Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları

Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları

AUZEF Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları

1-Post-endüstriyel toplumun doğuşunda en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçten yanmalı motorlar
b) Elektrik
c) Enformasyon ve iletişim teknolojileri
d) Buhar makinası
e) Fabrikalar

Cevap: c) Enformasyon ve iletişim teknolojileri

2-Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumunda merkezi bir rol üstlenmiştir?
a) Din adamları
b) Aile
c) Aristokrasi
d) Fabrika
e) Mahalle

Cevap: d) Fabrika

3-Post endüstriyel dönüşüm sürecinde önemi giderek artan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarım sektörü
b) Makine sektörü
c) Enformasyon sektörü
d) Kimya sektörü
e) Tekstil sektörü

Cevap: c) Enformasyon sektörü

4-Çalışma hayatında aşağıdakilerden hangisi endüstri uygarlığının gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır?
a) Evden çalışanların sayısı ciddi artış göstermiştir.
b) Ev ve iş birbirinden ayrılmıştır.
c) Örgütlerde duygusal ilişkiler geri plana itilmiştir.
d) Akılcı esaslara göre düzenlenmiş bürokratik kaide ve nizamlar hâkim olmuştur.
e) Toplumsal ilişkiler formelleşmiştir.

Cevap: a) Evden çalışanların sayısı ciddi artış göstermiştir.

5-H. Ford’un kitle üretim modeline geçmeden önce uyguladığı üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaizen üretim sistemi
b) Sipariş usulü üretim
c) Esnek üretim
d) Kanban sistemi
e) Yalın üretim

Cevap: b) Sipariş usulü üretim

6-Weber’e göre kapitalizmin amacı nedir?
a) Güçsüzleri korumak
b) İnsanın mutluluğunu arttırmak
c) Sürekli yenilenen kazanç ve verimlilik
d) Özgürlüğe vurgu yapmak
e) İnsanı hayatı dolu dolu yaşamaya sevketmek

Cevap: c) Sürekli yenilenen kazanç ve verimlilik

7-Aşağıdakilerden hangisi post-modern örgütlenme yapısının özeliklerinden birisidir?
a) Çalışan-yönetim karşıtlığı
b) Dikey hiyerarşi
c) Üst yönetimin tek sesliliği
d) Çok seslilik ve farklılık bir değerdir.
e) Homojenlik güçtür.

Cevap: d) Çok seslilik ve farklılık bir değerdir.

8-Vaktiyle “ endüstrilerin endüstrisi” olarak kabul edilen sektör hangisidir?
a) Biyokimya
b) Tekstil
c) Mobilya
d) İnşaat
e) Otomotiv

Cevap: e) Otomotiv

9-Petrol krizinden sonra (özellikle 1970 ve 80’li yıllarda) mikro elektronik alanında öncülüğü üstlenen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çin
b) Amerika
c) Almanya
d) G.Kore
e) Japonya

Cevap: e) Japonya

10-Aşağıdakilerden hangisi Fordist modelin unsurlarından birisidir?
a) Yüksek iş motivasyonu
b) Hiyerarşik yönetim
c) Esnek üretim
d) Katılımcı yönetim
e) Vasıflı işçiler

Cevap: b) Hiyerarşik yönetim

Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları

11-Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumundaki eğitim kurumlarının yetiştirmek istediği insan tipinin dışındadır?
a) Yaratıcılığı disiplinin önüne alan
b) Her şeyi zamanında yapan
c) Söz dinleyen
d) Gösterileni kafa kullanmadan öğrenen
e) Hesap ve biraz tarih bilgisi olan

Cevap: a) Yaratıcılığı disiplinin önüne alan

12-İlk bürokratik örgütler yönetim modellerini nereden almışlardır?
a) Toplumdaki aile yapısından
b) Okullardan
c) Sıfırdan yaratmışlardır
d) Ordulardan

Cevap: d) Ordulardan

13-Hage ve Powes’e göre “zekâ” hangi toplum türünü temsil etmektedir?
a) Bilgi toplumu
b) Endüstri öncesi toplumu
c) Endüstri toplumu
d) Post-endüstriyel toplumu
e) Tarım toplumu

Cevap: c) Endüstri toplumu

14-Post-endüstriyel toplumda aşağıdaki kavramlardan hangisi merkezi bir önem kazanmaktadır?
a) Emek
b) Tasarruf
c) Üretim
d) Disiplin
e) Tüketim

Cevap: e) Tüketim

15-“Sosyalizmin esas üretken kaynağı ve temeli olan büyük ölçekli makine sanayi, mutlak ve katı bir irade birliği ister” ifadesi kime aittir?
a) Lenin
b) Engels
c) Marks
d) Castro
e) Putin

Cevap:a) Lenin

16-Aşağıdakilerden hangisini Romalılar soylu bir meslek olarak kabul etmiştir?
a) Tüccarlık
b) Demircilik
c) Kunduracılık
d) Girişimcilik
e) Askerlik

Cevap: e) Askerlik

17-A. Touraine’e göre post-endüstriyel dönüşüm sürecinde asıl tehlike aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarımın gerilemesi
b) Cehaletin giderek artması
c) Hayali bir devamlılığa inanmak
d) Önümüzü göremediğimiz için bu yoldaki çalışmalara son vermek
e) Post-endüstriyel toplumun yarattığı değişimi abartmak

Cevap:
d) Önümüzü göremediğimiz için bu yoldaki çalışmalara son vermek

18-Post-endüstriyel toplumda öne çıkan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hizmetler
b) Mallar
c) Makinalar
d) Toprak
e) Hiçbiri

Cevap: a) Hizmetler

19-Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplumunun dünya görüşünün doğuşunda Descartes’ın etkilerinden birisi değildir?
a) Dünyada bir kaos hâkimdir.
b) Dünya, karmaşa değil, bir kesinlik taşımaktadır.
c) Onun dünyasında her şey yerli yerindedir.
d) Endüstrileşmenin düşünsel alt yapısını oluşturan matematiksel düşüncenin gelişiminde oldukça etkili olmuştur.
e) Tüm ilişkiler uyum içindedir.

Cevap: a) Dünyada bir kaos hâkimdir.

20-Freyer, hangi ülkeyi dikkate alarak teknik gelişmenin altı dalga halinde ortaya çıktığını iddia etmiştir?
a) Çin
b) Fransa
c) İngiltere
d) Japonya
e) Amerika

Cevap: c) İngiltere
Vize
Final
Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize 2017 Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Soruları
Endüstri Sosyolojisi Vize Ve Final Soruları

Bu ders insanlığın yaşama, çalışma ve düşünme şekillerini derinden etkileyen büyük dönüşümleri ve onların toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarını konu almaktadır.

Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
ANASAYFA

Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi ANASAYFA
Facebook
SOSYOLOJİ FACEBOOK GRUBU

Endüstri Sosyolojisi Vize 2018 Soruları

AUZEF sosyoloji Vize soruları

Auzef çıkmış sorular, vize soruları, final soruları, bütünleme soruları, Auzef arasınav çevrimiçi olacak, yani online olacak

TOEFL

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: