1.Sınıf Güz
Anayasa Hukuku
A.İ ve İnk.Tarihi-I
Genel Muhasebe
Hukukun Temel Kavramları
Medeni Hukuk
Türk Dili 1
Yabancı Dil-I
1.Sınıf Bahar
Adalet Psikolojisi
A.İ ve İnk.Tarihi-II
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
Yargı Örgütü ve Tebligat
2.Sınıf Güz
Ceza Hukuku Özel Hükümler
Hukuk Dili Ve Adli Yazışma
İdare Hukuku
Kalem Mevzuatı
Medeni Usul Hukuku
Ticaret Hukuku
2.Sınıf Bahar
Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı
Banka Hukuku
Ceza Muhakemesi Ve İnfaz Hukuku
İcra-İflas Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Uyap-Ulusal yargı Ağı Bilişim Sistemi

Auzef Adalet

telegram adalet FACEBOOK ADALET GRUBU

DGS20191817

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!