Klasik Türk Düşüncesi Final Deneme-2

Klasik Türk Düşüncesi Final Deneme-2

#1. Sözlerin yazılı olduğu yer olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

#2. Ezberlemeyi ilim yapmanın temel yöntem unsurlarından bir yapmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#3. İbnu’l-Arabi’ye göre insan hem bedeni hem de manevi yanıyla, Tanrı karşısında neyi temsil etmektedir?

#4. Bilmek nasıl bir eylem türüdür?

#5. Osmanlılarda siyasetin ilim anlayışındaki yeri nedir?

#6. Osmanlı düşünürleri ilim anlayışına neden eleştirel yaklaşmamışlardır?

#7. İlim öğrenme ve öğretmedeki amaç nedir?

#8. İlim anlayışlarında felsefinin yerini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

#9. Aşık Paşa’ya göre Tanrı ile insan arasına perde ne zaman çekilmiştir?

#10. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ilimlerle bilimleri birbirlerine yaklaştırmaktadır?

#11. İlim hiyerarşisinde varlık hakkındaki bilgilerin yeri neresidir?

#12. Kendi ilmini bilen, kendini tanıyan, mutlaka Tanrı’ya kendinden yol açmaktadır düşüncesine uygun nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Nefse Allah’ın emirlerini bildiren ve ona karşı kulluk yaptıran, nefse doğru yolu gösteren ve şeytanın yağmasından kurtaran ilim aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşık Paşa’nın, “akıllı insan, efendinin emirlerini yerine getirendir” cümlesinde efendi olarak kimi kast etmektedir?

#15. İlimlerin sınıflandırılması neye göre yapılmıştır?

#16. “Alem büyük insan, insan küçük alem olduğundan, insan alemin mizanı kabul edilir” düşüncesi kime aittir?

#17. İbnul Arabi’ye göre insanın ulaştığı en üstün nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşık Paşa, hürdük, muhtaç değildik, gam ve tasadan uzak neşe içinde idik, küfür, nifak, şüphe bulunmazdı, ifadelerini insanın hangi dönemi için kullanmaktadır?

#19. “Dokuz felek yaratılmamış, insanlar ve melekler daha vücut bulmamışken biz Hakk’ın varlığı ile vardık ve o sevgili ile dost idik. Ayrılık, uzaklık, ölüm ve hastalık da yoktu. Halimiz birlik ve beraberlikti” düşünceleri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

#20. Bilginin inanç sistemine göre tanımlanması ne türden sorunlar ortaya çıkarmaktadır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

LOLONOLO

Klasik Türk Düşüncesi Final Deneme-2

1. İbnu’l-Arabi’ye göre insan hem bedeni hem de manevi yanıyla, Tanrı karşısında neyi temsil etmektedir?

A. Evreni
B. İnsanı
C. Dünyayı
D. Alemi
E. Kendini

Cevap : A. Evreni

2. “Alem büyük insan, insan küçük alem olduğundan, insan alemin mizanı kabul edilir” düşüncesi kime aittir?

A. Mevlana’ya
B. İbnü’l-Arabi’ye
C. Farabi’ye
D. Derviş Paşa’ya
E. Yunus Emre’ye

Cevap : B. İbnü’l-Arabi’ye

3. “Dokuz felek yaratılmamış, insanlar ve melekler daha vücut bulmamışken biz Hakk’ın varlığı ile vardık ve o sevgili ile dost idik. Ayrılık, uzaklık, ölüm ve hastalık da yoktu. Halimiz birlik ve beraberlikti” düşünceleri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A. Ahmet Yesevi
B. Cüneydi Bağdadi
C. Aşık Paşa
D. İbnu’l-Arabi
E. Hacı Bektaş Veli

Cevap : C. Aşık Paşa

4. Aşık Paşa’nın, “akıllı insan, efendinin emirlerini yerine getirendir” cümlesinde efendi olarak kimi kast etmektedir?

A. İnsanı
B. Hükümdarı
C. Tarikat Şeyhini
D. Tanrı’yı
E. Peygamberi

Cevap : D. Tanrı’yı

5. Aşık Paşa’ya göre Tanrı ile insan arasına perde ne zaman çekilmiştir?

A. Tanrı’nın zihninde insan oluştuğunda
B. İnsan dünyaya gönderildiğinde
C. İlk günahı işlediğinde
D. Nefsini fark ettiğinde
E. İnsan bedenlendiğinde

Cevap : E. İnsan bedenlendiğinde

6. Aşık Paşa, hürdük, muhtaç değildik, gam ve tasadan uzak neşe içinde idik, küfür, nifak, şüphe bulunmazdı, ifadelerini insanın hangi dönemi için kullanmaktadır?

A. Kökendeki (ezelde) hayat için
B. Gelecekteki hayat için
C. Asrı saadet için
D. Tasavvuf hayatı için
E. Dünya hayatı için

Cevap : A. Kökendeki (ezelde) hayat için

7. Kendi ilmini bilen, kendini tanıyan, mutlaka Tanrı’ya kendinden yol açmaktadır düşüncesine uygun nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Müderris
B. Alim
C. Şeyh
D. Fakih
E. Şeyhülislam

Cevap : B. Alim

8. Sözlerin yazılı olduğu yer olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?

A. Kalp
B. Akıl
C. Gönül
D. Ruh
E. Dimağ

Cevap : C. Gönül

9. Nefse Allah’ın emirlerini bildiren ve ona karşı kulluk yaptıran, nefse doğru yolu gösteren ve şeytanın yağmasından kurtaran ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fıkıh
B. Kelam
C. Hadis Usulü
D. Zahir ilmi
E. Matematik

Cevap : D. Zahir ilmi

10. İbnul Arabi’ye göre insanın ulaştığı en üstün nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şeyh olmak
B. Mürşid olmak
C. Sultan olmak
D. Tarikat yoluna girmek
E. İnsan-ı kamil

Cevap : E. İnsan-ı kamil

11. İlim öğrenme ve öğretmedeki amaç nedir?

A. Allah’ı tanımak
B. Kendini geliştirmek
C. Mutlu olmak
D. Yaşama şartlarını iyileştirmek
E. Doğayı keşfetmek

Cevap : A. Allah’ı tanımak

12. Ezberlemeyi ilim yapmanın temel yöntem unsurlarından bir yapmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bütün bilgilerin hafızada bulundurulması düşünmeyi kolaylaştırmaktadır
B. Kitapların kaybolmasının yarattığı korku
C. Eski düşünürlere olan saygı
D. İlim öğretme yöntemi olduğundan
E. Medrese sistemi

Cevap : B. Kitapların kaybolmasının yarattığı korku

13. Bilginin inanç sistemine göre tanımlanması ne türden sorunlar ortaya çıkarmaktadır?

A. Kişiler dünyayla ilgilerini artırmaktadır
B. Siyaset güçlenmektedir
C. Bilimler gelişmektedir
D. Refah seviyesi artmaktadır
E. Din dışı alanların yapılarını anlamak ihmal edilmektedir

Cevap : E. Din dışı alanların yapılarını anlamak ihmal edilmektedir

14. Osmanlı düşünürleri ilim anlayışına neden eleştirel yaklaşmamışlardır?

A. Modern bilim anlayışını bilmediklerin karşılaştırma yapamamışlardır
B. Felsefenin yasaklanması nedeniyle
C. Şüphe unsurunu kullanmışlardır
D. Eleştiri yöntemini bilmediklerinden
E. İlimler tarihini iyi tahlil edemediklerinden

Cevap : A. Modern bilim anlayışını bilmediklerin karşılaştırma yapamamışlardır

15. İlimlerin sınıflandırılması neye göre yapılmıştır?

A. İnançla ilgilerine göre
B. İlimleri yerleştirdikleri değer hiyerarşisine göre
C. Konularına göre
D. Araştırma tekniklerine göre
E. İşlevlerine göre

Cevap : B. İlimleri yerleştirdikleri değer hiyerarşisine göre

16. İlim hiyerarşisinde varlık hakkındaki bilgilerin yeri neresidir?

A. İlahiyat
B. Fıkıh
C. Felsefe
D. Mantık
E. Tasavvuf

Cevap : C. Felsefe

17. İlim anlayışlarında felsefinin yerini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

A. Felsefe yasaklandığından hiç etkisi yoktur
B. Dinden çıkardığı için felsefeden uzak durmuşlardır
C. Diyalektik ve analitiği felsefe saymadıklarından sürekli kullanmışlardır
D. Tartışmalar ve temellendirmeler felsefenin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir
E. Şiir bütün sorunları çözmüştür

Cevap : D. Tartışmalar ve temellendirmeler felsefenin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir

18. Osmanlılarda siyasetin ilim anlayışındaki yeri nedir?

A. İlimlerle hiç ilgilenmemiştir
B. Beş yıllık ilim programları yapıp uygulamışlardır
C. Medreselerden toplumsal sorunlar hakkında çözümler istediler
D. Silah teknolojileri hakkında medreseyle birlikte çalıştılar
E. Medreselerdeki tayinler dışında ilimler siyaset gündemine girmemişlerdir

Cevap : E. Medreselerdeki tayinler dışında ilimler siyaset gündemine girmemişlerdir

19. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ilimlerle bilimleri birbirlerine yaklaştırmaktadır?

A. Her ikisi de araştırma alanları hakkında derlenen bilgilerin sistemleştirilmesidir
B. Kabullerden hareketle bilgileri düzenlemektedirler
C. İlimler insan hayatını düzenleyerek onu kurtuluşa erdirmekte, bilimler bilgilerini işe dönüştürerek toplumu zenginleştirmektedirler.
D. Benzerlikleri yoktur
E. İlimler İslam medeniyetinin ve bilimler Hıristiyan dünyanın bilgi sistemleridirler

Cevap : A. Her ikisi de araştırma alanları hakkında derlenen bilgilerin sistemleştirilmesidir

20. Bilmek nasıl bir eylem türüdür?

A. Zihinsel
B. Kişisel
C. Toplumsal
D. Küresel
E. Kültürel

Cevap : A. Zihinsel

Klasik Türk Düşüncesi Final Deneme-2

Auzef Felsefe
Telegram FELSEFE
%d blogcu bunu beğendi: