İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

1- İş yerinde meydana gelen, çalışanı, iş yerini ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne denir?

Cevap: Ramak Kala Olay denir
2- WHO açılımı nedir?

Cevap: Dünya Sağlık Örgütü
3- Asbest nedir?

Cevap: Doğal olarak meydana gelmiş olan fibröz yapıdaki mineral silikatların genel adıdır.
4- Ülkemizde hangi sayılı iş kanunu ile risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir?

Cevap: 4857
5- Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Mezbaa işlerinde
6- İş kazalarının en önemli nedenlerinden en önemli faktör nedir?

Cevap: İnsan faktörü
7- Fabrikalar yasasına göre hangisi doğrudur?

Cevap: 9 yaş altı çocukların çalıştırılması yasaklanmıştır.
8- Grup 2’ye giren hastalık hangisidir?

Cevap: Herpes simplex

[

9- Kadın çalışanlar gece postalarında kaç saatten az çalıştırılamaz?

Cevap: 7,5
10- Hangisi disk hernisi için tehlikeli olan işlerden değildir?

Cevap: Yük kaldırma
11- Solunduğunda ağız yoluyla, alındığında deri yoluyla, emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeye ne denir?

Cevap: Zararlı madde
12- İyonize olmayan elektro manyetik radyasyonla ilgili en önemli halk sağlığı sorunu hangisidir?

Cevap: Mobil telefon kullanımı
13- Toplum üyesi kişilerin etkin doz kaç msv dir?

Cevap: 1 msv
14- İş sağlığı güvenliği eğitim hakkında hangisi yanlıştır?

Cevap: Çok tehlikeli sınıfta 6 saat eğitim verilir.
15- Üç meslek hastalığından oluşan ilk ILO meslek hastalıkları listesi kaç yılında yayınlanmıştır?

Cevap: 1925
16- Radyasyonun Güvenliği komitesinde yer alan birimler?

Cevap: -Sağlık kurum ve kurulunda nükleer tıp
-Radyasyon onkolojisi
-Radyoterapi
-Radyoloji
17- ILO hangi sözleşme ile kabul edilmiştir?

Cevap: 122 tavsiye kararı
18- Az tehlikeli en az kaç çalışan tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi olur?

Cevap: 2000

 

19- Radyoaktif maddelerin başlangıçta mevcut atom sayısının yarıya inmesinde geçen zamana ne denir?

Cevap: Yarı ömür
20- Kas iskelet sistemi yoluyla küvetlerin transferi ve karşılık gelen dokuların deformasyonu ile hangisi ilgilidir?

Cevap: Biyomekanik

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Final Soruları

 

21- I-Patlayıcılık
II-Oksitleyicilik
III-Alevlenebilirlik
IV-Yapılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel veya kimyasal maddelerin zarar verme riski taşıyanlardır?

Cevap: I-II-III
22- Uluslararası Sağlık Örgütü kaç yılında kuruldu?

Cevap: 1919
23- Grup 4 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Ebola
24- Heinrich’in beş faktöründen değildir?
a) Tehlikeli hareketler
b) Hata
c) Soy
d) Hastalık
e) Zarar

Cevap: d) Hastalık
25- Türkiye’de müstakil olarak ilk iş sağlığı ve güvenliği yasası kaç yılında kurulmuştur?

Cevap: 2012
26- Tıp biliminin kazaları açıklamada kullandığı teori?

Cevap: Epidemiyoloji
27- Depoların aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Özel çalışma alanları(depolama yerleri gibi) 100-150
28- Ergonide iş hevesi için ücret yaklaşımını ilk kim atmıştır?

Cevap: Taylor

 

29- Disk hernisi hastalığı hangi başlıkta yer alır?

Cevap: E-5
30- Ofis için aydınlatma oranı kaçtır?

Cevap: Normal ofis işleri, pc işleri, kütüphaneler, manavlar, odalar 500
31- Devlet ve kamuda zorunlu engelli çalıştırma oranı kaçtır?

Cevap: Kamuda %4, Özelde %3
32- Meslek hastalıkları hastanesi ilk olarak hangi yıl ve nerede kuruldu?

Cevap: 1978 Ankara ve İstanbul
33- Bir iş yeri tehlikeli sınıfta 1600 çalışan barındırıyorsa kaç tane iş güvenliği uzmanı olması gerekir?

Cevap: 4
34- Yüz koruyucu kullanma zorunluluğu yoktur?

Cevap: Düz cam ve cam üretimi işletmesi
35- İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır?

Cevap: Yüzde 88
36- İş sağlığı stratejisi çevrecisi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Uluslu-ekonomik-küreselleşme-sosyal siyasi üretim
37- Kelime olarak Ergonomi ilk olarak kaç yılında ve kim tarafından kullanıldı?

Cevap: 1857’de Polonya Gazetesi’nde Wojciech Jastrzebowski tarafından
38- Grup 3 giren meslek hastalıklarındandır?

Cevap: Brusella
39- Mobbing alanında ilk çalışma kim tarafından yapılmıştır?

Cevap: Konrad Lorenz
40- Mobbinge neden olan faktörler neler?

Cevap: Yönetsel-örgütsel ve kişisel olarak ikiye ayrılır.
tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik https://lolonolo.com/auzef/tibbi-dokumantasyon-ve-sekreterlik/
https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

facebook iş sağlığı ve güvenliği

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: