Segem Test-2

LOLONOLO - Öğrenme Yönetim Sistemi

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık testi
Show hint
Correct! Wrong!

SEGEM - Sigorta Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Hazırlık testi

1. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?

Correct! Wrong!

b) Lehine poliçe düzenlenen kişidir

2. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

d) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.

3. Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?

Correct! Wrong!

b) Eksedan, Kotpar

4. Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?

Correct! Wrong!

c) Hakların devri (rücu)

5. Eksik sigorta nedir?

Correct! Wrong!

a) Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.

6. Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

7. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

c) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.

8. Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?

Correct! Wrong!

b) Sigorta şirketinin poliçeyi düzenlemeden önce sigortalıya riskinin sigortalanması ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.

9. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

a) Paket poliçe

10. Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

b) Riziko

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.