Klasik Mantık Çıkmış Sorular (Vize, Final, Bütünleme)

Klasik Mantık Çıkmış Sorular

Klasik Mantık Çıkmış Sorular

Klasik Mantık Çıkmış Sorular

1-Aşağıdakilerden hangisi çiçek teriminin içlemidir?
a) Manolya
b) Gül
c) Papatya
d) Orkide
e) Canlı

Cevap: e) Canlıİçlem: Bir kavramın sahip olduğu özeliklerin tümü (Bitki-Canlı-Varlık)
Klasik Mantık Sorular

2- Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?
a. Bazı M’ler S’dir
b. Bazı gözlükler madenidir
c. Ali çalışkandır

Cevap: a. Bazı M’ler S’dir
Kategorik Önerme: Özne-Yüklem ve bağdan oluşur. Tek yargı bildirir.
Çeşitleri: Tümel Olumlu önerme-Tümel olumsuz ö.-Tikel Olumlu ö.-Tikel Olumsuz ö.
Klasik Mantık Sorular

3- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
II. “İstanbul Üniversitesi” Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
III. İstanbul Üniversitesi dört kampüse sahiptir.
V. “İstanbul Üniversitesi” dört kampüse sahiptir.
VI. İstanbul Üniversitesi dört “kampüse” sahiptir.a) Yalnız I
b) I VE II
c) I ve III
d) V
e) II ve VI

Cevap: c) I ve III
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

4- ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap: d) SıP
Klasik Mantık Sorular

5- “Bütün insanlar solunum yapar” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP
c) SuP
d) SeP
e) SıP

Cevap: b) SaP
Klasik Mantık Sorular

6-“Hiçbir papağan konuşmaz” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP
c) SuP
d) SeP
e) SıP

Cevap: d) SeP
Klasik Mantık Sorular

7- ‘Kimi insanlar yalan söyler’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap: d) SıP
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

8- ” Bazı kuşlar yüzer ” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) SoP
b) SaP
c) SuP
d) SeP
e) SıP

Cevap:
Klasik Mantık Sorular

9- Hiçbir insan uçmaz’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap:c) SeP
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

10- SoP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap: c) SeP
Not:Karşı olum karesi kullanılarak ok yönünde hareket ederek sonuç bulunur.
Klasik Mantık Sorular

11- ‘Anıtkabir Atatürk’ün mezarıdır’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap: a) SaP
Klasik Mantık Sorular

12- SıP önermesinin alt-karşıtının çelişiği hangi önermedir?
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap: a) SaP
Klasik Mantık Sorular

13-’ İstanbul güvenli olmayan bir şehir değildir’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? (2016 VİZE)
a) SaP
b) SoP
c) SeP
d) SıP
e) SuP

Cevap:c) SeP
Klasik Mantık Sorular

14- SeP önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) S’ıP
b) SaP’
c) SeP’
d) S’oP
e) P’ıS

Cevap:b) SaP’

 

Klasik Mantık Çıkmış Sorular

15- Bazı öğrenciler çalışkandır” önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sıp
b) Sap
c) Pas
d) Sep
e) Pos

Cevap:a) Sıp
Klasik Mantık Sorular

16- Bazı çalışkan (kişiler) öğrencidir” önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sop
b) Sap
c) Pas
d) Sep
e) Pıs

Cevap:e) Pıs
Klasik Mantık Sorular

17- Bütün kuşlar uçar” önermesi klasik mantıkta nasıl sembolize edilir?
a) Sıp
b) Sap
c) Pas
d) Sep
e) Pos

Cevap:b) Sap
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

18- Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?
a. Kadın
b. Tanrı
c. Kültür
d. Su
e.Hepsi

Cevap: e.HepsiMutlak Terim: Başka bir nesnenin varlığına ihtiyaç göstermeden bir nesneye işaret edebilen terimlere Mutlak terim denir. (Tanrı-Kültür-Hürriyet-Su,Zaman)
Klasik Mantık Sorular

19- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a) Hürriyet
b) Uzay

Cevap:
c) Sonsuzluk
d) Havasızlık
e) Siyahlık
Cevap:b) UzaySomut Terim: Duyu organlarımızca algılanabilen ve zihinde tasarlanabilen, bir nesneyi yada varlığı gösteren kavramlardır.
Klasik Mantık Sorular

20- Aşağıdakilerden hangisi kollektif terim değildir?
a. Sinekli bakkal
b. Ordu
c. Meslis

Cevap:a. Sinekli bakkallKollektif Terim: Kullandığımız terim bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa Kollektif terim olarak adlandırılır. (Ordu-Meclis vb.)
Klasik Mantık Sorular

21- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
a) İyi
b) Güzel
c) Sefil
d) Tatlı
e) Kibarlık

Cevap:e) KibarlıkGenel Terim: Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmeye yarar. (İst.Ünv.Dekanlığı vb.)
Klasik Mantık Sorular

22- Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?
a) Anne
b) Oturmak
c) Okumak
d) Zaman
e) Evlat

Cevap:d) Zaman
Klasik Mantık Sorular

23- Aşağıdakilerden hangisi soyut terimdir?
a. Adalet
b. İnsanlık
c. Mavilik
d. Üçgenlik
e. Hepsi

Cevap:e. HepsiSoyut Terim: Nesnelere ait ortak nitelikleri gösteren veya nesnelerin oluş tarzını ifade eden kavramlar soyuttur. (İnsanlık-Mavilik-Adalet vb.)

 

Klasik Mantık Sorular

24- Aşağıdakilerden hangisi yokluk bildiren terim değildir?
a. Sessiz
b. Kör
c. Sağır
d. Boş

Cevap:a. SessizYokluk Bildiren Terimler: Yapı olarak olumlu fakat bir nesnede normal olarak bulunması gereken özelliğin mevcut olmadığını ifade ettikleri için anlamca olumsuzdurlar. (Kör-Sagır-Boş vb.)
Klasik Mantık Sorular

25- Aşağıdaki terimlerden hangisi çok anlamlı değildir?
a. Koş
b. Gül
c. Kaz

Cevap:a. KoşÇok Anlamlı terim: Bir terimin birçok anlama gelmesidir. (Gül [çiçek-gülme eylemi]-Kaz [HayvanKazma eylemi] vb.)
Klasik Mantık Sorular

26- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
a. Yıldız
b. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
c. İyilik
d. Hepsi

Cevap:d. HepsiGenel Terim: Aynı türden nesnelerin ortak özelliklerini ifade etmeye yarar. (İst.Ünv.Dekanlığı vb.)
Klasik Mantık Sorular

27- Aşağıdakilerden hangisi bağıl terimdir?
a. Esaret
b. Baba
c. Dede
d. Hepsi

Cevap:d. HepsiBağıl Terim: İşaret ettiği nesne başka bir nesne olmadan düşünülemiyorsa bu nesnelerin işaret ettiği terimlere bağıl terim denir. (Baba-Anne-Dede vb.)
Klasik Mantık Sorular

28- Aşağıdakilerden hangileri “kalem” teriminin kaplamı değildir?
I. Kurşun kalem
II. Yazı yazan
III. Gazlı kalem
IV. Sert cisim
V. Cansız
a) I
b) II
c) III,IV
d) I, III
e) II, IV ve V

Cevap:e) II, IV ve V

 

Klasik Mantık Sorular

29- Aşağıdakilerden hangileri “kuş” teriminin kaplamıdır?

Cevap: V. Papağan
Kaplam: Bir kavramın içine aldığı sayıdır. (Ağaç-Ot-Çiçek)
Klasik Mantık Sorular

30- Aşağıdakilerden hangisi hayvan teriminin kaplamıdır?
a) Canlı
b) Cisim
c) Duygulu
d) Kuş
e) Hareketli

Cevap:d) Kuş
Klasik Mantık Sorular

31- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘köpek’ terimi anılmıştır?
a) Köpeği günde iki kere dışarı çıkarıyorum.
b) Ayşe köpeğini asla evde yalnız bırakmaz.
c) ‘Köpek’ büyük ünlü uyumuna uyar.

Cevap:
d) Ölen köpeğimim adı ‘Tombiş’ idi.
e) Mehmet köpeğini her şeyden çok seviyor.
Cevap:c) ‘Köpek’ büyük ünlü uyumuna uyar.
Klasik Mantık Sorular

32- Aşağıdakilerden hangisi soyut terimdir?
a) Medeniyet
b) İnsan
c) Müze
d) Sanat
e) Kültür

Cevap:a) Medeniyet
Klasik Mantık Sorular

33- Aşağıdakilerden hangileri “öğrenci” teriminin kaplamıdır?

I. Çalışkan III. Kız IV. Gözlüklü

Cevap : I, III ve IV
Cevap:  I. Çalışkan
Klasik Mantık Sorular

34- Aşağıdakilerin hangisi soyut terimdir?
a. Adalet
b. İnsanlık
c. Mavilik
d. Üçgenlik
e. Hepsi

Cevap:e. Hepsi

 

Klasik Mantık Sorular

35- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?
a. Koş
b. Güz
c. Ver
d. Dil
e. Hepsi

Cevap:d. Dil
Klasik Mantık Sorular

36- Aşağıdakilerden hangisi genel terimdir?
a. Yıldız
b. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
c. İyilik
d. Gezegen
e. Hepsi

Cevap:e. Hepsi
Klasik Mantık Sorular

37- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?
a. Üçgen
b. Mutluluk
c. Özlem
d. Hüzün

Cevap:a. Üçgen
Klasik Mantık Sorular

38- Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir? (2016 VİZE)
a) Adalet
b) Egemenlik
c) Zarafet
d) Kibar
e) Nezaket

Cevap:d) Kibar
Klasik Mantık Sorular

39- Aşağıdakilerden hangisi olumsuz (yokluk bildiren) terimdir?
a) Akılsız
b) Kusursuz
c) Eksiksiz
d) Ölümsüz
e) Sonsuz

Cevap: a) AkılsızYokluk Bildiren Terimler: Yapı olarak olumlu fakat bir nesnede normal olarak bulunması gereken özelliğin mevcut olmadığını ifade ettikleri için anlamca olumsuzdurlar. (Kör-Sagır-Boş vb.)
Klasik Mantık Sorular

40- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı terimdir?(2016 VİZE)
a) Koş
b) Kap
c) Çalış
d) Oku
e) Sev

Cevap:b) Kap

 

Klasik Mantık Sorular

41- Aşağıdakilerden hangisi “kuş” teriminin kaplamı değildir?
I.Gagalı
II. Tüylü
III. Kanatlı
IV. Uçan
V. Serçe
a) I ve V
b) II ve IV
c) I, III ve V
d) I, II ve IV
e) Hiçbiri

Cevap:e) Hiçbiri
Klasik Mantık Sorular

42-“Sebze” teriminin kaplamı aşağıdakilerden hangisidir? (2016 VİZE)
a) Bitki
b) Canlı cisim
c) Maydanoz
d) Portakal
e) Duygusuz cisim

Cevap: c) Maydanoz
Klasik Mantık Sorular

43- Aşağıdakilerden hangisi bağıl terimdir? (2016 VİZE)
a) Kalem
b) Meyve
c) İyilik
d) Sevgi
e) Anne

Cevap: e) Anne
Klasik Mantık Sorular

44- Aşağıdakilerden hangisi tekil terimdir?
a) Yıldızlar
b) Suçluluk
c) Kötü
d) Egemenlik
e) Özgürlük

Cevap: c) Kötü
Klasik Mantık Sorular

45- “Meyve” teriminin kaplamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bitki
b) Canlı cisim
c) Maydanoz
d) Portakal
e) Duygusuz cisim

Cevap: d) Portakal
Klasik Mantık Sorular

46- Aşağıdakilerden hangisi tekil terimdir?
a) Yıldızlar
b) Adaletsiz
c) İyi
d) Yalnızlık
e) Özgürlük

Cevap: c) İyi

 

Klasik Mantık Sorular

47-Aşağıdakilerden hangisi “kuş” teriminin kaplamı değildir?
I. Gagalı
II. Tüylü
III. Kanatlı
IV. Uçan
V. Omurgalı
a) I ve V
b) II ve IV
c) I, III ve V
d) I, II ve IV
e) Yalnız V

Cevap: e) Yalnız V
Klasik Mantık Sorular

48- Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi çelişiktir?

Cevap: Cisim-cisim olmayan
Klasik Mantık Sorular

49- Aşağıdakilerden hangileri “çiçek” teriminin içlemi değildir?
I. Menekşe
II. Kokulu
III. Bitki
IV. Duygusuz
V. Mor
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) I, II ve V

Cevap:e) I, II ve V
Klasik Mantık Sorular

50- Aşağıdakilerden hangileri “masa” teriminin içlemi değildir?
I. Cisim
II. Sert
III. Ayaklı
IV. Ahşap
V. Dört ayaklı
a) I
b) II, III
c) IV
d) III ve V
e) V

Cevap: d) III ve V
Klasik Mantık Sorular

52- Aşağıdakilerden hangileri “kalem” teriminin içlemidir?
I. Kurşun kalem
II. Yazı yazan
III. Gazlı kalem
IV. Sert cisim
V. Cansız
a) I
b) II
c) III
d) I, III
e) II, IV ve V

Cevap: e) II, IV ve V
Klasik Mantık Sorular

53- Aşağıdakilerden hangileri “bitki” teriminin içlemidir?
I. Duygusu
II. Canlı
III. Taç yapraklı
IV. Menekşe
V. Cisim
a) I
b) II
c) I, II ve V
d) IV
e) V

Cevap: c) I, II ve V

 

Klasik Mantık Sorular

54- Aşağıdakilerden hangisi kaplam veya içlemin özelliklerinden biri değildir?
a. İçlem ve kaplam arasında ters orantı bulunmamaktadır

Cevap:
b. Bir terimin içlemi, bu terimin ait olduğu cinstir
c. Bir terimin kaplamı, bu terimin altında yer alan tür veya tek tek nesnelerdir
Klasik Mantık Sorular

55- Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?
a. Modal önerme
b. Tümel olumlu
c. Tümel olumsuz
d. Tikel olumlu
e. Tikel olumsuz

Cevapa. Modal önermeKategorik Önermeler: Tümel olumlu ö-Tümel olumsuz ö; Tikel olumlu ö-Tikel olumsuz ö.
Klasik Mantık Sorular

56- ‘Tüm kuşlar uçar’ önermesi doğruysa ‘hiçbir kuş uçmaz’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir? (2016 VİZE)
a. Yanlış
b. Doğru
c. Belirsiz
d. Çelişik
e. Karşıt

Cevap: a. Yanlış
Klasik Mantık Sorular

57- “Tüm balıklar yüzer” önermesi doğru ise “Hiçbir balık yüzmez” önermesinin doğruluk değeri nedir?
I .Doğru
II .Yanlış
III.Belirsiz
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III

Cevap: b) Yalnız II
Klasik Mantık Sorular

58- Aşağıdakilerden hangisi mantık önermesi değildir?
a. Yarın keşke hava güneşli olsa!
b. Sağlık için yürü
c. Ne mutlu Türküm diyene!
d. Lütfen tuzu veriniz
e. Hepsi

Cevap: e. Hepsi* Önerme iki terimden oluşan, doğru veya yanlış gibi bir doğruluk değerine sahip olan bir yargı bildiren cümlelerdir.
* Her cümle bir önerme değildir.
* Her önerme bir cümledir.
* Dilek,Emir,Soru,Ünlem duygu cümleleri yargı bildirmediğinden dolayı önerme değildir.
Klasik Mantık Sorular

59- Aşağıdakilerden hangisi önermelerin ana grubunu oluşturmaz?
a. Bileşik önermeler
b. Tikel
c. Tümel

Cevap:a. Bileşik önermeler

 

Klasik Mantık Sorular

60- Hiçbir fil şarkı söylemez’ önermesi yanlışsa ‘Bazı filler şarkı söylemez’ önermesinin doğruluk değeri hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış

Cevap: b) Belirsiz
Klasik Mantık Sorular

61- Aşağıdakilerden hangisi önermenin özelliklerinden biri değildir?
a. Bir dilek bildirmelidir
b. Bir özne ve bir yüklem ve bu iki terimi birbirine bağlayan bir bağlaçtan meydana gelmiş olması gerekir
c. Doğru veya yanlış değeri alabilen cümledir

Cevap: a. Bir dilek bildirmelidir
Klasik Mantık Sorular

62-‘Bazı kalemler yazar’ önermesi yanlışsa ‘Tüm kalemler yazar’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış

Cevap: e) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

63-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir önerme değildir?a. Devekuşunun uçması mümkün değildir.
b. Bazı kuşlar uçmaz

Cevap: a. Devekuşunun uçması mümkün değildir.
Klasik Mantık Sorular

64-Aşağıdakilerden hangisi mantık önermesi değildir?
a. Yarın keşke hava güneşli olsa!
b. Sağlık için yürü
c. Ne mutlu Türküm diyene!
d. Lütfen tuzu veriniz
e. Hepsi

Cevap: e. Hepsi
Klasik Mantık Sorular

65- “Bazı filler şarkı söylemez” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a. Tikel olumsuz önerme
b. Tümel olumsuz önerme
c. Tikel olumlu önerme
d. Tümel olumlu önerme

Cevap: a. Tikel olumsuz önerme

 

Klasik Mantık Sorular

66-“Hiçbir balık kırmızı değildir.” önermesi doğruysa “Bazı balıklar kırmızıdır.” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik

Cevap: b) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

67 -“Bütün öğrenciler çalışkandır.” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Hiçbir öğrenci çalışkan değildir.
c) Bütün çalışkanlar öğrenci değildir.
d) Bazı çalışkanlar öğrencidir.
e) Hiçbir öğrenci çalışkan-olmayan değildir.

Cevap:e) Hiçbir öğrenci çalışkan-olmayan değildirTers Döndürme Kuralı:
*Özne ile yüklem yer değiştirmez.
*Yükleme olmayan eklenir ve değillenir.
*Nicelik değişmez.(Tümellik-Tikellik)
*Nitelik değişir.(Olumlu önerme-Olumsuz önermeye)-(Olumsuz önerme-Olumlu önermeye) dönüşür
Klasik Mantık Sorular

68- “Yanlış” bir önermenin değilinin değilinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Tutarlı
d) Geçerli
e) Yanlış

Cevap: e) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

69- Bütün bulutlar beyazdır” önermesi doğru ise “Hiçbir bulut beyaz değildir” önermesinin doğruluk değeri nedir? (2016 VİZE)
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Yanlış
d) Altık
e) Çelişik

Cevap:c) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

70-Bazı kuşlar uçmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a) Tümel olumlu önerme
b) Tikel olumlu önerme
c) Tümel olumsuz önerme
d) Tikel olumsuz önerme
e) Hiçbiri

Cevap: d) Tikel olumsuz önerme

 

Klasik Mantık Sorular

71- “Hiçbir kalem beyaz değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır
b) Özne ve yüklem dağıtılmıştır
c) Yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır

Cevap: b) Özne ve yüklem dağıtılmıştır
Klasik Mantık Sorular

72- “Bütün şemsiyeler siyahtır” önermesinin tersine döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı şemsiyeler siyahtır.
b) Hiçbir şemsiye siyah değildir.
c) Bütün şemsiyeler siyah değildir.
d) Bazı siyahlar şemsiyedir.
e) Hiçbir şemsiye siyah-olmayan değildir.

Cevap: e) Hiçbir şemsiye siyah-olmayan değildir.
Klasik Mantık Sorular

73- Bazı kalemler kırmızıdır” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmıştır
b) Yüklem dağıtılmıştır
c) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
e) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır

Cevap: d) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
Klasik Mantık Sorular

74- “Bütün kalemler beyazdır” önermesi yanlışsa “Bazı kalemler beyazdır” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik

Cevap: c) Belirsiz
Klasik Mantık Sorular

75-Hiçbir kalem kırmızı değildir” önermesi doğruysa Bazı kalemler kırmızıdır” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik

Cevap: b) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

76- “Bazı hayvanlar memelidir” önermesinin döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı hayvanlar memeli değildir.
b) Bazı memeliler hayvan değildir.
c) Tüm hayvanlar memelidir.
d) Bazı memeliler hayvandır.
e) Hiçbir memeli hayvan değildir.

Cevap: d) Bazı memeliler hayvandır.Bazı hayvanlar memelidir önermesi Tikel olumlu önermedir.
Yani I onermesidir.
EcE cAmI kIrdI formulunden yıne I onermesine donusecek yanlız özne ve yüklem yer değiştirecek.
Döndürme-(Düz döndürme)
*Özne ve Yüklem yer değiştirecek
*Önermenin doğruluk değeri değişmeyecek
*Nitelik değeri değişmez.
*Nicelik değeri değişebilir. (Bunu şu şekilde formül üretilerek çözülür. EcE cAmI kIrdI.)

 

Klasik Mantık Sorular

77- “Bütün üçgenler eşkenardır” önermesi yanlışsa “Bazı üçgenler eşkenardır” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Yanlış
c) Belirsiz
d) Altık
e) Çelişik

Cevap: c) Belirsiz
Klasik Mantık Sorular

78- “Bazı telefonlar dokunmatiktir” önermesinin döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? (2016 VİZE)
a) Bazı telefonlar dokunmatik değildir.
b) Bazı dokunmatik şeyler telefondur.
c) Bazı dokunmatik şeyler telefon değildir.
d) Tüm telefon dokunmatiktir.
e) Hiçbir dokunmatik şey telefon değildir.

Cevap:  b) Bazı dokunmatik şeyler telefondur.
Klasik Mantık Sorular

79- “Hiçbir kedi siyah değildir.” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmamıştır
b) Yüklem dağıtılmamıştır
c) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne ve yüklem dağıtılmıştır
e) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır

Cevap: d) Özne ve yüklem dağıtılmıştır
Klasik Mantık Sorular

80- “Bütün filozoflar yazardır” önermesi doğru ise “Hiçbir filozof yazar değildir” önermesinin doğruluk değeri nedir?
a) Doğru
b) Belirsiz
c) Altık
d) Yanlış
e) Çelişik

Cevap: d) Yanlış
Klasik Mantık Sorular

81- “Bazı masalar yuvarlak değildir” önermesinin özne ve yüklemi arasında nasıl bir dağıtıcılık ilişkisi vardır?
a) Özne dağıtılmıştır
b) Özne ve yüklem dağıtılmamıştır
c) Özne dağıtılmış, yüklem dağıtılmamıştır
d) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır
e) Yüklem dağıtılmıştır.

Cevap:  d) Özne dağıtılmamıştır, yüklem dağıtılmıştır
Klasik Mantık Sorular

83- Tümel olumlu bir önermenin çelişiği hangisinin altığıdır? (2016 VİZE)
a) Tikel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz

Cevap: d) Tümel olumsuz

 

Klasik Mantık Çıkmış Sorular

84-Aşağıdaki önermelerden hangisi tikel olumsuz bir önermedir? (2016 VİZE)
a) Hiçbir papağan konuşmaz.
b) Bazı kuşlar uçmaz.
c) Tüm hayvanlar nefes alır.
d) Bazı balıklar karada yaşar.
e) Kimi insanlar yalan söyler.

Cevap: b) Bazı kuşlar uçmaz.
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

85-“Bazı kalemler kırmızı yazar” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a. Modal önerme
b. Tümel olumlu
c. Tümel olumsuz
d. Tikel olumlu
e. Tikel olumsuz

Cevap: d. Tikel olumlu
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

86- “Hiçbir tavşan hızlı koşmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a. Tümel olumlu
b. Tümel olumsuz
c. Tikel olumlu
d. Tikel olumsuz

Cevap:  c. Tikel olumlu
Klasik Mantık Sorular

87- Hangi önermenin çelişiğinin altığı tikel olumsuz önermedir?
a. Tikel olumlu Önr.
b. Tümel olumlu
c. Tümel olumsuz
d. Tikel olumsuz

Cevap:  a. Tikel olumlu Önr.

 

Klasik Mantık Sorular

88-“Mehmet bugün mantık çalıştı” önermesi hangi tür önermedir?
a) Modal önerme
b) Modal olumlu
c) Tümel olumlu
d) Tümel olumsuz
e) Hiçbiri

Cevap: c) Tümel olumlu
Klasik Mantık Sorular

89- “Bazı kuşlar uçmaz” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
b. Tümel olumlu
c. Tümel olumsuz
d. Tikel olumlu
e. Tikel olumsuz

Cevap:  e. Tikel olumsuz
Klasik Mantık Sorular

90- “Mehmet Ankaralı’dır” önermesi hangi tür önermedir?
a) Tümel olumlu
b) Modal önerme
c) Tümel olumsuz
d) Modal olumlu
e) Tikel olumsuz

Cevap:  a) Tümel olumlu
Klasik Mantık Sorular

91- “Bazı şarkılar hüzünlü değildir” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir?
a) Tikel olumlu önerme
b) Tikel olumsuz önerme
c) Tümel olumlu önerme
d) Tümel olumsuz önerme
e) Hiçbiri

Cevap: b) Tikel olumsuz önerme
Klasik Mantık Sorular

92-Aşagıdakilerden hangisi katagorik önerme çeşidi değildir. (VİZE 2016)
a) Tümel olumlu
b) Tikel olumsuz
c) Assetorik olumlu
d) Tikel olumlu
e) Tümel olumsuz

Cevap:  c) Assetorik olumluKategorik Önermeler: Tümel olumlu ö-Tümel olumsuz ö; Tikel olumlu ö-Tikel olumsuz ö.
Klasik Mantık Sorular

93- Aşağıdaki önermelerden hangisinde özne, yükleme tam olarak dağıtılmıştır? (2016 VİZE)
a) Bazı kalemler beyazdır.
b) Bazı dondurmalar beyazdır.
c) Bazı romanlar biyografiktir.
d) Hiçbir memeli uçmaz.
e) Bazı memeliler yüzer.

Cevap: d) Hiçbir memeli uçmaz.

 

Klasik Mantık Sorular

94- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır? (2016 VİZE)
a) Bütün kâğıtlar beyazdır
b) Hiçbir kâğıt beyaz değildir
c) Bazı kâğıtlar beyaz değildir.
d) Bazı kalemler beyazdır.
e) Bütün beyazlar kâğıttır.

Cevap: d) Bazı kalemler beyazdır.
Klasik Mantık Sorular

95-Aşağıdaki önermelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı çocuklar süt içmez.
b) Bazı dondurmalar beyazdır.
c) Bazı kalemler kırmızı yazar.
d) Bazı kuşlar uçar.
e) Hiçbir hayvan fotosentez yapmaz.

Cevap: e) Hiçbir hayvan fotosentez yapmaz.
Klasik Mantık Sorular

96- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün kâğıtlar beyazdır
b) Hiçbir kâğıt beyaz değildir
c) Bazı kâğıtlar beyaz değildir.
d) Bazı kâğıtlar beyazdır
e) Bütün beyazlar kâğıttır.

Cevap: d) Bazı kâğıtlar beyazdır
Klasik Mantık Sorular

97- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı balıklar karada yaşar.
b) Tüm balıklar yüzer.
c) Bazı kalemler beyaz değildir.
d) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
e) Suyun bir kısmını içti.

Cevap:  b) Tüm balıklar yüzer.
Klasik Mantık Sorular

98-Aşağıdaki ifadelerden hangisinde özne yükleme tam olarak dağıtılmıştır?
a) Bazı öğrenciler çalışkandır.
b) Tüm öğrenciler çalışkandır.
c) Bazı kalemler beyaz değildir.
d) Bir kısım öğrenciler okula gelmedi.
e) Suyun bir kısmını içti.

Cevap: b) Tüm öğrenciler çalışkandır.

 

Klasik Mantık Sorular

99- Aşağıdakilerden hangisinde özne ve yüklem dağıtılmamıştır?
a) Bütün felsefeler metafiziktir.
b) Bazı felsefeler metafiziktir.
c) Hiçbir felsefe metafizik değildir
d) Bazı felsefeler metafizik değildir.
e) Bütün metafizikler felsefedir.

Cevap: b) Bazı felsefeler metafiziktir.
Klasik Mantık Sorular

100- “P-mümkündür” önermesinin çelişiğinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a) P-zorunludur
b) P-mümkün değildir
c) P-mümkündür
d) P-zorunlu değildir
e) P hem zorunlu hem mümkündür

Cevap: a) P-zorunludur
Klasik Mantık Sorular

101- P-zorunlu değildir” önermesinin çelişiğinin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?
a) P-mümkün değildir
b) P-mümkündür
c) P-zorunludur
d) P-zorunlu değildir
e) P hem zorunlu hem mümkündür

Cevap: a) P-mümkün değildir
Klasik Mantık Sorular

102-“Hiçbir balık yüzmez.” önermesinin karşıtının çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bazı balıklar yüzmez.
b) Bazı balıklar yüzer.
c) Hiçbir balık yüzmez.
d) Tüm balıklar yüzer.
e) Tüm balıklar yüzmez.

Cevap: a) Bazı balıklar yüzmez.
Klasik Mantık Sorular

103- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? (VİZE 2016)
a) Sanat nedir?
b) Aristoteles bir filozoftor.
c)

Cevap: mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya koyulmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak.
Cevap: a) Sanat nedir?

 

Klasik Mantık Sorular

104- Hangi türden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olabilir?
a) Assetorik.
b) Zorunlu
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik

Cevap: a) Assetorik.
Klasik Mantık Sorular

105- Hangi türden modal önermelerin hem kendisi hem de tersi doğru olamaz?
a) Assetorik
b) Zorunlu
c) Mümkün
d) Apodektik
e) Kategorik

Cevap: b) Zorunlu
Klasik Mantık Sorular

106- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Felsefe nedir?
b) Aristoteles bir filozoftor.
c)

Cevap: mantık çalışmaları metafizik öğretisinin temelinde yer alır.
d) Kıyas öğretisi Aristoteles tarafından ortaya koyulmuştur.
e) Bugün yağmur yağacak.
Cevap: a) Felsefe nedir?
Klasik Mantık Sorular

107- Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?
a) Platon bir şairdir.
b) Cogito ergo sum.
c) Modern mantığın kurucusu Frege’dir.
d) Mantık nedir?
e) Yuvarlağın köşeleri sivridir

Cevap: d) Mantık nedir?
Klasik Mantık Sorular

108- Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çıkarımlar
b) Önermeler
c) Terimler
d) Cümleler
e) Kıyaslar

Cevap: c) Terimler
Klasik Mantık Sorular

109- Aşağıdakilerden hangisi mantığın uygulama alanlarından biri değildir?
a) Matematik
b) Felsefe
c) Bilgisayar bilimleri
d) Biyoloji
e) Elektronik devreler

Cevap: d) Biyoloji

 

Klasik Mantık Sorular

110- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir? (2016 VİZE)
a) Pazar günleri bulmaca çözer.
b) Yeni yıl başlarken kendisine bir ajanda alır.
c) Beyazıt’a tramvay ve otobüsle gidilir.
d) Yarın ya sahilde koşacağım ya da salonda basketbol oynayacağım
e) Ekmek varsa kahvaltı yapacağım

Cevap: e) Ekmek varsa kahvaltı yapacağımHipotetik İfadeler: iki önermenin şart eklemiyle bağlanmasıyla meydana gelir
Klasik Mantık Sorular

111- Aşağıdakilerden hangisi bir çıkarım türü değildir?
a) Kıyas
b) Zincirleme kıyas
c) Doğrudan çıkarım
d) Dolaylı çıkarım
e) Tahmin etme

Cevap: e) Tahmin etme
Klasik Mantık Sorular

112- Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir? (2016 VİZE)
a) Yemekte soğan varsa ben yemem
b) Bu akşam dizi izleyeceğim veya meyve yiyeceğim.
c) Yağmur yağarsa şemsiyemi alacağım.
d) Maça ya gidelim ya da televizyondan seyredelim.
e) Bal ve kaymağı severek yeriz.

Cevap: e) Bal ve kaymağı severek yeriz.Bileşik önermeler: İki veya daha fazla önermenin “ve,hem hem,ne ne “ eklemiyle dile getirilir.
Klasik Mantık Sorular

113- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?
a) Şiirleri veya şarkıları antolojiden okur.
b) Kurt Gödel yirminci yüzyılın en büyük mantıkçısıdır.
c) Yağmur yağarsa denizde yüzmeyeceğim.
d) Bilgi gösterimi ve doğal dil işleme yapay zekânın alanları arasında yer alır.
e) Varlık ve zaman felsefenin iki temel kavramıdır.

Cevap: c) Yağmur yağarsa denizde yüzmeyeceğim.
Klasik Mantık Sorular

114- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önermedir?
a) Yağmur yağarsa şemsiye alacağım.
b) Gül dikenli ve güzel kokulu bir çiçektir.
c) Sınav yazılı veya sözlü olacak.
d) Evlerinde kedi, köpek besliyorlar.
e) Sınav hem zor hem de uzundu.

Cevap: a) Yağmur yağarsa şemsiye alacağım.

 

Klasik Mantık Sorular

115- Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir önerme değildir?
a) Yağmur yağarsa şemsiye alacağım.
b) Gül dikenli ise kokusu güzedir.
c) Sınav yazılı ise sözlü olmayacaktır.
d) Evlerinde kedi, köpek besliyorlar.
e) Sınav zor ise süre hemencecik biter.

Cevap: d) Evlerinde kedi, köpek besliyorlar.
Klasik Mantık Sorular

116- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Cevap: “beyaz” siyahtır.
Klasik Mantık Sorular

117- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: “2” + “1” ? “3”
Klasik Mantık Sorular

118- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Kategorik olmayan önermelerden birisi de modal önermelerdir
b. Kategorik önermeler; özne ve yüklemden meydana gelir
c. Kategorik önermeler, özne ve yüklem arasındaki ilişkiye göre ikiye ayrılır

Cevap: a. Kategorik olmayan önermelerden birisi de modal önermelerdir

 

Klasik Mantık Sorular

119- Aşağıdakilerden hangisi mantığın konusu değildir?
a. Önermenin doğruluğunu belirlemek
b. Bir önermenin doğru ya da yanlış değeri alması

Cevap: a. Önermenin doğruluğunu belirlemek
Klasik Mantık Sorular

120-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Üçgen üç kenarlıdır.
II. ? üç kenarlıdır.
III. “?” üç kenarlıdır.
IV. “Üçgen” üç kenarlıdır.
V. “Üçgen” geometrik bir cisimdir
a)Yalnız I
b) II
c) Yalnız III
d) IV
e) V

Cevap: c) Yalnız III
Klasik Mantık Sorular

121- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. “Anıtkabir” birleşik bir sözcüktür.
II. Anıtkabir sekiz harfli bir sözcüktür.
III. “Anıtkabir” Ankara’dadır.
IV. Anıtkabir Ankara’dadır.
V. Anıtkabir birleşik bir sözcüktür.
a)Yalnız I
b) II
c) Yalnız III
d) IV
e) I ve IV

Cevap: e) I ve IV
Klasik Mantık Sorular

122- Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Dil içinde anlam taşıyan en küçük birimler ise terimlerdir.
II. Terimler her türlü maddi ve manevi nesneleri, tek tek olayları, yani kısaca olguları ifade etmeye yararlar.
III. Terimlerin iki görevi vardır: Her türlü olguya işaret etmek ve (işaret ettiği olgularla ilgili) bir anlam taşımak.
a) I
b) II
c) I, II ve III
d) III
e) V

Cevap: c) I, II ve III
Klasik Mantık Sorular

123- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Önermeleri üç ana grupta toplamak mümkündür
b. Önermeler, yargılarımızı dile getiren cümlelerdir
c. Her önermenin bir cümle olmasına karşılık, her cümle bir önerme değildir

Cevap:  a. Önermeleri üç ana grupta toplamak mümkündür
Klasik Mantık Sorular

124-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Aristoteles’in kategorileri 9 tanedir
b. Aristoteles’in kategorileri 10 tanedir

Cevap: b. Aristoteles’in kategorileri 10 tanedir
Klasik Mantık Sorular

125- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Klasik Mantık ile Modern Mantık arasında bir karşıtlık olduğu söylenemez.
b) Günlük dil aracılığıyla yapılan akıl yürütmelerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla, klasik mantık, modern mantığın hazırlayıcısı niteliğindedir
c) Mantığın, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle bir ilişkisi yoktur.
d) Pek çok kimsenin mantık okumadığı halde mantıklı düşünebildiğinden mantık bilimini öğrenmek bir işe yaramayacaktır.
e) Sofistler mantığın nasıl kullanılabileceğini para karşılığı öğretmişlerdir.

Cevap: c) Mantığın, günlük hayattaki akıl yürütmelerimizle bir ilişkisi yoktur.
Klasik Mantık Çıkmış Sorular

126- Aşağıdakilerden hangisi karmaşık ifadelerin çeşitlerinden biri değildir? (2016 VİZE)
I. Modal
II. Kategorik
III. Ayrık
IV. Bileşik
V. Hipotetik
a) Yalnız I
b) III ve V
c) II ve III
d) I, II, III
e) I ve II

Cevap: e) I ve II
Klasik Mantık Sorular

127- Akıl yürütme ve mantıksal çıkarım ile ilgili dile getirilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Akıl yürütmeler de mantıksal çıkarımlar gibi bir sistem içinde değerlendirilebilir.
b) Akıl yürütmeler eksik önermeli kıyaslardan oluşabilir.
c) Mantıksal çıkarımlardaki öncüller ve sonuçlar sadece harflerle sembolleştirilebilir ancak akıl yürütmelerdeki öncüller ve sonuçlar sayılarla sembolleştirilebilir.
d) Mantıksal çıkarımda tüm öncüller ve sonuçlar denetlenebilirken, akıl yürütmelerde bazı öncüller bulunmayabilir.
e) Akıl yürütmelerdeki önermeler sembolik dille ifade edilebilir.

Cevap: c) Mantıksal çıkarımlardaki öncüller ve sonuçlar sadece harflerle sembolleştirilebilir ancak akıl yürütmelerdeki öncüller ve sonuçlar sayılarla sembolleştirilebilir.

 

Klasik Mantık Sorular

128-Aşağıdakilerden hangisi mantıksal çıkarım özelliklerinden biri değildir?
a) Objektif bir biçimde denetlenebilir olması
b) Formel bir dil vasıtasıyla ifade edilebilmesi
c) Herkesin aynı sonucu elde etmesi
d) Önermelerin sembolik hale getirilebilmesi
e) Formel sistemler aracılığıyla denetlenememesi

Cevap: e) Formel sistemler aracılığıyla denetlenememesi
Klasik Mantık Sorular

129-Aşağıdakilerden hangisi

Cevap: kategorilerinden değildir?
a. İlinek
b. Nicelik
c. Nitelik
d. Görelik
e. Etki
Cevap: a. İlinek
Klasik Mantık Sorular

130- Mantık aksiyomatik bir bilimdir” ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisiyle uyum içindedir?

Cevap: Mantık bir ispat bilimidir
Klasik Mantık Sorular

131- “İstanbul” ünlü yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden birinin adıdır. Yukarıdaki ifadede anılan terim hangisidir?

Cevap: İstanbul
Klasik Mantık Sorular

132- Aşağıdakilerden hangisi çok anlamlı değildir?
a. Güz
b. Ver
c. Hepsi

Cevap: c. Hepsi

 

Klasik Mantık Sorular

133- Aşağıdakilerden hangisi özel addır?
a. Türkiye Cumhuriyetinin şimdiki Cumhurbaşkanı
b. İstanbul Üniversitesi Dekanlığı

Cevap: a. Türkiye Cumhuriyetinin şimdiki Cumhurbaşkanı
Klasik Mantık Sorular

134-

Cevap: mantık çalışmalarına verilen genel ad nedir?
a) Kategoriler
b) Organon
c) I. Analitikler
d) II. Analitikler
e) Metafizik
Cevap:  b) Organon
Klasik Mantık Sorular

135- “Bazı hayvanlar omurgalıdır” önermesini Euler şemalarıyla göstermek istersek kaç şema ile gösterebiliriz?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

Cevap:  d) 4Bazı hayvanlar omurgalıdır.(Tumel olumlu önerme,yanı I önermesi:4 değişik şekilde şema ile gösterilir. Şemaların şekillerine tablolardan bakabilirsiniz.
Bir önermeyi Euler şemalarıyla göstermek istersek aşağıda belirlirtilen miktarda şema ile gösterilir.
Klasik Mantık Sorular

136- “Bazı hayvanlar memeli değildir” önermesinin Euler şemalarıyla gösteriminde kaç tane diyagram kullanılabilir?
a) 5
b ) 4
c) 3
d) 2
e) 1

Cevap: c) 3Bazı hayvanlar memeli değildir önermesi Tikel olumsuz önerme yani O önermesi 3 değişik değişik şekilde şema ile gösterilir.
Cevap: C) Şemaların şekillerine tablolardan bakabilirsiniz.

 

Klasik Mantık Sorular

137-

Cevap: mantık kitaplarından biri değildir? (206 VİZE)
a) Kategoriler
b) I. Analitikler
c) Poetika
d) II. Analitikler
e) Metafizik

Cevap: c) Poetika
Klasik Mantık Sorular

138- Formel bir dilin kurulabilmesi için hangi şart veya şartların yerine gelmesi gerekir?
I. I.Yapılan akılyürütmelerini ifade etmek için kullanılan dilin sembolik hale getirilmesi.
II. Sembollerin nasıl kullanılacağını tayin eden kuralların tespit edilmesi.
III. Formel dilin tamamen sayılardan oluşması.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) Hepsi

Cevap: c) I ve II
Klasik Mantık Sorular

139- “Bir modal önermeden ne gibi çıkarımların yapılabileceğini ve bu işlemlerin nasıl denetleneceğini ……. kurduğu formel sistemle göstermiştir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Boole
b) Aristoteles
c) Russell
d) C. I. Lewis
e) Peirce

Cevap: d) C. I. Lewis
Auzef Sosyoloji
Auzef Sosyoloji Bölümü Anasayfa
Klasik Mantık Çıkmış Sorular
Klasik Mantık Çıkmış Sorular
AUZEF
Klasik Mantık Çıkmış Sorular
Ders Notları
Facebook
Facebook Sosyoloji Grubu

Editor

Editör

3 thoughts on “Klasik Mantık Çıkmış Sorular (Vize, Final, Bütünleme)

 • Ekim 10, 2019 tarihinde, saat 7:28 am
  Permalink

  Klasik Mantık ders linki güncellendi (2019-2020) ders notları görselini tıklayarak erişebilirsiniz.
  Öğrenci Dostu LOLONOLO

 • Mayıs 6, 2020 tarihinde, saat 1:04 am
  Permalink

  “Bir modal önermeden ne gibi çıkarımların yapılabileceğini ve bu işlemlerin nasıl denetleneceğini ……. kurduğu formel sistemle göstermiştir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a) Boole
  b) Aristoteles
  c) Russell
  d) C. I. Lewis
  e) Peirce

  Cevap: d)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: