Psiko-Sosyal Rehabilitasyon

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon

Deneme Sınavları

Vize 2022 Final 2022
Vize Deneme 1 Final Deneme 1
Vize Deneme 2 Final Deneme 2
Vize Deneme 3 Final Deneme 3
Vize Deneme 4 Final Deneme 4
Final Deneme 5
Final Deneme 6
2021 Final Soruları

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon 2021 Final Soruları

Geriatri disiplini hangi bireylerin bakım ve tedavisini ifade eder?

Cevap : Yaşlı

Aşağıdakilerden hangisi istismarı ifade eden doğru bir seçenek değildir?

Cevap : Yaşlının kendi kendine gereken dikkat ve özeni sağlamada yetersiz kalması ile ortaya çıkan davranışlar

Aşağıdakilerden hangisi kriz oluşumunu etkileyen risk faktörlerinden değildir?

Cevap : Affektif yoğunluğun az olması

Aşağıdakilerden hangisi kronik hastalıklara uyum sürecinde psikolojik yaklaşım aşamalarından biri değildir?

Cevap : Sosyal izolasyonu sağlamak

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için gıda maddelerine ulaşımın ve yeterli beslenmenin sağlanması için yapılan uygulamalardan biri değildir?

Cevap : Yetişkin aşılama programının geliştirilmesi

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanmanın göstergeleri arasında değildir?

Cevap : İleri yaşlara kadar yaşamak

Kişinin öfke, engellenme, umutsuzluk, çaresizlik gibi duygularının kabul edilmesi yani eleştirilmemesi hangi yaklaşım ve müdahale şeklinin içinde yer alır?

Cevap : Duyguların açıkça ifade edilmesi için cesaretlendirmek

I. Fiziksel çevre
II. Kültür
III. GelirIV. Eğitim
Yukarıdakilerden hangileri sağlığın geliştirilmesinde belirleyici faktörlerdendir?

Cevap : I, II, III, IV ve V

Psiko- fizyolojik eğilimlere ” treyt” adını kim vermiştir?

Cevap : G. Allport

I. Hastalıkları görme
II. Sağlığı geliştirme
III. İyilik halini yaygınlaştırma
IV. Toplumsal düzenleme
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri sağlık gelişim programı etkinliklerini kapsamaktadır?

Cevap : I, II, ve III

Hastalıklardan uzak olmakla birlikte bedenen zihnen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik içinde olmak hangi kavramdır?

Cevap : Sağlık

Yaşlılık döneminde sağlık bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinin en önemli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma yollarının öğrenilmesi ve temel sağlık hizmetlerinin sağlanması

Hizmet alanının odasının düzenini sağlamak yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem almak hangi sorumluluk alanındadır?

Cevap : Yaşam alanı

Kişinin güvendiği yakın çevresine tutulması sosyal bağlarını güçlendirmesi ve artırması Bu amaçla hasta yakınları ile işbirliği yapılması aile bireylerinin bilgilendirilmesi ve destek görüşmelerinin yapılması hangi yaklaşım ve müdahale şeklinin içinde yer alır?

Cevap : Bireyin sosyal ilişkilerini artırmak ve yakın çevrenin desteğini sağlamak

Klinikte problemleri olan hastaları yatarken ya da ayakta değerlendirebilme imkanı sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Geriatrik psikiyatri programı

Yaşlılık farklı boyutlarda ele alınırken hangi kavram bunların dışında yer alır?

Cevap : Gerçek yaşlanma

Aşağıdakilerden hangisi intihar girişimi bulunan bir yaşlı ile ilgili olarak uzmanın dikkat etmesi gereken durumlardan biri değildir?

Cevap : İntihar konusunu açıkça konuşmamak

Aşağıdakilerden hangisi stresin zihinsel belirtilerinden biridir?

Cevap : Tek fikir ile meşgul olma

Kaybedilen kişinin geri dönmesinin beklendiği yaz aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Arzu etme

Bir insanın beklentileri ve elinde olanların karşılanması ile elde edilen duruma ne ad verilir?

Cevap : Yaşam doyumu

Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal Rehabilitasyon uygulamalarında yapılması gerekenlerden biri değildir?

Cevap : Yetersiz uzmanlık eğitimi almış servis personelinin istihdamını sağlamak

Kişinin belli bir kültür içerisinde hayatını sürdürüp yaşama uyum sağlaması için gerekli olan yeteneklerin örüntüsüne ne ad verilir?

Cevap : Zeka

Ekip çalışmasının güçlü nedenleri vardır aşağıda sıralanan başlıca nedenler arasında hangisi yanlıştır?

Cevap : Ekip çalışmasında bireysel yetenekleri önem verilir

Aşağıdakilerden hangisi psikososyalrehabilitasyonun genel amaçlarından biri değildir?

Cevap :Hastanın toplumdan beklentisini yapılandırmak

Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla intihar eden için acil tıbbi müdahale gerektiren sorunlardan biri değildir?

Cevap : Eşin ölümü

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştirmek için hedeflenen çalışmalardan değildir?

Cevap : İLAÇ KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK

Aşağıdakilerden hangisi yas sendromunun danışmanlık süreçlerinden biri değildir?

Cevap : ÖNCELİKLE KAYBIN ACISINI KABULLENMESİNİ SAĞLAMAK

Engellilik ile ilgili Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : YAŞLILIK İŞLEV KAYIPLARI, ENGELLİLİK DÜZEYİNDE ELE ALINIR.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde hastalıkları engellemek için geliştirilen politikalardan biri değildir?

Cevap : FİZİKSEL HAREKETLERİ AZALTACAK ŞEKİLDE UYGULAMALAR YAPMAK

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin yol açtığı sorunlardan değildir?

Cevap : AİLE İÇİ ÇATIŞMA

Aşağıdaki istismar türlerinden hangisi yaşlı bireylere de uygulanan fiziksel istismarın bir türüdür?

Cevap : CİNSEL İSTİSMAR

I. Kalabalık aile ortamı
II.yalnız yaşaması
III.Cazip maddi kaynağının olmasıIV. İleri yaşlarda olması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri istismar ve ihmal edilen bireyle ilgili faktörlerdendir?

Cevap : HEPSİ

Aşağıdakilerden hangisi biyomedikal hastalıklar karşısındaki koruyucu önlemlerden biri değildir?

Cevap : GIDA TÜKETİMİNİ ARTIRMAK

Sağlığı geliştirmek için yapılmaması gereken davranışlar hangi tutumlar içerisinde yer alır?

Cevap : PASİF TUTUM

Sağlık psikolojisi alanındaki çalışmaların başlangıcı ve en yaygın kabul göreni Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : STRES

Aşağıdakilerden hangisi yaygın anksiyete bozukluğunun özelliklerinden biri değildir?

Cevap : SAKİN DUYGUDURUM

Bakıcının yaşlı kişiye yiyecek veya sağlıkla ilgili hizmeti tembellik, sorumsuzluk veya beceriksizliğinden dolayı ihmal etmesi durumuna ne denir?

Cevap : PASİF İHMAL

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulamasının temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : AİLE ÜYELERİNİN MALİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

Bireyin toplum içindeki sosyal işlevlerini yerine getirmesini sağlayan ve bir tür “yol haritası” olan kavram Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : SOSYAL ROL

Kişiliğe biçim veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak ürünü Aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : BENLİK

Ani, öngörülemeyen, yoğun, mantıksız korku ve dehşete ne ad verilir?

Cevap : PANİK ATAK

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal rehabilitasyonun geliştirme dönemindeki temel amaçtır?

Cevap : YEREL PSİKOSOSYAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI

Bireyin sahip olduklarından kendini ayırabilmesine ne denir?

Cevap : GERÇEK BENLİK

Öğrenme aracılığıyla hastalıklardan korunmayı ve sağlığı yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalar hangi alana dahildir?

Cevap : SAĞLIK BİLGİSİ VE SAĞLIK EĞİTİMİ

Aşağıdakilerden hangisi krize yönelik müdahale stratejilerinin içerisinde yer almaz?

Cevap : İLAÇ KULLANIMINI ARTIRMAK

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir psikososyal rehabilitasyon hizmetinin özelliklerinden biridir?

Cevap : HASTANIN KENDİSİNİ VE KAYGILARINI İFADE ETMESİNE OLANAK SAĞLANMALI

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde hastalıkları önlemek için geliştirilen politikalardan biri değildir?

Cevap : FİZİKSEL HAREKETLERİ AZALTACAK ŞEKİLDE UYGULAMALAR YAPMAK

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara karşı her türlü ihtimal, istismar ve şiddetin ortadan kaldırılması için yapılan eylemlerden biri değildir?

Cevap : YAŞLILAR ARASINDA DAYANIŞMA KURUMLARININ TESİS EDİLMESİ

I. Hastanın geriatrik sorunlarının ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
II. Ekip üyelerinin eğitimi
III. Bakım planlarının oluşturulması
IV. Etik karar verme süreci
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geriatrik ekibin görevlerindendir?

Cevap : 1,2,3,4

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Auzef Ders Kitabı PDF

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Auzef Ders Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: