auzefGrafik Tasarım-1Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım-1 2022-2023 Bütünleme Soruları

Grafik Tasarım-1 2022-2023 Bütünleme Soruları

#1. I. Portfolyo değerlendirme II. Doğru-Yanlış testleri III. Performans değerlendirme V. Çoktan seçmeli testler Yukarıda yer alan değerlendirme başlıklarından hangisi ya da hangileri alternatif değerlendirme türleri arasında yer alır?

Cevap : C) I ve III

#2. Problem odaklı tasarım oluşturmak için ilk yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Düşünme- Problemi belirleme

#3. Aşağıdakilerden hangisi gelecek nesil grafik tasarımcıların genel olarak dikkat etmesi gereken hususlardan biridir?

Cevap : B) Sürdürülebilir tasarımı öğrenme

#4. 2033 yılında fotoğraf alanı için öngörülen en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : B) Stok fotoğrafçılık alanı çok genişleyecek.

#5. Öğrencilerin genel olarak kısa sürede konu belirleyememesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Grafik üretim teknik/teknikleri ile grafik tasarım proje konu kavramının karıştırılması

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. - Araştırmada elde edilen sonuçlar yazılır. - Ulaşılan yeni bilgiler paylaşılır. - Sonuca bağlı olarak araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri paylaşılır. Yukarıda yer alan açıklamaların içerik başlıkları hangi şıkta sırası ile verilmiştir?

Cevap : E) Sonuç- Tartışma -Öneriler

#7. Aşağıdakilerden hangisi proje raporu biçimsel boyutlarını oluştururken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları içerisinde yer almaz?

Cevap : A) Tüm başlıklarda koyu ve büyük harf kullanılarak yazılması

#8. Birey, toplum veya bir gurubun kendi kültürü bağlamında, yani doğal ortamında incelenmesi gerektiğini benimseyen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Etnografi

#9. Referans gösteriminde genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Cevap : D) APA 6

#10. Gestalt'ın ilkelerinden biri olan, aynı zamanda hem mantıksal hem de fiziksel faktörlere bağlı olarak psikolojide kendisine yer bulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Devamlılık

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Proje raporu bölüm başlıkları altında yer alan alt başlıklar en fazla kaç kademeye kadar yazılmalıdır?

Cevap : E) 3

#12. Aşağıdakilerden hangisinde tasarımın ana ilkeleri bir arada yer alır?

Cevap : D) Denge, Oran-orantı, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama, Kontrast

#13. "Türkiye'deki afiş tasarımının biçim, renk ve semboller açısından incelenmesi" yerine "Türkiye'deki 1970-1990 arası tiyatro afiş tasarımlarının biçim, renk ve semboller açısından incelenmesi" şeklinde belirlenmesi araştırmanın aşağıdaki hangi boyutu ile ilgilidir?

Cevap : A) Sınırlılıkları

#14. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Üniversitesi bitirme ödevi değerlendirme formunda, şekli yeterlilik başlığı altında yer almaktadır?

Cevap : A) Yazım şekli ve yazım kılavuzuna uygunluğu

#15. "Tim Brown'a göre tasarımcılar...... kullanarak sadece elinde bulunan verilerle değil, süreç içinde farklı bakış açısını yakalayarak alternatif veri kaynaklarını kullanarak çözüm geliştirebilirler." Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) bütünleştirici düşünceyi

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Grafik tasarım 2 dersi sonunda ortaya çıkarılacak olan tasarımların nasıl bir ortamda sergilenmesi gerektiği; etkili ve çekici olabileceğinin planlanması öğrencilerde aşağıdaki hangi beceri türünün gelişmesine yardımcı olur?

Cevap : C) Mekânsal düşünme

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : B) Zeka testleri

#18. Yenilikçi proje anlayışında tasarımcıdan beklenen davranışlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) Geleneksel bakış açısını korumalıdır.

#19. ....... belirli fikirleri veya mesajları görsel şekilde ileten bir süreçtir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Cevap : D) Grafik tasarım

#20. I. Çözüme hızlı ve doğru ulaşmasını sağlar. II. Tasarım odaklı düşünmeyi teşvik eder. III. Problemi çözer. Problemi tanımlama basamağının tasarımcıya sağladığı en önemli avantaj ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap : D) Yalnız I

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Grafik Tasarım-1 2022-2023 Bütünleme Soruları

1. Grafik tasarım 2 dersi sonunda ortaya çıkarılacak olan tasarımların nasıl bir ortamda sergilenmesi gerektiği; etkili ve çekici olabileceğinin planlanması öğrencilerde aşağıdaki hangi beceri türünün gelişmesine yardımcı olur?

A) Yakınsak düşünme
B) Iraksak düşünme
C) Mekânsal düşünme
D) Global düşünme
E) Eleştirel düşünme

Cevap : C) Mekânsal düşünme

2. – Araştırmada elde edilen sonuçlar yazılır.
– Ulaşılan yeni bilgiler paylaşılır.
– Sonuca bağlı olarak araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri paylaşılır.
Yukarıda yer alan açıklamaların içerik başlıkları hangi şıkta sırası ile verilmiştir?

A) Giriş- Tartışma-Özet
B) Özet- Giriş- Ekler
C) Kaynaklar- Sonuç- İçindekiler
D) İçindekiler- Öneriler- Ekler
E) Sonuç- Tartışma -Öneriler

Cevap : E) Sonuç- Tartışma -Öneriler

3. Proje raporu bölüm başlıkları altında yer alan alt başlıklar en fazla kaç kademeye kadar yazılmalıdır?

A) 4
B) 5
C) 1
D) 2
E) 3

Cevap : E) 3

4. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Üniversitesi bitirme ödevi değerlendirme formunda, şekli yeterlilik başlığı altında yer almaktadır?

A) Yazım şekli ve yazım kılavuzuna uygunluğu
B) Yöntem, teknik, araçlar vb. uygunluğu
C) Etik ilkelerin uygunluğu
D) Programın eğitim amaçlarına uygunluğu
E) Amaçlanan hedeflerin uygunluğu

Cevap : A) Yazım şekli ve yazım kılavuzuna uygunluğu

5. Birey, toplum veya bir gurubun kendi kültürü bağlamında, yani doğal ortamında incelenmesi gerektiğini benimseyen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eylem araştırması
B) Vaka araştırması
C) Etnografi
D) Saha araştırması
E) Deneysel desen

Cevap : C) Etnografi

6. Referans gösteriminde genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Harvard
B) MLA
C) Turabian
D) APA 6
E) TUİK

Cevap : D) APA 6

7. I. Çözüme hızlı ve doğru ulaşmasını sağlar.
II. Tasarım odaklı düşünmeyi teşvik eder.
III. Problemi çözer.
Problemi tanımlama basamağının tasarımcıya sağladığı en önemli avantaj ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I ve II

Cevap : D) Yalnız I

8. Gestalt’ın ilkelerinden biri olan, aynı zamanda hem mantıksal hem de fiziksel faktörlere bağlı olarak psikolojide kendisine yer bulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denge
B) Ritim
C) Devamlılık
D) Çeşitlilik
E) Vurgu

Cevap : C) Devamlılık

9. “Tim Brown’a göre tasarımcılar…… kullanarak sadece elinde bulunan verilerle değil, süreç içinde farklı bakış açısını yakalayarak alternatif veri kaynaklarını kullanarak çözüm geliştirebilirler.”
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iş birliğini
B) bütünleştirici düşünceyi
C) empatiyi
D) iyimserliği
E) deneyselliği

Cevap : B) bütünleştirici düşünceyi

10. Aşağıdakilerden hangisinde tasarımın ana ilkeleri bir arada yer alır?

A) Renk, Çizgi, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama, Kontrast
B) Denge, Oran-oranti, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama
C) Denge, Oran-orantı, Çizgi, Vurgu, Hizalama, Kontrast
D) Denge, Oran-oranti, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama, Kontrast
E) Oran-orantı, Renk, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama, Kontrast

Cevap : D) Denge, Oran-orantı, Devamlılık, Bütünlük, Vurgu, Hizalama, Kontrast

11. ……. belirli fikirleri veya mesajları görsel şekilde ileten bir süreçtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) Mimari tasarım
B) Sanat tarihi
C) Takı tasarımı
D) Grafik tasarım
E) Endüstriyel tasarım

Cevap : D) Grafik tasarım

12. Problem odaklı tasarım oluşturmak için ilk yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnek inceleme- Eskiz yapma
B) Uygulama- Çıktı alma
C) Araştırma- Tartışma
D) Soru sorma- Cevap arama
E) Düşünme- Problemi belirleme

Cevap : E) Düşünme- Problemi belirleme

13. Aşağıdakilerden hangisi proje raporu biçimsel boyutlarını oluştururken dikkat edilmesi gereken yazım kuralları içerisinde yer almaz?

A) Tüm başlıklarda koyu ve büyük harf kullanılarak yazılması
B) Resmi bir dil kullanılarak yazılması
C) Türk Dil Kurumunun kurallarına uygun yazılması
D) Rapor metninin okunaklı ve anlaşılır biçimde yazılması
E) Üniversitenin yazım kılavuzuna uygun yazılması

Cevap : A) Tüm başlıklarda koyu ve büyük harf kullanılarak yazılması

14. I. Portfolyo değerlendirme
II. Doğru-Yanlış testleri
III. Performans değerlendirme
V. Çoktan seçmeli testler
Yukarıda yer alan değerlendirme başlıklarından hangisi ya da hangileri alternatif değerlendirme türleri arasında yer alır?

A) II ve V
B) Yanlız II
C) I ve III
D) III ve V
E) Yanlız I

Cevap : C) I ve III

15. Yenilikçi proje anlayışında tasarımcıdan beklenen davranışlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı disiplinlerle bir arada çalışmalıdır.
B) Farklı çözüm önerileri geliştirmelidir.
C) Yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdır.
D) Dijital çağa uyum sağlamalıdır.
E) Geleneksel bakış açısını korumalıdır.

Cevap : E) Geleneksel bakış açısını korumalıdır.

16. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerinden biri değildir?

A) Çoktan seçmeli testler
B) Zeka testleri
C) Doğru-yanlış testleri
D) Boşluk doldurmalı testeler
E) Kısa cevaplı testler

Cevap : B) Zeka testleri

17. Öğrencilerin genel olarak kısa sürede konu belirleyememesinin en önemli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grafik üretim teknik/teknikleri ile grafik tasarım proje konu kavramının karıştırılması
B) Alanın birçok disiplini içermesi
C) Konu sınırlılığı
D) Grafik üretim tekniğini belirleyememe
E) Alana yöneliklik özgün tasarım yapma isteği

Cevap : A) Grafik üretim teknik/teknikleri ile grafik tasarım proje konu kavramının karıştırılması

18. “Türkiye’deki afiş tasarımının biçim, renk ve semboller açısından incelenmesi” yerine “Türkiye’deki 1970-1990 arası tiyatro afiş tasarımlarının biçim, renk ve semboller açısından incelenmesi” şeklinde belirlenmesi araştırmanın aşağıdaki hangi boyutu ile ilgilidir?

A) Sınırlılıkları
B) Amacı
C) Kısaltmaları
D) Varsayımları
E) Problem durumu

Cevap : A) Sınırlılıkları

19. 2033 yılında fotoğraf alanı için öngörülen en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Afiş tasarımlarında kullanılacak.
B) Stok fotoğrafçılık alanı çok genişleyecek.
C) Fotoğraf yerini giflere bırakacak.
D) Sanat dalı olacak.
E) Her tasarımcı bireysel fotoğraf çekecek.

Cevap : B) Stok fotoğrafçılık alanı çok genişleyecek.

20. Aşağıdakilerden hangisi gelecek nesil grafik tasarımcıların genel olarak dikkat etmesi gereken hususlardan biridir?

A) Tasarımlarda yüzeysel kültürel anlamları vurgulama
B) Sürdürülebilir tasarımı öğrenme
C) İyi bir tasarım için her türlü malzemeyi kullanma
D) Bir ulusun diğerlerinden farkının üzerinde durma
E) Tasarım fikri için tasarım ilkelerini kullanma

Cevap : B) Sürdürülebilir tasarımı öğrenme

Auzef Grafik Tasarımı
Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM

Grafik Tasarım-1 2022-2023 Bütünleme Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: