Segem Deneme Sınavı 2021-2

#1. Sigortacılık Kanunu’na göre Bankaların statüsü nedir?

#2. Yangın, fırtına, trafik kazası, gemini karaya oturması gibi tehlikelerin doğrudan doğruya neden olduğu maddi, fiziki hasarı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tür hasarlar mal Sigortaları poliçeleriyle temin edilebilmektedir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirme formunda yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi hayat grubunda faaliyette bulunan şirketlerin verebilecekleri teminat türü değildir?

#5. Lise ve dengi okul mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#6. İlk sigorta poliçesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde düzenlenmiştir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesidir?

#8. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?

#9. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#10. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün mesleki kuruluşudur?

#12. Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır. Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için aranılan koşullardan değildir?

#13. Emtianın değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir. Böylece sigortalıya tam korunma ve prim tasarrufu imkanı sağlar.

#14. Sigorta ve reasürans işlemlerinde, sigorta veya reasürans şirketi adına, ilgili mevzuata göre belirlenmiş işleri yapmaya yasal olarak yetkili üçüncü kişiyi ifade etmektedir. Sigortalı ile sigorta şirketi arsında sigorta acentesi veya sigorta aracısı; sedan şirket ile reasürör arasında ise reasürans aracısı olan kişiler bu tanıma girerler.

#15. İcra Komitesinin görev süresi ne kadardır?

#16. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

#17. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Kanun’un özelliklerinden değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#20. Gerçekleşebilecek risklerin klasik sigorta sisteminden farklı bir yolla temin edilmesidir. Bu yöntem, bağlı bir sigorta şirketi kurmak olabildiği gibi, çeşitli mali araçlar kullanılarak da yapılabilmektedir.

#21. Sigorta kapsamında olan herhangi bir tehlikenin neden olduğu fiziki hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali nitelikte hasardır. Örneğin, bir işyerinin sahibine getiri sağlayan ticari faaliyetin çıkan bir yangın nedeniyle durmasına bağlı olarak ortaya çıkan mali kayıplar dolaylı hasardır.

#22. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

#23. Pert Total nedir?

#24. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?

#25. DASK ile ilgili bilgi lerden hangisi yanlıştır?

#26. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

#27. Sigorta şirketine bağlı olarak mesleki faaliyette bulunan, yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelikler ve sözleşme ile belirlenmiş sigorta aracısıdır.

#28. Tüzel kişi acenteler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Müdür dışında en az iki teknik personel istihdam edilir.

Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilir.

#29. Uygunluk Belgesi nedir?

#30. Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, belge niteliğindeki yazı ya da bildirime ne denir?

#31. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?

#32. Yatırımlar, sigorta primi, karşılıklar gibi sigortacılıkla ilgili teknik ve finansal konularda, olasılık hesapları ve istatistik alanında uzman olan yetkili kişidir.

#33. Ürün teşhiri yöntemi ile yapılan sigorta sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

#34. Sigorta kapsamında olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, hasarın nedeni, niteliği ve boyutlarını tespit eden gerçek ya da tüzel kişidir.

#35. Aşağıdakilerden hangisi Mühendislik Sigortalarından değildir?

Mühendislik Sigortaları:

Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
İnşaat Tüm Riskler Sigortası
Montaj Tüm Riskler Sigortası

#36. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin Sektör Meclisi üyesi olabilmesi için aranan özelliklerden birisi değildir?

#37. Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren tanım aşağıdakilerden hangisidir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#39. Dört yıllık yüksek öğretim mezunu kişilerde Teknik Personel olmak için gereken asgari mesleki deneyim süresi ne kadardır?

#40. Sigorta bedelinin sigorta konusunun gerçek değerinin altında olmasıdır. Eksik Sigorta durumunda sigortalı Tazminat Prensibi’ nden yeterince faydalanamamaktadır.

#41. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#42. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranılacak niteliklerden biri değildir?

#43. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlama, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, Hazine Müsteşarlığı ve SPK gibi denetleyici kamu otoritelerinin karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlama ve kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlama görevleri bulunan özellikli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#44. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?

#45. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?

#46. Aşağıdakilerden hangisi tazminatın ödenebilmesi için zorunlu şartlardan değildir?

#47. Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?

#48. Aşağıdakilerden hangisi acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aranılacak niteliklerden değildir?.

#49. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#50. Teminatın genişlemesi, riskin nitelik veya nicelik olarak artması, sigorta döneminin uzaması veya poliçe priminin ayarlanabilir olması durumunda sigortacı tarafından yapılan ilave prim yüklemesidir.

TESTi BiTiR

Results

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

Tekrar Dene

HD Quiz powered by harmonic design

 

Segem Deneme Sınavı 2021-2

Segem Deneme Sınavı 2021-2

Segem Deneme Sınavı 2021

Segem ÇIKMIŞ SORULAR, Segem Deneme Sınavı 2021 telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: