auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları Online

1) Önemli olanın çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi Caroll tarafından aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Zaman Kuram

2) I. Başarılı olan çocuklara “Aferin, ne güzel oynadın.” Denilmesi II. Etkinliği bozucu ve saldırgan davranışlar dışında çocuğun davranışlarının kabul edilmesi III. Etkinlik sırasında öğretimin çocukların hatalarını bulup düzeltmesi Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama sırasında yapılması uygundur?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Yalnız II

3) Vygotsky’nin , okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik olarak rol yapma oyununu önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Yakınsak gelişim alanı

4) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

5) Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisine müdehale etmemelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Rolün nasıl oynanacağını gösterme

6) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

7) Drama uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmen de drama çalışmasında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır.

8) I. Kendilerine olan güvenleri gelişir. II. Çocuklar kendi istedikleri oranda katkı sağlarlar. III. Yaratıcılığı köreltir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararlarından ..

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II

9) I. Dinlenme çalışmaları II. Gözlem çalışmaları III. Dokunma çalışmaları Yukarıdaki çalışmalardan hangisi ya da hangileri duyu çalışmaları arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

10) Tartışma bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin geri bildirimleri çocukların oynadığı rolün kalitesi ve mükemmelliği ile bağlantılı olmalıdır.

11) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin eğitiminde izlenecek aşamalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

12) Taklit etme ile ilgili olarak aşağıdakiler verilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır

13) I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım kim önce bulabilecek” gibi yönergelerle çocukları cesaretlendirmek III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda verilerden hangisinin ya da hangilerinin yapılması yararlıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-III

14) Rahatlama, gevşeme çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır

15) Bir çocuğun bir sopa parçasını otomobil direksiyonu gibi kullanması aşağıdaki verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

16) Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğretim programı ve planına uygun olarak yürütülmesi için geçerli değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur

17) Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

18) Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatması drama oyununda geçen rolleri nesneleri karakterleri adlandırması tanımlanması hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Tanımsal düzey

19) Aşağıdakilerden hangisi dramada tartışma bölümüne ihtiyaç duyulmasının nedenidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması, anlamlarının kavranması, ayırt edilmesi ya da genellemesi bu ..

20) Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerle ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Bir hafta sonra da uygulansa olur.

21) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmeninin eğitiminde izlenecek aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

22) “Bhamanın dışındaki sesleri tekrar dinlemeye çalış. Gözlerini kapat ve dinle. Sesini duyduğun şeyleri, arabaları, insanları, hayalinde canlandır... Farklı otomobiller düşün... Otomobillerin şoförlerini ve yolcularını hayalinde canlandır.” Yukarıda verilen örnek hangi çalışmalara örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Duyu çalışmaları

23) Drama etkinliklerinde dikkati yoğunlaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayırt etme gereklidir.

24) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliği geliştirilirken göz önünde bulundurulması gerekenler hususlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Etkinlik bitiminde verilecek bireysel ödüllerin saptanması

25) Aşağıdakilerden hangisi söyleneni yansıtma tartışma yönteminin yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Önemli yerlere vurgu yapmak

26) Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

27) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliğini sınıfın asıl öğretmenin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

28) Aşağıdakilerden hangisi çocukların dramaya en üst düzeyde yarar sağlayacak biçimde katılabilmesi için gerekli olan becerilerinin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Öz bakım becerileri

29) Aşağıdakilerden hangisinin drama etkinliklerinin sonunda yapılması gerekli olmayabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Zihinde canlandırıma düzeyi

30) Çocukların görsel uyarıcılar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, böylelikle çocukların hem fiziksel hem de sosyal çevreleri hakkında görsel farkındalık düzeylerini yükseltilmek amaçlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Gözlem çalışmaları

31) Çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Duyu çalışmaları

32) I. Çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuk neler hisseder? II. Yaptığınız gemi de bana bir şey unutulmuş gibi geldi. Düşünüp bulabilir misin? III. Bunu daha önce konuşmuştuk, bakalım ilk önce doğruyu kim bulacak? Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönlendirici sorulara örnektir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) II

33) I. Duygularının farkına varıp ifade edebilir II. Rahat ve doğal bir kişiliği vardır. III. Kendini hareketlerle özgürce ifade edebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama öğretmeninin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

34) I. Yaratıcılık II. Sorun çözme becerisi III. Sosyalleşme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geliştirme düzeyindeki tartışma sorularının kazandırdığı becerilerdendir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) I-II

35) Aşağıdakilerden hangisi duyu çalışmaları ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Problem çözme becerilerine katkı sağlar.

36) Aşırı hareketli, dikkatini toplama sorunu olan çocukların etkinliği sekteye uğratabilmesi, grubun dikkatinin dağılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Grupta uyumsuz kalma

37) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

38) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerine katılacak çocuğun sahip olması gereken bilişsel...

Correct! Wrong!

Cevap : D) Sentezleme

39) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

Correct! Wrong!

40) Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarındır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğu pekiştirmek

Online Deneme Sınavları
Drama Deneme Sınavı – 1
Drama Deneme Sınavı – 2
Drama Deneme Sınavı – 3
Drama Deneme Sınavı – 4

Drama 2020 Final Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

1) Önemli olanın çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi Caroll tarafından aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

A) Sürece yönelik yaklaşım
B) Hareket yolu ile öğrenme
C) Zihin Kuramı
D) Zaman Kuramı
E) Yaşantılara dayalı öğretim

Cevap : D) Zaman Kuramı

2) I. Başarılı olan çocuklara “Aferin, ne güzel oynadın.” Denilmesi
II. Etkinliği bozucu ve saldırgan davranışlar dışında çocuğun davranışlarının kabul edilmesi
III. Etkinlik sırasında öğretimin çocukların hatalarını bulup düzeltmesi
Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama sırasında yapılması uygundur?

A) Yalnız I
B) II-III
C) I-II
D) I-II-III
E) Yalnız II

Cevap : E) Yalnız II

3) Vygotsky’nin , okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik
olarak rol yapma oyununu önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A) Yakınsak gelişim alanı
B) Makro çevre
C) Daha bilgili diğeri
D) Yapı iskelesi
E) Şema

Cevap : A) Yakınsak gelişim alanı

4) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenlerin gözlemci tutumları
B) Öğretmenin grup dışında önerilerde bulunması
C) Öğretmenin izleyici konumda olması
D) Öğretmenin denetleyici rolde olması
E) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

Cevap : E) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

5) Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisine müdehale etmemelidir?

A) Rolün nasıl oynanacağını gösterme
B) Çocuklara rol verme
C) Zaman zaman etkinliği durdurup çocuklara sorular yöneltme
D) Gerekiyorsa uygun malzemeyi önceden seçip yerleştirme
E) Çocukları toparlayıcı ve harekete geçirici sözel yönerge verme

Cevap : A) Rolün nasıl oynanacağını gösterme

6) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin
yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğretmenin grup dışında önerilerde bulunması
B) Öğretmenin izleyici konumda olması
C) Öğretmenin denetleyici olması
D) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması
E) Öğretmenin gözlemci tutumları

Cevap : D) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

7) Drama uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukların duygularını ifade etmelerine izin verilmesi gerekir.
B) Çocuğun etkinlik sürecine kendisinden bir şeyler katmasına, değişiklik yapmasına izin
verilir.
C) Öğretmen çocukların önerileri doğrultusunda çalışma planını esnekleştirebilir.
D) Öğretmen de drama çalışmasında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır.
E) Öğretmen drama etkinliğinin başında çocuklara hazır roller sunmamalı, onların rollerini nasıl oynayacaklarını göstermemelidir.

Cevap : D) Öğretmen de drama çalışmasında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır.

8) I. Kendilerine olan güvenleri gelişir.
II. Çocuklar kendi istedikleri oranda katkı sağlarlar.
III. Yaratıcılığı köreltir.

A) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararlarından ..
B) Yalnız II
C) II-III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
F) I-II

Cevap : F) I-II

9) I. Dinlenme çalışmaları
II. Gözlem çalışmaları
III. Dokunma çalışmaları
Yukarıdaki çalışmalardan hangisi ya da hangileri duyu çalışmaları arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I
B) II-III
C) Yalnız II
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

10) Tartışma bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukların söylediklerinin yansıtılması hem öğretici hem rahatlatıcı olabilir
B) Duyguların kabul edilmesiyle birlikte çocuğa ilgi gösterme ve onu anladığını ifade etme
çocuğa düzeltici duygusal yaşantılar sağlayabilir.
C) Özetleme yapmak bilişsel bilginin kalıcılığını sağlamak bakımından yararlı olabilir
D) Soru sorma stratejisi çocuğun öğrenme sürecine aktif katılmasına olanak tanır.
E) Öğretmenin geri bildirimleri çocukların oynadığı rolün kalitesi ve mükemmelliği ile bağlantılı olmalıdır.

Cevap : E) Öğretmenin geri bildirimleri çocukların oynadığı rolün kalitesi ve mükemmelliği ile bağlantılı olmalıdır.

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

11) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin eğitiminde izlenecek aşamalardan biri değildir?

A) Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmalarının yapılması
B) Eğitici dramanın amaçları ve tekniği konusunda kurumsal bilgililerin verilmesi
C) Diğer öğretmen adaylarından oluşan gruba liderlik ederek drama uygulaması yaptırması
D) Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapması
E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

Cevap : E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

12) Taklit etme ile ilgili olarak aşağıdakiler verilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk taklit yolu ile kendine gücen kazanır.
B) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır
C) Sözel olarak düşünmenin başlangıcıdır.
D) Amaçlı olarak problem çözmeyi sağlar
E) Taklit yeteneğine sahip herkes drama etkinliğine katılabilir

Cevap : B) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır

13) I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması

II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım kim önce bulabilecek” gibi yönergelerle çocukları
cesaretlendirmek
III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak
Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda
verilerden hangisinin ya da hangilerinin yapılması yararlıdır?

A) Yalnız III
B) I-II-III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I-III

Cevap : E) I-III

14) Rahatlama, gevşeme çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olur.
B) Stres faktörlerinin olumsuz etkilerini azaltır.
C) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır
D) Çocukların bedenlerinin farkına varmaları sağlanır
E) Sorumluluk alabilecek güç ve enerjinin elde edilmesine olanak tanır.

Cevap : C) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır

15) Bir çocuğun bir sopa parçasını otomobil direksiyonu gibi kullanması aşağıdaki verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

A) Zihinde canlandırma
B) Nesnelerle simgeleştirme
C) Hareketlerle simgeleştirme
D) Yönerge anlama
E) Taklit etme

Cevap : B) Nesnelerle simgeleştirme

16) Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğretim programı ve planına uygun olarak yürütülmesi için geçerli değildir?

A) Program akışı içerisinde mantıklı bir zaman planlaması yapılmalıdır
B) Drama etkinliklerinin planlamasında okul içindeki dışındaki eğitim durumları göz önünde bulundurulmalıdır.
C) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur
D) Etkinliklerin değerlendirilmesinde niceliksel veya niteliksel değerlendirme ölçütlerinde yararlanılabilir.
E) Belirlenen genel ve özel eğitim amaçları ile eğitim etkinliklerinin uyuşup uyuşmadığı belirlenmelidir.

Cevap : C) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

17) Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

A) Çocuğa drama etkinliğinde geçirdiği sürece yönelik geri bildirimde bulunmak
B) Çocukların özetleme yapmasına fırsat vererek tartışılanların ne kadarının akılda kaldığını
anlamak
C) Çocukların tüm duygularının koşulsuz olarak kabul ederek çocuklar için “ düzeltici
duygusal yaşantılar” sağlamak
D) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması
E) Çocukların düşünme ve bilgi üretme kapasitelerini harekete geçirme, bilgiyi onlara
buldurma amacıyla sorular sorma.

Cevap : D) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

18) Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatması drama oyununda geçen rolleri nesneleri karakterleri adlandırması tanımlanması hangisi ile açıklanabilir?

A) Bilişsel düzey
B) Duygusal düzey
C) Yaşantısal düzey
D) Zihinsel canlandırma düzeyi
E) Tanımsal düzey

Cevap : E) Tanımsal düzey

19) Aşağıdakilerden hangisi dramada tartışma bölümüne ihtiyaç duyulmasının nedenidir?

A) Çocukların öğretmenin soruları ile rahatlaması sağlanır.
B) Çocuklar yaşantılarındaki farklılıkları ve oynanan dramanın anlamını bu aşamada ile
algılar.
C) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması, anlamlarının kavranması, ayırt edilmesi ya da
genellemesi bu ..
D) Çocuklar birbirlerini daha iyi tanırlar.
E) Çocukların sosyal becerileri edindikleri aşama bu aşamadır.

Cevap : C) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması, anlamlarının kavranması, ayırt edilmesi ya da
genellemesi bu ..

20) Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerle ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Destekleyici etkinliklerin organizasyonu önceden yapılmalıdır.
B) Dramada ele alınan kavram, nesne, olay ya da durumun diğer öğretim teknikleri ile
çalışmasını içerir
C) Bir hafta sonra da uygulansa olur.
D) Kullanılacak materyallerin önceden hazırlanmış olması gerekmektedir.
E) Eğitici drama etkinliğini zenginleştirir.

Cevap : C) Bir hafta sonra da uygulansa olur.

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

21) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmeninin eğitiminde izlenecek aşamalardan değildir?

A) Diğer öğretmen adaylarından oluşan gruba liderlik ederek drama uygulaması yaptırılması
B) Eğitici dramanının amaçları ve tekniği konusunda kuramsal bilginin verilmesi
C) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi
D) Kendini serbest bırakmayı öğrenme alıştırmalarının yapılması
E) Drama etkinliklerini diğer öğretmen adayları ile birlikte yapması

Cevap : C) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin
devam ettirilmesi

22) “Bhamanın dışındaki sesleri tekrar dinlemeye çalış. Gözlerini kapat ve dinle. Sesini duyduğun şeyleri, arabaları, insanları, hayalinde canlandır… Farklı otomobiller düşün… Otomobillerin şoförlerini ve yolcularını hayalinde canlandır.”
Yukarıda verilen örnek hangi çalışmalara örnek olarak gösterilebilir?

A) Duyu çalışmaları
B) İlişki kurma çalışmaları
C) Tanışma çalışmaları
D) Doğaçlama çalışmaları
E) Rahatlama çalışmaları

Cevap : A) Duyu çalışmaları

23) Drama etkinliklerinde dikkati yoğunlaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuğun drama liderlerinin yönergelerini dinlemesi için gereklidir.
B) Zihinde canlandırılan görüntünün davranışa dönüştürülmesi için gereklidir.
C) Çocuğun drama liderinin rol dağıtımını takip etmesi için gereklidir.
D) Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayırt etme gereklidir.
E) Öğrenme için ön koşuldur.

Cevap : D) Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayırt etme gereklidir.

24) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliği geliştirilirken göz önünde bulundurulması gerekenler hususlardan biri değildir?

A) Deneme uygulamaları ile çocukların tepkilerinin gözlenmesi
B) Çocukların hazırlık düzeylerinin bilinmesi
C) Etkinlik bitiminde verilecek bireysel ödüllerin saptanması
D) Ele alınan konunun eğitsel amaçlarının belirlenmesi
E) Uygulama ile ilgili teknik bilgilerin göz önünde bulundurulması

Cevap : C) Etkinlik bitiminde verilecek bireysel ödüllerin saptanması

25) Aşağıdakilerden hangisi söyleneni yansıtma tartışma yönteminin yararlarından biri değildir?

A) Önemli yerlere vurgu yapmak
B) Diğer kişiyi dinlediğini göstermek
C) Kişiye anlaşıldığı mesajını vermek
D) Ne kadar anladığını göstermek
E) Gelen mesajı tekrar ederek daha iyi anlaşılmasını sağlamak

Cevap : A) Önemli yerlere vurgu yapmak

26) Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun doğru cevaplamasını beklemek
B) İletişimin tek yönlü olmasını sağlamak
C) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi
D) Çocukların soru sorma ve cevaplama becerilerini ölçmek
E) Çocuğu sorular ile yönlendirerek beklendik cevabı almak

Cevap : C) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

27) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliğini sınıfın asıl öğretmenin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

A) Çocukların her alandaki gelişiminin desteklenmesi sağlanabilir.
B) Uygulanacak eğitim planının bilgisine sahip kişidir.
C) Gruptaki çocukların ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir.
D) Öğretmen ile çocuklar arasındaki ilişkiler gelişir ve derinleşir.
E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

Cevap : E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

28) Aşağıdakilerden hangisi çocukların dramaya en üst düzeyde yarar sağlayacak biçimde katılabilmesi için gerekli olan becerilerinin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

A) Akademik başarı
B) Öz bakım becerileri
C) Genel uyum
D) Sosyal yeterlilik düzeyi
E) Başkaları ile sözel iletişim kurabilme

Cevap : B) Öz bakım becerileri

29) Aşağıdakilerden hangisinin drama etkinliklerinin sonunda yapılması gerekli olmayabilir?

A) Yaşantısal düzey
B) Zihinde canlandırıma düzeyi
C) Bilişsel düzey
D) Duygusal düzey
E) Tanımsal düzey

Cevap : B) Zihinde canlandırıma düzeyi

30) Çocukların görsel uyarıcılar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, böylelikle çocukların hem fiziksel hem de sosyal çevreleri hakkında görsel farkındalık düzeylerini yükseltilmek amaçlanmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Padomin
B) Öykü doğaçlamaları
C) Gözlem çalışmaları
D) Dokunma çalışmaları
E) Duyu çalışmaları

Cevap : C) Gözlem çalışmaları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

31) Çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Doğaçlama ve yaratıcı etkinlikler
B) İlişki kurma çalışmaları
C) Tanışma/selamlaşma/isim öğrenme çalışmaları
D) Duyu çalışmaları
E) Rahatlama, gevşeme çalışmaları

Cevap : D) Duyu çalışmaları

32) I. Çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuk neler hisseder?

II. Yaptığınız gemi de bana bir şey unutulmuş gibi geldi. Düşünüp bulabilir misin?
III. Bunu daha önce konuşmuştuk, bakalım ilk önce doğruyu kim bulacak?
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönlendirici sorulara örnektir?

A) I-II-III

B) II-III
C) I
D) III
E) II

Cevap : E) II

33) I. Duygularının farkına varıp ifade edebilir
II. Rahat ve doğal bir kişiliği vardır.
III. Kendini hareketlerle özgürce ifade edebilir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama öğretmeninin özelliklerindendir?

A) I
B) II
C) III
D) II-III
E) I-II-III

Cevap : E) I-II-III

34) I. Yaratıcılık
II. Sorun çözme becerisi
III. Sosyalleşme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geliştirme düzeyindeki tartışma sorularının kazandırdığı becerilerdendir?

A) I
B) II
C) III
D) I-II
E) I-II-III

Cevap : D) I-II

35) Aşağıdakilerden hangisi duyu çalışmaları ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Problem çözme becerilerine katkı sağlar.
B) Bilişsel süreçlerin gelişiminde önemli bir rolü vardır.
C) Bireyin bedenindeki ve bedenini etkileyen olayların farkına varmasına yardımcı olur.
D) Yaratıcılığın gelişmesine katkıda bulunur.
E) Psikolojik sağlığı korumada yardımcı olur.

Cevap : A) Problem çözme becerilerine katkı sağlar.

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

36) Aşırı hareketli, dikkatini toplama sorunu olan çocukların etkinliği sekteye uğratabilmesi, grubun dikkatinin dağılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kazanılmış alışkanlıklar
B) Sosyal etki
C) Genelleme etkisi
D) Sınıf yönetimi
E) Grupta uyumsuz kalma

Cevap : E) Grupta uyumsuz kalma

37) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk diğer çocuklarla sosyal olarak bütünleşir.
B) Bu çalışma ile çocuk diğer çocuklarla sözlü ve sözsüz iletişim kurar.
C) Büyük motor hareketlere dayalı etkinlikleri içerir.
D) Çocuklar arasındaki iletişimi, sosyal ilişkileri geliştirir.
E) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

Cevap : E) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

38) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerine katılacak çocuğun sahip olması gereken bilişsel…

A) Taklit etme
B) Bellek
C) Zihinde canlandırma

D) Sentezleme
E) Dikkati yoğunlaştırma

Cevap : D) Sentezleme

39) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

A) Söyleneni yansıtmak
B) Doğru cevabın içinde yer almadığı açık uçlu sorular sormak
C) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak
D) Duygu ifadelerini şartsız kabul etmek
E) Özetlemek

Cevap : C) Çocukların bilgi düzeyini karşılaştırmak için soru sormak

40) Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarındır?

A) Çocuğun ne kadar anladığını göstermek
B) Çocuğa anlaşıldığı mesajını vermek
C) Çocuğu dinlediğini göstermek
D) Çocuğu pekiştirmek
E) Gelen mesajı hem söyleyen kişinin hem de diğerlerinin daha iyi anlamasını sağlamak

Cevap : D) Çocuğu pekiştirmek

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama


Çocuk Gelişimi - facebook

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama Final 2020 Soruları

 iş Sağlığı,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!