Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

1. Sınıf Güz
Anayasa Hukuku
A.İ.İnkılap Tarihi-1
Büro Yönetimi
Hukuki Yazışma
Hukukun Temel Kavramları
Türk Dili 1
Yabancı Dil 1
1. Sınıf Bahar
A.İ.İnkılap Tarihi-2
İdare Hukuku
Medeni Usul Hukuku
Muhasebe 
Türk Dili 2 
Uyap – Ulusal yargı Ağı Bilişim Sistemi
Yabancı Dil 2
2. Sınıf Güz
Ceza Hukuku
Etkili iletişim Becerileri
Halkla İlişkiler
Medeni Hukuk 
Takip Hukuku-1 (İcra)
Ticaret Hukuku
2. Sınıf Bahar
Adalet Psikolojisi
Ceza Muhakemesi Hukuku
İnfaz Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Takip Hukuku-2 (İflas)

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği FACEBOOK
Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Telegram
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!