Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize Deneme

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize Deneme

#1. Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisinde nişanı bozan taraf maddi tazminat isteyebilir?

#3. Tanıma işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi geçici evlenme engelidir?

#5. Zina sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunda kabul edilen baba ve çocuk arasında soybağının kurulması yollarından değildir?

#7. Bir çocuğun karşıdan karşıya geçerken otomobillerin oluşturduğu tehlikeyi kavrayamaması hangi husus ile ilgilidir?

#8. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#9. Aşağıda fiil ehliyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#10. I. Adabı Muaşeret kuralları olarak da bilinir. II. insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile topluluklarda uyması gereken kurallardan olunur. III. Toplumsal düzeni sağlamaya yönelik kurallardır. IV. Toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallardır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri örf ve adet kurallarına aittir?

#11. Tanıma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. Ergin olmayan vesayet altındaki bir çocuk aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi tanımanın geçerlilik şartlarından değildir?

#14. Kocanın baba sayılabilmesi için çocuğun evlilikten kaç gün sonra doğmuş olması gerekir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

#16. Sosyal düzen kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Kişiliğin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Çocuk hukuku kamu içerisinde en çok ilgili olduğu alan hangisidir?

#19. Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Nişanlanma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#21. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sonuçları arasında sayılmaz?

#22. Aşağıdakilerden hangisi evlenmenin yok sayılması sonucunu doğurur?

#23. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#24. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#25. Soybağının reddi davası kime açılır?

#26. Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Evlenmenin butlanı ve iptali ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#28. Hayata kast, pek kötü onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma için aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?

#29. Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekiyor?

#30. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın sona ermesinin sebeplerinden biri değildir?

#31. Aşağıdakilerden hangisinde tanıma kesin hükümsüzdür?

#32. Aşağıdakilerden hangisi nispi boşanma sebepleri arasında yer almaz?

Açılan boşanma davasında boşanma sebebi olarak kabul edilen olguların varlığının ispatlanması yeterli olarak görülüyor ve ayrıca evlilik birliğinin çekilmez bir hal almış olması ya da temelinden sarsılmış olması aranmıyorsa mutlak boşanma sebebi vardır. Olguların varlığının ispatı yeterli değilse ve ayrıca çekilmezlik ve birliğin devamının beklenememesi de aranıyorsa nispi boşanma sebebi vardır. Örneğin zina ve terk mutlak boşanma sebebi iken akıl hastalığı nispi boşanma sebebidir.

#33. Evlenme ne zaman kurulmuş sayılır?

#34. Aşağıdakilerden hangisinde çocuk evlilik içerisinde ana rahmine düşmüş sayılır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi babalık davasının sonuçlarından birisi değildir?

#36. Babalık davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#37. Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın geçersiz olması sonucunu doğurmaz?

#38. Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygun fiil değildir?

#39. Hukuk kurallarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#40. I. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. II. Kişisel ahlak kurallarının yaptırımı ayıplama ve kınama şeklinde açığa çıkar. III. Ahlak kuralları; kişisel ahlak kuralları ve toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#41. Çocuk koruma kanuna göre çocukluk dönemi ne zaman sona erer?

#42. Taraflar arası nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

#43. Tanıma işlemine ilişkin hak düşürücü sürelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#44. Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasında davacı olabilecek kişilerden birisi değildir?

#45. Özel hukuk içerisinde çocuk hukukunun en yakın alanı hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları ve Hukuku 2020 Vize Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: