Türk Dili 2 Ünite-3

Türk Dili 2 Ünite-3

Auzef Türk Dili 2 Ünite-3

1- Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır.
Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?
A) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.
B) Akademik yazmanın okuru ikna etmek gibi bir amacı yoktur.
C) Akademik yazma, nesneldir.
D) Akademik yazma, tutarlılık gerektirir.
E) Akademik yazma, dil ve anlatım kurallarına titizlikle uymayı gerektirir.

Cevap: B) Akademik yazmanın okuru ikna etmek gibi bir amacı yoktur.
2-

Türk Dili 2 - 3-2Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?
A) I – II
B) III – V
C) III – IV
D) II – IV
E) II – III

Cevap: C) III – IV

 

3- Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Amacı bilgi vermek olması.
B) Ciddi bir üslup kullanmayı gerektirmesi.
C) Uzmanlık gerektiren konuların ele alınması.
D) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.
E) Eleştirel bir beceri olması.

Cevap: D) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.
4-

Türk dili 2-3-4.soru

Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?
A) Makale, bildiri, tez, röportaj, deneme, e-posta
B) Tez, röportaj, mektup, deneme, biyografi, makale
C) E-posta, gezi yazısı, fıkra, mektup, tez, rapor
D) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi
E) Deneme, tez, bildiri, röportaj, rapor, proje

Cevap: D) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi
5- Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?
A) Uydurma
B) Alıntılama
C) Aşırma
D) Çarpıtma
E) Dilimleme

Cevap: B) Alıntılama
6- Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?
A) Araştırmacı bir ruha sahip olmak.
B) Yazma sürecinde titiz ve sabırlı olmak.
C) Literatür taramayı bilmek.
D) Etik kuralları benimsemek.
E) Doktora aşamasına gelmiş olmak.

Cevap: E) Doktora aşamasına gelmiş olmak.
7- “Yazıya ait genel kurallara uymanın yanı sıra bilimsel bir araştırmanın raporlaştırılmasında dikkate alınan bütün ilkelere ve o sürecin kendisine, araştırmanın metinleştirilmesine …………… adı verilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı işaretleyiniz?
A) Makale
B) Bildiri
C) Rapor
D) Akademik yazma

Cevap: D) Akademik yazma
8- Aşağıdakilerden hangisi makale yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar arasından değildir?
A) Bizden önce bu konuda yapılmış çalışmaların görülmüş olması şarttır.
B) Seçilen konu hakkında yeterince bilgi edinmek için araştırma yapılıp notlar alınmalıdır.
C) Konuyla ilgili bilimsel terimlerden yararlanılmamalıdır.
D) Ana fikrimizi desteklemek için yeteri kadar yardımcı düşünceye ve sağlam belge ve delillere müracaat edilmelidir.
E) Elde edilen bilgiler üzerinde yorumlar yapılıp sonuca varılmalıdır.

Cevap: C) Konuyla ilgili bilimsel terimlerden yararlanılmamalıdır.
9- Metnin anlaşılması ve anlamın iyi oluşturulması için neye dikkat edilmelidir?

Cevap: Mantıksal düzene
NOT: Mantıksal düzenleme yazıyı, açıklanan kavramları ve vurgulanan düşünceleri anlamaya yardım eder.
Türk Dili 2 Ünite-3
10- Yazılan metni yeniden görme, tekrar okuma, başka deyişle yazının kalitesinin arttırıldığı aşamaya ne denir?
A) Düzeltme aşaması
B) Kaynakça hazırlama
C) Yazıyı oluşturma
D) Yazmaya hazırlık

Cevap: A) Düzeltme aşaması
NOT: Düzeltme aşamasında metin yazar veya uzman olan kişi/kişiler tarafından defalarca okunur. Okuma sırasında yazıya katkısı olmayan bilgi ve düşünceler yazıdan çıkarılır ve yerine yazıda yer alması gereken bilgiler eklenir. Metinde anlamsal bütünlüğün olup olmadığı kontrol edilir, varsa yazım yanlışları düzeltilir
11- Bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; ya da bir görüşü, savı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara ne denir?
A) Bildiri
B) Makale
C) Tez
D) Rapor

Cevap: B) Makale
12- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir rapor için izlenmesi gerekenler arasındadır?
A) Bilimsel ölçüler içinde hazırlanmaması
B) Konunun uzmanı olmaması
C) İleriye sürülen olumlu veya olumsuz görüşlerin kesin deliller ile somut bir biçimde açıklanması gerekir.
D) Objektif davranmamak

Cevap: C) İleriye sürülen olumlu veya olumsuz görüşlerin kesin deliller ile somut bir biçimde açıklanması gerekir.
Türk Dili 2 Ünite-3

YouTube Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

 

Türk Dili 1-2
Türk Dili 1-2 ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
register

LOLONOLO’YA ÜYE OL
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: