İKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
Final Deneme 7

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT103U İktisada Giriş 1 2022 Ünite soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT103U İktisada Giriş 1

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite -1Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

İktisadi birimlerin karar verme sürecinde ilave fayda ve maliyet karşılaştırılması yapmasına ne ad verilir?

A. Marjinal fayda
B. Marjinal maliyet
C. Marjinal analiz
D. Rasyonel Davranış
E. Parasal maliyet

Cevap : C. Marjinal analiz

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin temel soruları arasında yer almaz?

A. Ne üretilecek
B. Ne kadar üretilecek
C. Nasıl üretilecek
D. Kim üretecek
E. Ne zaman üretilecek

Cevap : E. Ne zaman üretilecek

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketicinin fayda maksimizasyonu sağlayan denge koşulu doğru biçimde verilmiştir?

 

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 1-Soru 3- a şıkkı-min Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- b şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- c şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- d şıkkı-min
Ünite 1-Soru 3- e şıkkı-min

Cevap : C)

Ünite 1-Soru 3- c şıkkı, Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

Bir fonksiyonun belirli bir noktada eğimi sıfır ise fonksiyonun bu noktadaki değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Maksimum
B. Minumum
C. Minumum yada maksimum
D. Sıfır
E. Negatif

Cevap : C. Minumum yada maksimum

Bir iktisadi değişkeninin farklı zamanlardaki değerlerini içeren veriye ne ad verilir?

A. Zaman Serisi
B. Kesit Veri
C. Serpme Diyagramı
D. Yatay Veri
E. Dikey Veri

Cevap : A. Zaman Serisi

Ekonomilerin tercihlerini, dolayısıyla kararlarının fırsat maliyetini göstermekte kullanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretim imkanları sınırı eğrisi
B. Talep Eğrisi
C. Toplam fayda eğrisi
D. Marjinal fayda eğrisi
E. Arz eğrisi

Cevap : A. Üretim imkanları sınırı eğrisi

Serbest piyasa ekonomisinin mekanizmasını “Görünmez El” prensibi ile ifade eden iktisatçı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A. John Maynard Keynes
B. Adam Smith
C. Alfred Marshall
D. Karl Marx
E. Leon Walras

Cevap : B. Adam Smith

Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatı düştüğünde tüketici dengesi bozulmaktadır. Tüketicinin faydasını maksimize eden dengeye tekrar ulaşabilmesi için, diğer faktörler sabitken, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını artırmalı
B. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını azaltmalı
C. İkame malın tüketim miktarını artırmalı
D. Tamamlayıcı malın tüketim miktarını azaltmalı
E. Hiçbiri

Cevap : A. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını artırmalı

Bir malın fiyatı sabitken tüketim miktarı arttığında malın tüketiciye sağladığı marjinal fayda;

A. Artar
B. Azalır
C. Değişmez
D. Önce artar sonra azalır
E. Önce azalır sonra artar

Cevap : B. Azalır

Talep yasası gereği normal bir malın bireysel talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Pozitiftir
B. Sıfırdır
C. Sonsuzdur
D. Negatiftir
E. Önce pozitif sonra negatifti

Cevap : D. Negatiftir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT103U İktisada Giriş 1

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite – 2
Arz Talep ve Esneklik

Diğer bütün değişkenler sabitken, bir malın fiyatı azalırsa o malın talep eğrisi

A. Sağa kayar.
B. Yukarı kayar.
C. Sola kayar.
D. Aşağı kayar.
E. Değişmez.

Cevap : E. Değişmez.

Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu açıklar?

A. İnsanlar daima mal ve hizmet talep ederler.
B. Bir malın fiyatı düşerse talep miktarı artar.
C. Arz kendi talebini yaratır.
D. İnsanların istekleri sonsuz, kaynakları sınırlıdır.
E. Bir mala olan talep artarsa o malın fiyatı düşer.

Cevap : B. Bir malın fiyatı düşerse talep miktarı artar.

Eğer gelir artarsa …

A. Talep eğrisi yukarı doğru kayar.
B. Talep eğrisi aşağı doğru kayar.
C. Talep eğrisi kaymaz.
D. Talep eğrisinin ne yönde kayacağı belli olmaz.
E. Talep eğrisinin eğimi değişir.

Cevap : D. Talep eğrisinin ne yönde kayacağı belli olmaz.

Pizza ve kola tamamlayıcı mallardır. Kolanın fiyatı artarsa, pizza piyasasında ne olur?

A. Denge fiyatı artar; denge miktarı düşer.
B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.
C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.
D. Denge fiyatı düşer; denge miktarı artar.
E. Ne olacağına karar verilemez.

Cevap : B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.

Arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi olduğunda sağa doğru kayar?

A. Fiyatın azalması
B. Fiyatın artması
C. Vergi oranlarının artması
D. Teknolojik ilerleme
E. Zevk ve tercihlerin değişmesi

Cevap : D. Teknolojik ilerleme

Bir malın talebindeki artış arzdaki azalıştan daha fazla ise aşağıdakilerden hangisi olur?

A. Denge fiyatı artar; denge miktarı düşer.
B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.
C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.
D. Denge fiyatı düşer; denge miktarı artar.
E. Denge fiyatı değişme; denge miktarı artar.

Cevap : C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.

Dikey bir talep eğrisinin …

A. Esnekliği sonsuzdur.
B. Esnekliği sıfırdır.
C. Esnekliği birdir.
D. Esnekliği her noktada farklıdır.
E. Esnekliği yoktur.

Cevap : B. Esnekliği sıfırdır.

Talebin fiyat esnekliği …

A. Talep edilen miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişime bölümüdür.
B. Fiyattaki değişimdir.
C. Miktardaki değişimin fiyattaki değişime bölünmesidir.
D. Fiyattaki değişimin miktardaki değişime bölünmesidir.
E. Fiyattaki yüzde değişimin talep edilen miktardaki yüzde değişime bölümüdür.

Cevap : A. Talep edilen miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişime bölümüdür.

Düşük mal için talebin gelir esnekliği …

A. Pozitiftir.
B. Negatiftir.
C. Sıfırdır.
D. Sonsuzdur.
E. Yoktur.

Cevap : B. Negatiftir.

Bir mala olan talep esnekse, malın fiyatı artığı zaman tüketicinin o mala yaptığı harcama …

A. Artar.
B. Azalır.
C. Değişmez.
D. Sıfır olur.
E. Sonsuz olur.

Cevap : B. Azalır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İKT103U İktisada Giriş 1 AÖF İKT103U İktisada Giriş 1 Ders Kitabı PDF

AÖF İKT103U İktisada Giriş 1 Ders Kitabı

Anadolu Aöf-LOLONOLO

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!