Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme Deneme

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme Deneme

#1. Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alinmaz?

#2. 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış bir çocuk işçinin aşağıdaki işlerden hangisinde çalışmasına izin verilmemiştir?

#3. Kusursuz ya da diğer tarafa göre daha az kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek olması halinde ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

#4. I. Gerçek kişi olmak II. Reşit olmak III. Kısıtlı olmamak IV. Görevi yerine getirebilecek maddi durumu haiz olmak V. Çocuğu olmamak Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri kişinin vasi olarak atanması için aranan şartlardandır?

#5. Hangisi evlat edinmenin sonuçlarından değildir?

#6. Yaşına bakılmaksızın çocukların yapmalarına izin verilmeyen işlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#8. Miras sözleşmesi yapabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekir?

#9. Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre 18 yaş altı çocukların çalıştırılamayacakları işyerleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#10. Çocuğun kendi ailesinden tamamen koparılarak evlat edinen kişinin ailesine katılmasına ne ad verilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinmenin kişisel sonuçlarından birisi değildir?

#12. Kusur ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. Tipiklik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#14. Sosyal düzen kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

#16. ............... .........., boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında söz konusudur. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

#18. Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Tarafların kusurunun aranmadığı ve çocuklar için ödenen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince diğerlerine göre ikinci planda kalır?

#21. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan ............ ............. olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Aşağıdaki işlerden hangisi genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

#23. Aşağıdakilerden hangisi soybağının reddi davasının sonuçlarından değildir?

#24. I. Kısıtlılar II. Kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler III. İlgili vesayet daireleri hakimleri IV. Menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya aralarında düşmanlık bulunanlar. V. Hali hazırda kanun gereği bakmakla yükümlü olunan üçten fazla kişinin bulunması. Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri vasilik engellerinden değildir?

#25. Ceza sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#26. Nişanlanma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#27. Kişiliğin başlangıcı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#28. Ergin olmayan vesayet altındaki bir çocuk aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına yapabilir?

#29. I. Ana ve baba evli değilse, evlilik dışı çocuğun velayeti anneye aittir. II. Velayeti kendisinde olan ana veya babasının ölmesi halinde velayet kendiliğinden diğer ana veya babaya geçer. III. Evliliğin taraflardan birinin ölümü ile sona ermesi halinde dahi velayet ancak yetkili makamın kararı ile sağ kalan eşe geçer. Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#30. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kanunilik ilkesinin bir sonucu değildir?

#31. Sosyal düzen kurallarından birisi olan din kurallarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#32. Taraflar arasında nişanlanma ne zaman kurulmuş olur?

#33. Aşağıdaki hukuklardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

#34. I. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. II. Kişisel ahlak kurallarinin yaptırımı ayıplama ve kinama şeklinde açığa çıkar. III. Ahlak kuralları; kişisel ahlak kuralları ve toplumsal ahlak kuralları olarak ikiye ayrılır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#35. On sekiz yaş altındakilerin sanayiye ilişkin işlerde gece vakti çalıştırılamayacaklarına ilişkin yasaklama aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

#36. Nişanlanma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#37. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021 Bütünleme Deneme

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: