B) Yaşlılık
C) Klimakteryum
D) Ergenlik

Cevap : C) Klimakteryum
NOT: Klimakterik dönem 40- 45 yaş civarında başlar ve yaşlılık döneminin başlangıcı olarak kabul edilen 65 yaşa kadar devam eder.

67- Klimektaryum kaç evreden oluşur?

A) 3
B) 6
C) 5
D) 4

Cevap : D) 4

68- Klimakteryumun ilk fazı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmenopoz evresi
B) Perimenopoz evresi
C) Premenopoz evresi
D) Menopoz

Cevap : C) Premenopoz evresi
NOT: Premenopoz evresi: Klimakteryumun ilk fazıdır. Bu evrede adet düzeni bozulmaya başlamıştır ve yumurtlamanın olmadığı adet kanamaları nedeniyle üreme yeteneği ve gebelik şansı azalmıştır. Me nopozdan 2-6 yıl önceki evre olarak kabul edilmektedir.

69- Menopoz sonrası bir yıldan sonra yaşlılık dönemine kadar geçen evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menopoz
B) Postmenopoz evresi
C) Perimenopoz evresi
D) Premenopoz evresi

Cevap : B) Postmenopoz evresi

70- Menopoz, kaç şekilde ortaya çıkabilir ve bunlar nelerdir?

Cevap : Menopoz, Doğal menopoz, Erken menopoz ve Cerrahi menopoz olmak üzere üç şekilde ortaya çıkabilir.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Ünite 3 Soruları Devamı -2

71- Menopoz ve klimektaryum döneminde kadınlarda ortaya çıkan belirtiler nelerdir?

Cevap : -Adet düzeninde olan değişiklikler
-Duygusal değişiklikler,
-Damarsal değişiklikler
-Üreme organlarındaki gerileme ve küçülmeye bağlı değişiklikler
-Cilt değişiklikler
-Kas-iskelet sistemi sorunları

72- Jinekolojik kanserler içerisinde, görülme sıklığı olarak üçüncü sırada yer alırken, ölüm oranı en yüksek olan jinekolojik kanser türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Over kanseri
B) Vaj(i)nal kanser
C) Serviks kanseri
Cevap : A) Over kanseri

76- Serviks kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Cevap : Kötü hijyen koşulları, düşük sosyo-ekonomik düzey, erken yaşta cinsel ilişkiye başlama, çok eşlilik, çok fazla gebe kalma, sigara kullanımı ve kötü beslenmedir.

77- Uterusa ait iyi huylu tümörler arasında en sık görüleni hangisidir?

Cevap : myomlardır

78- Çapları 1-2 mm ile 3 cm arasında değişebilir, saplı ya da sapsız olabilir. Oluşum nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte östrojen hormonuna karşı duyarlı oldukları bilinen iyi huylu tümör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polipler
B) myomlar

Cevap : A) Polipler

79- Serviks kanserinden korunmada en önemli basamaklardan birisi kadınlar tarafından yaptırılan testin adı nedir?

Cevap : pap-smear testi
NOT: Pap-smear testi, serviks kanserini erken dönemde tarama amaçlı evrensel olarak kullanılan bir testtir. Serviks kanseri için geliştirilmiş olan HPV aşısının 9-26 yaşındaki kızlar ve 9-22 yaşındaki erkeklerde yaptırılması da önemlidir.

80- Over kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Cevap : Risk faktörleri arasında beyaz ırktan olmak, erken adet görmeye başlamak, menopoza geç girmek, aşırı kahve tüketimi, ailede kanser öyküsünün olması, yumurtlama bozukluğunu olması, şişman olma, infertilite ve hiç doğum yapmamış olma yer alır.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Ünite 3 Soruları Devamı -2

ÜNİTE SORULARI

1. I. Eşitsiz güç ilişkileri
II. Sosyal normlar
III. Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet

Yukarıdakilerden hangileri kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerdendir?

A. I ve II
B. I ve III
C. II ve III
D. I, II ve III

Cevap : D. I, II ve III

2. Dış üreme organlarının tümüne verilen ad nedir?

A. Mons pubis
B. Klitor(i)s
C. Vulva
D. Vaj(i)na

Cevap : C. Vulva

3. Aşağıdakilerden hangisi iç üreme organlarından olan uterusun görevi değildir?

A. Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
B. Ovulasyon yapmak
C. Embriyoyu beslemek ve korumak
D. Doğum sırasında bebeğin ve plesantanın atılmasını sağlamak

Cevap : B. Ovulasyon yapmak

4. Döllenmeden sonra 1-2 haftalık oluşuma veriken ad nedir?

A. Blastosist
B. Blastomer
C. Marula
D. Zigot

Cevap : Blastosist

5. Bebeğin hareketlerinin hissedilmesi, kemikleşmenin yaygınlaşması, mekanyum ve lanuganın görülmesş hamileliğin hangi döneminde görülür?

A. 3. ay
B. 4. ay
C. 5. ay
D. 6. Ay

Cevap : B. 4. ay

6. Aşağıdakilerden hangisi doğum kontrolünde uygulanan yöntemlerdendir?

A. Doğal yöntem
B. Bariyer yöntem
C. Hormonal yöntem
D. Hepsi

Cevap : D. Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi kadınların kullandığı doğum kontrol yöntemlerinden biri değildir?

A. Diyafram
B. Tüp ligasyonu
C. Vasektomi
D. Nuvaring

Cevap : C. Vasektomi

8. Aşağıdakilerden hangisi organ nedeniyle olan amenorelerden değildir?

A. Periferik amenero
B. Disregülatorik
C. Overyal amenero
D. Santral amenero

Cevap : B. Disregülatorik

9. Kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen …………… içinde gebelik gerçekleşmemesi olarak tanımlanır.

A. 3 ay
B. 6 ay
C. 9 ay
D. 12 ay

Cevap : D. 12 ay

10. Türkiye’deki jinekolojik kanserlerdeki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A. Endometrium, over, serviks
B. Endometrium, serviks, over
C. Serviks, over, endometrium
D. Over, serviks, endometrium

Cevap : Endometrium, over, serviks
Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı 1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

1- Ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon olaylarından sonra başlayan intrauterin devre kaça ayrılır?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

Cevap : D) 2
NOT: Ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon olaylarından sonra başlayan intrauterin devreyi embriyonel ve fetal devre olmak üzere 2’ye ayırabiliriz.

2- Embrio kaçıncı haftadan sonra fetus ismini alır?

A) 15. hafta
B) 5. hafta
C) 12. hafta
D) 8. hafta

Cevap : C) 12. hafta
NOT: Fetal dönem: Bu iki dönem arasında kesin bir sınır olmamakla birlikte, embrio 12. haftadan sonra fetus ismini alır ve bebeğin doğumuna kadar olan dönem fetal dönem olarak kabul edilir.

3- İmplantasyondan sonra ilk 2 aylık, ya da ilk 8 haftalık devre aşağıdakilerden hangi dönemdir?

A) Fetal dönem
B) Embriyonel dönem

Cevap : B) Embriyonel dönem
NOT: Embiryonel dönem: İmplantasyondan sonra ilk 2 aylık, ya da ilk 8 haftalık devredir. Bu devrede hücrelerin hızla çoğalması ile organlar ve sistemler oluşmaya başlar. Bu nedenle bu devreye organagenezis devresi de denir. Bu dönemde anne adayının radyasyon, ilaç, enfeksiyon gibi teratojenlere maruz kalması gebeliğin düşükle sonuçlanmasına yada bebeğin anomalili olarak doğmasına neden olabilir.

4- Embriyonel dönemde anne adayının radyasyon, ilaç, enfeksiyon gibi teratojenlere maruz kalması gebelikte ne tür sonuçlara yol açar?

Cevap : Gebeliğin düşükle sonuçlanmasına yada bebeğin anomalili olarak doğmasına neden olabilir.

5- Embriyoda üçüncü haftada kaç germ yaprağı şekillenir ve bunlar nelerdir?

Cevap : Üç germ yaprağı şekillenir. Bunlar; mezoderm, endoderm ve ektodermdir.

6- Aşağıdakilerden hangisi embriyonun 3. haftasında oluşan ektodermin tabakasında oluşan durum değildir?

A) Sinir sistemi oluşur.
B) Kemik iliği oluşur.
C) Burun boşluğu oluşur.
D) Salgı bezleri oluşur.

Cevap : B) Kemik iliği oluşur.
NOT: Ektoderm’den; cildin dış yüzeyi, saç ve tırnaklar, iç ve dış kulağın, burun boşluğu, ağız ve anüsün örtücü epiteli, sinir sistemi ve salgı bezleri oluşur.

7- Karaciğer ve pankreas aşağıdaki tabakalardan hangisinde gelişir?

A) Mezoderm
B) Ektoderm
C) Endoderm

Cevap : C) Endoderm
NOT: Endoderm’den; yutak, dil, bademcik, troid, nefes borusu, ve akciğerler, mide barsak, mesane, karaciğer ve pankreas gelişir.
NOT: Üçüncü hafta: Üçüncü germ yaprağı olan mezoderm, endoderm ve ektoderm arasında farkl edilir.. Ektoderm’den; cildin dış yüzeyi, saç ve tırnaklar, iç ve dış kulağın, burun boşluğu, ağız ve anüsün örtücü epiteli, sinir sistemi ve salgı bezleri oluşur. Mezoderm’den; kaslar, bağ dokusu, kemik iliği oluşur. Endoderm’den; yutak, dil, bademcik, troid, nefes borusu, ve akciğerler, mide barsak, mesane, karaciğer ve pankreas gelişir.

8- Embriyo dördüncü haftada kaç mm ye ulaşır?

A) 5 mm
B) 8 mm
C) 2 mm
D) 3 mm

Cevap : A) 5 mm

9- Embriyonun kaçıncı gününde kalp atımı ile koryonik villuslar ve fetus arasında kan dolaşımı başlar?

A) 15
B) 20
C) 24
D) 18

Cevap : C) 24
NOT: Dördüncü hafta: Embriyonun ölçülerinde hızlı bir büyüme gözlenir. 24. günde kalp atımı ile koryonik villuslar ve fetus arasında kan dolaşımı başlar. 3. Haftada gelişmeye başlayan nöral tüpün ön ucundan beyin, arka ucunda spinal kord şekillenir, özefago-trakeal septum gelişir. Embriyo 5 mm ye ulaşır.

10- İkinci ayda embriyonun boyu kaç cm dir?

A) 2 cm
B) 10 cm
C) 8 cm
D) 4 cm

Cevap : D) 4 cm
NOT: İkinci ay: Beyin gelişir, baş vücuda göre daha büyük bir görünüm kazanır, iç ve dış yapıların hızla geliştiği bu dönem, yapısal anormalliklerin ortaya çıktığı bir dönemdir. 5.haftada böbrekler şekillenmeye başlar, dış üreme organların, ilkel biçimde kol ve bacakların, göz ve burun ve kulakların belirlenmeye başladığı bu ayda embriyonun boyu 4 cm kadardır.

11- 12 haftalık fetusun boyu kaç cm dir?

A) 8 cm
B) 9 cm
C) 20 cm
D) 15 cm

Cevap : B) 9 cm
NOT: 12 haftalık fetusun boyu 9 cm’dir. Baş vücudun 1/3’ ini oluşturur.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

12- Gebeliğin kaçıncı ayında fetal hareketler anne tarafından hissedilir?

A) Dördüncü ay
B) İkinci ay
C) Birinci ay
D) Üçüncü ay

Cevap : A) Dördüncü ay

13- Gebeliğin kaçıncı ayında bebeğin barsaklarda mekonyum ( bebeğin ilk dışkısı ) görülür?

A) Dördüncü ayda
B) İkinci ayda
C) Birinci ayda
D) Altıncı ayda

Cevap : A) Dördüncü ayda

14- Gebeliğin dördüncü ayında bebeğin vücudunda oluşan ince tüycüklere ne denir?

Cevap : lanuga

15- Fetus 4. ayın sonunda kaç cm uzunluğundadır?

A) 20 cm
B) 18 cm
C) 16 cm
D) 10 cm

Cevap : C) 16 cm

16- Fetüs kaçıncı ayda karaciğeri Fe (demir) depolamaya başlar?

A) Üçüncü ay
B) Beşinci ay
C) ikinci ay
D) Dördüncü ay

Cevap : B) Beşinci ay

17- Beşinci ayda fetüsün ağırlığı ne kadardır?

A) 1000 gram
B) 200 gram
C) 500 gram
D) 800 gram

Cevap : C) 500 gram
NOT: Beşinci ay: Kemik iliği artar, fetusun karaciğeri Fe (demir) depolamaya başlar, bebek doğduktan sonra ilk yılında bu Fe deposunu kullanır. Bu nedenle gebeliğin 2. yarısında anneye Fe preparatları verilmelidir. Beyaz, yağlı, peynirimsi görünümündeki verniks kazeoza tüm vücutta şekillenir. Bu ayda fetus ortalama 25 cm boyunda, 500 gram ağırlığındadır.

18- Gebeliğin kaçıncı ayında immunoglobilin düzeyi yükselir?

A) Üçüncü ayda
B) Dördüncü ayda
C) Beşinci ayda
D) Altıncı ayda

Cevap : D) Altıncı ayda
NOT: Altıncı ay: Akciğerler doğumdan sonra solunum yapabilmesi için gelişimini başlatır. Anneden geçen immunoglobilin düzeyi yükselir, böylece fetus ve yenidoğan hastalıklardan korunmuş olur. Kapiller sistem geliştiği için derinin rengi pembedir. Deri altı yağ dokusu gelişmeye başlar ve cilt kırışıktır. Fetus altıncı ayda ortalama 30 cm uzunluğunda, 700 gram ağırlığındadır.

19- Gebeliğin kaçıncı ayında akciğerlerde oksijen ve karbondioksit değişimi mümkündür?

A) Dördüncü ay
B) Yedinci ay
C) Beşinci ay
D) Altıncı ay

Cevap : B) Yedinci ay
NOT: Yedinci ay: Alveoller ve alveol etrafında kapiller gelişmiştir. Akciğerlerde oksijen ve karbondioksit değişimi mümkündür. 28 haftalık fetus yaklaşık 35 cm boyunda, 1000 gram ağırlığındadır.

20- Fetüs sekizinci ayda kaç cm uzunluğundadır?

A) 40 cm
B) 35 cm
C) 25 cm
D) 30 cm

Cevap : A) 40 cm
NOT: Sekizinci ay: Deri kırmızı ve kırışıktır, 40cm uzunluğunda, 1700 gram ağırlığındadır. Doğarsa yaşama şansı 1/3’tür.

21- Fetüs dokuzuncu ayda kaç gram ağırlığındadır?

A) 2000 gram
B) 3500 gram
C) 2500 gram
D) 3000 gram

Cevap : C) 2500 gram
NOT: Dokuzuncu ay: 45 cm uzunluğunda, 2500 gram ağırlığındadır, deri altı yağ dokusu artmıştır, yüzde kırışıklık ve vücutta lanuga azalmıştır, erkek fetuslarda testisler scrotuma iner, kas tonusu gelişmiştir.

22- Kadınların yumurtalarını taşıyan tüplerin cerrahi işlemle bağlanarak kısırlaştırılması işlemine ne ad verilir?

Cevap : Tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması)

23- Hangi işlem sonrasında erkekler doğurganlıklarını kalıcı olarak yitirirler?

Cevap : Vasektomi işlemi sonrasında

24- Cerrahi bir operasyonla erkeğin sperm kanallarının kapatılması, kısırlaştırılması işlemine ne ad verilir?

Cevap : Vasektomi

25- Rahim ağzına yerleştirilerek kullanılan, lateksten yapılmış, spermlerin rahim içine girmesini engelleyen elastik bir araç nedir?

Cevap : Diyafram

26- Aşağıdakilerden hangisi erkeğin kullandığı doğum kontrol yöntemlerindendir?

A) Doğum kontrol hapları
B) Tüp ligasyonu
C) Vasektomi
D) Diyafram

Cevap : C) Vasektomi

27- Bir adet döngüsü kadında genellikle kaç gün sürmektedir?

Cevap : 28 gün

28- Aşağıdakilerden hangisi adet döngüsünde etkili olan hormonlardan değildir?

A) Yumurtalıklardan salgılanan östrojen ve progesteron hormonu
B) Human Chorionic Gonodotrop (HCG)
C) Hipotalamustan salgılanan gonodotrop releasing hormon (GNRH)
D) Hipofiz ön lobundan salgılanan folikül stimüle eden hormon (FSH)

Cevap : B) Human Chorionic Gonodotrop (HCG)
NOT: Adet döngüsünde etkili olan hormonlar;
– Hipotalamustan salgılanan gonodotrop releasing hormon (GNRH)
– Hipofiz ön lobundan salgılanan folikül stimüle eden hormon (FSH) ve luteinleştirici hormon (LH)
– Yumurtalıklardan salgılanan östrojen ve progesteron hormonu

29- Adet döngüsü kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap : Adet döngüsü ovarial (yumurtalıklarda) ve endometrial (rahimde) döngü olmak üzere 2’ye ayrılır.

30- Ovarial döngüde kaç faz bulunur?

A) 1
B) 4
C) 2
D) 3

Cevap : D) 3
NOT: Ovarial döngüde 3 faz bulunur. Bunlar;
-Foliküler faz (folikül olgunlaşması)
-Ovulasyon fazı (yumurtlama fazı)
-Luteal faz

31- Foliküler faz ( folikül olgunlaşması ) ortalama kaç gün sürer?

A) 9-10 gün
B) 12-14 gün
C) 16-17 gün
D) 5-6 gün

Cevap : B) 12-14 gün

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

32- Ovulasyondan sonraki ilk 3 günde geride kalan folikül hücrelerine kolesterol yığılır ve sarı bir renk alır, bu oluşuma ne ad verilir?

Cevap : sarı cisim ( korpus luteum )

33- Sarı cisimden hangi hormon salgılanır?

Cevap : Progesteron

34- Rahmin iç duvarındaki değişiklikler kaç fazda meydana gelir?

A) 5
B) 3
C) 4
D) 2

Cevap : B) 3
NOT: Döllenen yumurtanın yerleşimi için rahimin iç tabakası hazırlık yapar. Rahmin iç duvarındaki değişiklikler 3 fazda meydana gelir. Bunlar;
-Proliferatif faz (çoğalma, kalınlaşma)
-Sekretuar faz (salgı)
-Menstrual faz (adet görme)

35- Proliferatif faz (çoğalma, kalınlaşma) adetin kaçıncı günü başlar?

A) 7. günü
B) 4. günü
C) 3. günü
D) 5. günü

Cevap : D) 5. günü
NOT: Proliferatif faz (çoğalma, kalınlaşma): Adetin 5. günü başlar ve 12-13. gününe kadar devam eder. Yumurtalıklardan salgılanan östrojen rahim iç duvarı epitelinin çoğalarak kalınlaşmasına neden olur. Bu tabakanın kalınlaşması yumurtlamaya kadar devam eder ve yumurtlama zamanında rahim iç duvarının kalınlığı yaklaşık 5-6 mm ye ulaşır.

36- Siklus (adet döngüsü) anomalilerine en çok hangi dönemlerde rastlanır?

Cevap : -âdetin ilk başladığı yıllarda,
-menopoz öncesinde,
-doğum ve düşüklerden sonra rastlanır.

37- Her menstruasyonda kaybedilen kan miktarı ortalama kaç ml arasında değişmektedir?

Cevap : 50-100 ml

38- 2 günden az ve 7 günden daha fazla süren menstruasyon ne olarak kabul edilir?

Cevap : patolojik

39- Menstrual düzensizlikler ve Düzensiz sikluslar nelerdir?

Cevap : • Amenore
• Hipermenore
• Oligomenore
• Polimenore
• Hipomenore
• Menoraji
• Metroraji

40- Pubertenin tamamlandığı yaş sınırı olan 16 yaşına kadar menstrüel siklusun başlamaması veya başlayan siklusun ortadan kalkması ya da 3–4 aylık aralarla gelmesine ne denir?

A) Amenore
B) Menoraji
C) Hipomenore
D) Polimenore

Cevap : A) Amenore (adet görmeme)

41- Siklus bozukluklarının en ağır şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipomenore
B) Amenore
C) Oligomenore
D) Menoraji

Cevap : B) Amenore
NOT: Amenore : Pubertenin tamamlandığı yaş sınırı olan 16 yaşına kadar menstrüel siklusun başlamaması veya başlayan siklusun ortadan kalkması ya da 3–4 aylık aralarla gelmesine amenore denir. Siklus bozukluklarının en ağır şekli olarak kabul edilir. Amenore bir hastalık değil jinekolojinin hemen her alanını ilgilendiren ve pek çok nedeni olan bir belirtidir. Amenoreler primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır;
17–18 yaşında âdetin hiç başlamamasına primer amenore, başladıktan sonra ortadan kalkmasına veya 3–4 aylık aralarla gelmesine sekonder amenore denir.

42- Fizyolojik amenore olan durumlar nelerdir?

Cevap : Puberteden önceki amenore, Gebelik esnasındaki amenore, Laktasyon (emzirme) devrindeki amenore, Menopozda görülen amenore
NOT: Fizyolojik Amenore: Kadınların bazı dönemlerde normal olarak âdet görmeme durumları vardır. Bu âdet olamama durumlarına fizyolojik amenore veya normal amenore adı verilir; Puberteden önceki amenore, Gebelik esnasındaki amenore, Laktasyon (emzirme) devrindeki amenore, Menopozda görülen amenore (Fizyolojik amenoredir, tedaviye gerek yoktur.) Bu dönemlerde âdet görmemenin sebebi ovulasyonun olmamasıdır.

43- Fonksiyonel amenoreye neden olan durumlar nelerdir?

Cevap : Ağır, akut ve kronik hastalıklar (kızıl, tbc, diyabet vb.), korku, üzüntü, ızdırap, aile içinde ölüm, boşanma, ruh hastalıkları gibi çevresel ve psişik faktörler, aşırı zayıflama rejimleri, psödosiyezis (yalancı gebelik) gibi çeşitli durumlar fonksiyonel amenoreye neden olabilmektedir.

44- Organ menşeili amenoreler kaç grupta incelenir ve bunlar nelerdir?

Cevap : 4 grupta incelenir. Bunlar;
-Periferik amenoreler,
-Ovaryal amenoreler,
-Santral amenoreler,
-Disregülatorik amenoreler

45- Endokrin bozukluklar sonucu meydana gelen amenoreler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ovaryal amenoreler
B) Periferik amenoreler
C) Santral amenoreler
D) Disregülatorik amenoreler

Cevap : D) Disregülatorik amenoreler

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı -1

Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-3 Devamı 1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite – 3

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite – 3

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite – 3

1- Kadın üreme organları kaç bölümde incelenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap : A) 2
NOT: Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.

2- Aşağıdakilerden hangisi dış üreme organlarından değildir?

A) Uterus
B) lab(i)a minör
C) Mons pubis
D) Klitoris
E) lab(i)a majör

Cevap : A) Uterus
NOT: Dış üreme organları
– Mons pubis
– lab(i)a majör
– lab(i)a minör
– Klitoris

3- Dış üreme organlarının hepsine birden ne ad verilir?

A) Uterus
B) vu(l)va
C) Klitoris
D) Hymen

Cevap: vu(l)va

4- Aşağıdakilerden hangisi iç üreme organlarındandır?

A) lab(i)a minör
B) Klitoris
C) Mons pubis
D) Tuba uterinalar
E) lab(i)a majör

Cevap : D) Tuba uterinalar
NOT: İç üreme organları
– Overler
– Uterus
– Tuba uterinalar
– Va(j)ina

5- Şekil olarak badem görünümünde olan iç üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klitoris
B) Uterus
C) Tuba uterinalar
D) Overler

Cevap : D) Overler
NOT: Overler (yumurtalıklar): Uterusun her iki yanında tuba uterinaların (tüp) fimbrial uçlarına yakın olarak yerleşmişlerdir. Overler şekil olarak badem görünümündedir.

6- lab(i)a minörlerin üstte birleştiği kısımda yer alan uyarı ile sertleşebilen dış üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klitoris
B) lab(i)a minör
C) lab(i)a majör
D) Mons pubis

Cevap : A) Klitoris
NOT: Klitoris: lab(i)a minörlerin üstte birleştiği kısımda yer alan uyarı ile sertleşebilen bir organdır. Damar ve sinir yönünden zengin olduğu için yırtık ve zedelenmelerde çok fazla kanamalar olabilir.

7- lab(i)a minörler açıldığında ortaya çıkan üçgen saha aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hymen
B) Vestibül
C) Bartolin bezleri
D) Klitoris

Cevap : B) Vestibül

8- vu(l)vadaki en büyük salgı bezidir. Seksüel uyarılarda bir sıvı salgılayarak Vaj(i)nanın kayganlığını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vestibül
B) Klitoris
C) Hymen
D) Bartolin bezleri

Cevap : D) Bartolin bezleri

9- ” Vaj(i)nal açıklığı kısmen örten elastik (esneyebilen) bir müköz membrandır (zar)” verilen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vestibül
B) vu(l)va
C) Bartolin bezleri
D) Hymen

Cevap : D) Hymen
NOT: Hymen (kızlık zarı): Vaj(i)nal açıklığı kısmen örten elastik (esneyebilen) bir müköz membrandır (zar). Üzerinde menstrual kanın (adet kanı) akmasını sağlayan delikler bulunur. Kızlık zarı bazı kadınlarda iki veya üç delikli olabilirken bazı kadınlarda da çok delikli olabilir. Hymenin kapalı olduğu imperfore hymen denilen durumlarda menstruel kan akamaz hymenotomi (hymenin kesilmesi) ile zarın açılması gerekebilir. Kızlık zarı hiç olmayan kadınlar olabildiği gibi, cinsel ilişki ile yırtılmayan ancak doğumda yırtılabilen elastik kızlık zarları olabilmektedir.

10- Uterusun her iki yanında tuba uterinaların (tüp) fimbrial uçlarına yakın olarak yerleşmiş olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hymen
B) Uterus
C) Tuba uterinalar
D) Overler

Cevap : D) Overler

11- Aşağıdakilerden hangisi iç üreme organlarından olan overlerin görevlerindendir?

A) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
B) Doğum esnasında bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) atılmasını sağlamak
C) Hormon ifraz etmek
D) Embriyoyu olgunlaşıncaya kadar beslenmesini sağlamak

Cevap : C) Hormon ifraz etmek
NOT: Overlerin 2 görevi vardır:
Ovulasyon yapmak, (yumurta hücresinin olgunlaşıp overlerden atılması)
Hormon ifraz etmek, (Östrojen ve Progesteron) Her iki hormonunda üreme siklusunun gerçekleşmesinde önemli görevleri vardır.

12- Önde mesane (idrar torbası) arkada rektum (kalın barsağın son kısmı) ile komşuluk yapan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hymen (kızlık zarı)
B) Tuba uterinalar (tüpler)
C) Overler (yumurtalıklar)
D) Uterus (rahim)

Cevap : D) Uterus (rahim)

13- İç üreme organı olan uterus gebelikte ağırlığı kaç grama kadar ulaşır?

A) 1000 gram
B) 2000 gram
C) 250 gram
D) 500 gram

Cevap : A) 1000 gram

14- Uterus kaç bölümden oluşur?

A) 7
B) 5
C) 4
D) 8

Cevap : C) 4
NOT: Uterus 4 bölümden oluşur. Üst bölümünü fundus ve corpus oluşturur, alt bölümünü ise istmus ve rahim ağzı olarak bilinen serviks oluşturur.

15- Uterusun dıştan içe doğru 3 tabakası vardır. İçte over hormonlarına cevap veren adet görme olaylarının gerçekleştiği tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) parametrium
B) myometrium
C) endometrium

Cevap : C) endometrium
NOT: Uterusun dıştan içe doğru 3 tabakası vardır. En dışta parametrium, ortada kalın kas tabakası olan myometrium ve içte de over hormonlarına cevap veren adet görme olaylarının gerçekleştiği endometrium tabakası yer almaktadır.

16- Armut biçiminde, kaslı, kalın duvarlı, ortalama 7.5cm uzunluğunda, 3.5cm genişliğinde, 60 gram ağırlığında olan iç üreme organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uterus
B) vu(l)va
C) Overler
D) Tuba uterina

Cevap : A) Uterus

17- Aşağıdakilerden hangisi iç üreme organı olan uterusun görevlerindendir?

A) Pelvik ve abdominal (karında yer alan) organları desteklemek
B) Embriyo olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
C) Ovulasyon yapmak
D) Hormon ifraz etmek

Cevap : B) Embriyo olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak
NOT: Uterusun görevleri: Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak, embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak, doğum esnasında bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) atılmasını sağlamak, doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol etmek uterusun görevleridir.

18- Tuba uterinalar (tüpler) kaç kısımda incelenir?

A) 5
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap : C) 3
NOT: Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp şeklinde oluşumlardır. 3 kısımda incelenir. Bunlar;
-İnfindibulum
-Ampulla
-İsthmus

19- Tüplerin uterusa en yakın ve en dar parçası olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsthmus
B) İnfindibulum
C) Ampulla

Cevap : A) İsthmus

20- Fertilizasyon (döllenme) olayının gerçekleştiği tüplerin orta ve en geniş kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnfindibulum
B) Ampulla
C) İsthmus

Cevap : B) Ampulla

21- Overlere en yakın olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ampulla
B) İsthmus
C) İnfindibulum

Cevap : C) İnfindibulum
NOT: İnfindibulum: Overlere en yakın kısımdır. Uçlarındaki saçak şeklindeki oluşumlara fimbria denir.

22- Yaklaşık 7-10 cm uzunluğunda, serviks, vajen içine doğru 1cm kadar çıkıntı yapan ve çevresinde bir boşluk oluşturan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuba uterinala
B) Vaj(i)na
C) Uterus
D) Overler

Cevap : B) Vaj(i)na
NOT: Vaj(i)na: Serviksten (rahim ağzı) Vaj(i)nal açıklığa kadar uzanan bir kanaldır. Yaklaşık 7-10 cm uzunluğundadır. Serviks, vajen içine doğru 1cm kadar çıkıntı yapar ve çevresinde bir boşluk oluşturur. Bu boşluklar ön, arka ve yan forniksler olarak isimlendirilir. Vaj(i)na, doğum kanalı olmasının yanında, menstruel kanın (adet kanı) aktığı ve koitusun (cinsel birleşme) gerçekleştiği bir kanaldır.

23- Anatomik olarak mons pubisten anüse kadar uzanan kısma ne denir?

Cevap : Perine
NOT: Perine: Anatomik olarak mons pubisten anüse kadar uzanan kısma denir ve bütün dış Gen(i)tal organları ve bunlara ait adele, fasia, damar ve sinirleri içine alır.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite – 3

24- Aşağıdakilerden hangisi perine kaslarının görevlerindendir?

A) Doğum eylemi sırasında bebeğin başının çıkabilmesi için ihtiyacı olan pozisyonları almasını sağlamak.
B) Doğum esnasında bebeğin ve plasentanın (bebeğin eşi) atılmasını sağlamak
C) Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
D) Ovulasyon yapmak

Cevap : A) Doğum eylemi sırasında bebeğin başının çıkabilmesi için ihtiyacı olan pozisyonları almasını sağlamak.
NOT: Perine kaslarının görevleri ise; pelvik ve abdominal (karında yer alan) organları desteklemek ve pozisyonlarını muhafaza etmek, defekasyonun (dışkılama)an(a)lkanalda aşağı doğru itilmesini sağlamak, Vaj(i)nal vean(a)lsifinkterlerin hareketini sağlamak, doğum eylemi sırasında bebeğin başının çıkabilmesi için ihtiyacı olan pozisyonları almasını sağlamak.

25- Fertilizasyon (Döllenme) nerede olur?

A) İnfindibulum
B) Klitoris
C) İsthmus
D) Ampulla

Cevap : D) Ampulla
NOT: Fertilizasyon (Döllenme): Tuba uterinaların en geniş bölümü olan ampullada gerçekleşen döllenme olayı ovum ve spermiumun birleşmesi, kromozomların kaynaşmasıdır.

26- 46 kromozomlu yeni hücreye verilen isim nedir?

Cevap : Zigot

27- Olgun bir ovumda (dişi yumurta hücresi) daima tek bir X kromozomu bulunur. Olgun bir spermiumda ise ya X kromozomu ya da Y kromozomu bulunur. Eğer X kromozomu taşıyan bir spermium ovum ile birleşecek olursa zigotun cinsiyet kromozomu ne olur?

Cevap : XX yani Kız olur.
NOT: Zigotun cinsiyeti: Zigotun cinsiyet kromozomlarının yapısı spermiumun taşıdığı cinsiyet kromozomuna bağlıdır. Olgun bir ovumda (dişi yumurta hücresi) daima tek bir X kromozomu bulunur. Olgun bir spermiumda ise ya X kromozomu ya da Y kromozomu bulunur. Eğer Y kromozomu taşıyan bir spermium ovum ile birleşecek olursa fertilizasyon sonucu ortaya çıkan zigotun cinsiyet kromozomunun yapısı XY yani erkek, X kromozomu taşıyan bir spermium ovum ile birleşecek olursa da zigotun cinsiyet kromozomu XX yani kız olacaktır.

28- İlk mitoz bölünme sonucu oluşan 2 yavru hücreye ne denir?

A) Blastomer
B) Marula
C) Trofoblast
D) Blastosist

Cevap : A) Blastomer

29- 3-4 günlük 16 hücreli yapıya ne denir?

A) Trofoblast
B) Blastosist
C) Blastomer
D) Marula

Cevap : D) Marula

30- 1-2 hf. oluşuma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marula
B) Blastomer
C) Trofoblast
D) Blastosist

Cevap : D) Blastosist

31- Döllenmiş yumurtanın tuba uterinalardan uterusun içine taşınma süreci yaklaşık kaç gün sürer?

A) 4-5 gün
B) 7-10 gün
C) 15-18 gün
D) 2-4 gün

Cevap : B) 7-10 gün
NOT: Blastosistin endometriuma gömülmesi ve üzerinin örtülmesi 7-10 gün sürer.

32- Döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahimin iç tabakası olan endometriuma yerleşmesine ne ad verilir?

Cevap : implantasyon

33- Plasentanın ağırlığı kaç gramdır?

A) 800 gram
B) 500 gram
C) 1000 gram
D) 1500 gram

Cevap : B) 500 gram
NOT: Plasenta: 500 gram ağırlığında 15-25 cm çapında, 2 cm kalınlığındadır.

34- Plasentanın kaç yüzü vardır, bunlar nelerdir?

Cevap : 2 yüzü vardır. Bunlar; Maternal ve fetal

35- Aşağıdakilerden hangisi plasentanın görevlerinden değildir?

A) Fetusun rahat hareketini sağlar.
B) Gaz alışverişi sağlar.
C) Antikor transferi sağlar.
D) Hormon üretimi sağlar.

Cevap : A) Fetusun rahat hareketini sağlar.
NOT: Gaz alışverişi, beslenme, eliminasyon (boşaltım), antikor transferi, koruma, hormon üretimi plasentanın görevleri arasında yer alır.

36- Gebelik süresince plasentadan salgılanan hormonlar nelerdir?

Cevap : Gebelik süresince plasentadan, gebelik hormonu olan Human Chorionic Gonodotrop (HCG), gebelikte memeleri laktasyona hazırlayan Human Plasental Laktojen (HPL), gebeliğin devamını sağlayan progesteron ve bebeğin sağlık durumunu gösteren östrojen hormonları salgılanır.

37- Gebelikte amniyotik sıvıyı içinde fetüsle beraber saran zara ne denir?

Cevap : Amniotik kese

38- Doğuma yakın dönemlerde amniyotik sıvıvnın miktarı kaç ml’dir?

A) 500-1000 ml
B) 300-400 ml
C) 1000-1500 ml
D) 600-700 ml

Cevap : A) 500-1000 ml

39- Aşağıdakilerden hangisi amniyotik sıvının görevlerinden değildir?

A) Fetusun rahat hareketini sağlayarak kas-iskelet sisteminin gelişmesine yardım eder.
B) Gaz alışverişi sağlar.
C) Fetusun ısı kaybını önler.
D) Fetusu travmalardan korur.

Cevap : B) Gaz alışverişi sağlar.
NOT: Amniyotik sıvı; fetusu travmalardan korur, fetusun ısı kaybını önler, fetusun rahat hareketini sağlayarak kas-iskelet sisteminin gelişmesine yardım eder, fetusun simetrik büyümesini sağlar ve doğum eyleminde zarların açılması ile doğum kanalının aseptik bir sıvı ile yıkanmasını sağlar.

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -3

Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2

1- Sağlık göstergeleri genelde üç tür ölçüm ile ifade edilir. Bunlar nelerdir?

Cevap : Bunlar; Oran, orantı ve hızdır.

2- Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtan ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran
B) Fark
C) Hız
D) Orantı

Cevap : D) Orantı
NOT: Orantı: Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A / A+B şeklinde ifade edilir. Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Örneğin; X nedeninden ölenlerin tüm ölenler içindeki payı.

3- Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtan ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orantı
B) Oran
C) Hız

Cevap : B) Oran
NOT: Oran: Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir. Pay, paydadan tamamen farklıdır. Örneğin; doğan bebeklerin erkek / kadın cinsiyet oranı.

4- Aşağıdakilerden hangisi anne sağlığını gösteren ölçütlerden değildir?

A) Bebek Ölüm Hızı
B) Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
C) Kaba Doğum Hızı
D) Ana Ölüm Hızı
E) İsteyerek Düşük Oranı

Cevap : A) Bebek Ölüm Hızı
NOT: Anne Sağlığını Gösteren Ölçütler
-Kaba Doğum Hızı
-Genel Doğurganlık Hızı
-Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
-Ana Ölüm Hızı
-Toplam Düşük Hızı
-İsteyerek Düşük Oranı
-Kontraseptif Yöntem Uygulamaları
-Doğum Öncesi Bakım Alan Gebe Oranı
-Hastanede ve Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumların Oranı
-Doğum Sonu Bakım Alanların Oranı
-Jinekolojik Hastalık Prevalansı
-Obstetrik Komplikasyonların Görülme Oranı
-Kadının Statüsü

5- TNSA 2013 verilerine göre Kaba doğum hızı kaç olarak tespit edilmiştir?

A) Binde 15,5
B) Yüzde 17
C) Binde 10
D) Binde 17,5

Cevap : D) Binde 17,5

6- Aşağıdakilerden hangisi kaba doğum hızı ile ilgili değildir?

A) TUİK 2016 yılında verilerine göre binde 16,5 olmuştur.
B) Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirtir.
C) Duyarlı bir ölçüttür.
D) Çok duyarlı olmayan bir ölçüttür.

Cevap : C) Duyarlı bir ölçüttür.
NOT: Kaba Doğum Hızı: Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan bir ölçüttür. Duyarlı olmamasının sebebi, paydada doğurganlıkla ilişkisi bulunmayan yaş ve cinsiyetten insanların da bulunmasıdır. TNSA 2013 verilerine göre Kaba doğum hızı, binde 17,5 olarak tespit edilmiştir (TNSA, 2013). TUİK 2016 verilerine göre ise Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 17 iken, 2016 yılında binde 16,5 olmuştur.

7- Aşağıdakilerden hangisi genel doğurganlık hızı ile ilgili değildir?

A) TUİK 2016 verilerine göre ise, genel doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuktur.
B) Kaba doğum hızına göre daha duyarlıdır.
C) TNSA 2013 verilerine göre Türkiye geneli genel doğurganlık hızı 5,20’dir.
D) 15-49 yaş kadınların bir yılda yaptığı canlı doğum sayısıdır.

Cevap : C) TNSA 2013 verilerine göre Türkiye geneli genel doğurganlık hızı 5,20’dir.
NOT: Genel Doğurganlık Hızı: Doğurganlık çağındaki (15-49 yaş) kadınların bir yılda yaptığı canlı doğum sayısıdır. Kaba doğum hızına göre daha duyarlıdır. TNSA 2013 genel doğurganlık hızı kır/kent ve bölgelere göre yer almaktadır. TNSA 2013 verilerine göre Türkiye geneli genel doğurganlık hızı 2,26’dır. TUİK 2016 verilerine göre ise, genel doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuk iken, 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşmiştir. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,10 olmuştur

8- Aşağıdakilerden hangisi duyarlı bir ölçüt değildir?

A) Genel Doğurganlık Hızı
B) Yaşa Özel Doğurganlık Hızları
C) Çocuk/Kadın Oranı

Cevap : C) Çocuk/Kadın Oranı

9- I. 15-49 yaş kadınların bir yılda yaptığı canlı doğum sayısıdır.
II. 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düşmüştür.
III. 25-29 yaş grubun doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125’tir.
Yukarıda verilen bilgilere göre hangisi yaşa özel doğurganlık hızı ile ilgilidir?

A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

Cevap : C) II ve III
NOT: Yaşa Özel Doğurganlık Hızları: Kadınlarda doğurganlık döneminde (15-49 yaş) belirli yaşlardaki doğurganlık düzeyini belirten en duyarlı ölçüttür. Doğurganlık dönemindeki farklı yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir. Örneğin; 25-29 yaş grubu için şöyle hesaplanır. TNSA 2013 ve TÜİK 2017 verileri doğrultusunda yaş gruplarına göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görülmüştür. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken, 2016 yılında binde 133 olmuştur. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düşmüştür.

10- Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri yıllığı 2016 verileri doğrultusunda istatistiki bölge birimler sınıflamasına göre anne ölüm oranı …………………. olarak verilmiştir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

A) Binde 13,7
B) Yüz binde 12
C) Binde 17,5
D) Yüz binde 14,7

Cevap : D) Yüz binde 14,7

11- Çocuk sağlığı düzeyinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bebek Ölüm Hızı
B) Ana Ölüm Hızı
C) Genel Doğurganlık Hızı
D) Yaşa Özel Doğurganlık Hızı

Cevap : A) Bebek Ölüm Hızı
NOT: Bebek Ölüm Hızı: Çocuk sağlığı düzeyinin en önemli göstergesi bebek ölüm hızıdır. Bebeklik dönemindeki ölümler ve riskler aynı değildir. Bu nedenle bu dönemdeki hızlar ilk 7 gün, 8-28 gün, 29-365 gün olarak ayrı ayrı hesaplanır.

12- 2013 TNSA verilerine göre bebek ölüm hızı ……..’dir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

A) 14
B) 9
C) 11
D) 15

Cevap : C) 11
NOT: 2013 TNSA verilerine göre bebek ölüm hızı 11’dir. TÜİK verilerine göre ise 2016 yılında ölen bebeklerin %63,9’u 0-27 günlük ( neonatal-yenidoğan ölüm ) iken ölmüştür. TÜİK 2016 verilerine göre, bebeklerin %36,1’i 28-364 günlükken ( postneonatal ölüm ) yaşamını yitirmiştir

13- Sağlık istatistikleri yıllığından alınan Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı (2016) genel müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 5 Yaş altı ölüm hızı ……… dur.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

A) 13,4
B) 11,9
C) 15,4
D) 5,2

Cevap : B) 11,9
NOT: TÜİK verilerine göre ise 2015 yılı 5 Yaş altı ölüm hızı binde 12,4 iken, 2016 yılında binde 12,1 olarak kaydedilmiştir.

14- Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Dünya çapında her yıl yaklaşık kaç milyon kadın doğum yapmaktadır?

A) 70 milyon
B) 80 milyon
C) 100 milyon
D) 140 milyon

Cevap : D) 140 milyon
NOT: Her gün, yaklaşık 830 kadın hamilelik ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden ötürü ölmektedir. Her ne kadar 1990 ve 2015 yılları arasında, dünya ölçeğinde anne ölüm oranı yaklaşık % 44 oranında azalmış olsa da dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede yüksektir

15- Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, Türkiye nüfusunun ise yüzde kaçını kadınlar oluşturmuştur?

A) % 49,8
B) % 35,24
C) % 25
D) % 40,9

Cevap : A) % 49,8

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2

ÜNİTE SORULARI

1. Sağlık göstergeleri genelde üç tür ölçüm ile ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçümlerden biri değildir?

A) Oran
B) Orantı
C) Fark
D) Hız

Cevap : C) Fark

2. Yenidoğan ölümleri, beş yaş altı ölümlerin ………’sını oluşturmaktadır.

A) %36
B) %46
C) %56
D) %66

Cevap : B) %46

3. I. Toplumun doğurganlık düzeyini belirtir.
II. Duyarlı bir ölçüttür.
III. TNSA 2013’ e göre hızı binde 17.5’tur.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri kaba doğum hızı ile ilgilidir?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II, III

Cevap : C) I ve III

4. I. En duyarlı ölçüttür.
II. Farklı yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir.
III. 25-29 yaşlarında yüksek olduğu saptanmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşa özel doğurganlık hızı ile ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II, III

Cevap : D) I, II, III

5. Ana ölüm hızı, bir kadının gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki ……………… gün içinde bir nedenden kaynaklanan kadın ölümünü gösterir.

A) 40
B) 41
C) 42
D) 43

Cevap : C) 42

6. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ölümlerinin nedenlerindendir?

A) Malnütrisyon
B) Sonitasyon
C) Hijyen
D) Hepsi

Cevap : D) Hepsi

7. Bebeklik dönemindeki ölüm hızları ……… gün, ………. gün ve ……….. gün olarak ayrı ayrı hesaplanır.

A) 0-7, 8-28, 29-365
B) 0-7, 15-45, 60-90
C) 0-30, 30-45, 60-90
D) 0-30, 30-90, 365 gün ve üzeri

Cevap : A) 0-7, 8-28, 29-365

8. Ülkelerin sağlık düzeylerini inceleyerek gelişmişlikleri hakkında karar vermek ve karşılaştırma yapmak için objektif, standart ve sayısal bir takım kriterlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterler tüm dünyada …………………… adıyla anılmaktadır.

A) Sağlık düzeyleri
B) Sağlık dozu
C) Sağlık göstergeleri
D) Sağlıklı yaşam

Cevap : C) Sağlık göstergeleri

9. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını gösteren ölçütlerdendir?

A) Bebek ölüm hızı
B) Ana ölüm hızı
C) Kaba doğum hızı
D) Çocuk/ kadın oranı

Cevap : A) Bebek ölüm hızı

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite-2

Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -1

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -1

1- Nesnel açıdan sağlığın tanımı nedir?

Cevap : Fiziki muayene ve laboratuvar sonuçları doğrultusunda bir bozukluk, yetersizlik veya hastalığının olmamasıdır.

2- Sağlık farklı modellerle ele alınmıştır. Bunlar nelerdir?

Cevap : 1. Tıbbi Model ( The Medical Model )
2. Holistik Model ( The Holistic Model )
3. İyilik Modeli ( The Wellness Model )
4. Çevre Modeli ( The Environment Model ) ( Larson, 1991 ) dir.

3- İyilik modeli kaç boyuttan oluşmaktadır?

A ) 4
B ) 5
C ) 3
D ) 6

Cevap : D ) 6

4- Aşağıdakilerden hangisi iyilik modelinin boyutlarının arasından değildir?

A ) Mental
B ) Spiritüel
C ) Emosyonel
D ) Fiziksel
E ) Mesleki

Cevap : A ) Mental
NOT: İyilik modeli emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır.

5- Aşağıdaki modellerden hangisi Dünya Sağlık Örgütün yapmış olduğu sağlık tanımıyla benzer özelliktedir?

A ) Çevre Modeli ( The Environment Model )
B ) Holistik Model ( The Holistic Model )
C ) Tıbbi Model ( The Medical Model )
D ) İyilik Modeli ( The Wellness Model )

Cevap : B ) Holistik Model ( The Holistic Model )
NOT: Bu sağlık modelinde optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanılmaktadır.

6- Sağlık, bireylerin çevresel değişikliklere yeterli uyum sağlaması olarak tanımlanan model aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tıbbi Model ( The Medical Model )
B ) İyilik Modeli ( The Wellness Model )
C ) Çevre Modeli ( The Environment Model )
D ) Holistik Model ( The Holistic Model )

Cevap : C ) Çevre Modeli ( The Environment Model )
NOT: Bu model sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içermektedir.

7- Modelin temeli hastalığın altında yatan patolojik süreci ve bunların belirli etkilerini ortaya çıkarmaya çalışan model aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tıbbi Model ( The Medical Model )
B ) Çevre Modeli ( The Environment Model )
C ) Holistik Model ( The Holistic Model )
D ) İyilik Modeli ( The Wellness Model )

Cevap : A ) Tıbbi Model ( The Medical Model )

8- Aşağıdakilerden hangisi bireyin sağlığını etkileyen çevresel nedenler arasından değildir?

A ) Psikolojik nedenler
B ) Kimyasal nedenler
C ) Gen
D ) Ekonomik nedenler

Cevap : C ) Gen

9- Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010 yılında sağlığın kaç temel belirleyicisini ortaya koymuştur?

A ) 18
B ) 15
C ) 12
D ) 10

Cevap : C ) 12

10- Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010 yılında sağlığın 12 temel belirleyicisini ortaya koymuştur, bunlar nelerdir?

Cevap : • Gelir ve sosyal statü
• Sosyal destek ağları
• Eğitim ve okuryazarlık
• İstihdam / çalışma koşulları
• Sosyal ortamlar
• Fiziksel ortamlar
• Kişisel sağlık uygulamaları ve baş etme becerileri
• Sağlıklı çocuk gelişimi
• Biyoloji ve genetik donanım
• Sağlık Hizmetleri
• Cinsiyet
• Kültür

11- Hastalıkların doğaüstü güçlere değil, doğal etkenlere bağlı olduğunu ileri süren aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hipokrat
B ) W. E. Boyd
C ) Hans Georg Gadamer
D ) Aristotales

Cevap : A ) Hipokrat

12- İngilizce dilinde, patolojik bir durumu ya da hastalığı belirtmek için kaç terim kullanılmıştır?

A ) 5
B ) 2
C ) 4
D ) 3

Cevap : D ) 3
NOT: İngilizce dilinde, patolojik bir durumu ya da hastalığı belirtmek için Illness, Sickness ve Disease olmak üzere üç terim kullanılması oldukça dikkat çekicidir.

13- Sağlık kaybına bağlı kişisel duygusal durumu tanımlayan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Disease
B ) Sickness
C ) Illness

Cevap : C ) Illness
NOT: Illness, sağlık kaybına bağlı kişisel duygusal durumu tanımlamaktadır; disease biyolojik ve ölçülebilir boyutuna atıfta bulunmakta, sağlık kurumlarının faaliyetleriyle bağlantılıdır ve sickness olarak ele alınan hastalığın kamusal boyutunu ifade etmekte hastalık ile toplum arasındaki bağı vurgulamaktadır.

14- Hastalık kavram olarak kaç farklı anlam içerir?

A ) 4
B ) 5
C ) 3
D ) 2

Cevap : D ) 2
NOT: Bunlar;
1 ) Tıbbı açıdan hastalık ( disease )
2 ) Toplumsal-kültürel içerikli bir kavram olarak hastalık

15- Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler kaç ana başlık altında toplanabilir ve bunlar nelerdir?

Cevap : Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler üç ana başlık altında toplanabilir, bunlar;
( 1 ) Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler
( 2 ) Hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler
( 3 ) Ölüm düzeyini belirleyen ölçütler.

16- Sağlık düzeyinde genelde kaç tür ölçüm vardır?

A ) 5
B ) 2
C ) 4
D ) 3

Cevap : D ) 3
NOT: Genelde üç tür ölçüm vardır: Oran, orantı ve hız.

17- Yaşa özel doğurganlık hızlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Toplam Doğurganlık Hızı
B ) Pariteye özel doğurganlık hızları
C ) Sekonder atak hız
D ) Primer atak hızı

Cevap : A ) Toplam Doğurganlık Hızı

18- Kadınlarda doğurganlık döneminde ( 15-49 yaş ) belirli yaşlardaki doğurganlık düzeyini belirten en duyarlı ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sekonder atak hızı
B ) Pariteye özel doğurganlık hızları
C ) Primer atak hızı
D ) Yaşa Özel Doğurganlık Hızları

Cevap : D ) Yaşa Özel Doğurganlık Hızları

19- Bulaşıcı hastalığa karşı alınan önlemlerin etkinliğini ölçmek için kullanılması uygun olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kaba Ölüm Hızı
B ) Primer atak hızı
C ) Epizod hızı
D ) Sekonder atak hızı

Cevap : D ) Sekonder atak hızı
NOT: Sekonder atak hızı: Genellikle bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılan bir ölçüttür. İlk vakadan sonraki “ikinci en uzun kuluçka döneminde” ortaya çıkan vakalardır. Bu vakaların hastalığı kaynaktan değil, primer vakalardan aldığı varsayılır. Paydada primer vakalar yer almaz. Bulaşıcı hastalığa karşı alınan önlemlerin etkinliğini ölçmek için kullanılması uygun olan bir ölçüttür.

20- Hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler nelerdir?

Cevap : En sık kullanılan hastalık ölçütleri insidans ve prevalanstır.

21- Anne sağlığı düzeyini ve özellikle de doğum öncesi bakımın yeterli olup olmadığını gösteren önemli bir gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geç neonatal ölüm hızı
B ) Post-neonatal ölüm hızı
C ) Perinatal Ölüm Hızı

Cevap : C ) Perinatal Ölüm Hızı

22- Geç neonatal ölüm hızı hangi aralıktadır?

A ) 29-365 gün
B ) 50-100 gün
C ) 60-200 gün
D ) 0-7 gün
E ) 8-28 gün

Cevap : E ) 8-28 gün
NOT: Geç neonatal ölüm hızı: 8-28 günlük ölümler için geçerlidir. Paydada canlı doğum sayısı vardır.

23- “0-7 günlük ölümler için geçerlidir. Paydada canlı doğum sayısı vardır.”
Yukarıda verilen billgiye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geç neonatal ölüm hızı
B ) Erken neonatal ölüm hızı
C ) Post-neonatal ölüm hızı
D ) Perinatal ölüm hızı

Cevap : B ) Erken neonatal ölüm hızı

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -1

Ünite Sonu Soruları

1. Günümüzde sağlık tanımı farklı modellerle ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu modellerden biri değildir?

A ) Tıbbi Model
B ) İyilik Modeli
C ) İnanç Modeli
D ) Holistik Model

Cevap : C ) İnanç Modeli

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen faktörlerdendir?

A ) Çevresel faktörler
B ) Ekonomik faktörler
C ) Kültürel faktörler
D ) Hepsi

Cevap : D ) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi ingilizcede hastalığı tanımlamak için kullanılan yaygın sözcüklerden biri değildir?

A ) Health
B ) Sickness
C ) Illness
D ) Diesase

Cevap : A ) Health

4. I. Nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.
II. Duyarlı bir ölçüt değildir.
III. Son beş yıllık doğurganlık hakkında bilgi verir.
Yukarıda çocuk-kadın oranı ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) Hiçbiri

Cevap : C ) 3

5. Sekonder atak hızı ilk vakadan sonraki …………….. en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vakalardır.

A ) İkinci
B ) Üçüncü
C ) Dördüncü
D ) Beşinci

Cevap : A ) İkinci

6. I. Yaşa özel ölüm hızı
II. Cinsiyete özel ölüm hızı
III. Yerleşim yerine özel ölüm hızı
IV. Nedene özel ölüm hızı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel ölüm hızları çeşitlerindendir?

A ) Yalnız I
B ) II ve III
C ) III ve IV
D ) I, II, III ve IV

Cevap : D ) I, II, III ve IV

7. Bağışıklık bırakmayan ve tekrarlayan hastalıkların sıklığını ölçmek için kullanılan ölçüt ……………… dır.

A ) Fatalite hızı
B ) Epizod hızı
C ) Primer atak hızı
D ) Sekonder atak hızı

Cevap : B ) Epizod hızı

8. Post- neonatel ölüm hızı hangi aralıktadır?

A ) 0-7 gün
B ) 8-28 gün
C ) 29-365 gün
D ) 365 gün ve daha fazlası

Cevap : C ) 29-365 gün

9. Fatalite hızı belirli bir hastalığın ne kadar ……………. seyrettiğini gösterir.

A ) Hızlı
B ) Yavaş
C ) Hafif
D ) Ölümcül

Cevap : D ) Ölümcül

10. Gelişmiş ülkelerde beş yaş altı orantılı ölüm hızı ………….’ın altında, 50 yaş üzeri orantılı ölüm hızı ……………’ın üzerindedir.

A ) %1, %50
B ) %1, %75
C ) %3, %75
D ) %5, %90

Cevap : D ) %5, %90

Anne Çocuk Sağlığı Çalışma Soruları Ünite -1

Auzef Anne Çocuk Sağlığı
telegram çocuk gelişimi