Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları Vize 2021 Deneme Sınavı

Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisini veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerinin yapması yasaktır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi son Anayasa düzenlemeleri ile yürürlükten kaldırılmıştır?

#3. Hayvan Sağlığı Kabini yılda en az kaç kez denetlenmelidir?

#4. Yurdumuzda ilk veteriner okulu hangi yıl hizmete açılmıştır?

#5. Hayvan Sağlığı Kabininde pansuman odası asgari kaç metrekare olmalıdır?

#6. Hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?

#7. 6343 Sayılı Kanun hangi meslek mensuplarının temel yasasıdır?

#8. Hayvan Sağlığı Kabininde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

#9. Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk veteriner fakültesi hangi şehirde hizmete girmiştir?

#10. Martin Buber’in temsilcisi olduğu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Hangisi iş yerinde karşılaşılan etik ihlallerden biri değildir?

#12. Hangisi Mobbing’in Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen karşılığıdır?

#13. Normlar Hiyerarşisi’nde hangisi Kanun’dan sonra gelir?

#14. İnsanların yaratcı güçlerini ve yeteneklerini özgürce kullanmalarını amaçlayan etik ilke hangisidir?

#15. Etik dışı bir davranışı akla uygun hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini düşünmeyiz?

#16. Aşağıdaki kurallardan hangisi maddi yaptırım gücüne sahiptir?

#17. Yardımcı Sağlık personeli için ilk tüzük hangi yıl çıkartılmıştır?

#18. Etik ilkelere uygun davranış aşağıdakilerden hangi sonucu sağlar?

#19. Etik ayrı bir disiplin olarak tarihte ilk kez hangi kültürde öne çıkmıştır?

#20. Hangisi iş yaşamındaki temel etik ilkelerden biri değildir?

#21. Etik en çok hangi kavram ile eşdeğer kabul edilir?

#22. Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği hangi yıl yayınlanmıştır?

#23. Yardımcı Sağlık Personeli yetiştiren “Tatbikat-ı Baytariye Mektebi” ilk kez hangi yıl hizmete açılmıştır?

#24. Eğitim, etik üzerine kurulu bir öğrenme sürecidir; sözü kime aittir?

#25. 1930 yılında “Küçük Sıhhıye-i Hayvaniye Memur Okulu” nerede açılmıştır?

#26. Gıda Denetçisi veteriner hekimlere yardımcı olan kişilerin unvanı nedir?

#27. Hayvan Sağlık Memurları için 1941 yılında hangi Bakanlıkça Nizamname yayınlanmıştır?

#28. Aynı işyerinde eşit konumda çalışanlar arasında hangi mobbing görülür?

#29. Dünyadaki ilk veteriner okulu aşağıdaki ülkelerden hangisinde hizmete girmiştir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kurallardan biri değildir?

#31. “Ahlak öğrenilmez ama etik öğrenilir” ifadesi etiğin hangi yönünü açığa çıkarır?

#32. Mevzuat aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?

#33. Hangisi günlük yaşamda kabul gören etik ilkelerdendir?

#34. Aşağıdaki isimlerden hangisi Sivil Veteriner Okulu’nu 1889 yılında hizmete açmıştır?

#35. Gelenekler Öncesi Dönem insan gelişiminin hangi dönemini karşılar?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları Vize 2021 Deneme Sınavı

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları Vize 2021 Deneme Sınavı

Mevzuat Etik ve Hayvan Hakları

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: