Maliyet Muhasebesi Ünite 3

İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu

#1. Döneme ilişkin satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Beyaz İmalat İşletmesinin belli bir dönemine ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir: Dönemin imalat maliyeti 85.000 TL olduğuna göre satılan mamul maliyeti ne kadardır?

#4. Lale İşletmesi geçmiş yıl için aşağıdaki bilgileri raporlamıştır. İşletmenin satılan mamul maliyeti ne kadardır?

#5. Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir: Fırat İşletmesinin 2012 yılı toplam imalat maliyeti ne kadardır?

#6. Mavi İmalat İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda görülen brüt kâr rakamı 280.000 TL, dönem sonu mamul stoku 450.000 TL, dönem içerisinde satışa hazır mamullerin toplam değeri 800.000 TL ise 2012 yılı satışları ne kadardır?

#7. Kanada İşletmesinin 2013 yılına ilişkin bazı bilgiler yukarıdaki gibidir. Kanada İşletmesinin 2013 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

#8. Bulut İmalat İşletmesinin dönem başı yarı mamul stoku 450.000 TL, dönem içinde katlanılan imalat maliyeti 1.950.000 TL’dir. Dönem içinde imalatı tamamlanan mamullerin maliyeti 1.600.000 TL’dir. Dönem başı mamul stoku 500.000 TL, dönem sonu mamul stoku ise 300.000 TL’dir. İşletmenin dönem sonu yarı mamul stokunun değeri ne kadardır?

#9. Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir: Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

#10. Dönem içinde kullanılan hammadde maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu

İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Maliyet Muhasebesi
Ünite – 3
İmalat Yapan İşletmelerde Kar-Zarar Tablosu
Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 1-min

Kanada İşletmesinin 2013 yılına ilişkin bazı bilgiler yukarıdaki gibidir. Kanada İşletmesinin 2013 yılı kâr-zarar tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

a) 1.235.000 TL
b) 1.205.000 TL
c) 1.218.000 TL
d) 1.222.000 TL
e) 1.207.000 TL

Cevap : b) 1.205.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 2-min

Lale İşletmesi geçmiş yıl için aşağıdaki bilgileri raporlamıştır. İşletmenin satılan mamul maliyeti ne kadardır?

a) 103.000 TL
b) 125.000 TL
c) 152.000 TL
d) 268.000 TL
e) 317.000 TL

Cevap : a) 103.000 TL

Bulut İmalat İşletmesinin dönem başı yarı mamul stoku 450.000 TL, dönem içinde katlanılan imalat maliyeti 1.950.000 TL’dir. Dönem içinde imalatı tamamlanan mamullerin maliyeti 1.600.000 TL’dir. Dönem başı mamul stoku 500.000 TL, dönem sonu mamul stoku ise 300.000 TL’dir. İşletmenin dönem sonu yarı mamul stokunun değeri ne kadardır?

a) 100.000 TL
b) 800.000 TL
c) 1.000.000 TL
d) 1.300.000 TL
e) 1.600.000 TL

Cevap : b) 800.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 4-5-min

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir:

Fırat İşletmesinin 2012 yılı toplam imalat maliyeti ne kadardır?

a) 2.610.000 TL
b) 2.760.000 TL
c) 2.910.000 TL
d) 3.000.000 TL
e) 3.010.000 TL

Cevap : b) 2.760.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 4-5-min

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılına ait bazı bilgileri aşağıdaki gibidir:

Fırat İmalat İşletmesinin 2012 yılı gelir tablosunda raporlanacak olan satılan malın maliyeti ne kadardır?

a) 2.610.000 TL
b) 2.760.000 TL
c) 2.910.000 TL
d) 3.000.000 TL
e) 3.010.000 TL

Cevap : a) 2.610.000 TL

Mavi İmalat İşletmesinin 2012 yılı kâr-zarar tablosunda görülen brüt kâr rakamı 280.000 TL, dönem sonu mamul stoku 450.000 TL, dönem içerisinde satışa hazır mamullerin toplam değeri 800.000 TL ise 2012 yılı satışları ne kadardır?

a) 630.000 TL
b) 800.000 TL
c) 970.000 TL
d) 1.080.000 TL
e) 1.530.000 TL

Cevap : a) 630.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 7-min

Beyaz İmalat İşletmesinin belli bir dönemine ait bazı bilgileri yukarıdaki gibidir:

Dönemin imalat maliyeti 85.000 TL olduğuna göre satılan mamul maliyeti ne kadardır?

a) 75.000 TL
b) 80.000 TL
c) 97.000 TL
d) 100.000 TL
e) 115.000 TL

Cevap : a) 75.000 TL

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Dönem içinde kullanılan hammadde maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 61.600
b) 20.000
c) 10.400
d) 71.200
e) 81.600

Cevap : d) 71.200

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Dönem içinde üretimi tamamlanan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 71.200
b) 87.200
c) 96.000
d) 83.200
e) 20.000

Cevap : c) 96.000

Maliyet Muhasebesi Ünite 3 Soru 8-9-10-min

Döneme ilişkin satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 96.000 TL
b) 120.000
c) 80.000
d) 104.000
e) 124.000

Cevap : d) 104.000

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: